Consellería de Cultura y Turismo

Conselleiro Cultura y Turismo

O conselleiro

El conselleiro
Román Rodríguez González
Portales