Xunta de Galicia
Xacobeo 2021

2019-0705: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A ACADEMIA GALEGA DE SEGURIDADE PÚBLICA E A UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA EN MATERIA DE FORMACIÓN

OBXECTO

O obxecto do presente convenio é articular a colaboración entre a AGASP e a USC para contribuír á realización e desenvolvemento do título universitario propio de “Diploma Superior en Criminoloxía”, así como facilitar a obtención deste título por parte dos alumnos da Academia Galega de Seguridade Pública de cara a facilitarlles a súa promoción interna e a carreira profesional.

TIPO

Convenio de Colaboración

DATA DA SINATURA

04/03/2019

VIXENTE

Si, Dende 04/03/2019 Ata 03/03/2023

ENTIDADES ASINANTES

CANTIDADE

ACADEMIA GALEGA DE SEGURIDADE PÚBLICA (AGASP) 0,00 €
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 0,00 €