Xunta de Galicia

Servizo de solicitude de Atención Primaria
Acceso á información persoal da tarxeta sanitaria
Consulta de citas e listas de espera nos hospitais
Pago de impostos de transmisións, medios de transporte usado...
Todas as axudas e subvencións convocadas pola Xunta