Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 96 Luns, 22 de maio de 1995 Páx. 3.787

II. AUTORIDADES E PERSOAL

NOMEAMENTOS:

CONSELLERÍA DE CULTURA

DECRETO 134/1995, do 18 de maio, polo que se nomea presidente do padroado do Centro Galego de Arte Contemporánea a Julián Trincado Settier.

En virtude do establecido nos artigos 4.13º e 34.2º da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e do seu presidente, modificada pola Lei 11/1988, do 20 de outubro, por proposta do conselleiro de Cultura e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día dezaoito de maio de mil novecentos noventa e cinco,

Nomeo a Julián Trincado Settier presidente do padroado do Centro Galego de Arte Contemporánea.

Santiago de Copostela, dezaoito de maio de mil novecetos noventa e cinco.

Manuel Fraga Iribarne

Presidente

Víctor Manuel Vázquez Portomeñe

Conselleiro de Cultura