Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 213 Venres, 03 de novembro de 2000 Páx. 14.884

IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS

UNIVERSIDADE DE VIGO

RESOLUCIÓN do 6 de outubro de 2000 pola que se fai pública a designación das comisións que resolverán concursos de prazas de profesorado desta universidade convocadas por Resolución do 8 de febreiro de 2000.

En cumprimento do disposto no artigo 6.8º do Real decreto 1888/1984, do 26 de setembro, modificado

polo Real decreto 1427/1986, do 13 de xuño, e unha vez designados os presidentes e vocais secretarios por esta universidade e realizado o sorteo establecido no artigo 6.6º do dito real decreto, mediante o que foron designados polo Consello de Universidades os vocais correspondentes.

Este rectorado fai pública a composición das comisións que resolverán os concursos para a provisión de prazas de profesorado desta universidade, convocadas por resolución da Universidade de Vigo do 8 de febreiro de 2000 (BOE do 3 de marzo) e que son as que se relacionan como anexo a esta resolución.

As ditas comisións deberanse constituír nun prazo non superior a catro meses, contados desde a publicación desta resolución no Boletín Oficial del Estado.

Contra este resolución os interesados poderán presentar reclamación perante o rector da universidade, nun prazo de quince días hábiles a partir do seguinte ó da súa publicación.

Vigo, 6 de outubro de 2000.

Domingo Docampo Amoedo

Rector da Universidade de Vigo

Nº praza: 1/2000.

Corpo: profesores titulares de universidade.

Área de coñecemento: literatura española.

Comisión titular:

Presidente: Antonio Lorente Medina, catedrático de universidade. Universidade Nacional de Educación a Distancia.

Vocal secretaria: María Dolores Troncoso Durán, profesora titular de universidade. Universidade de Vigo.

Vocais:

Gregorio Torres Nebrera, catedrático de universidade. Universidade de Estremadura.

M. Gema Areta Marigo, profesora titular de universidade. Universidade de Sevilla.

M. Teresa García Álvarez, profesora titular de universidade. Universidade de Oviedo.

Comisión suplente:

Presidente: Teodosio Fernández Rodríguez, catedrático de universidade. Universidade Autónoma de Madrid.

Vocal secretario: Manuel Ángel Candelas Colodrón, profesor titular de universidade. Universidade de Vigo.

Vocais:

Antonio Tordera Sáez, catedrático de universidade. Universidade de Valencia (Estudi General).

María Pilar Martínez Latre, profesora titular de universidade. Universidade de A Rioxa.

José Luis Bernal Salgado, profesor titular de universidade. Universidade de Estremadura.

Nº praza: 2/2000.

Corpo: profesores titulares de universidade.

Área de coñecemento: ciencia dos materiais e enxeñería metalúrxica.

Comisión titular:

Presidente: Pedro Merino Gómez, catedrático de universidade. Universidade de Vigo.

Vocal secretario: Francisco Javier Pérez Trujillo, profesor titular de universidade. Universidade Complutense de Madrid.

Vocais:

Manuel Federico López Aparicio, catedrático de universidade. Universidade de Valladolid.

Paloma Fernández Sánchez, profesora titular de universidade. Universidade Complutense de Madrid.

Concepción Merino Casals, profesora titular de universidade. Universidade Complutense de Madrid.

Comisión suplente:

Presidente: Enrique Otero Huerta, catedrático de universidade. Universidade Rey Juan Carlos.

Vocal secretaria: Gloria Pena Uris, profesora titular de universidade. Universidade de Vigo.

Vocais:

Enrique Juan Herrera Luque, catedrático de universidade. Universidade de Sevilla.

José Antonio Rojo Martínez, profesor titular de universidade. Universidade de Zaragoza.

M. Purificación García Coque, profesora titular de universidade. Universidade de Oviedo.

Nº praza: 3/2000.

Corpo: profesores titulares de escola universitaria.

Área de coñecemento: linguaxes e sistemas informáticos.

Comisión titular:

Presidente: Manuel Pérez Cota, catedrático de escola universitaria. Universidade de Vigo.

Vocal secretario: Francisco José Vázquez Núñez, profesor titular de escola universitaria. Universidade de Vigo.

Vocais:

Oliverio González Alonso, catedrático de escola universitaria. Universidade de Oviedo.

Joaquín Pizarro Junquera, profesor titular de escola universitaria. Universidade de Cádiz.

José María Alcaide Salinas, profesor titular de escola universitaria. Universidade do País Vasco.

Comisión suplente:

Presidente: Francisco Sanchís Marco, catedrático de escola universitaria. Universidade Politécnica de Madrid.

Vocal secretario: Santiago Castelo Boo, profesor titular de escola universitaria. Universidade de Vigo.

Vocais:

Ángel García Moreno, catedrático de escola universitaria. Universidade Politécnica de Madrid.

Pedro Manuel Díaz Ortuño, profesor titular de escola universitaria. Universidade de Murcia.

Emilio Rodríguez Vázquez de Aldana, profesor titular de escola universitaria. Universidade de Salamanca.