Xunta de Galicia
Xacobeo 2021

2019-0704: CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE FORMACIÓN ENTRE A ACADEMIA GALEGA DE SEGURIDADE PÚBLICA E O CONCELLO DE PONTEVEDRA

OBXECTO

O obxecto do presente convenio é acordar un marco de colaboración entre a AGASP e o Concello de Pontevedra, para a formación continua do persoal da seguridade pública e das emerxencias. Esta formación levarase a cabo mediante cursos e demais accións formativas sobre temas que sexan de interese profesional e que supoñan unha mellora da súa cualificación e eficacia no servizo, a través do mantemento ou potenciación da súa capacitación, así como mediante a participación en actividades de difusión das funcións, medios e procedementos.

TIPO

Convenio de Colaboración

DATA DA SINATURA

02/09/2019

VIXENTE

Si, Dende 01/09/2019 Ata 02/09/2023

ENTIDADES ASINANTES

CANTIDADE

ACADEMIA GALEGA DE SEGURIDADE PÚBLICA (AGASP) 0,00 €
CONCELLO DE PONTEVEDRA 0,00 €