Xunta de Galicia
Xacobeo 2021

2020-0004: CONVENIO ENTRE A CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E A FEDERACIÓN DE RAZAS AUTÓCTONAS DE GALICIA (BOAGA) PARA A CONSERVACIÓN, DESENVOLVEMENTO E UTILIZACIÓN SOSTIBLE DOS RECURSOS ZOOXENÉTICOS DAS RAZAS BOVINAS AUTÓCTONAS GALEGAS EN PERIGO DE EXTINCIÓN, DA OVELLA GALEGA, CABRA GALEGA, GALIÑA DE MOS, E DOS SEUS PRODUTOS DERIVADOS, FOMENTANDO O USO COMERCIAL DESTES COMO ELEMENTO CLAVE PARA A SÚA CONSERVACIÓN, COFINANCIADO CO FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESENVOLVEMENTO RURAL (FEADER), NO MARCO DO PDR DE GALICIA 2014_2020.

OBXECTO

O obxecto deste convenio é establecer as condicións para a conservación, desenvolvemento e utilización sostible dos recursos zooxenéticos das razas bovinas autóctonas galegas en perigo de extinción, da Ovella Galega, Cabra Galega, Galiña de Mos, e dos seus produtos derivados, fomentando o uso comercial destes como elemento clave para a súa conservación por parte da Federación de Razas Autóctonas de Galicia (BOAGA).

TIPO

Convenio de Colaboración

DATA DA SINATURA

03/01/2020

VIXENTE

Si, Dende 03/01/2020 Ata 31/12/2022

ENTIDADES ASINANTES

CANTIDADE

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL 1.266.000,00 €
FEDERACIÓN DE RAZAS AUTÓCTONAS DE GALICIA (BOAGA) 0,00 €