Xunta de Galicia
Xacobeo 2021

2018-0925: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E A FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE GALICIA PARA A ORGANIZACIÓN E O DESENVOLVEMENTO DUN ENCONTRO INFORMÁTICO

OBXECTO

O obxecto deste convenio é regular as condicións polas que se rexerá a colaboración entre a Consellería de Política Social e a Fundación Semana Verde de Galicia para a organización e desenvolvemento no ano 2018 dun encontro informático que ten como obxectivo principal ser un punto de encontro e referencia para a xuventude no eido das novas tecnoloxías, combinando actividades educativas, lúdicas e culturais.

TIPO

Convenio de Colaboración

DATA DA SINATURA

19/07/2018

VIXENTE

Non, Dende 19/07/2018 Ata 30/11/2018

ENTIDADES ASINANTES

CANTIDADE

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 50.000,00 €
FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE GALICIA 0,00 €