Axuda, Mapa, Accesibilidade e idiomas DOG

Contacto DOG

Xestión de anuncios

Correo electrónico: diario.oficial.galicia@xunta.gal

Teléfonos: 981544268 / 881999015

Facturación

Correo electrónico: taxa.dog@xunta.gal

Teléfonos: 981544270

Enderezo postal

Unidade Administrativa DOG

Secretaría Xeral Técnica

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

Edificio administrativo San Caetano, s/n

15781 Santiago de Compostela