DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 76 Venres, 23 de abril de 1993 Páx. 2.888

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

PRESIDENCIA

LEI 4/1993, do 14 de abril, de servicios sociais.

CONTIDO NON DISPOÑIBLE EN FORMATO TEXTO

2.888