Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 2 Martes, 05 de xaneiro de 1999 Páx. 57

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

ORDE do 23 de decembro de 1998 pola que se aproba o plan de explotación xeral marisqueira para o ano 1999.

O Decreto 423/1993, do 17 de decembro, polo que se refunde a normativa vixente en materia de marisqueo, extracción de algas e cultivos mariños, establece no seu artigo 3 que a Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura aprobará, con carácter anual un Plan Xeral de Explotación Marisqueira, que conterá os plans de explotación para as autorizacións marisqueiras, e as normas e plans de explotación para as zonas de libre marisqueo.

Examinados os plans de extracción, remitidos polas entidades marisqueiras titulares de autorizacións, oídas as ditas entidades na elaboración das normas relativas a zonas de libre marisqueo e vistos os informes biolóxicos emitidos polos servicios técnicos desta consellería, e de conformidade co disposto no citado decreto,

DISPOÑO:

Artigo 1º.-Autorizacións marisqueiras.

1. De acordo co previsto no artigo 3 do Decreto 423/1993, para o ano 1999, apróbanse os seguintes días máximos e épocas probables de extracción relativas ás zonas en réxime de autorización administrativa que a continuación se relacionan:

Confraría de Baiona:

Días máximos de extracción: desde embarcación, 120. A pé, 90.

Puntos de control: praia América, A Foz (rampla de Ruiz), Punta Camping (Ladeira), Santa Marta, lonxa de Baiona, Purrido (Baredo), peirao (Mougás) e Cabo Silleiro.

Puntos de venda: lonxa de Baiona.

Épocas probables de extracción:

Desde embarcación: de xaneiro ó 29 de abril e de xullo ó 30 de decembro.

A pé: de xaneiro ó 29 de abril e de xullo ó 30 de decembro.

Confraría do Grove:

Días máximos de extracción: desde embarcación, 160. A pé, 100.

Puntos de control: O Facho, Insuíña (Castrelo), As Cachadas, ponte da Toxa, Rons, Moreiras, Lordelo e Cubreiro.

Puntos de venda: lonxa do Grove.

Épocas probables de extracción:

Desde embarcación: de xaneiro ó 30 de decembro.

A pé: de xaneiro ó 30 de decembro.

Confraría de Vilanova de Arousa:

Días máximos de extracción: desde embarcación, 170. A pé, 116

Puntos de control e venda: zona de extracción e lonxa de Vilanova de Arousa.

Épocas probables de extracción:

Desde embarcación: de xaneiro ó 15 de abril, do 1 de xuño ó 30 de setembro e do 16 de novembro ó 30 de decembro.

A pé: de xaneiro ó 15 de abril e de xuño ó 30 de decembro.

Confraría da Illa de Arousa:

Días máximos de extracción: desde embarcación, 208. A pé, 208.

Puntos de control: O Bao, Concerrado, Camaxe, Xastelas, Areoso, Arnela, Roncadeiras e O Bohído.

Puntos de venda: lonxa da Illa de Arousa.

Épocas probables de extracción:

Desde embarcación: de xaneiro ó 31 de agosto e do 2 de novembro ó 30 de decembro.

A pé: de xaneiro ó 28 de maio, de xullo ó 30 de setembro e do 2 de novembro ó 30 de decembro.

Confraría de Vilaxoán:

Días máximos de extracción. A pé, 130.

Puntos de control: a pé: O Rial, Borreiros, Corón, Preguntoiro, Saíñas, Canelas e Castelete.

Puntos de venda: lonxa de Vilaxoán.

Épocas probables de extracción:

A pé: de xaneiro ó 30 de decembro.

Confraría do Carril:

Días máximos de extracción: desde embarcación, 45. A pé, 45.

Puntos de control: nas zonas de extracción.

Puntos de venda: lonxa do Carril.

Épocas probables de extracción:

Desde embarcación: de xuño ó 30 de setembro e decembro.

A pé: de xaneiro ó 30 de marzo e de xullo ó 30 de decembro.

Confraría de Cambados.

Días máximos de extracción: desde embarcación, 97. A pé, 151.

Puntos de control: nas zonas de extracción.

Puntos de venda: lonxa de Cambados.

Épocas probables de extracción:

Desde embarcación: xaneiro e de xuño ó 17 de setembro.

A pé: de xaneiro ó 30 de decembro.

Confraría de Rianxo:

Días máximos de extracción: desde embarcación, 160. A pé, todo o ano.

Puntos de control: desde embarcación, plataforma de batea; a pé, praia onde se traballe.

Puntos de venda: lonxa de Rianxo.

Épocas probables de extracción:

A pé: todo o ano.

Desde embarcación: de xaneiro a febreiro; de xuño a setembro; novembro e decembro.

Confraría de Cabo de Cruz:

Días máximos de extracción: 185.

Puntos de control: Barraña, Retorta, Ladeira do Chazo e Mañóns.

Puntos de venda: nave provisional para lonxa de Cabo de Cruz.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a marzo, de xuño a setembro.

Confraría da Pobra do Caramiñal:

Días máximos de extracción: 209

Puntos de control: Areal, Pozo e Friscos.

Puntos de venda: lonxa municipal.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a marzo e de xuño a decembro.

Confraría de Palmeira:

Días máximos de extracción. A pé, 211; desde embarcación, 166 (vieira 31).

Puntos de control:

Desde embarcación: lancha en zonas de traballo.

A pé: peirao de Palmeira.

Puntos de venda: lonxas de Ribeira e A Pobra do Caramiñal.

Épocas probables de extracción:

A pé: de xaneiro a marzo e de xuño a decembro.

Desde embarcación: de xaneiro a marzo, de maio a xuño, e de outubro a decembro. Vieira, de xaneiro a decembro.

Plan de ostra da confraría de Ribeira.

Días máximos de extracción: 43.

Puntos de control: lonxa de Ribeira, Coroso.

Puntos de venda: lonxa de Ribeira.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a decembro.

Plan de vieira da confraría de Ribeira.

Días máximos de extracción: 43

Puntos de control: lonxa de Ribeira, Coroso, Insua, Touro, Airó e Castiñeiras.

Puntos de venda: lonxa de Ribeira.

Épocas probables de extracción: xaneiro e decembro.

Plan de ameixa da confraría de Ribeira.

Días máximos de extracción: 106.

Puntos de control: lonxa de Ribeira, Coroso, Insua, Égoas, Touro, Airó e Castiñeiras.

Puntos de venda: lonxa de Ribeira.

Épocas probables de extracción: xaneiro, febreiro e de outubro a decembro.

Confraría de Aguiño.

Días máximos de extracción: 122.

Puntos de control: Sálvora, Vionta, Rabuda, Noro, praia de Carreira e porto de Aguiño.

Puntos de venda: lonxa de Aguiño.

Épocas probables de extracción: xaneiro, febreiro e de setembro a decembro.

Sociedade Cooperativa Ltda. Ría de Arousa de Abanqueiro-Boiro:

Días máximos de extracción. A pé, 202; a flote, 160.

Puntos de control: Fontenla e Portomouro.

Puntos de venda: Portomouro.

Épocas probables de extracción:

A pé: de xaneiro a xuño, e de setembro a decembro.

Desde embarcación: de xaneiro a febreiro, de abril a xuño, de agosto a setembro e de novembro a decembro.

Plan de ameixa e berberecho da confraría de Noia.

Días máximos de extracción: 157

Puntos de control: O Freixo, Broña, Picouso, Boa, O Testal, Tabuleiro, San Cosme e Barquiña.

Puntos de venda: lonxas do Freixo e O Testal.

Épocas probables de extracción:

A pé: de xaneiro a abril e de setembro a decembro.

Desde embarcación: de xaneiro a abril e de setembro a decembro.

Plan de ostra da confraría de Noia.

Días máximos de extracción: 36

Puntos de control: portos do Testal e O Freixo.

Puntos de venda: lonxas do Testal e O Freixo.

Épocas probables de extracción: xaneiro e decembro.

Plan de bígaro da confraría de Noia.

Días máximos de extracción: 63

Puntos de control: portos do Testal e do Freixo.

Puntos de venda: lonxas do Testal e do Freixo.

Épocas probables de extracción: de maio a xullo.

Confraría de Muros.

Días máximos de extracción. A pé, 183; a flote, 161.

Puntos de control: Abelleira e Virxe do Camiño.

Puntos de venda: lonxa de Muros, Abelleira e Anido.

Épocas probables de extracción:

A pé: de xaneiro a marzo, xullo e agosto e de outubro a novembro.

Desde embarcación: de xaneiro a marzo, xullo, agosto e de outubro a decembro.

Confraría de Camariñas.

Días máximos de extracción: 96

Punto de control: A Paxariña, Monte da Mina e Ariño.

Puntos de venda: lonxa de Camariñas.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a abril e de xullo a decembro.

Plan de ameixa, berberecho e ostra plana da Agrupación de Mariscadores do Esteiro do Río Anllóns.

Días máximos de extracción: 90

Punto de control e venda: pedras de Cambón.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a decembro.

Plan de bígaro da Agrupación de Mariscadores do Esteiro do Río Anllóns.

Días máximos de extracción: 10

Puntos de control e venda: pedras de Cambón.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a decembro.

Confraría da Coruña.

Días máximos de extracción: 198

Puntos de control e venda: lonxa da confraría en Perillo, Paseo do Parrote.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a abril e de xullo a decembro.

Confraría de Pontedeume.

Días máximos de extracción: 47

Puntos de control: rampla de acceso ó peirao pola zona do paseo marítimo, rampla de acceso ó peirao pola zona da lonxa.

Puntos de venda: lonxa de Pontedeume.

Épocas probables de extracción: xaneiro, novembro e decembro.

Confraría de Miño.

Días máximos de extracción: 99

Puntos de control: O Pedrido, praia e porto de Miño.

Puntos de venda: O Pedrido.

Épocas probables de extracción: xaneiro, febreiro, marzo, novembro e decembro.

Confraría de Ares.

Días máximos de extracción: 50

Puntos de control e venda: confraría de Ares.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a marzo e de xullo a decembro.

Confraría de Mugardos.

Días máximos de extracción: 91

Puntos de control e venda: Casas do Reloxo e A Barca.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a abril e de xullo a decembro.

Plan de ameixa e berberecho a pé da confraría do Ferrol.

Días máximos de extracción: 111

Puntos de control: embarcación de vixilancia e lonxas da Gándara e A Malata.

Puntos de venda: lonxas da Gándara e A Malata.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a abril, de xullo a decembro.

Plan de ameixa e berberecho desde embarcación da confraría de Ferrol.

Días máximos de extracción: 185

Puntos de control: embarcación de vixilancia e lonxas da Gándara e A Malata.

Puntos de venda: lonxas da Gándara e A Malata.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a abril, de xullo a setembro, novembro e decembro.

Plan de ameixa e berberecho a pé da confraría de Barallobre.

Días máximos de extracción: 89

Puntos de control: peiraos de Neda, Puntal e Barallobre.

Puntos de venda: lonxa de Barallobre.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a abril, de xullo a decembro.

Plan de ameixa e berberecho a flote da confraría de Barallobre.

Días máximos de extracción: 185

Puntos de control: peiraos de Neda, Puntal e Barallobre.

Puntos de venda: lonxa de Barallobre.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a abril, de xullo a setembro y de novembro a decembro.

Confraría de Cedeira.

Días máximos de extracción: 38

Puntos de control: O Cubilote e Alfunil.

Puntos de venda: lonxa de Cedeira.

Épocas probables de extracción: xaneiro, abril e de outubro a decembro.

Confraría de Cariño.

Días máximos de extracción: 84

Puntos de control: Fornelos, Puntal e Figueiroa.

Puntos de venda: lonxa de Cariño.

Épocas probables de extracción: febreiro, marzo, abril, outubro, novembro e decembro.

Confraría de Espasante.

Días máximos de extracción: 81

Puntos de control: Ortigueira, Punta Cabalar, Ladrido e Lagarea.

Puntos de venda: lonxa de Ortigueira.

Épocas probables de extracción: xaneiro, febreiro, marzo, novembro e decembro.

Plan de ameixa fina e babosa da Confraría do Barqueiro.

Días máximos de extracción: 36

Puntos de control: praia da Lama, cabeceira do peirao de San Fiz, ponte vella, Fabriquín e nos dous peiraos do Barqueiro.

Puntos de venda: lonxa do Barqueiro.

Épocas probables de extracción: xaneiro, marzo, abril, xullo, agosto e decembro.

Plan de bígaro da confraría do Barqueiro.

Días máximos de extracción: 36

Puntos de control: praia da Lama, cabeceira do peirao de San Fiz, Ponte Vella, Fabriquín e nos dous peiraos do Barqueiro.

Puntos de venda: lonxa do Barqueiro.

Épocas probables de extracción: xaneiro, marzo, abril, xullo, agosto e decembro.

Plan de ameixa fina e babosa da confraría do Vicedo.

Zona de traballo: de Punta Espiñeira a San Roque.

Días máximos de extracción: 4

Puntos de control: caseta das Negradas.

Puntos de venda: lonxa do Vicedo.

Épocas probables de extracción: abril

Plan de berberecho da confraría do Vicedo.

Zona de traballo: praia de Vilabril.

Días máximos de extracción: 12

Puntos de control: caseta das Negradas.

Puntos de venda: lonxa do Vicedo.

Épocas probables de extracción: abril e de xullo a setembro.

Plan de coquina da confraría do Vicedo:

Zona de traballo: praia de Arealonga e Lombo das Navallas.

Días máximos de extracción: 52

Puntos de control: caseta de Arealonga.

Puntos de venda: lonxa do Vicedo.

Épocas probables de extracción: xaneiro, febreiro, e de outubro a decembro.

2. En todo caso, as especies obxecto de explotación serán exclusivamente aquelas para as que se outorgou a habilitación administrativa.

3. Non obstante o diposto no punto 1 do presente artigo e de acordo co artigo 4.2º do Decreto 423/1993, correspóndelles ós delegados territoriais da Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura autoriza-la apertura e peche da extracción de marisco nas autorizacións marisqueiras. As entidades titulares dberán solicitar autorización, polo menos 15 días antes da data prevista para o efecto, no plan de explotación.

4. As entidades marisqueiras que non presentaron plan de explotación ou aquelas que o presentaron pero non lles foi, ateranse ó disposto para as zonas de libre marisqueo.

Artigo 2º.-Zonas de libre marisqueo.

1. De acordo co previsto no artigo 5 do Decreto 423/1993, autorízase como norma xeral a extracción de moluscos nas zonas de libre marisqueo, non suxeitas a plan específico desde o 4 de xaneiro ó 31 de marzo e desde o 4 de setembro ata o 31 de decembro.

Non obstante o disposto no parágrafo anterior, exceptúanse as seguintes zonas:

Ría de Vigo: na zona denominada Lousal a vieira poderá extraerse exclusivamente do 1 ó 30 de decembro.

2. Prohíbese durante todo o ano a extracción de mexillón silvestre, en todo o litoral galego, agás resolución expresa da Dirección Xeral de Recursos Mariños.

3. Os cupos de capturas para as zonas de libre marisqueo serán:

Marisqueo desde embarcación:

Vieira: 150 unidades/tripulante/día, cun máximo de 500 unidades por embarcación.

A. fina: 5 kg/tripulante/día cun máximo de 15 kg por embarcación.

A. babosa: 8 kg/tripulante/día cun máximo de 24 kg por embarcación.

A. rubia: 16 kg/tripulante/día cun máximo de 48 kg por embarcación, establecéndose como equivalencia para efectos de topes a relación un kilo/dous kilos entre babosa e rubia.

Especies acompañantes: 25 kg de reloxo tripulante/día e 8 kg carneiro tripulante/día.

Cornicha: 40 kg/tripulante/día cun máximo de 120 kg por embarcación.

Outros moluscos: 30 kg

Marisqueo a pé:

A. fina: 5 kg/mariscador/día.

A. babosa: 8 kg/mariscador/día.

Coquina: 4 kg/mariscador/día.

Outros moluscos: 15 kg/mariscador/día.

Os cupos máximos de captura poderán ser aumentados ou diminuídos pola Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura dependendo do estado do recurso.

Artigo 3º.-Plans específicos en zonas de libre marisqueo.

De acordo co establecido no artigo 6 do Decreto 423/1993, apróbanse os plans de explotación para o ano 1999, relativos a zonas de libre marisqueo, presentados polas entidades marisqueiras que a continuación se relacionan e coas condicións que para cada unha delas se indican:

Plan de ameixa rubia da confraría de Cangas.

Arte: endeño remolcado.

Zona de traballo: delimitarase na resolución de apertura.

Días máximos de extracción: 61.

Puntos de control: no mar, nas zonas de extracción cunha lancha da confraría.

Puntos de venda: lonxa de Cangas.

Épocas probables de extracción: xaneiro, de xullo ó 31 de agosto e decembro.

Plan de ameixa rubia da confraría de Bueu.

Arte: endeño remolcado.

Zona de traballo: delimitarase na resolución de apertura.

Días máximos de extracción: 100.

Puntos de control: no mar nas zonas de extracción.

Puntos de venda: lonxa de Bueu.

Épocas probables de extracción: xaneiro e de agosto ó 30 de decembro.

Confrarías de Redondela, Arcade e Moaña. Organización de Productores e Cultivadores de Marisco Ría de Vigo (O.P.P. 38).

Zona de traballo: delimitarase na resolución de apertura.

Días máximos de extracción: desde embarcación, 125; a pé, 130.

Puntos de control:

Para o marisqueo desde embarcación: Bouzas, illa de Toralla, Punta Rodeira, illa dos Ratos, Tirán, enseada de San Simón, e un itinerante en toda a ría para o rastro de vieira.

Para o marisqueo a pé: controis itinerantes en tódalas praias.

Puntos de venda: lonxas de Meira, Santa Cristina de Cobres, Arcade e Cesantes

Épocas probables de extracción:

Desde embarcación: de xaneiro ó 31 de marzo e de outubro ó 30 de decembro.

A pé: de xaneiro ó 31 de marzo e de xuño ó 30 de decembro.

Para a vieira as épocas de extracción coincidirán co establecido no artigo 2º da presente orde.

Confraría do Grove.

Días máximos de extracción: desde embarcación: 160.

Puntos de control: na zona de extracción e na lonxa.

Puntos de venda: lonxa do Grove.

Épocas probables de extracción:

Desde embarcación: de xaneiro a decembro.

Confraría de Vilanova de Arousa.

Zona de traballo: zona comprendida entre a liña imaxinaria que une os puntos de Rego do Alcalde,

Lañeiras, Columna da Ponte da Illa de Arousa, Pedra Sartana e Punta Nauxida.

Días máximos de extracción: 29.

Puntos de control e venda: lonxa de Vilanova de Arousa.

Épocas probables de extracción: de outubro a novembro.

Confraría da Illa de Arousa.

Zonas de traballo: a zona de comprendida entre a liña imaxinaria que une punta Carreirón con Cuña Alta e punta Laño con punta Arruda.

Zona este da Illa de Arousa entre a ponte da Illa e Punta Chastelas resultante do acordo das confrarías de pescadores da Illa de Arousa, Vilanova e Cambados do ano 97.

Días máximos de extracción: 119.

Puntos de control: na zona de extracción e lonxa

Puntos de venda: lonxa da Illa de Arousa.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a marzo e de outubro a decembro.

Confraría do Carril.

Zona de traballo: delimitarase na resolución de apertura.

Días máximos de extracción: 90.

Puntos de control: nas zonas de extracción

Puntos de venda: lonxa do Carril.

Épocas probables de extracción: de xaneiro ó 31 de marzo e desde xuño a decembro.

Confraría de Cambados.

Zona de traballo: Galiñeiro, Lañeiras de Fóra e Rego do Alcalde á baliza do Orido, e peirao Meloxo ata As Negreiriñas.

Días máximos de extracción: 251.

Puntos de control: nas zonas de extracción.

Puntos de venta: lonxa de Cambados.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a decembro.

Plan conxunto das confrarías de Pontevedra, Lourizán e Raxó.

Zona de traballo: delimitarase na resolución de apertura.

Días máximos de extracción: 60.

Puntos de control e venda: Placeres, Cabeceira, praia de Lourido, A Reiboá, praia de Padrón, porto e praias de Raxó.

Épocas probables de extracción: de xaneiro ó 4 de abril e do 23 de xuño ó 30 de decembro.

Plan da confraría de Aldán.

Zona de traballo: delimitarase na resolución de apertura.

Días máximos de extracción: desde embarcación, 105. A pé, 67.

Puntos de control: no mar nas zonas de extracción e no porto de Aldán.

Puntos de venda: lonxa de Aldán.

Épocas probables de extracción: de xaneiro ó 30 de marzo e de xullo ó 30 de decembro.

Plan conxunto das confrarías de Cambados, O Grove, Vilanova de Arousa e A Illa de Arousa (O Bohído).

Arte que se vai utilizar: raño.

Zona de traballo: delimitarase na resolución de apertura.

Días máximos de extracción: 40.

Puntos de control: especificarase na resolución de apertura.

Puntos de venda: lonxas de Cambados, Vilanova, O Grove e A Illa de Arousa.

Épocas probables de extracción: abril e maio.

Plan de coquina da confraría de Ribeira.

Días máximos de extracción: 44.

Puntos de control: lonxa de Ribeira e praia da Ladeira.

Puntos de venda: lonxa de Ribeira.

Épocas probables de extracción: xullo e agosto.

Plan de vieira da confraría de Aguiño.

Días máximos de extracción: 122.

Puntos de control: Sálvora, Vionta, praia de Carreira, Rabuda e porto de Aguiño.

Puntos de venda: lonxa de Aguiño.

Épocas probables de extracción: xaneiro, febreiro e de setembro a decembro.

Plan de ameixa da confraría de Aguiño.

Días máximos de extracción: 85.

Puntos de control: Sálvora, Vionto, Noro, praia de Carreira, Rabuda e porto de Aguiño.

Puntos de venda: lonxa de Aguiño.

Épocas probables de extracción: marzo, abril e de xullo a agosto.

Plan conxunto de moluscos das confrarías de Noia, Muros, Portosín e Porto do Son.

Días máximos de extracción: 161.

Puntos de control: portos de Muros, Esteiro, O Testal, O Freixo, Noia, Portosín e Porto do Son.

Puntos de venda: lonxas de Muros, O Testal, O Freixo, Portosín e Porto do Son.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a marzo, xullo, agosto e de outubro a decembro.

Plan de vieira da confraría de Muros.

Días máximos de extracción: 58.

Puntos de control e venda: lonjas de Muros, Abelleira e Anido.

Épocas probables de extracción: de outubro a decembro.

Plan conxunto de ameixa fina, coquina e berberecho das confrarías de Lira e O Pindo.

Días máximos de extracción: 150.

Puntos de control: para ameixa e berberecho: estrada do Viso e Pedras Caboas.

Para coquina: Pedras Mariñas e Carrofeito.

Puntos de venda: lonxa de Lira.

Épocas probables de extracción: marzo, abril, xuño, xullo, e de setembro a decembro.

Plan conxunto de ameixa rubia con endeño remolcado das confrarías de Corcubión, Fisterra e O Pindo.

Días máximos de extracción: 43.

Puntos de control e venda: lonxa de Fisterra e porto de Corcubión.

Épocas probables de extracción: xuño e xullo.

Plan de moluscos da confraría da Coruña.

Días máximos de extracción: 198.

Puntos de control e venda: lonxa da confraría en Perillo, e paseo do Parrote.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a abril e de xullo a decembro.

Plan de ameixa fina e babosa da confraría de Sada.

Días máximos de extracción: 48.

Puntos de control e venda: frente a praia de Sada, nos baixos do edificio A Xefa.

Épocas probables de extracción: de xullo a decembro.

Plan de ameixa fina e babosa da confraría de Corcubión.

Días máximos de extracción: 9.

Puntos de control: praia de Cee e porto de Corcubión.

Puntos de venda: porto de Corcubión.

Épocas probables de extracción: marzo, agosto e decembro.

Plan de bígaro da confraría de Corcubión.

Días máximos de extracción: 15.

Puntos de control: praia de Cee e porto de Corcubión

Puntos de venda: porto de Corcubión

Épocas probables de extracción: febreiro, xullo e outubro.

Plan de berberecho da confraría de Corcubión.

Días máximos de extracción: 80.

Puntos de control: praia de Cee e porto de Corcubión.

Puntos de venda: porto de Corcubión.

Épocas probables de extracción: xaneiro a decembro.

Plan de ostra da confraría de Corcubión.

Días máximos de extracción: 3.

Puntos de control: praia de Cee e porto de Corcubión.

Puntos de venda: porto de Corcubión.

Épocas probables de extracción: marzo, xullo e decembro.

Plan de bígaro da confraría de Camariñas.

Días máximos de extracción: 23.

Puntos de control e venda: lonxa de Camariñas.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a abril e de xullo a decembro.

Plan de moluscos da Agrupación de Mariscadores do Esteiro do río Anllóns.

Días máximos de extracción: 50.

Puntos de control e venda: Pedras de Cambón.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a decembro.

Plan de moluscos da Asociación de Mariscadores Fonte de Santa Helena de Baldaio.

Días máximos de extracción: 56.

Puntos de control e venda: Fonte Sta. Helena.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a decembro.

Plan de moluscos da confraría de Ares.

Días máximos de extracción: 30.

Puntos de control e venda: confraría de Ares.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a marzo e de xullo a decembro.

Plan conxunto de vieira das confrarías de Ares e Pontedeume.

Días máximos de extracción: 45.

Puntos de control: portos de Ares e Pontedeume.

Puntos de venda: confrarías de Ares, Pontedeume e lonxas da Coruña e Ferrol.

Épocas probables de extracción: de xullo a decembro.

Plan de coquina da confraría de Cedeira.

Días máximos de extracción: 65.

Puntos de control: Vilarrube e Casa do Pescador de Cedeira.

Puntos de venda: lonxa de Cedeira.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a marzo e de setembro a decembro.

Plan de moluscos da confraría de Cariño.

Días máximos de extracción: 84.

Puntos de control: Fornelos, Puntal e Figueiroa.

Puntos de venda: lonxa de Cariño.

Épocas probables de extracción: febreiro, marzo, abril, outubro, novembro e decembro.

Plan de coquina da confraría de Espasante.

Días máximos de extracción: 36.

Puntos de control: praia de Morouzos.

Puntos de venda: lonxa de Ortigueira.

Épocas probables de extracción: xullo, agosto, setembro e outubro.

Plan de bígaro da confraría de Espasante.

Días máximos de extracción: 81.

Puntos de control: Ortigueira, Punta Cabalar, Ladrido e Lagarea.

Puntos de venda: lonxa de Ortigueira.

Épocas probables de extracción: xaneiro, febreiro, marzo, novembro e decembro.

Plan de berberecho da confraría do Vicedo

Zona de traballo: praia de Fomento.

Días máximos de extracción: 6.

Puntos de control e venda: lonxa do Vicedo.

Épocas probables de extracción: xullo e agosto.

Plan conxunto de coquina das confrarías do Barqueiro e do Vicedo.

Días máximos de extracción: 52.

Zona de traballo: Lombo das Navallas.

Puntos de control: caseta de Arealonga, praia de Arealonga e Lombo das Navallas.

Puntos de venda: lonxas do Barqueiro e do Vicedo.

Épocas probables de extracción: xaneiro, febreiro e de outubro a decembro.

Plan conxunto de coquina das confrarías de Celeiro e O Vicedo.

Zona de traballo: praia de Abrela.

Días máximos de extracción: 10.

Puntos de control: praia de Abrela.

Puntos de venda: lonxas do Vicedo, Celeiro e San Cibrao.

Épocas probables de extracción: marzo e setembro.

Plan de coquina da confraría de Celeiro.

Zona de traballo: praias de Covas, Sacido, Area, Abrela e Seiramar.

Días máximos de extracción: 12.

Puntos de control e venda: lonxas de Celeiro e San Cibrao.

Épocas probables de extracción: abril e decembro.

Plan de ameixa fina e babosa da confraría de Celeiro.

Zona de traballo: canle do río Landro, incluíndo as súas marxes e a praia de Covas.

Días máximos de extracción: 124.

Puntos de control: lonxas de Celeiro e San Cibrao, e zonas de producción.

Puntos de venda: lonxas de Celeiro e San Cibrao.

Épocas probables de extracción: xaneiro a marzo e de outubro a decembro.

Plan de bígaro da confraría de Celeiro.

Zona de traballo: canle do río Landro, incluíndo as súas marxes e praia de Covas.

Días máximos de extracción: 11.

Puntos de control e venda: lonxas de Celeiro e san Cibrao.

Épocas probables de extracción: marzo e de outubro a decembro.

Plan de berberecho da confraría de Celeiro.

Zona de traballo: praias de Area, Covas, Sacido, Seiramar e Abrela, canle do río Landro, incluíndo as súas marxes.

Días máximos de extracción: 3.

Puntos de control e venda: lonxas de Celeiro e San Cibrao.

Épocas probables de extracción: decembro.

Plan de ameixa da confraría de Ribadeo.

Zona de traballo: ría de Ribadeo.

Días máximos de extracción: 54.

Puntos de control e venda: lonxa de Ribadeo.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a abril e de agosto a decembro.

Plan de coquina e berberecho da confraría de Ribadeo.

Zona de traballo: ría de Ribadeo.

Días máximos de extracción: 20.

Puntos de control e venda: lonxa de Ribadeo.

Épocas probables de extracción: marzo, xullo, agosto e decembro.

Plan de berberecho da confraría de Foz.

Zona de traballo: ría de Foz.

Días máximos de extracción: 70.

Punto de control: zonas de producción.

Puntos de venda: lonxas de Foz, Burela e San Cibrao.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a abril e de xullo a decembro.

Plan de bígaro da confraría de Foz.

Zona de traballo: ría de Foz.

Días máximos de extracción: 60.

Puntos de control: zonas de producción.

Puntos de venda: lonxas de Foz, Burela e San Cibrao.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a abril, novembro e decembro.

Plan de coquina da confraría de Foz.

Zona de traballo: ría de Foz.

Días máximos de extracción: 70.

Punto de control: zonas de producción.

Puntos de venda: lonxas de Foz, Burela e San Cibrao.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a abril e de setembro a decembro.

Plan de ameixa fina da confraría de Foz.

Zona de traballo: ría de Foz.

Días máximos de extracción: 80.

Punto de control: zonas de producción.

Puntos de venda: lonxas de Foz, Burela e San Cibrao.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a abril, e de xullo a decembro.

As entidades marisqueiras que presentaron plan de explotación para zonas de libre marisqueo e non lles foi aprobado, ateranse ó disposto as normas establecidas nesta orde.

Artigo 4º

Aquelas embarcacións que conten no seu permiso de explotación coas artes de bou de vara e bou de man, poderán realizar capturas desde o 4 de xaneiro ó 31 de marzo e desde o 2 de novembro ó 31 de decembro e sempre de acordo co previsto no Decreto 424/1993.

Artigo 5º.-Percebe.

De acordo co establecido no artigo 13 do Decreto 423/1993, apróbanse os seguintes plans de explotación do percebe (Pollicepes Cornucopia), coas condicións que se indican:

Confraría da Guarda.

Días máximos de extracción: 130.

Puntos de control: Tío Rincho, Agoeira, Horizonte e lonxa da Guarda.

Puntos de venda: lonxa da Guarda.

Épocas probables de extracción: de xaneiro ó 30 de decembro.

Confraría de Baiona.

Días máximos de extracción: 150.

Puntos de control: Purrido, porto Castro, Pedra Rubia, porto de Baiona.

Puntos de venda: lonxa de Baiona.

Épocas probables de extracción: de xaneiro ó 30 de decembro.

Confraría de Cangas.

Días máximos de extracción: 175.

Puntos de control:

Desde embarcación: nas inmediacións da zona de extracción.

Desde terra: na Costa da Vela.

Punto de venda: lonxa de Cangas.

Épocas probables de extracción: de xaneiro ó 30 de decembro.

Confraría de Bueu.

Días máximos de extracción: 150.

Puntos de control: no mar, nas inmediacións da zona de extracción.

Puntos de venda: lonxa de Bueu.

Épocas probables de extracción: de xaneiro ó 30 de decembro.

Confraría do Grove.

Días máximos de extracción: 120.

Puntos de control e venda: lonxa do Grove.

Épocas probables de extracción: de xaneiro ó 30 de decembro.

Confraría de Portonovo.

Días máximos de extracción: 26.

Puntos de control: nas inmediacións da zona de extracción.

Puntos de venda: lonxa de Portonovo.

Épocas probables de extracción: de xullo a agosto e decembro.

Confraría de Caión:

Días máximos de extracción: 100.

Puntos de control e venda: lonxa de Caión.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a maio e de xullo a decembro.

Confraría de Camelle.

Zona de traballo: vedado de Punta do Boi a Punta Xanteira.

Días máximos de extracción: 170.

Puntos de control: lonxa de Camelle.

Puntos de venda: lonxas de Camelle, Camariñas e A Coruña.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a decembro.

Confraría de Ferrol.

Zona de traballo: vedado de Punta Frouxeira a Punta Marnela.

Días máximos de extracción: 163.

Puntos de control: coche e embarcación da confraría de Ferrol.

Puntos de venda: lonxa.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a decembro.

Confraría de Muxía.

Días máximos de extracción: 170.

Puntos de control e venda: lonxa de Muxía.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a decembro.

Confraría de Malpica:

Días máximos de extracción: 140.

Puntos de control: lancha de vixilancia Illas Sisargas.

Puntos de venda: lonxa de Malpica.

Épocas probables de extracción: de xaneiro ó 15 de maio e de xullo a decembro.

Confraría de Corme.

Días máximos de extracción: 144.

Puntos de control: lugares de acceso ás distintas subzonas.

Puntos de venda: lonxa de Corme.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a decembro.

Confraría de Carreira - Aguiño.

Días máximos de extracción: 251.

Puntos de control: Sálvora, Area Basta, Punta Couso, Cabo Corrubedo, Faro de Corrubedo e porto de Aguiño.

Puntos de venda: lonxa de Aguiño.

Épocas probables de extracción:

Zona sur: de xaneiro a maio, e de novembro a decembro.

Zona norte: de maio a outubro.

Confrarías da zona VII.

Días máximos de extracción: 180.

Puntos de control: peirao de Mera, zona da Cadea na Torre en Coruña, Centro Retro e O Portiño.

Puntos de venda: lonxas da Coruña, Ferrol e Cedeira.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a decembro.

Confraría de Camariñas.

Zona de traballo: vedado de punta do Boi á punta Xanteira.

Días máximos de extracción: 170.

Puntos de control e venda: lonxa de Camariñas.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a decembro.

Confraría de Fisterra.

Días máximos de extracción: 190.

Puntos de control: confraría de Fisterra.

Puntos de venda: lonxa de Fisterra e outras.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a decembro.

Confraría de Lira.

Días máximos de extracción: 60.

Puntos de control: peirao e lonxa de Lira.

Puntos de venda: lonxa de Lira.

Épocas probables de extracción desde embarcación: xaneiro, de marzo a agosto e decembro.

Confraría de Cariño.

Días máximos de extracción: 100.

Puntos de control: peirao e lonxa de Cariño.

Puntos de venda: lonxa de Cariño.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a decembro.

Confrarías de Cedeira, Espasante e O Barqueiro.

Zona de traballo: vedada entre Punta Frouxeira e Punta Marnela.

Días máximos de extracción: 144.

Puntos de control e venda: portos/lonxas/rías de Espasante, O Barqueiro e Cedeira.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a abril e de xullo a decembro.

Confraría do Vicedo.

Días máximos de extracción: 82.

Punto de control: zonas de producción.

Punto de venda: lonxa do Vicedo.

Épocas probables de extracción: de marzo a setembro e decembro.

Confraría de Celeiro.

Días máximos de extracción: 100.

Puntos de control: zonas de producción e peiraos de Celeiro e San Cibrao.

Puntos de venda: lonxas de Celeiro e San Cibrao.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a decembro.

Confraría de San Cibrao.

Días máximos de extracción: 93.

Punto de control e venda: lonxa de San Cibrao.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a decembro.

Confraría de Burela.

Días máximos de extracción: 70.

Punto de control: zona de producción.

Punto de venda: lonxa de Burela.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a decembro.

Confrarías de Ribadeo e Rinlo.

Días máximos de extracción: 66.

Puntos de control: lonxas de Ribadeo e Rinlo.

Punto de venda: lonxa de Ribadeo.

Épocas probables de extracción: de abril a decembro

Artigo 6º.-Outros crustáceos.

1. De acordo co establecido no artigo 14 do Decreto 423/1993, os períodos autorizados en 1999 para a captura doutras especies de crustáceos establécense como segue:

Nécora (Nécora puber): do 4 ó 8 de xaneiro e do 1 de xullo ó 31 de decembro.

Lubrigante (Homarus gammarus): do 1 de xullo ó 31 de agosto.

Santiaguiño (Palinurus arctus): do 1 de xullo ó 31 de agosto.

Lagosta (Palinurus elephas): do 1 de xullo ó 31 de agosto.

Cangrexo (Carcinus maenas): todo o ano.

Conguito (Macropipus corrugatus) e patulate (Macropipus depurador): do 4 de xaneiro ata o 31 de marzo e do 1 de xullo ó 31 de decembro.

Centola (Maia squinado) e boi (Cancer pagurus): establécense dúas zonas:

Zona A.

Desde A Guarda ata Cabo Corrubedo: permítese a extracción desde ó 4 de xaneiro ó 30 de xuño e do 2 de novembro ó 31 de decembro.

Zona B.

Desde cabo Corrubedo ata a desembocadura do río Eo: permítese a extracción desde o 4 de xaneiro ó 30 de xuño e do 1 ata ó 31 de decembro.

Nas zonas sinaladas no anexo I, soamente se poderá extraer desde o 1 de febreiro ata o 30 de xuño.

Artigo 7º.-Equinodermos.

Confraría de Baiona.

Días máximos de extracción: 84.

Puntos de control: no mar, nas inmediacións da zona de extracción.

Puntos de venda: lonxa de Baiona.

Épocas probables de extracción: de xaneiro ó 29 de abril e de outubro ó 30 de decembro.

Confraría de Cangas.

Días máximos de extracción: 80.

Puntos de venda: lonxa de Cangas.

Épocas probables de extracción: de xaneiro ó 29 de abril e de outubro ó 30 de decembro.

Confraría de Portonovo.

Días máximos de extracción: 84.

Puntos de control: no mar, nas inmediacións da zona de extracción e no porto.

Puntos de venda: lonxa de Portonovo.

Épocas probables de extracción: de xaneiro ó 29 de abril e de outubro ó 30 de decembro.

Confraría do Grove.

Días máximos de extracción: 134.

Puntos de control e venda: lonxa do Grove.

Épocas probables de extracción: de xaneiro ó 29 de abril e de outubro ó 30 de decembro.

Confraría de Vigo.

Días máximos de extracción: 116.

Puntos de control: zona de extracción.

Puntos de venda: lonxa de Canido.

Épocas probables de extracción: de xaneiro ó 30 de marzo e de outubro ó 30 de decembro.

Confraría da Guarda.

Días máximos de extracción: 70.

Puntos de control: Pedornes, Porto Santa María de Oia, Tío Rincho, explanada Horizonte e Ribel.

Puntos de venda: lonxa da Guarda.

Épocas probables de extracción: de xaneiro ó 29 de abril e de outubro ó 30 de decembro.

Confraría de Camariñas.

Días máximos de extracción: 124.

Puntos de control e venda: lonxa de Camariñas.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a marzo e de outubro a decembro.

Confraría de Fisterra.

Días máximos de extracción: 143.

Puntos de control: confrarías do Pindo e Fisterra.

Puntos de venda: lonxa de Fisterra e outras.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a abril e de outubro a decembro.

Confradía da zona VII.

Días máximos de extracción: 115.

Puntos de control e venda: lonxa da Coruña.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a abril, novembro e decembro.

Confraría de Muxía.

Días máximos de extracción: 141.

Puntos de control e venda: lonxa de Muxía.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a abril e de outubro a decembro.

Confraría de Camelle.

Días máximos de extracción: 142.

Puntos de control: porto de Camelle.

Puntos de venda: lonxa de Camelle.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a abril e de outubro a decembro.

Confraría de Muros.

Días máximos de extracción: 139.

Puntos de control: porto de Muros e O Ancoradoiro.

Puntos de venda: lonxa da confraría de Muros.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a abril e de outubro a decembro.

Confraría de Celeiro.

Días máximos de extracción: 104.

Puntos de control e venda: lonxas de Celeiro e San Cibrao.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a abril, e decembro.

Confraría de San Cibrao.

Días máximos de extracción: 60.

Puntos de control e venda: lonxa de San Cibrao.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a abril.

Confraría de Burela.

Días máximos de extracción: 60.

Punto de control: zona de extracción.

Punto de venda: lonxa de Burela.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a abril.

Confrarías de Ribadeo e Rinlo.

Días máximos de extracción: 30.

Puntos de control: lonxas de Ribadeo e Rinlo.

Puntos de venda: lonxa de Ribadeo.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a marzo.

Artigo 8º.-Navalla e longueirón.

Plan de navalla e longueirón da confraría de Cangas.

Zona de traballo: delimitarase na resolución de apertura.

Días máximos de extracción: 185.

Puntos de control: na zona de extracción.

Punto de venda: lonxa de Cangas.

Épocas probables de extracción: de xaneiro ó 29 de abril e de xullo ó 30 de decembro.

Plan de navalla e longueirón da confraría de Portonovo.

Zona de traballo: delimitarase na resolución de apertura.

Días máximos de extracción: 105.

Puntos de control: na zona de extracción.

Punto de venda: lonxa de Portonovo.

Épocas probables de extracción: do 1 de xuño ó 30 de setembro e do 1 ó 30 de decembro.

Plan de navalla e longueirón da confraría do Grove.

Zona de traballo: delimitarase na resolución de apertura.

Días máximos de extracción: 180.

Puntos de control: na zona de extracción.

Puntos de venda: lonxa do Grove.

Épocas probables de extracción: do 1 de febreiro ó 29 de outubro.

Plan conxunto de navalla e longueirón das confrarías de Pontevedra, Raxó, Lourizán para a praia de Meixal e Combarro.

Días máximos de extracción: 32.

Puntos de control e venda: peirao de Campelo.

Puntos de venda: lonxas autorizadas.

Épocas probables de extracción: de xullo a outubro.

Plan de navalla e longueirón da confraría de Aldán.

Zona de traballo: delimitarase na resolución de apertura.

Días máximos de extracción: 165.

Puntos de control: na zona de extracción.

Puntos de venda: lonxa de Aldán.

Épocas de probables de extracción: de xaneiro ó 29 de abril e de xullo ó 30 de decembro.

Plan de navalla e longueirón da confraría de Vigo.

Zona de traballo: delimitarase na resolución de apertura.

Días máximos de extracción: 120.

Puntos de control: na zona de extracción.

Puntos de venda: lonxa de Canido.

Épocas probables de extracción: de febreiro ó 30 de marzo e de xullo ó 30 de decembro.

Plan de navalla e longueirón da confraría de Bueu.

Arte que se vai utilizar: rastro de navalla.

Zona de traballo: delimitarase na resolución de apertura.

Días máximos de extracción: 70.

Puntos de control e venda: lonxa de Bueu.

Épocas probables de extracción: xaneiro, febreiro e de outubro ó 30 de decembro.

Plan de navalla e longueirón da confraría de Baiona.

Zona de traballo: delimitarase na resolución de apertura.

Días máximos de extracción: 100.

Puntos de control: zona de extracción.

Puntos de venda: lonxa de Baiona.

Épocas probables de extracción: de xaneiro ó 30 de marzo e de xullo ó 30 de decembro

Plan de navalla e longueirón vello do Barqueiro-Bares.

Días máximos de extracción: 26.

Puntos de control: praia da Lama, cabeceira do porto de San Fiz, Ponte Vella, Fabriquín e nos dous portos do Barqueiro.

Puntos de venda: lonxa do Barqueiro

Épocas probables de extracción: xullo, agosto e setembro.

Plan de navalla e longueirón da confraría de Fisterra.

Zona de traballo: vedada, zona de Estorde e O Sardiñeiro.

Días máximos de extracción: 150.

Puntos de control e venda: lonxa de Fisterra.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a abril e de xullo a decembro.

Plan de navalla e longueirón da confraría de Cabo de Cruz.

Días máximos de extracción: 41.

Puntos de control: Barraña, Chazo e Mañóns.

Puntos de venda: nave provisional para lonxa de Cabo de Cruz.

Épocas probables de extracción: abril e maio.

Plan de navalla e longueirón da confraría da Pobra do Caramiñal.

Días máximos de extracción: 40.

Puntos de control: Areal, Pozo e Friscos.

Puntos de venda: lonxa municipal.

Épocas probables de extracción: abril e maio.

Plan de navalla e longueirón en zonas de autorización e libre marisqueo da confraría de Ribeira.

Días máximos de extracción: 70.

Puntos de control: lonxa de Ribeira, Coroso e Touro.

Puntos de venda: lonxa de Ribeira

Épocas probables de extracción: de xuño a setembro.

Plan de navalla e longueirón en zonas de autorización e libre marisqueo da confraría de Carreira-Aguiño.

Días máximos de extracción: 109.

Puntos de control: praia de Carreira e porto de Aguiño.

Puntos de venda: lonxa de Aguiño.

Épocas probables de extracción: de maio a setembro.

Plan de navalla e longueirón da confraría de Corcubión.

Zona de traballo: vedada en zona de Estorde e O Sardiñeiro.

Días máximos de extracción: 20.

Puntos de control: praia do Ézaro, porto de Corcubión.

Puntos de venda: porto de Corcubión.

Épocas probables de extracción: xaneiro, febreiro, outubro e novembro.

Plan de navalla e longueirón da confraría de Camariñas.

Días máximos de extracción: 28.

Puntos de control e venda: lonxa de Camariñas.

Épocas probables de extracción: maio, xullo, agosto e setembro.

Plan de navalla e longueirón da confraría de Muxía.

Días máximos de extracción: 130.

Puntos de control e venda: lonxa de Muxía.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a decembro.

Plan de navalla e longueirón da confraría de Miño.

Días máximos de extracción: 40.

Puntos de control: lonxa do Pedrido, praia Pequena, porto de Miño, O Penedo-Fiobre.

Puntos de venda: lonxa do Pedrido, praia Pequena, porto de Miño.

Épocas probables de extracción: abril, xullo, agosto, setembro e outubro.

Plan de navalla e longueirón da confraría de Cedeira.

Días máximos de extracción: 38.

Puntos de control: Casa do Pescador de Cedeira.

Puntos de venda: lonxa de Cedeira.

Épocas probables de extracción: de febreiro a agosto.

Plan de navalla e longueirón das confrarías de Lira e O Pindo.

Días máximos de extracción: 146.

Puntos de control: praia de Carnota e lonxa de Lira.

Puntos de venda: lonxa de Lira.

Épocas probables de extracción: marzo e abril, e de xuño a outubro.

Plan de navalla e longueirón da Agrupación de Mariscadores Fonte de Santa Helena de Baldaio.

Días máximos de extracción: 15.

Puntos de control e venda: Fonte de Santa Helena.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a decembro.

Plan de longueirón vello da confraría do Vicedo.

Zona de traballo: de Punta Espiñeira a San Roque.

Días máximos de extracción: 30.

Punto de control: caseta das Negradas.

Punto de venda: lonxa do Vicedo.

Épocas probables de extracción: marzo, abril, e de xullo a setembro.

Plan de longueirón da confraría do Vicedo.

Zona de traballo: praia de Arealonga e Lombo das Navallas.

Días máximos de extracción: 16.

Punto de control: caseta de Arealonga.

Punto de venda: lonxa do Vicedo.

Épocas probables de extracción: abril, maio, agosto e setembro.

Plan de longueirón das confrarías do Vicedo e do Barqueiro.

Zona de traballo: Lombo das Navallas.

Días máximos de extracción: 16.

Punto de control: praia de Arealonga, caseta de Arealonga e Lombo das Navallas.

Puntos de venda: lonxas do Vicedo e do Barqueiro.

Épocas probables de extracción: abril, maio, agosto e setembro.

Plan de longueirón da confraría de Celeiro.

Zona de traballo: praias de Area, Covas, Sacido, Seiramar e Abrela.

Días máximos de extracción: 29.

Puntos de control: lonxas de Celeiro e San Cibrao, e zonas de producción.

Puntos de venda: lonxas de Celeiro e San Cibrao.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a marzo, e de setembro a decembro.

Plan de longueirón da confraría de Foz.

Zona de traballo: ría de Foz.

Días máximos de extracción: 70.

Punto de control: zonas de producción.

Puntos de venda: lonxas de Foz, Burela e San Cibrao.

Épocas probables de extracción: marzo, maio, e de xullo a novembro.

Plan de longueirón da confraría de Ribadeo.

Zona de traballo: ría de Ribadeo.

Días máximos de extracción: 72.

Punto de control e venda: lonxa de Ribadeo.

Épocas probables de extracción: de xaneiro a abril, e de agosto a decembro.

Artigo 9º.-Caracola.

Confraría de pescadores de Lira.

Días máximos de extracción: 124.

Puntos de control: porto e lonxa de Lira.

Punto de venda: lonxa de Lira.

Épocas probables de extracción: de xullo a decembro.

Artigo 10º.-Algas.

Segundo o disposto no artigo 16 do Decreto 423/1993, apróbanse os plans de extracción presentados polas confrarías e empresas que se relacionan a continuación.

Confraría de pescadores de Cangas.

Confraría de pescadores de Camelle.

Algamar, C.B.

Hispanagar, S.A.

Algas de Galicia, S.L.

Compañía Española de Algas Marinas, S.A.

Conservas y Ahumados Lou, S.L.

ALDECA.

De acordo co establecido no artigo 4 do decreto citado, deberá solicitarse ante o delegado territorial, cunha antelación mínima de 15 días, autorización para desenvolve-la actividade extractiva.

Disposicións adicionais

Primeira.-As solicitudes a que se refiren os artigos 4 e 8 do Decreto 423/1993, do 17 de decembro, polo que se refunde a normativa vixente en materia de marisqueo, extracción de algas e cultivos mariños, axustaranse ós modelos que figuran como anexos (II, III e IV) da presente orde.

Segunda.-Os rastros remolcados, definidos nos artigos 120 a 123 do regulamento da actividade pesqueira, das artes e aparellos permisibles en Galicia, aprobado polo Decreto 424/1993, do 17 de decembro, no seu capítulo X, só poderán capturar un 10% de especies acompañantes sempre e cando as ditas especies non estean sometidas a un plan específico aprobado pola Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura.

Terceira.-Segundo o disposto no artigo 2.1º do Decreto 423/1993, do 17 de decembro, polo que

se refunde a normativa vixente en materia de marisqueo, extracción de algas e cultivos mariños, a extracción de marisco e a recolección de algas en augas da Comunidade Autónoma de Galicia só poderá ser exercida polas persoas e embarcacións que estean en posesión do preceptivo permiso de explotación, e non serán recoñecidas como válidas aquelas autorizacións emitidas polas propias entidades marisqueiras.

Cuarta.-Con carácter xeral autorízase a extracción de moluscos bivalvos as vésperas de festivos durante todo o ano 1999, sempre e cando o estado dos recursos o permita.

Disposicións derradeiras

Primeira.-Os plans de explotación presentados polas entidades marisqueiras que serviron de base para a presente orde estarán dispoñibles nos servicios centrais, delegacións territoriais e comarcais da Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura, así como na sede central das entidades responsables destes.

Segunda.-Autorízase o director xeral de Recursos Mariños para o desenvolvemento da presente orde, que entrará en vigor o día seguinte ó da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 23 de decembro de 1998.

Amancio Landín Jaráiz

Conselleiro de Pesca, Marisqueo e Acuicultura

ANEXO I

- Ría do Barqueiro: dentro da liña imaxinaria trazada entre Punta Cova Baixa e Punta do Santo.

- Ría de Viveiro: zona interna da liña imaxinaria trazada entre Punta do Cabalo e a Punta Morago.

- San Cibrao: dentro da liña imaxinaria formada pola punta Rompeolas do dique norte de Alúmina e a punta oeste do illote A Anxuela.

- Burela: dentro da liña imaxinaria trazada entre Punta de Cabo Burela a Faro Pedra e de Faro Pedra a Punta Areoura.

- Nois: demora NE Punta Nois a demora NE no extremo oeste da praia de Arealonga.

- Foz: entre as demoras N e NE de Portovello en fondos inferiores a sete brazas.

- Gahito: demora N Punta Promontorio a N illa Moledo, en fondos inferiores a sete brazas.

- Rinlo: demora N Punta Corbeira/N Punta Leixón, en fondos inferiores a sete brazas.

- Ribadeo: demora N Punta Piñeira/N illote Corva en fondos inferiores a sete brazas.

- Enseada de Santa Marta ou de Cariño: a zona comprendida entre Punta Espasante e Punta O Seixo.

- Cedeira: a zona comprendida entre Punta Castrelo e Punta de Sarridal.

11803