Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 170 Martes, 05 de setembro de 1995 Páx. 6.798

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

ORDE do 13 de xullo de 1995 pola que se resolve a convocatoria de axudas económicas, para a realización de actividades de formación dirixidas ó profesorado de niveis non universitarios e organizadas polos movementos de renovación pedagóxica.

Por Orde do 27 de febreiro de 1995 (DOG do 3 de abril) a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria convocou axudas económicas para a realización de actividades de formación dirixidas ó profesorado de niveis non universitarios da Comunidade Autónoma de Galicia durante o ano 1995 e organizadas polos movementos de renovación pedagóxica.

Vista a proposta formulada pola comisión de selección, e de conformidade coa base 10 da convocatoria,

RESOLVO:

1º. Concederlles, con cargo á aplicación orzamentaria 07.03.3221.48000, as axudas que se relacionan no anexo desta orde.

2º. O pagamento das axudas económicas farase, una vez feita a debida xustificación, que se deberá realizar ata o 10 de outubro de 1995 para as actividades que finalicen antes do 30 de setembro, e ata o 10 de decembro de 1995 para as actividades que finalicen desde o 1 de outubro e antes desta data.

Santiago de Compostela, 13 de xullo de 1995.

Juan Piñeiro Permuy

Conselleiro de Educación e Ordenación

Universitaria

ANEXO

Nova Escola Galega:

1ª Actividade de escola de verán: 700.000 ptas.

2ª Actividade de escola de verán: 300.000 ptas.

3ª Actividade de escola de verán: 150.000 ptas.

Actividades de inverno: 350.000 ptas.

ASPGP - Asociación Socio-Pedagóxica Galaico-Portuguesa:

1ª Actividade de escola de verán: 700.000 ptas.

2ª Actividade de escola de verán: 300.000 ptas.

Actividades de inverno: 350.000 ptas.

APJEGP - Asociación Pedagóxica Xornadas do Ensino de Galiza e Portugal:

1ª Actividade de escola de verán: 700.000 ptas.

2ª Actividade de escola de verán: 300.000 ptas.

Actividades de inverno: 350.000 ptas.

Escola Viva:

1ª Actividade de escola de verán: 700.000 ptas.

2ª Actividade de escola de verán: 300.000 ptas.

3ª Actividade de escola de verán: 150.000 ptas.

Actividades de inverno: 350.000 ptas.

Universidade Popular. Escola de Verán de Corcubión:

1ª Actividade de escola de verán: 400.000 ptas.

Actividades de inverno: 350.000 ptas.

AS-PG - Asociación Socio-Pedagóxica Galega:

1ª Actividade de escola de verán: 700.000 ptas.

2ª Actividade de escola de verán: 300.000 ptas.

3ª Actividade de escola de verán: 150.000 ptas.

Actividades de inverno: 350.000 ptas.

AP. IGSP - Asociación Pedagóxica Instituto Galego de Socio-Pedagoxía:

1ª Actividade de escola de verán: 700.000 ptas.

2ª Actividade de escola de verán: 300.000 ptas.

Actividades de inverno: 350.000 ptas.

MRP - Escola de Verán de Lugo:

1ª Actividade de escola de verán: 700.000 ptas.

5330