Axuda, Mapa, Accesibilidade e idiomas DOG

Instrucións para o pagamento de anuncios

Pago Telemático de tasas

PAGAMENTO DA TAXA POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS

Para inserir un anuncio no Diario Oficial de Galicia, deberase aboar previamente a taxa que establece a Lei 6/2003, do 9 de decembro, de taxas, prezos e accións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia. O importe das taxas actualízase anualmente. Ao ser unha taxa NON leva IVE.

Formas de pagamento

 • A través da oficina virtual da Atriga (preferentemente)

   

  • Mediante ó impreso 730 de pagamento electrónico de taxas e prezos (pagamento electrónico)
   • Cubrir o Impreso 730
   • Efectuar o pagamento electronicamente nunha entidade bancaria colaboradora
   • Remitir o exemplar correspondente a Facturación da Unidade Administrativa do DOG (taxa.dog@xunta.gal)
  • Mediante o Modelo AI ou 731 de autoliquidación de taxas da Atriga (pagamento presencial na entidade bancaria colaboradora)
   • Cubrir debidamente e Imprimir o Modelo AI ou 731
   • Efectuar o pagamento presencial
   • Remitir o exemplar correspondente a Facturación da Unidade Administrativa do DOG (taxa.dog@xunta.gal)
 • Nunha oficina de ABANCA, mediante o Modelo D de pagamento de inserción de anuncios

  • Cubrir o Modelo autocopiativo D
  • Efectuar o pagamento presencial na entidade ABANCA
  • Remitir o exemplar correspondente a Facturación da Unidade Administrativa do DOG (taxa.dog@xunta.gal)
 • Mediante transferencia bancaria ou solicitar o impreso o DOG, taxa.dog@xunta.gal
  • Cubrir o impreso de transferencia ou solicitar o impreso o DOG (taxa.dog@xunta.gal)
  • Efectuar o pagamento mediante transferencia
  • Remitir o impreso xunta co xustificante da transferencia a Facturación da Unidade Administrativa do DOG (taxa.dog@xunta.gal)
  (Recomendase non facer transferencias dende unha conta de abanca á conta de abanca do DOG por problemas de validación do pagado.)
Códigos correctos para cubrir as follas de liquidación da taxa do DOG, modelos: AI, 730 e 731
 • Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo
  Código: 0 4
 • Delegación de servizos centrais
  Código: 1 3
 • Servizo de DOG
  Código: 1 1
 • Taxa: anuncios no Diario Oficial de Galicia (segundo corresponda):
  • Procedemento ordinario
   Código: 3 2 5 3 0 1
  • Procedemento urxente
   Código: 3 2 5 3 0 2

IMPORTANTE: se non se cobren ben os códigos anteriores, a taxa non se considera efectivamente liquidada, xa que o ingreso non se realiza na conta habilitada a tal efecto.

Prazo de publicación dos anuncios

Os prazos de publicación de anuncios no DOG veñen establecidos no artigo 12 da Orde do 28 de abril de 2011,da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se regula a edición electrónica do Diario Oficial de Galicia e se determina a súa posta en funcionamento.

 

O prazo de publicación depende do tipo de pagamento realizado: Ordinario ou Urxente

 • Pagamento Ordinario: Publícase en 15 días hábiles posteriores á recepción do xustificante de pagamento.
 • Pagamento Urxente: Publícase en 4 días hábiles posteriores á recepción do xustificante de pagamento.

Valoración do importe do anuncio

Para efectuar unha valoración do importe do anuncio é necesario ter en conta que o anuncio completo consta de:

 • Sumario (título do anuncio)
 • Texto do anuncio
 • Localidade e data
 • Nome do anunciante
 • Cargo do anunciante

Os puntos sinalados deberán expresarse en parágrafos diferentes.

Modos de efectuar a valoración previa