CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO
Directorio
 • whatsapp

Consellería de Cultura e Turismo

Conselleiro

Secretaría Xeral Técnica

 • Manuel Vila López
  Secretario xeral
 • Edificios administrativos - San Caetano, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 881 995 504 - Fax: 881 995 508
 • Correo-e: sxt.cultura.turismo@xunta.gal

Secretaría Xeral de Política Lingüística

Dirección Xeral de Patrimonio Cultural

 • María del Carmen Martínez Insua
  Directora xeral
 • Edificios administrativos - San Caetano, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 544 877 - Fax: 981 541 830
 • Correo-e: patrimonio.cultura@xunta.gal

Dirección Xeral de Políticas Culturais

 • Anxo Manuel Lorenzo Suárez
  Director xeral
 • Edificios administrativos - San Caetano, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 544 827 - 981 544 813 / 14
  Fax: 981 544 802
 • Correo-e: dx.politicasculturais@xunta.gal

Gabinete do conselleiro

 • Pablo Ferradás Madriñán
  Xefe de gabinete
 • Edificios administrativos - San Caetano, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 544 808 - Fax: 981 544 216
 • Correo-e: gabinete.cultura.turismo@xunta.gal

Gabinete de comunicación

 • Xosé Miguel Alonso Boó
  Xefe de prensa
 • Edificios administrativos - San Caetano, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 545 206 - Fax: 981 957 817
 • Correo-e: prensa.cultura.turismo@xunta.gal

Xefaturas territoriais

 • Xefatura Territorial da Coruña
  • Rúa Vicente Ferrer, 2 - 15008 A Coruña
  • Tel.: 981 184 702 - Fax: 981 184 629
 • Xefatura Territorial de Lugo
  • Ronda da Muralla, 70 - 27071 Lugo
  • Tel.: 982 294 211 - Fax: 982 294 152
 • Xefatura Territorial de Ourense
  • Rúa Concello, 11 - 32003 Ourense
  • Tel.: 988 386 601 - Fax: 988 386 600
 • Xefatura Territorial de Pontevedra
  • Rúa Fernández Ladreda, 43 - 7º e 8º
   36071 Pontevedra
  • Tel.: 986 805 960 - Fax: 986 805 937