DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 71 Luns, 13 de abril de 1992 Páx. 3.236

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

PRESIDENCIA

CORRECCIÓN de erros.-Lei 1/1992, do 11 de marzo, de artesanía de Galicia.

CONTIDO NON DISPOÑIBLE EN FORMATO TEXTO

3.236