Axuda, Mapa, Accesibilidade e idiomas DOG

Instrucións para o pagamento de anuncios

Pago Telemático de tasas

PAGAMENTO DA TAXA POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS

Para inserir un anuncio no Diario Oficial de Galicia, deberase aboar previamente a taxa que establece a Lei 6/2003, do 9 de decembro, de taxas, prezos e accións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia. O importe das taxas actualízase anualmente. Ao ser unha taxa NON leva IVE.

Forma de pagamento

 • Mediante transferencia bancaria

  Pasos que se deberán seguir:

  • Cubrir o impreso de transferencia
  • Efectuar o pagamento mediante transferencia
  • Remitir o impreso xunta co xustificante da transferencia á facturación do DOG
 • Nunha oficina de ABANCA, mediante o Modelo D de pagamento de inserción de anuncios

  • Cubrir o Modelo autocopiativo D
  • Efectuar o pagamento presencial na entidade ABANCA
  • Remitir o exemplar correspondente á facturación do DOG
 • A través da oficina virtual da Atriga

  • Mediante o Modelo AI ou 731 de autoliquidación de taxas da Atriga (pagamento presencial na entidade bancaria colaboradora)
  • Cubrir debidamente e Imprimir o Modelo AI ou 731
  • Remitir o xustificante de pagamento á Facturación do DOG
 • Mediante ó impreso 730 de pagamento electrónico de taxas e prezos (pagamento electrónico)

  Pasos que se deberán seguir:

  • Cubrir o Impreso 730
  • Efectuar o pagamento electronicamente
  • Remitir o xustificante de pagamento á facturación do DOG
Códigos correctos para cubrir as follas de liquidación da taxa do DOG, modelos: AI, 730 e 731
 • Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
  Código: 0 4
 • Delegación de servizos centrais
  Código: 1 3
 • Servizo de DOG
  Código: 1 1
 • Taxa: anuncios no Diario Oficial de Galicia (segundo corresponda):
  • Procedemento ordinario
   Código: 3 2 5 3 0 1
  • Procedemento urxente
   Código: 3 2 5 3 0 2

IMPORTANTE: se non se cobren ben os códigos anteriores, a taxa non se considera efectivamente liquidada, xa que o ingreso non se realiza na conta habilitada a tal efecto.

Prazo de publicación dos anuncios

Os prazos de publicación de anuncios no DOG veñen establecidos no artigo 12 da Orde do 28 de abril de 2011,da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se regula a edición electrónica do Diario Oficial de Galicia e se determina a súa posta en funcionamento.

Valoración do importe do anuncio

Para efectuar unha valoración do importe do anuncio é necesario ter en conta que o anuncio completo consta de:

 • Sumario (breve resumen do texto do anuncio)
 • Texto do anuncio
 • Localidade e data
 • Nome do anunciante
 • Cargo do anunciante

Os puntos anteriores deberán expresarse en tres parágrafos diferentes.

Modos de efectuar a valoración previa

 • Automaticamente, desde a páxina do DOG, no enlace Cálculo automático da taxa de publicación.
 • Contactando coa Unidade Administrativa do DOG, dalgunha das seguintes formas:
  • A través do correo electrónico taxa.dog@xunta.gal
  • Excepcionalmente, mediante o envío dun fax (981 544 272) e chamada telefónica (981 544 270)