DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 176 Mércores, 09 de setembro de 1992 Páx. 7.287

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

PRESIDENCIA

CORRECCIÓN de erros.- Lei 7/1992, do 24 de xullo, de pesca fluvial.

CONTIDO NON DISPOÑIBLE EN FORMATO TEXTO

7.287