DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 56 Luns, 22 de marzo de 2004 Páx. 3.869

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDA

ANUNCIO do 9 de febreiro de 2004, do recadador de zona da Coruña, polo que se relacionan procedementos de constrinximento pendentes de notificar e se emprazan os interesados que se sinalan (ATP Aislamientos, S.L. e cincocentos oitenta e tres máis).

De conformidade co disposto no artigo 105 da Lei 230/1963, do 28 de decembro, xeral tributaria, modificado polo artigo 28 da Lei 66/1997, do 30 de decembro, de medidas fiscais, administrativas e de orde social, relaciónanse procedementos de constrinximento pendentes de notificar, despois de intentada a notificación persoal por dúas veces, e emprázanse os interesados que se sinalan no anexo para seren notificados por comparecencia.

A comparecencia deberá efectuarse perante o órgano de tramitación (Zona de Recadación da Coruña, rúa Comandante Fontanes 17-1º A, A Coruña) no prazo de dez días contados desde o seguinte ó da publicación deste anuncio.

Transcorrido o prazo sen efectuarse a comparecencia, a notificación entenderase producida desde o día seguinte ó do vencemento do prazo sinalado para comparecer.

A Coruña, 9 de febreiro de 2004.

Nazario Villalva

Recadador de zona da Coruña

ANEXO

PROVIDENCIAINTERESADONIFOBXECTO DA DEBEDA

03/36004223-5A T P AISLAMIENTOS, S.L.B15514326EXP.: 2002/36/000/02490 LIQ.: 000020018729

RECADACION SANCIONS TRANSPORTES PONTEVEDRA

SANCION S P TRANSP. EXP.-PO-02776-O-2001

CONSELL.: POL. TERRITORIAL O. P. E VIVENDA

03/36004227-9A T P AISLAMIENTOS, S.L.B15514326EXP.: 2002/36/000/02462 LIQ.: 000020018697

RECADACION SANCIONS TRANSPORTES PONTEVEDRA

SANCION S P TRANSP. EXP.-PO-01577-O-2001

CONSELL.: POL. TERRITORIAL O. P. E VIVENDA

02/15013783-6ACEROS COMUNITARIOS, S.L.B15564131EXP.: 1998/15/000/06007 LIQ.:600702676944

TRANSMISIONS PATRIMONIAIS ONEROSAS. LIQUID.

32207346D BOO BARREIRO, JOSE

03/15008072-5ALBIGLEMA, S.L.B15409808EXP.: 2003/15/000/01775 LIQ.: 000030003868

RECADACION SANCIONS RELACIONS LABORAIS A

RL-112-SH, S. XUSTIZA

CONSELL.: XUSTIZA, INTERIOR E REL. LAB.

03/15002571-4ALICAR MOTOR, S.L.B15583800EXP.: 1997/15/000/06491 LIQ.: 620601501543

TRANSMISIONS ONEROSAS. VEHICULOS. LIQUIDAC.

EX1502164 BERND KAMPEN

03/15007734-8ALISEDA DOMINGUEZ, PABLO02501679SEXP.: 2003/15/000/01962 LIQ.: 000030004443

RECADACION EXECUTIVA CONCELLO DE BOIRO 582/01

02/15013954-1ALLER SANDA, MANUEL32750843QEXP.: 2000/15/000/07896 LIQ.: 600000002758

TRANSMISIONS PATRIMONIAIS ONEROSAS. LIQUID.

32269942E FERNANDEZ SANTIAGO, GUADALUPE

03/15000374-7ALONSO CASAL, M. ANGELES32609219AEXP.: 2002/15/000/06388 LIQ.: 000020016699

RECADACION SANCIONS INTERIOR A CORUÑA

AC-EP86/02 CONSELL.: XUSTIZA, INTERIOR E REL. LAB.

03/36004224-6ALQUILER DE FURGONETAS TRAVEL CARB15753981EXP.: 2002/36/000/02482 LIQ.: 000020018719

RECADACION SANCIONS TRANSPORTES PONTEVEDRA

SANCION S P TRANSP. EXP.-PO-02301-O-2001

CONSELL.: POL. TERRITORIAL O. P. E VIVENDA

PROVIDENCIAINTERESADONIFOBXECTO DA DEBEDA

03/15000351-6ALVAREZ FERNANDEZ, ROBERTO32652922YEXP.: 2002/15/000/06094 LIQ.: 000020016352

RECADACION SANCIONS TRANSPORTES A CORUÑA

XC-478-O-02, SANCION COTOP

CONSELL.: POL. TERRITORIAL O. P. E VIVENDA

02/15012124-8ALVARIÑO VILLAR, JOSE ARTURO32638371ZEXP.: 2002/15/000/03596 LIQ.: 000020011026

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

EXPTE. CO-002088-1999 SANCION PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

02/15014069-6ANA ISABEL CASTRILLO BLANCO E OUTROG15718869EXP.: 2000/15/000/1536-1 LIQ.:

REINTEGROS DE EXERCICIOS PECHADOS

REINTEGRO SUBV. FAMILIA FM342B 00/1536-1

CONSELL.: FAMILIA, MULLER E XUVENTUDE

03/15002750-7ANA ISABEL CASTRILLO BLANCO E OUTROG15718869EXP.: 2000/15/000/1536-1 LIQ.:

REINTEGROS DE EXERCICIOS PECHADOS

REINTEGRO SUBV. FAMILIA FM342B 00/1536-1

CONSELL.: FAMILIA, MULLER E XUVENTUDE

03/15003746-2ANA ISABEL CASTRILLO BLANCO E OUTROG15718869EXP.: 2000/15/000/1536-1 LIQ.:

REINTEGROS DE EXERCICIOS PECHADOS

REINTEGRO SUBV. FAMILIA FM342B 00/1536-1

CONSELL.: FAMILIA, MULLER E XUVENTUDE

03/15002385-5ANDRADE DIAZ, ANALIA VERONICA47381963PEXP.: 2002/15/000/06462 LIQ.: 000020016852

REC. EXECUTIVA HOSPITAL JUAN CANALEJO

1501200107933 C. H. J. CANALEJO

03/15003690-1ANDREA PARFUM, S.L.B15453988EXP.: 1999/15/000/3280/99 LIQ.:

OUTROS INGRESOS. XUROS DE DEMORA

XUROS REINT. FAMILIA FM342B 1999/3280

02/36012807-8ANEIROS FERREIRA, JOSE LUIS32655129MEXP.: 2001/36/000/14684 LIQ.:620100007252

TRANSMISIONS ONEROSAS. VEHICULOS. LIQUIDAC.

76894587K GILSANZ CABALEIRO, MANUEL SANTIAGO

02/15012338-2ANODIZADOS DE SABON, S.A.A15092539EXP.: 2002/15/000/03924 LIQ.: 000020011587

RECADACION SANCIONS RELACIONS LABORAIS A

EXPTE. RL-655-SH-2001 SANCION XUSTIZA

CONSELL.: XUSTIZA, INTERIOR E REL. LAB.

03/15005542-5ANODIZADOS DE SABON, S.A.A15092539EXP.: 2003/15/000/00873 LIQ.: 000030002508

AUGAS DE GALICIA

005/031/009 CANON SANEAM. TRIM. 4º/1997

03/15005545-8ANODIZADOS DE SABON, S.A.A15092539EXP.: 2003/15/000/00875 LIQ.: 000030002511

AUGAS DE GALICIA

005/031/011 CANON SANEAM.TRIM.2º/1998

03/15005546-9ANODIZADOS DE SABON, S.A.A15092539EXP.: 2003/15/000/00874 LIQ.: 000030002509

AUGAS DE GALICIA

005/031/010 CANON SANEAM. TRIM. 1º/1998

03/15005547-0ANODIZADOS DE SABON, S.A.A15092539EXP.: 2003/15/000/00870 LIQ.: 000030002505

AUGAS DE GALICIA

005/031/006 CANON SANEAM. TRIM. 1º/1997

03/15005548-0ANODIZADOS DE SABON, S.A.A15092539EXP.: 2003/15/000/00871 LIQ.: 000030002506

AUGAS DE GALICIA

005/031/007 CANON SANEAM. TRIM. 2º/1997

03/15005549-1ANODIZADOS DE SABON, S.A.A15092539EXP.: 2003/15/000/00877 LIQ.: 000030002513

AUGAS DE GALICIA

005/031/013 CANON SANEAM. TRIM. 4º/1998

03/15005550-2ANODIZADOS DE SABON, S.A.A15092539EXP.: 2003/15/000/00876 LIQ.: 000030002512

AUGAS DE GALICIA

005/031/012 CANON SANEAM. TRIM. 3º/1998

03/15005551-3ANODIZADOS DE SABON, S.A.A15092539EXP.: 2003/15/000/00872 LIQ.: 000030002507

AUGAS DE GALICIA

005/031/008 CANON SANEAM. TRIM. 3º/1997

03/15006497-3ANODIZADOS DE SABON, S.A.A15092539EXP.: 2003/15/000/00838 LIQ.: 000030002429

RECADACION SANCIONS RELACIONS LABORAIS A

RL-887-ST, S. XUSTIZA

CONSELL.: XUSTIZA, INTERIOR E REL. LAB.

03/15006499-5ANODIZADOS DE SABON, S.A.A15092539EXP.: 2003/15/000/00837 LIQ.: 000030002428

RECADACION SANCIONS RELACIONS LABORAIS A

RL-886-ST, S. XUSTIZA

CONSELL.: XUSTIZA, INTERIOR E REL. LAB.

03/15008186-9ANODIZADOS DE SABON, S.A.A15092539EXP.: 2003/15/000/01785 LIQ.: 000030003879

RECADACION SANCIONS RELACIONS LABORAIS A

RL-202-T S. XUSTIZA

CONSELL.: XUSTIZA, INTERIOR E REL. LAB.

02/27014330-4ANSEDE GIL, JORGE RAMON32760646KEXP.: 2000/27/011/03102 LIQ.: 600000180583

TRANSM. PATRIMONIAIS ONEROSAS. DISTRITOS LI.

76564491K GALDO RODRIGUEZ, MARIA MONSERRAT

02/15014117-0ARDIONS LOPEZ, JOSE MANUEL47357240XEXP.: 2002/15/000/03908 LIQ.: 000020011565

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

EXPTE. CO-000931-2000 SANCION PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/15006484-1ARDIONS LOPEZ, JOSE MANUEL47357240XEXP.: 2003/15/000/00654 LIQ.: 000030002231

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

CO-1036/2001 S. PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/15000757-5ARIAS Y GALLARDO, S.L.B15647324EXP.: 2002/15/000/06381 LIQ.: 000020016691

RECADACION SANCIONS INTERIOR A CORUÑA

AC-EP 73/02

CONSELL.: XUSTIZA, INTERIOR E REL. LAB.

03/15000758-6ARIAS Y GALLARDO, S.L.B15647324EXP.: 2002/15/000/06384 LIQ.: 000020016694

RECADACION SANCIONS INTERIOR A CORUÑA

AC-EP78/02

CONSELL.: XUSTIZA, INTERIOR E REL. LAB.

03/15008190-2ARIAS Y GALLARDO, S.L.B15647324EXP.: 2003/15/000/01887 LIQ.: 000030004340

RECADACION SANCIONS INTERIOR A CORUÑA

AC-EP 93/02, S. XUSTIZA

CONSELL.: XUSTIZA, INTERIOR E REL. LAB.

03/15008195-7ARIAS Y GALLARDO, S.L.B15647324EXP.: 2003/15/000/01889 LIQ.: 000030004342

RECADACION SANCIONS INTERIOR A CORUÑA

AC-EP 167/02, S. XUSTIZA

CONSELL.: XUSTIZA, INTERIOR E REL. LAB.

03/15005906-6ARIJON RIO, MANUEL76323444ZEXP.: 2003/15/000/00724 LIQ.: 000030002309

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

CO-690/2001 S. PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

PROVIDENCIAINTERESADONIFOBXECTO DA DEBEDA

03/15000371-4ARMADA MANSO, FRANCISCO JOSE32670402YEXP.: 2002/15/000/06357 LIQ.: 000020016661

RECADACION SANCIONS INTERIOR A CORUÑA

AC-EP481/01

CONSELL.: XUSTIZA, INTERIOR E REL. LAB.

03/15000372-5ARMADA MANSO, FRANCISCO JOSE32670402YEXP.: 2002/15/000/06359 LIQ.: 000020016663

RECADACION SANCIONS INTERIOR A CORUÑA

AC-EP 484/01

CONSELL.: XUSTIZA, INTERIOR E REL. LAB.

03/15000378-0ARMADA MANSO, FRANCISCO JOSE32670402YEXP.: 2002/15/000/04986 LIQ.: 000020013801

RECADACION SANCIONS INTERIOR A CORUÑA

AC-EP554/01, SANCION XUSTIZA

CONSELL.: XUSTIZA, INTERIOR E REL. LAB.

03/15000379-1ARMADA MANSO, FRANCISCO JOSE32670402YEXP.: 2002/15/000/04985 LIQ.: 000020013800

RECADACION SANCIONS INTERIOR A CORUÑA

AC-EP553/01, SANCION XUSTIZA

CONSELL.: XUSTIZA, INTERIOR E REL. LAB.

03/15000380-2ARMADA MANSO, FRANCISCO JOSE32670402YEXP.: 2002/15/000/04977 LIQ.: 000020013792

RECADACION SANCIONS INTERIOR A CORUÑA

AC-EP528/01, SANCION XUSTIZA

CONSELL.: XUSTIZA, INTERIOR E REL. LAB.

03/15000386-8ARMADA MANSO, FRANCISCO JOSE32670402YEXP.: 2002/15/000/04976 LIQ.: 000020013791

RECADACION SANCIONS INTERIOR A CORUÑA

AC-EP527/01, SANCION XUSTIZA

CONSELL.: XUSTIZA, INTERIOR E REL. LAB.

03/15007980-1ARMADA MANSO, FRANCISCO JOSE32670402YEXP.: 2003/15/000/01880 LIQ.: 000030004333

RECADACION SANCIONS INTERIOR A CORUÑA

AC-EP 25/02, S. XUSTIZA

CONSELL.: XUSTIZA, INTERIOR E REL. LAB.

03/15008156-1ARTRAEX, S.L.B15707854EXP.: 2003/15/000/02215 LIQ.: 000030004843

RECADACION MULTAS E SANCIONS D. XERAL TR.

DX-433-I-01, S. COTOP

CONSELL.: POL. TERRITORIAL O. P. E VIVENDA

03/15003689-0ASOC. DE VECIÑOS POLIGONO DE VITEG15228661EXP.: 2000/15/000/42/2000 LIQ.:

OUTROS INGRESOS. XUROS DE DEMORA

XUROS REINTEGRO EDUCACION 42/2000

03/15003694-5ASOC. DE VECIÑOS POLIGONO DE VITEG15228661EXP.: 2000/15/000/42/00 LIQ.:

REINTEGRO AXUDAS E SUVENC. EXERC. PECHADOS C.

REINTEGRO EDUCACION 2000/42

CONSELL.: EDUCACION E ORDENACION UNIVER.

03/15006378-5ATLANTICOBUS, S.L.B15604754EXP.: 2003/15/000/00344 LIQ.: 000030001814

RECADACION MULTAS E SANCIONS D. XERAL TR.

XC-1632-O-01, S.COTOP

CONSELL.: POL. TERRITORIAL O. P. E VIVENDA

03/15000495-7AUTOCARES SALVADO, S.A.A15093412EXP.: 2002/15/000/04936 LIQ.: 000020013748

RECADACION MULTAS E SANCIONS D. XERAL TR.

DX-289-I-01, SANCION COTOP

CONSELL.: POL. TERRITORIAL O. P. E VIVENDA

03/15000501-2AUTOCARES SALVADO, S.A.A15093412EXP.: 2002/15/000/05539 LIQ.: 000020015509

RECADACION MULTAS E SANCIONS D. XERAL TR.

DX-335-I-01, SANCION COTOP

CONSELL.: POL. TERRITORIAL O. P. E VIVENDA

02/15011975-2AUXIMET, S.A.A15068943EXP.: 2002/15/000/03925 LIQ.: 000020011589

RECADACION SANCIONS RELACIONS LABORAIS A

EXPTE. RL-695-ST-2001 SANCION XUSTIZA

CONSELL.: XUSTIZA, INTERIOR E REL. LAB.

02/15011392-2BALEY, S.C.G15734072EXP.: 2000/15/000/FM429A/24-1 LIQ.:

REINTEGROS DE EXERCICIOS PECHADOS

REINTEGRO SUBVENC. FM429A 2000/24-1

CONSELL.: FAMILIA, MULLER E XUVENTUDE

02/15011398-8BALEY, S.C.G15734072EXP.: 2000/15/000/ FM429A/24-1 LIQ.:

OUTROS INGRESOS. XUROS DE DEMORA

INTERES REINTEGRO SUBVE. FM429A2000/24-1

03/15002620-9BARRAL CAL, AIDA32401929NEXP.: 2002/15/000/00456 LIQ.: 002020007444

SUCESIONS. LIQUIDACIONS

I0028696S BARRAL OTERO, JOSE

02/15012259-0BARRUL VARGAS, ANTONIA47369004KEXP.: 2000/15/000/28916 LIQ.: 620000031303

TRANSMISIONS ONEROSAS. VEHICULOS. LIQUIDAC.

32427337M VARGAS JIMENEZ, AGUSTINA

03/15000223-0BASOA RIOBOO, JUAN P.32611737ZEXP.: 2002/15/000/06360 LIQ.: 000020016664

RECADACION SANCIONS INTERIOR A CORUÑA

AC-EP513/01

CONSELL.: XUSTIZA, INTERIOR E REL. LAB.

03/15000225-1BASOA RIOBOO, JUAN P.32611737ZEXP.: 2002/15/000/04975 LIQ.: 000020013790

RECADACION SANCIONS INTERIOR A CORUÑA

AC-EP521/01, SANCION XUSTIZA

CONSELL.: XUSTIZA, INTERIOR E REL. LAB.

03/15000226-2BASOA RIOBOO, JUAN P.32611737ZEXP.: 2002/15/000/06351 LIQ.: 000020016653

RECADACION SANCIONS INTERIOR A CORUÑA

AC-EP339/01

CONSELL.: XUSTIZA, INTERIOR E REL. LAB.

03/15000228-4BASOA RIOBOO, JUAN P.32611737ZEXP.: 2002/15/000/06355 LIQ.: 000020016658

RECADACION SANCIONS INTERIOR A CORUÑA

AC-EP457/01

CONSELL.: XUSTIZA, INTERIOR E REL. LAB.

03/15000231-7BASOA RIOBOO, JUAN P.32611737ZEXP.: 2002/15/000/06344 LIQ.: 000020016644

RECADACION SANCIONS INTERIOR A CORUÑA

AC-EP684/00

CONSELL.: XUSTIZA, INTERIOR E REL. LAB.

03/15000232-8BASOA RIOBOO, JUAN P.32611737ZEXP.: 2002/15/000/06356 LIQ.: 000020016659

RECADACION SANCIONS INTERIOR A CORUÑA

AC-EP467/01

CONSELL.: XUSTIZA, INTERIOR E REL. LAB.

03/15000235-0BASOA RIOBOO, JUAN P.32611737ZEXP.: 2002/15/000/06353 LIQ.: 000020016656

RECADACION SANCIONS INTERIOR A CORUÑA

AC-EP421/01

CONSELL.: XUSTIZA, INTERIOR E REL. LAB.

03/15000236-1BASOA RIOBOO, JUAN P.32611737ZEXP.: 2002/15/000/06345 LIQ.: 000020016645

RECADACION SANCIONS INTERIOR A CORUÑA

AC-EP 9/01

CONSELL.: XUSTIZA, INTERIOR E REL. LAB.

PROVIDENCIAINTERESADONIFOBXECTO DA DEBEDA

03/15005870-3BASOA RIOBOO, JUAN P.32611737ZEXP.: 2003/15/000/00186 LIQ.: 000030001394

RECADACION SANCIONS INTERIOR A CORUÑA

AC-EP 41/02, SANCION XUSTIZA

CONSELL.: XUSTIZA, INTERIOR E REL. LAB.

03/15006128-8BASTIDA MARTINEZ, JOSE LUIS32678843YEXP.: 2003/15/000/00706 LIQ.: 000030002291

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

CO-1144/2001 S. PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/15006161-8BECERRA MUIÑO, JOSE CESAR32664969REXP.: 2003/15/000/00602 LIQ.: 000030002175

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

CO-1371/2001 S. PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/15006163-0BECERRA MUIÑO, JOSE CESAR32664969REXP.: 2003/15/000/00641 LIQ.: 000030002218

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

CO-1132/2000 S. PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/15006168-4BECERRA MUIÑO, JOSE CESAR32664969REXP.: 2003/15/000/00306 LIQ.: 000030001564

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

CO-1154-01, S. PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

02/15013744-0BELESAN, S.C.G15664477EXP.: 2002/15/000/03962 LIQ.: 000020011658

RECADACION SANCIONS PROTECCION SAUDE COR.

EXPTE. 314/00 PLA SANCION SANIDADEE

CONSELL.: SANIDADEE E SERVICIOS SOCIAIS

02/15014081-7BELMONTE LOUSADA, JESUS ANTONIO76308245HEXP.: 2002/15/000/04012 LIQ.: 000020011775

RECADACION MULTAS E SANCIONS D. XERAL TR.

EXPTE. XC-00516-O-2001 SANCION TRANSPORTES

CONSELL.: POL. TERRITORIAL O. P. E VIVENDA

03/15006375-2BEN CAR TRANSPORTES URGENTES, S.L.B15702236EXP.: 2003/15/000/00340 LIQ.: 000030001807

RECADACION MULTAS E SANCIONS D. XERAL TR.

XC-1582/O/01, S. COTOP

CONSELL.: POL. TERRITORIAL O. P. E VIVENDA

03/15008162-7BEN CAR TRANSPORTES URGENTES, S.L.B15702236EXP.: 2003/15/000/01842 LIQ.: 000030004227

RECADACION MULTAS E SANCIONS D. XERAL TR.

XC-2129-O-01, S. COTOP

CONSELL.: POL. TERRITORIAL O. P. E VIVENDA

02/15012149-0BLANCO HERMIDA, SEGUNDO33235609BEXP.: 2002/15/000/03715 LIQ.: 000020011230

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

EXPTE. CO-000031-2001 SANCION PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/15006234-4BLANCO HERMIDA, SEGUNDO33235609BEXP.: 2003/15/000/00757 LIQ.: 000030002342

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

CO-1490/00, S. PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

02/32012597-3BLANCO MORALES, GUMERSINDO34958024WEXP.: 2000/32/000/00740 LIQ.: 002000039956

SUCESIONS. LIQUIDACIONS

34556956P MORALES ABADIN, TERESA

02/32012599-5BONAIRE SELECCION, S.L.B15791791EXP.: 2002/32/000/00919 LIQ.: 000020010119

RECADACION SANCIONS TURISMO OURENSE

EXPTE. OU-07/02 SANCION CULTURA SERVICIO TURISMO OURENSE

CONSELL.: CULTURA E COM. SOCIAL E TURISMO

02/15012102-8BRANDAO DIAS, MANUEL AUGUSTOX0908980CEXP.: 2002/15/000/03684 LIQ.: 000020011148

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

EXPTE. CO-001125-2000 SANCION PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/15002591-2BRANDARIZ NAYA, ALFREDO32310123EEXP.: 1999/15/000/02370 LIQ.: 650900016087

SUCESIONS. LIQUIDACIONS

32279314X BRANDARIZ VARELA, MIGUEL

03/15004819-8BRASERIA BOI NA BRASA, S.L.B15545007EXP.: 1998/15/000/2999/98 LIQ.:

OUTROS INGRESOS. XUROS DE DEMORA

XUROS REINT. FAMILIA FM342B 1998/2999

03/15004820-9BRASERIA BOI NA BRASA, S.L.B15545007EXP.: 1998/15/000/2999 LIQ.:

REINTEGRO AXUDAS E SUVENC. EXERC. PECHADOS C.

REINTEGRO FAMILIA FM342B 1998/2929

CONSELL.: FAMILIA, MULLER E XUVENTUDE

03/15000584-8BRUXAS FOXOS, S.L.B15476567EXP.: 2002/15/000/04963 LIQ.: 000020013776

RECADACION SANCIONS INTERIOR A CORUÑA

AC-EP389/01, SANCION XUSTIZA

CONSELL.: XUSTIZA, INTERIOR E REL. LAB.

03/15000585-9BRUXAS FOXOS, S.L.B15476567EXP.: 2002/15/000/06401 LIQ.: 000020016713

RECADACION SANCIONS INTERIOR A CORUÑA

AC-EP132/02

CONSELL.: XUSTIZA, INTERIOR E REL. LAB.

03/15000587-0BRUXAS FOXOS, S.L.B15476567EXP.: 2002/15/000/06383 LIQ.: 000020016693

RECADACION SANCIONS INTERIOR A CORUÑA

AC-EP76/02

CONSELL.: XUSTIZA, INTERIOR E REL. LAB.

03/15000588-1BRUXAS FOXOS, S.L.B15476567EXP.: 2002/15/000/06386 LIQ.: 000020016696

RECADACION SANCIONS INTERIOR A CORUÑA

AC-EP80/02

CONSELL.: XUSTIZA, INTERIOR E REL. LAB.

03/15000592-5BRUXAS FOXOS, S.L.B15476567EXP.: 2002/15/000/06382 LIQ.: 000020016692

RECADACION SANCIONS INTERIOR A CORUÑA

AC-EP75/02

CONSELL.: XUSTIZA, INTERIOR E REL. LAB.

03/15006127-7BURON CASTRO, ROBERTO32698114AEXP.: 2003/15/000/00655 LIQ.: 000030002232

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

CO-1026/2001 S. PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/15006132-1BURON CASTRO, ROBERTO32698114AEXP.: 2003/15/000/00680 LIQ.: 000030002259

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

CO-890/2000 S. PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/15000694-8CA FER TA, S.L.B15695927EXP.: 2002/15/000/05291 LIQ.: 000020014917

RECADACION MULTAS E SANCIONS D. XERAL TR.

DX-34-I-02, SANCION COTOP

CONSELL.: POL. TERRITORIAL O. P. E VIVENDA

03/15008140-7CA FER TA, S.L.B15695927EXP.: 2003/15/000/02223 LIQ.: 000030004854

RECADACION MULTAS E SANCIONS D. XERAL TR.

DX-24-I-02, S. COTOP

CONSELL.: POL. TERRITORIAL O. P. E VIVENDA

PROVIDENCIAINTERESADONIFOBXECTO DA DEBEDA

03/15000589-2CAAMAÑO LOUZAO, JOSE FRANCISCO76519402NEXP.: 2002/15/000/04982 LIQ.: 000020013797

RECADACION SANCIONS INTERIOR A CORUÑA

AC-EP542/01, SANCION XUSTIZA

CONSELL.: XUSTIZA, INTERIOR E REL. LAB.

02/15012054-4CABANA LIÑEIRO, MIGUEL32655845PEXP.: 2002/15/000/03593 LIQ.: 000020011022

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

EXPTE. CO-000369-2001 SANCION PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/15006062-8CABANA LIÑEIRO, MIGUEL32655845PEXP.: 2003/15/000/00329 LIQ.: 000030001796

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

CO-743/01, S. PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/15002368-0CANCELA BECERRA, RAMON33274078REXP.: 2002/15/000/06737 LIQ.: 000020017279

REC. EXECUTIVA HOSP. XERAL SANTIAGO

200005079/99, CHU SANTIAGO

03/15006173-9CARABIAS FERNANDEZ, AZUCENA09731163REXP.: 1997/15/000/150110087 LIQ.:

REINTEGROS DE EXERCICIOS PECHADOS

REINTEGRO RISGA EXPTE. 150110087/97

CONSELL.: SANIDADEE E SERVICIOS SOCIAIS

02/15014095-0CARAMES CARIDAD, MIGUEL ANGEL32822736BEXP.: 2002/15/000/04123 LIQ.: 000020011904

RECADACION MULTAS E SANCIONS D. XERAL TR.

EXPTE. OU-00575-O-2001 SANCION TRANSPORTES

CONSELL.: POL. TERRITORIAL O. P. E VIVENDA

02/32014606-0CARAMES CARIDAD, MIGUEL ANGEL32822736BEXP.: 2002/32/000/01193 LIQ.: 000020012433

RECADACION SANCIONS TRANSPORTES OURENSE

EXP.OU-1890-O-01 S. POLI. TERRITORIAL S. TRANSPORTES OURENSE

CONSELL.: POL. TERRITORIAL O. P. E VIVENDA

03/15006386-2CARAMES CARIDAD, MIGUEL ANGEL32822736BEXP.: 2003/15/000/00419 LIQ.: 000030001891

RECADACION MULTAS E SANCIONS D. XERAL TR.

OU-437-O-01, S. COTOP

CONSELL.: POL. TERRITORIAL O. P. E VIVENDA

03/15006393-9CARAMES CARIDAD, MIGUEL ANGEL32822736BEXP.: 2003/15/000/00411 LIQ.: 000030001882

RECADACION MULTAS E SANCIONS D. XERAL TR.

LU-2632-O-01, S. COTOP

CONSELL.: POL. TERRITORIAL O. P. E VIVENDA

03/32003133-0CARAMES CARIDAD, MIGUEL ANGEL32822736BEXP.: 2002/32/000/01465 LIQ.: 000020017650

RECADACION SANCIONS TRANSPORTES OURENSE

EXPTE. OU-2427-O-01 SANCION TRANSPORTES OURENSE

CONSELL.: POL. TERRITORIAL O. P. E VIVENDA

02/15014050-9CARAMES SEOANE, PILAR32393364AEXP.: 2000/15/002/05221 LIQ.: 600000139518

TRANSM. PATRIMONIAIS ONEROSAS. DISTRITOS LI.

B15666217 AUTOMOVILES GUERRA CORUÑA, S.L.

02/36015076-0CARNES SAMIBER, S.L.B15673106EXP.: 2002/36/000/01308 LIQ.: 000020012002

RECADACION SANCIONS TRANSPORTES PONTEVEDRA

SANCION EXP. PO-00146-O-2001

CONSELL.: POL. TERRITORIAL O. P. E VIVENDA

02/15013986-0CARPIGASA, S.L.B15670920EXP.: 2000/15/000/26309 LIQ.: 620900146355

TRANSMISIONS ONEROSAS. VEHICULOS. LIQUIDAC.

32824748E CURRAS CELEIRO, JOSE MANUEL

03/15006404-9CARRILLO VEIGA, MANUEL32415145AEXP.: 2003/15/000/00333 LIQ.: 000030001800

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

CO-542/01,S. PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/15006461-0CARRILLO VEIGA, MANUEL32415145AEXP.: 2003/15/000/00664 LIQ.: 000030002241

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

CO-270/2001 S. PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/15006359-8CARRO SUAREZ, FRANCISCO32786333VEXP.: 1998/15/000/101/1998 LIQ.:

OUTROS INGRESOS. XUROS DE DEMORA

XUROS REINT. FAMILIA FM341D 1998/101

03/15006360-9CARRO SUAREZ, FRANCISCO32786333VEXP.: 1998/15/000/100/1998 LIQ.:

OUTROS INGRESOS. XUROS DE DEMORA

XUROS REINT. FAMILIA FM341D 98/100

03/15006363-1CARRO SUAREZ, FRANCISCO32786333VEXP.: 1998/15/000/101-1 LIQ.:

REINTEGRO AXUDAS E SUVENC. EXERC. PECHADOS C.

REINTEGRO FAMILIA FM341D 1998/101-1

CONSELL.: FAMILIA, MULLER E XUVENTUDE

03/15006364-2CARRO SUAREZ, FRANCISCO32786333VEXP.: 1998/15/000/100-1 LIQ.:

REINTEGRO AXUDAS E SUVENC. EXERC. PECHADOS C.

REINTEGRO FAMILIA FM341D 1998/100-1

CONSELL.: FAMILIA, MULLER E XUVENTUDE

02/15012096-2CARUNCHO PORTO, DAVID32698196QEXP.: 2002/15/000/03693 LIQ.: 000020011157

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

EXPTE. CO-001428-2000 SANCION PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/15006070-5CARUNCHO PORTO, DAVID32698196QEXP.: 2003/15/000/00326 LIQ.: 000030001750

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

CO-747/01, S. PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/15007839-3CASAL GOMEZ, BERNARDO78799086MEXP.: 2003/15/000/02001 LIQ.: 000030004516

RECADACION EXECUTIVA CONCELLO DE BOIRO

43/02

03/15003737-4CASAS 33, S.L.B15614332EXP.: 2000/15/000/06784 LIQ.: 600900138741

ACTOS XURIDICOS DOCUMENTADOS. LIQUIDACIONS

03/15000748-7CASTRO ALONSO CORUÑA, S.L.B15205024EXP.: 2002/15/000/05750 LIQ.: 000020015848

RECADACION SANCIONS RELACIONS LABORAIS A

RL-840-SH/2000, SANCION XUSTIZA

CONSELL.: XUSTIZA, INTERIOR E REL. LAB.

02/15013817-7CASTRO FERNANDEZ, ANTONIO11421330JEXP.: 2001/15/000/01479 LIQ.: 650000038156

SUCESIONS. LIQUIDACIONS

52991481X BARROSO RECUERO, JUDIT SADDAY

02/15014034-4CEGAPE, S.L.B15590979EXP.: 2001/15/000/07754 LIQ.: 004010000422

ACTOS XURIDICOS DOCUMENTADOS. LIQUIDACIONS

03/15006411-5CEIDE LOPEZ, MARIA ISABEL32798896EEXP.: 2003/15/000/00645 LIQ.: 000030002222

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

CO-565/2000 S. PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/15006443-4CEIDE LOPEZ, MARIA ISABEL32798896EEXP.: 2003/15/000/00630 LIQ.: 000030002207

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

CO-1518/2000 S. PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

PROVIDENCIAINTERESADONIFOBXECTO DA DEBEDA

03/15006444-5CEIDE LOPEZ, MARIA ISABEL32798896EEXP.: 2003/15/000/00628 LIQ.: 000030002204

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

CO-1523/2000 S. PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/15006474-2CEIDE LOPEZ, MARIA ISABEL32798896EEXP.: 2003/15/000/00786 LIQ.: 000030002373

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

CO-220/00, S. PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/15000559-5CENTRAHORGA, S.L.B15504145EXP.: 2002/15/000/05661 LIQ.: 000020015700

RECADACION SANCIONS TRANSPORTES CORUÑA

XC-52-O-02, SANCION COTOP

CONSELL.: POL. TERRITORIAL O. P. E VIVENDA

03/15002523-0CERDIDO FERNANDEZ, MARIA BELEN32746564SEXP.: 1998/15/000/00705 LIQ.: 650000031394

SUCESIONS. LIQUIDACIONS

32265566Q CERDIDO REY, JOSE

03/15002720-0CERDIDO REY, CARMEN32106631BEXP.: 2000/15/000/16593 LIQ.: 600000188727

ACTOS XURIDICOS DOCUMENTADOS. LIQUIDACIONS

02/15013811-1CHESTER COLLEGE, S.L.B15535461EXP.: 2002/15/000/03936 LIQ.: 000020011606

RECADACION SANCIONS PROTECCION SAUDE COR.

EXPTE. 145/00 SANCION SANIDADEE

CONSELL.: SANIDADEE E SERVICIOS SOCIAIS

03/15002699-0COMPRAVENTA EL VALLE, S.L.B15649346EXP.: 1999/15/000/16867 LIQ.:620900019718

TRANSMISIONS ONEROSAS. VEHICULOS. LIQUIDAC.

32771667W LORENZO VARELA, JOSE MANUEL

03/15002708-9CONFECCIONES XEFI, S.L.B15739642EXP.: 2000/15/000/21173 LIQ.: 600000095057

OPERACIONS SOCIETARIAS. LIQUIDACIONS

02/15014111-4CONFITERIA CARMIÑA, S.L.B15050099EXP.: 2002/15/000/03953 LIQ.: 000020011627

RECADACION SANCIONS PROTECCION SAUDE COR.

EXPTE. 238/00 SANCION SANIDADEE

CONSELL.: SANIDADEE E SERVICIOS SOCIAIS

02/15014094-9CONGELADOS ICE CORUÑA, S.A.A15579394EXP.: 2002/15/000/04014 LIQ.: 000020011777

RECADACION MULTAS E SANCIONS D. XERAL TR.

EXPTE. XC-00531-O-2001 SANCION TRANSPORTES

CONSELL.: POL. TERRITORIAL O. P. E VIVENDA

03/15006501-7CONSTRUCCIONES PEÑA AGUDA, S.L.B15592231EXP.: 2003/15/000/00832 LIQ.: 000030002423

RECADACION SANCIONS RELACIONS LABORAIS A

R-829SH, S. XUSTIZA

CONSELL.: XUSTIZA, INTERIOR E REL. LAB.

02/15012042-3CONTENEDORES SANTIAGO, S.L.B15576366EXP.: 2002/15/000/03529 LIQ.: 000020010917

RECADACION MULTAS E SANCIONS D. XERAL TR.

EXPTE. PO-02227-O-2000 SANCION TRANSPORTES

CONSELL.: POL. TERRITORIAL O. P. E VIVENDA

03/15007758-0CORES AMIGO, ANA MARIA76500740AEXP.: 2003/15/000/02011 LIQ.: 000030004529

RECADACION EXECUTIVA CONCELLO DE BOIRO

61/02

03/15005907-7CORES CEAN, JOSE ANTONIO32794185AEXP.: 2003/15/000/00650 LIQ.: 000030002227

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

CO-1214/2001 S. PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/15002713-3CORNIDE MONTIEL, MARIA PILAR32375021ZEXP.: 1998/15/000/28703 LIQ.: 600802628839

ACTOS XURIDICOS DOCUMENTADOS. LIQUIDACIONS

A15140627 ALVAREZ CONCHADO, S.A.

03/15000375-8CORTIZAS BRAVO, ANTONIO32680913YEXP.: 2002/15/000/06362 LIQ.: 000020016666

RECADACION SANCIONS INTERIOR A CORUÑA

AC-EP531/01

CONSELL.: XUSTIZA, INTERIOR E REL. LAB.

03/15000383-5CORTIZAS BRAVO, ANTONIO32680913YEXP.: 2002/15/000/04965 LIQ.: 000020013778

RECADACION SANCIONS INTERIOR A CORUÑA

AC-EP407/01, SANCION XUSTIZA

CONSELL.: XUSTIZA, INTERIOR E REL. LAB.

03/15000385-7CORTIZAS BRAVO, ANTONIO32680913YEXP.: 2002/15/000/04966 LIQ.: 000020013779

RECADACION SANCIONS INTERIOR A CORUÑA

AC-EP 414/01, SANCION XUSTIZA

CONSELL.: XUSTIZA, INTERIOR E REL. LAB.

03/15006140-9CORTIZAS BRAVO, ANTONIO32680913YEXP.: 2003/15/000/00181 LIQ.: 000030001389

RECADACION SANCIONS INTERIOR A CORUÑA

AC-EP 597/01, SANCION XUSTIZA

CONSELL.: XUSTIZA, INTERIOR E REL. LAB.

03/15002545-0DA COSTA MOREIRA, ANTONIO ZACARIASX3617152BEXP.: 2001/15/000/08704 LIQ.: 600003227012

ACTOS XURIDICOS DOCUMENTADOS. LIQUIDACIONS

02/15011336-1DA SILVA, REIS ISABELX1457112QEXP.: 1999/15/000/150170005 LIQ.:

REINTEGROS DE EXERCICIOS PECHADOS

RISGA 150170005

CONSELL.: SANIDADEE E SERVICIOS SOCIAIS

02/15012116-0DA SILVA, REIS ISABELX1457112QEXP.: 1999/15/000/150170005 LIQ.:

REINTEGROS DE EXERCICIOS PECHADOS

RISGA 150170005

CONSELL.: SANIDADEE E SERVICIOS SOCIAIS

02/15013755-0DA SILVA, REIS ISABELX1457112QEXP.: 1999/15/000/150170005 LIQ.:

REINTEGROS DE EXERCICIOS PECHADOS

RISGA 150170005

CONSELL.: SANIDADEE E SERVICIOS SOCIAIS

03/15000395-6DA SILVA, REIS ISABELX1457112QEXP.: 1999/15/000/150170005 LIQ.:

REINTEGROS DE EXERCICIOS PECHADOS

RISGA 150170005

CONSELL.: SANIDADEE E SERVICIOS SOCIAIS

03/15002556-0DA SILVA, REIS ISABELX1457112QEXP.: 1999/15/000/150170005 LIQ.:

REINTEGROS DE EXERCICIOS PECHADOS

RISGA 150170005

CONSELL.: SANIDADEE E SERVICIOS SOCIAIS

03/15003674-7DA SILVA, REIS ISABELX1457112QEXP.: 1999/15/000/150170005 LIQ.:

REINTEGROS DE EXERCICIOS PECHADOS

RISGA 150170005

CONSELL.: SANIDADEE E SERVICIOS SOCIAIS

03/15004812-1DA SILVA, REIS ISABELX1457112QEXP.: 1999/15/000/150170005 LIQ.:

REINTEGROS DE EXERCICIOS PECHADOS

RISGA 150170005

CONSELL.: SANIDADEE E SERVICIOS SOCIAIS

PROVIDENCIAINTERESADONIFOBXECTO DA DEBEDA

03/15006143-1DA SILVA, REIS ISABELX1457112QEXP.: 1999/15/000/150170005 LIQ.:

REINTEGROS DE EXERCICIOS PECHADOS

RISGA 150170005

CONSELL.: SANIDADEE E SERVICIOS SOCIAIS

03/15007985-6DA SILVA, REIS ISABELX1457112QEXP.: 1999/15/000/150170005 LIQ.:

REINTEGROS DE EXERCICIOS PECHADOS

RISGA 150170005

CONSELL.: SANIDADEE E SERVICIOS SOCIAIS

03/36003312-7DAD ART INT, S.L.B15646110EXP.: 2002/36/000/00451 LIQ.: 000020003808

RECADACION SANCIONS TRANSPORTES PONTEVEDRA

SANCION TRANSPORTES EXP. PO-02644-O-2000

CONSELL.: POL. TERRITORIAL O. P. E VIVENDA

03/15008138-5DARRIBA BOQUETE, HIPOLITO32426410KEXP.: 2003/15/000/01461 LIQ.: 000030003327

RECADACION MULTAS E SANCIONS D. XERAL TR.

LU-190-O/2002 S. COTOP

CONSELL.: POL. TERRITORIAL O. P. E VIVENDA

03/27008571-0DE LA TORRE FUSTES, S.L.B15721491EXP.: 2003/27/000/00381 LIQ.: 000030004807

RECADACION SANCIONS TRANSPORTES LUGO

LU-02784-O-2001 / INFRACCION EN MATERIA DE TRANSPORTES

CONSELL.: POL. TERRITORIAL O. P. E VIVENDA

03/36001518-6DEYGENOR, S.L.B15563737EXP.: 2002/36/000/02002 LIQ.: 000020015030

RECADACION SANCIONS TRANSPORTES PONTEVEDRA

SANCION S P TRANSPORTES EXP.PO-01155-O-2001

CONSELL.: POL. TERRITORIAL O. P. E VIVENDA

02/15013724-2DIAZ PAPIN, MARCIAL32433827DEXP.: 2002/15/000/03909 LIQ.: 000020011566

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

EXPTE. CO-000926-2000 SANCION PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/15007967-0DIAZ PEREZ, LUIS ANGEL C.32602414YEXP.: 2003/15/000/02116 LIQ.: 000030004675

RECADACION SANCIONS PROTECCION SAUDE COR.

178/01, S. SANIDADEE

CONSELL.: SANIDADEE E SERVICIOS SOCIAIS

03/32008973-0DIMA DISTRIBUCION E MANUFACTURASB15423130EXP.: 2003/32/000/00457 LIQ.: 000030004285

RECADACION SANCIONS TRANSPORTES OURENSE

EXPTE. OU-0808-O-02 SANCION SERVICIO TRANSPORTES OURENSE

CONSELL.: POL. TERRITORIAL O. P. E VIVENDA

03/15006491-8DISTRIBUCIONES J REGUEIRO, S.L.B15680986EXP.: 2003/15/000/00827 LIQ.: 000030002418

RECADACION SANCIONS RELACIONS LABORAIS A

RL-1130-SH, S.XUSTIZA

CONSELL.: XUSTIZA, INTERIOR E REL. LAB.

03/27008572-0DISTRIBUCIONES LUIS EVA, S.L.B15614977EXP.: 2003/27/000/00379 LIQ.: 000030004805

RECADACION SANCIONS TRANSPORTES LUGO

LU-02768-O-2001 / INFRACCION EN MATERIA DE TRANSPORTES

CONSELL.: POL. TERRITORIAL O. P. E VIVENDA

03/15000668-4DOMATO FRAGA, LUCIANO32413877TEXP.: 2002/15/000/05431 LIQ.: 000020015365

RECADACION MULTAS E SANCIONS D. XERAL TR.

XC-1184-O-01, SANCION COTOP

CONSELL.: POL. TERRITORIAL O. P. E VIVENDA

03/36004220-2DOZON UTEG15768021EXP.: 2002/36/000/02547 LIQ.: 000020018889

RECADACION SANCIONS TRANSPORTES PONTEVEDRA

SANCION S P DE TRANSP. EXP.PO-03886-O-2001

CONSELL.: POL. TERRITORIAL O. P. E VIVENDA

03/36004225-7DOZON UTEG15768021EXP.: 2002/36/000/02543 LIQ.: 000020018885

RECADACION SANCIONS TRANSPORTES PONTEVEDRA

SANCION S P DE TRANSP. EXP.PO-03815-O-2001

CONSELL.: POL. TERRITORIAL O. P. E VIVENDA

03/15006383-0EDREIRA SUAREZ, JUAN LUIS43405215YEXP.: 2003/15/000/01082 LIQ.: 000030002743

RECADACION MULTAS E SANCIONS D. XERAL TR.

PO-2793-O-01, S, COTOP

CONSELL.: POL. TERRITORIAL O. P. E VIVENDA

03/15002683-6EIROA MUÑIZ, RAMONL1511752PEXP.: 1999/15/000/17014 LIQ.: 600903054332

TRANSMISIONS PATRIMONIAIS ONEROSAS. LIQUID.

32285795M PREGO PARDO, MANUEL

03/27006818-6EL MEHDI, NADIAX1044727KEXP.: 2002/27/000/07750 LIQ.: 600011029690

TRANSMISIONS PATRIMONIAIS ONEROSAS. LIQUID.

33784550B SANGIAO SUAREZ, RAMIRO

02/15013762-7ELECTRO TOYMA, S.L.B15145360EXP.: 2002/15/000/03996 LIQ.: 000020011754

RECADACION MULTAS E SANCIONS D. XERAL TR.

EXPTE. XC-00599-O-2001 SANCION TRANSPORTES

CONSELL.: POL. TERRITORIAL O. P. E VIVENDA

03/15000430-8ELECTRO TOYMA, S.L.B15145360EXP.: 2002/15/000/05445 LIQ.: 000020015379

RECADACION MULTAS E SANCIONS D. XERAL TR.

XC-847-O-01, SANCION COTOP

CONSELL.: POL. TERRITORIAL O. P. E VIVENDA

03/15002701-2ELMESSAOUDI, ABDELHADIX1815571CEXP.: 2000/15/000/20018 LIQ.: 620000048005

TRANSMISIONS ONEROSAS. VEHICULOS. LIQUIDAC.

I0016040D DRISS EL MOUTAWAKIL

02/15013678-0EMBUDO FERNANDEZ, ARMANDO CARLOS32786113GEXP.: 2001/15/002/00933 LIQ.: 600000205476

TRANSM. PATRIMONIAIS ONEROSAS. DISTRITOS. LI.

35983641A SAAVEDRA LOPEZ, RAFAEL

03/15000728-9EQUICONS, S.L.B15368400EXP.: 2002/15/000/06055 LIQ.: 000020016302

RECADACION SANCIONS TRANSPORTES CORUÑA

XC-165-O-02, SANCION COTOP

CONSELL.: POL. TERRITORIAL O. P. E VIVENDA

03/15006368-6EQUICONS, S.L.B15368400EXP.: 2003/15/000/00094 LIQ.: 000030001276

RECADACION MULTAS E SANCIONS D. XERAL TR.

DX-439-I-2001SANCION COTOP

CONSELL.: POL. TERRITORIAL O. P. E VIVENDA

02/15012296-4ESMORIS CALVIÑO, ABELARDO32395919MEXP.: 2002/15/000/03672 LIQ.: 000020011136

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

EXPTE. CO-000996-2000 SANCION PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/15003756-1ESTEVEZ NUÑEZ, JOAQUIN34594987CEXP.: 2000/15/000/4616/00 LIQ.:

OUTROS INGRESOS. XUROS DE DEMORA

XUROS REINT. FAMILIA FM343B 2000/4616

03/15003762-7ESTEVEZ NUÑEZ, JOAQUIN34594987CEXP.: 2000/15/000/4616-1 LIQ.:

REINTEGRO AXUDAS E SUVENC. EXERC. PECHADOS C.

REINTEGRO FAMILIA FM343B 2000/4616-1

CONSELL.: FAMILIA, MULLER E XUVENTUDE

PROVIDENCIAINTERESADONIFOBXECTO DA DEBEDA

03/15006029-8EXCAVACIONES ANEIROS, S.L.B15300072EXP.: 2003/15/000/01091 LIQ.: 000030002753

RECADACION MULTAS E SANCIONS D. XERAL TR.

XC-8-O-02, S.COTOP

CONSELL.: POL. TERRITORIAL O. P. E VIVENDA

03/15008148-4EXCAVACIONES E DESMONTES MAGLOJA SB15148174EXP.: 2003/15/000/02176 LIQ.: 000030004768

RECADACION MULTAS E SANCIONS D. XERAL TR.

XC-2376-O-01, S.COTOP

CONSELL.: POL. TERRITORIAL O. P. E VIVENDA

02/15014106-0EXCLUSIVAS A DE CASTRO, S.L.B15112519EXP.: 2002/15/000/03935 LIQ.: 000020011605

RECADACION SANCIONS PROTECCION SAUDE COR.

EXPTE. 143/00 SANCION SANIDADEE

CONSELL.: SANIDADEE E SERVICIOS SOCIAIS

03/15006293-8EXCLUSIVAS VARELA GALLEGA, S.L.B15674328EXP.: 2003/15/000/00416 LIQ.: 000030001887

RECADACION MULTAS E SANCIONS D. XERAL TR.

LU-2710-O-01, S. COTOP

CONSELL.: POL. TERRITORIAL O. P. E VIVENDA

03/27008598-4EXCLUSIVAS VARELA GALLEGA, S.L.B15674328EXP.: 2003/27/000/00377 LIQ.: 000030004803

RECADACION SANCIONS TRANSPORTES LUGO

LU-02710-O-2001 / INFRACCION EN MATERIA DE TRANSPORTES

CONSELL.: POL. TERRITORIAL O. P. E VIVENDA

03/15000368-1FABITEX, S.L.B15491525EXP.: 2002/15/000/04917 LIQ.: 000020013589

RECADACION SANCIONS RELACIONS LABORAIS A

RL-675-SH 2001 SANCION XUSTIZA

CONSELL.: XUSTIZA, INTERIOR E REL. LAB.

02/15012327-2FAJARDO SUAREZ, FERNANDO32422397XEXP.: 2002/15/000/03602 LIQ.: 000020011032

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

EXPTE. CO-001211-1999 SANCION PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/15006454-4FAJARDO SUAREZ, FERNANDO32422397XEXP.: 2003/15/000/00736 LIQ.: 000030002321

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

CO-380/2001 S. PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/15002676-0FARIÑA AGRELO, JUAN JOSE52435473GEXP.: 1997/15/000/24924 LIQ.: 004970000736

TRANSMISIONS PATRIMONIAIS ONEROSAS. LIQUID.

03/54005440-8FEDERACION ESPAÑOLA DE SURFG15734205EXP.: 2003/54/000/00024 LIQ.: 000030000339

REC. EXECUTIVA COMPLEXO HOSPITALARIO XERAL

FACTURA XERAL-CIES 3601200200855

03/15007737-0FERNANDEZ GOMEZ, SEGUNDO ANTONIO76484312CEXP.: 2003/15/000/01945 LIQ.: 000030004426

RECADACION EXECUTIVA CONCELLO DE BOIRO

261/02

03/15006099-1FERNANDEZ HEREDIA, JUAN MANUEL32667765ZEXP.: 2003/15/000/00280 LIQ.: 000030001534

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

CO-314-01, S. PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

02/15012162-2FERNANDEZ LIJO, JOSE MANUEL52450258TEXP.: 2002/15/000/03545 LIQ.: 000020010958

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

EXPTE. CO-001081-2001 SANCION PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

02/15012166-6FERNANDEZ LIJO, JOSE MANUEL52450258TEXP.: 2002/15/000/03589 LIQ.: 000020011017

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

EXPTE. CO-000648-2001 SANCION PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/15002376-7FERNANDEZ MIRA, MANUEL76322389VEXP.: 2002/15/000/06709 LIQ.: 000020017242

REC. EXECUTIVA HOSP. XERAL SANTIAGO

200005218/99, C.H.U. SANTIAGO

03/15000621-1FERNANDEZ MONTEMUIÑO, FCO. MARCIAL32742672XEXP.: 1993/15/000/18141 LIQ.: 600100857636

TRANSMISIONS PATRIMONIAIS ONEROSAS. LIQUID.

32167444N LOPEZ VAZQUEZ, JOSE

02/15014084-0FERNANDEZ MONTEMUIÑO, FRANCISCO MA.32747672LEXP.: 2002/15/000/04090 LIQ.: 000020011871

RECADACION MULTAS E SANCIONS D. XERAL TR.

EXPTE. DX-00139-I-2000 SANCION TRANSPORTES

CONSELL.: POL. TERRITORIAL O. P. E VIVENDA

03/15000622-2FERNANDEZ MONTEMUIÑO, FRANCISCO MA.32747672LEXP.: 1993/15/000/18141 LIQ.: 600100857638

TRANSMISIONS PATRIMONIAIS ONEROSAS. LIQUID.

32154825C LOPEZ VAZQUEZ, CARMEN LAURA

03/15007947-1FERNANDEZ TRILLO, ELVA32409141WEXP.: 2003/15/000/01878 LIQ.: 000030004330

RECADACION SANCIONS INTERIOR A CORUÑA

AC-EP 534/01, SANCION XUSTIZA

CONSELL.: XUSTIZA, INTERIOR E REL. LAB.

03/15006205-8FERNANDEZ TRIÑANES, PABLO52458171REXP.: 2003/15/000/00557 LIQ.: 000030002127

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

CO-641/2000 S. PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/15002333-8FERNANDEZ VEIRA, JUAN JOSE32638709FEXP.: 2002/15/000/06596 LIQ.: 000020017077

REC. EXECUTIVA H. ARQUIT. MARCIDE-FERROL

200200385 C.H.A. MARCIDE

03/15006180-5FEROSERV, S.L.B15348469EXP.: 2003/15/000/00386 LIQ.: 000030001857

RECADACION MULTAS E SANCIONS D. XERAL TR.

XC-1494-O-01, S.COTOP

CONSELL.: POL. TERRITORIAL O. P. E VIVENDA

03/15008002-1FEROSERV, S.L.B15348469EXP.: 2003/15/000/01562 LIQ.: 000030003481

RECADACION MULTAS E SANCIONS D. XERAL TR.

XC-2025-O/2001 S. COTOP

CONSELL.: POL. TERRITORIAL O. P. E VIVENDA

03/15002624-2FERREIRO MARTINEZ, M. DE LOS ANGELESL1511761VEXP.: 1999/15/000/01433 LIQ.:600802546943

TRANSMISIONS PATRIMONIAIS ONEROSAS. LIQUID.

02/15012293-1FERREIROS MAGARIÑOS, ALVARO ROGELIO32808182QEXP.: 2002/15/000/03656 LIQ.: 000020011119

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

EXPTE. CO-000564-2000 SANCION PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

02/15014118-0FERREIROS MAGARIÑOS, ALVARO ROGELIO32808182QEXP.: 2002/15/000/03911 LIQ.: 000020011568

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

EXPTE. CO-000834-2000 SANCION PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/15006445-6FERREIROS MAGARIÑOS, ALVARO ROGELIO32808182QEXP.: 2003/15/000/00631 LIQ.: 000030002208

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

CO-1516/2000 S. PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

PROVIDENCIAINTERESADONIFOBXECTO DA DEBEDA

03/15006446-7FERREIROS MAGARIÑOS, ALVARO ROGELIO32808182QEXP.: 2003/15/000/00634 LIQ.: 000030002211

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

CO-1477/2000 S. PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/15006447-8FERREIROS MAGARIÑOS, ALVARO ROGELIO32808182QEXP.: 2003/15/000/00633 LIQ.: 000030002210

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

CO-1511/2000 S. PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/15006448-9FERREIROS MAGARIÑOS, ALVARO ROGELIO32808182QEXP.: 2003/15/000/00626 LIQ.: 000030002202

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

CO-18/2001 S. PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/15006465-4FERREIROS MAGARIÑOS, ALVARO ROGELIO32808182QEXP.: 2003/15/000/00554 LIQ.: 000030002124

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

CO-992/2000 S. PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/15006466-5FERREIROS MAGARIÑOS, ALVARO ROGELIO32808182QEXP.: 2003/15/000/00551 LIQ.: 000030002120

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

CO-1399/2000 S. PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/15006470-9FERREIROS MAGARIÑOS, ALVARO ROGELIO32808182QEXP.: 2003/15/000/00787 LIQ.: 000030002374

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

CO-219/00, S. PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/15006480-8FERREIROS MAGARIÑOS, ALVARO ROGELIO32808182QEXP.: 2003/15/000/00744 LIQ.: 000030002329

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

CO-143/2001 S. PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/15000709-1FERREÑO RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO32333801XEXP.: 2002/15/000/06183 LIQ.: 000020016467

RECADACION SANCIONS TRANSPORTES CORUÑA

XC-2065-O-01, SANCION COTOP

CONSELL.: POL. TERRITORIAL O. P. E VIVENDA

03/15006260-8FIGUEROA DORREGO, LUIS33760076DEXP.: 2001/15/000/02 LIQ.:

OUTROS INGRESOS. XUROS DE DEMORA

XUROS REINTEGRO FAMILIA 02/2001

03/15006266-3FIGUEROA DORREGO, LUIS33760076DEXP.: 2001/15/000/02/2001 LIQ.:

REINTEGRO AXUDAS E SUVENC. EXERC. PECHADOS C.

REINTEGRO FAMILIA 02/2001

CONSELL.: FAMILIA, MULLER E XUVENTUDE

02/15013993-7FORMACION DE NEGOCIOS, S.L.B15595754EXP.: 2001/15/000/02569 LIQ.:600000095770

OPERACIONS SOCIETARIAS. LIQUIDACIONS

02/15012319-5FRANCO FONTICOBA, EMILIO32613464QEXP.: 2002/15/000/03586 LIQ.: 000020011014

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

EXPTE. CO-000696-2001 SANCION PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/15006060-6FREIRE ARIAS, ANTONIO76415196LEXP.: 2003/15/000/00807 LIQ.: 000030002395

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

CO-200/02, S. PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/15000227-3FREIRE ROCA, JOSE32405216XEXP.: 2002/15/000/04969 LIQ.: 000020013784

RECADACION SANCIONS INTERIOR A CORUÑA

AC-EP456/01, SANCION XUSTIZA

CONSELL.: XUSTIZA, INTERIOR E REL. LAB.

03/15005643-7FREITAS Y ESTEVEZ, S.L.B15514631EXP.: 2003/15/000/01415 LIQ.: 000030003232

INSTITUTO GALEGO DE CONSUMO

15-60/96 S. CONSUMO

03/15005872-5FUENTEFRIA NOYA, M. CARMEN32754029MEXP.: 1999/15/000/F175 LIQ.:

REINTEGROS DE EXERCICIOS PECHADOS

REINTEGRO FONDO ASISTENCIA SOCIAL F175

CONSELL.: SANIDADEE E SERVICIOS SOCIAIS

03/15006449-0FUENTES FERNANDEZ, FRANCISCO32824887TEXP.: 2003/15/000/00558 LIQ.: 000030002128

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

CO-562/2000 S. PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/15006258-6GALICIA CONTEMPORANEA, S.L.B15690340EXP.: 1999/15/000/2-1/1999 LIQ.:

OUTROS INGRESOS. XUROS DE DEMORA

XUROS REINT. FAMILIA FM340 99/2-1

03/15006262-0GALICIA CONTEMPORANEA, S.L.B15690340EXP.: 1999/15/000/1-1/1999 LIQ.:

OUTROS INGRESOS. XUROS DE DEMORA

XUROS REINT. FAMILIA FM340B 99/1-1

03/15006265-2GALICIA CONTEMPORANEA, S.L.B15690340EXP.: 1999/15/000/1-1/99 LIQ.:

REINTEGRO AXUDAS E SUVENC. EXERC. PECHADOS C.

REINTEGRO FAMILIA FM340B 99/1-1

CONSELL.: FAMILIA, MULLER E XUVENTUDE

03/15006267-4GALICIA CONTEMPORANEA, S.L.B15690340EXP.: 1999/15/000/2-1/99 LIQ.:

REINTEGRO AXUDAS E SUVENC. EXERC. PECHADOS C.

REINTEGRO FAMILIA FM340B 99/2-1

CONSELL.: FAMILIA, MULLER E XUVENTUDE

03/15002711-1GALLEGA DE EXCAVACIONES Y SONDEOSA15052418EXP.: 1999/15/000/22464 LIQ.:600802661677

OPERACIONS SOCIETARIAS. LIQUIDACIONS

03/15000703-6GALLEGA DE SUMINISTROS CLINICOS, S.L.B15561160EXP.: 2002/15/000/06203 LIQ.: 000020016488

RECADACION SANCIONS TRANSPORTES CORUÑA

XC-2442-O-01, SANCION COTOP

CONSELL.: POL. TERRITORIAL O. P. E VIVENDA

03/15000508-9GANDOTRANS, S.L.B15622574EXP.: 2002/15/000/05468 LIQ.: 000020015403

RECADACION MULTAS E SANCIONS D. XERAL TR.

XC-917-O-00, SANCION COTOP

CONSELL.: POL. TERRITORIAL O. P. E VIVENDA

03/15002572-5GARCIA BIDEGAIN, FERNANDO JAVIER15920921EEXP.: 2000/15/000/15013 LIQ.:620000055427

TRANSMISIONS ONEROSAS. VEHICULOS. LIQUIDAC.

I0014303C ELECTROTECHNIK GMBH EFM

03/15004836-3GARCIA FERNANDEZ, ROBERTO32755284HEXP.: 2001/15/000/14124 LIQ.:600100001091

ACTOS XURIDICOS DOCUMENTADOS. LIQUIDACIONS

A33000241 BANCO HERRERO, S.A.

02/15012310-7GARCIA LORENZO, JOSE ANTONIO32801952LEXP.: 2002/15/000/03714 LIQ.: 000020011229

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

EXPTE. CO-000040-2001 SANCION PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

PROVIDENCIAINTERESADONIFOBXECTO DA DEBEDA

02/15012329-4GARCIA LORENZO, JOSE ANTONIO32801952LEXP.: 2002/15/000/03575 LIQ.: 000020011003

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

EXPTE. CO-000417-2001 SANCION PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/15006441-2GARCIA LORENZO, JOSE ANTONIO32801952LEXP.: 2003/15/000/00266 LIQ.: 000030001516

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

CO-953-01, S. PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/15005705-3GARCIA OTERO, JOAQUIN33105173PEXP.: 2003/15/000/00225 LIQ.: 000030001445

REC. EXECUTIVA HOSP. XERAL SANTIAGO

200006903 C.H.U. SANTIAGO

03/15005706-4GARCIA OTERO, JOAQUIN33105173PEXP.: 2003/15/000/00224 LIQ.: 000030001443

REC. EXECUTIVA HOSP. XERAL SANTIAGO

200006501 C.H.U. SANTIAGO

02/15013970-6GARCIA PELAEZ, MARIA ANGELES35554959HEXP.: 2001/15/002/01683 LIQ.: 004010000186

TRANSM. PATRIMONIAIS ONEROSAS. DISTRITOS. LI.

03/36004226-8GARCIA RODRIGUEZ, JESUS79311838HEXP.: 2002/36/000/02563 LIQ.: 000020018906

RECADACION SANCIONS TRANSPORTES PONTEVEDRA

SANCION S.P. DE TRANSP. EXP.PO-04070-O-2001

CONSELL.: POL. TERRITORIAL O. P. E VIVENDA

03/15006332-3GARRIDO HAZ, MARIA DEL CARMEN32771285BEXP.: 2002/15/000/00253 LIQ.: 651011001110

DOAZONS. LIQUIDACIONS

32253318G GARRIDO ASPERA, CANDIDO

02/15013856-2GARRIDO PROL, ANTONIO34383150JEXP.: 1994/15/000/17270 LIQ.: 600300759270

TRANSMISIONS PATRIMONIAIS ONEROSAS. LIQUID.

B15053499 HIJOS DE JOAQUIN LONGUEIRA, S.L.

02/15014086-1GASOLEOS AS MARIÑAS, S.L.B15647050EXP.: 2002/15/000/03998 LIQ.: 000020011756

RECADACION MULTAS E SANCIONS D. XERAL TR.

EXPTE. XC-00701-O-2001 SANCION TRANSPORTES

CONSELL.: POL. TERRITORIAL O. P. E VIVENDA

02/15012133-6GAYOSO VIÑAS, MANUELA33787159KEXP.: 2002/15/000/00006 LIQ.: 000020000141

IMPOSTO EXTRAORDINARIO SOBRE PATRIMONIO.

NON PRESENTA ION LIQUIDACION IMPOSTO

03/15007997-7GAYOSO VIÑAS, MANUELA33787159KEXP.: 2002/15/000/00006 LIQ.: 000020000141

OUTROS INGRESOS. MULTAS E SANCIONS TRIBUTA.

EXP. SANCIONADOR INFRACCION GRAVE ACTA A02

CONSELL.: ECONOMIA E FACENDA

03/15002598-9GENDE PEREZ, PEDROL1512182REXP.: 1999/15/000/01328 LIQ.: 650800324853

SUCESIONS. LIQUIDACIONS

32204545Z GENDE BELLO, MANUEL

03/15002630-8GERPE VARELA, MARIA CONCEPCION32286979QEXP.: 1999/15/000/02485 LIQ.: 004990000567

TRANSMISIONS PATRIMONIAIS ONEROSAS. LIQUID.

03/15002710-0GERPE VARELA, MARIA CONCEPCION32286979QEXP.: 1999/15/000/02485 LIQ.: 600802630379

OPERACIONS SOCIETARIAS. LIQUIDACIONS

03/15006137-6GIMENEZ JIMENEZ, CARLOS35469538LEXP.: 2003/15/000/00291 LIQ.: 000030001547

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

CO-1291-01, S. PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

02/15011994-0GOLAS CALLEJA, PABLO JOSE32443189XEXP.: 2002/15/000/03707 LIQ.: 000020011221

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

EXPTE. CO-000159-2001 SANCION PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/15000606-8GOLPE ROCA, JESUS M. MANUEL32570623REXP.: 2002/15/000/00099 LIQ.: 002020013388

SUCESIONS. LIQUIDACIONS

32503297L GOLPE ROCA, TERESA MATILDE

03/15002631-9GOMEZ ALVAREZ, JOSE MANUEL32765837ZEXP.: 1999/15/000/23650 LIQ.: 600900220092

TRANSMISIONS PATRIMONIAIS ONEROSAS. LIQUID.

Q2827003A TESOURERIA XRAL. SEGURIDADE SOCIAL

03/15006338-9GOMEZ IGLESIAS, ENCARNACION32404307KEXP.: 1998/15/000/15803 LIQ.: 600702641418

TRANSMISIONS PATRIMONIAIS ONEROSAS. LIQUID.

32362493K GOMEZ IGLESIAS, MAXIMINO

03/15008112-1GOMEZ IGLESIAS, ENCARNACION32404307KEXP.: 1998/15/000/15803 LIQ.: 600702641418

TRANSMISIONS PATRIMONIAIS ONEROSAS. LIQUID.

32362493K GOMEZ IGLESIAS, MAXIMINO

03/15005715-2GONZALEZ FERREIRO, ANGEL SERAFIN33266589XEXP.: 2003/15/000/00219 LIQ.: 000030001436

REC. EXECUTIVA HOSP. XERAL SANTIAGO

200008403 C.H.U. SANTIAGO

03/15006254-2GONZALEZ FRANCO, MARTINA44807183DEXP.: 2000/15/000/2401-1 LIQ.:

REINTEGROS DE EXERCICIOS PECHADOS

REINTEGRO AXUDA FM342B 00/2401

CONSELL.: FAMILIA, MULLER E XUVENTUDE

03/15006261-9GONZALEZ FRANCO, MARTINA44807183DEXP.: 2000/15/000/ 2401-1 LIQ.:

OUTROS INGRESOS. XUROS DE DEMORA

XUROS REINTEGRO AXUDA FM342B 00/2401

02/15014054-2GONZALEZ VARELA, MARIA AURORA34890530JEXP.: 2000/15/002/03142 LIQ.: 600900145419

TRANSM. PATRIMONIAIS ONEROSAS. DISTRITOS. LI.

02/15012084-1GRANDAL FERNANDEZ, MANUEL76406757KEXP.: 2002/15/000/03584 LIQ.: 000020011012

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

EXPTE. CO-000720-2001 SANCION PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

02/15012085-2GRANDAL FERNANDEZ, MANUEL76406757KEXP.: 2002/15/000/03601 LIQ.: 000020011031

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

EXPTE. CO-001597-1999 SANCION PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

02/36015058-4GRANJA MARINA DE BARBANZA, S.L.B15595978EXP.: 2002/36/000/01310 LIQ.: 000020012004

RECADACION SANCIONS TRANSPORTES PONTEVEDRA

SANCION EXP.PO-00203-O-2001

CONSELL.: POL. TERRITORIAL O. P. E VIVENDA

03/15002633-0GUZMAN SEOANE, MANUEL32324176EEXP.: 1998/15/000/07459 LIQ.: 600702698024

TRANSMISIONS PATRIMONIAIS ONEROSAS. LIQUID.

32383964X GUZMAN BELLO, EMILIA

03/15006053-0HERMIDA PATO, MANUEL ANGEL32688888TEXP.: 2003/15/000/00519 LIQ.: 000030002085

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

CO-474/01, S. PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/15006092-5HERMIDA PATO, MANUEL ANGEL32688888TEXP.: 2003/15/000/00245 LIQ.: 000030001490

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

CO-1061-01. S. PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

PROVIDENCIAINTERESADONIFOBXECTO DA DEBEDA

03/15007837-1HERMIDA ROMERO, ALBERTO33218581AEXP.: 2003/15/000/02016 LIQ.: 000030004538

RECADACION EXECUTIVA CONCELLO DE BOIRO

86/02

03/15002640-7HERRERO CARCEDO, CARLOS30605761YEXP.: 1999/15/000/05015 LIQ.: 600802558447

TRANSMISIONS PATRIMONIAIS ONEROSAS. LIQUID.

32262460S SUAREZ LOPEZ, MANUEL

03/15000704-7HIRMOU, ABDELKADERX1314274PEXP.: 2002/15/000/06219 LIQ.: 000020016504

RECADACION SANCIONS TRANSPORTES A CORUÑA

XC-2840-O-01,

CONSELL.: POL. TERRITORIAL O. P. E VIVENDA

03/15005501-8HORMIGONES LA SIERRA DE OUTES, S.L.B15309529EXP.: 2003/15/000/00943 LIQ.: 000030002586

AUGAS DE GALICIA

062/003/018 CANON SANEAM. TRIM. 1º/2000

03/15005502-9HORMIGONES LA SIERRA DE OUTES, S.L.B15309529EXP.: 2003/15/000/00942 LIQ.: 000030002585

AUGAS DE GALICIA

062/003/017 CANON SANEAM. TRIM. 4º/1999

03/15005503-0HORMIGONES LA SIERRA DE OUTES, S.L.B15309529EXP.: 2003/15/000/00946 LIQ.: 000030002589

AUGAS DE GALICIA

062/003/021 CANON SANEAM. TRIM. 4º/2000

03/15005504-0HORMIGONES LA SIERRA DE OUTES, S.L.B15309529EXP.: 2003/15/000/00945 LIQ.: 000030002588

AUGAS DE GALICIA

062/003/020 CANON SANEAM. TRIM. 3º/2002

03/15005505-1HORMIGONES LA SIERRA DE OUTES, S.L.B15309529EXP.: 2003/15/000/00944 LIQ.: 000030002587

AUGAS DE GALICIA

062/003/019 CANON SANEAM. TRIM. 2º/2000

03/15005506-2HORMIGONES LA SIERRA DE OUTES, S.L.B15309529EXP.: 2003/15/000/00941 LIQ.: 000030002584

AUGAS DE GALICIA

062/003/016 CANON SANEAM. TRIM. 3º/1999

03/15005511-7HORMIGONES LA SIERRA DE OUTES, S.L.B15309529EXP.: 2003/15/000/00940 LIQ.: 000030002583

AUGAS DE GALICIA

062/003/015 CANON SANEAM. TRIM. 2º/1999

03/15005512-8HORMIGONES LA SIERRA DE OUTES, S.L.B15309529EXP.: 2003/15/000/00939 LIQ.: 000030002582

AUGAS DE GALICIA

062/003/014 CANON SANEAM. TRIM. 1º/1999

02/15013756-1IGLESIAS BARCON, ANTONIO76401917BEXP.: 2002/15/000/03928 LIQ.: 000020011596

RECADACION SANCIONS PROTECCION SAUDE COR.

EXPTE. 58/00 SANCION SANIDADEE

CONSELL.: SANIDADEE E SERVICIOS SOCIAIS

02/15012243-6IGLESIAS FERNANDEZ, ENRIQUE32162071KEXP.: 2000/15/000/00400 LIQ.: 650900022163

SUCESIONS. LIQUIDACIONS

32287286R IGLESIAS FERNANDEZ, CELIA

03/15006462-1IGLESIAS PENELAS, ROBERTO53167242MEXP.: 2003/15/000/00718 LIQ.: 000030002303

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

CO-819/2001 S. PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

02/15011388-9IGNACIO PASTORIZA, MARIA ANA34896743QEXP.: 2001/15/000/00577 LIQ.: 650000004870

SUCESIONS. LIQUIDACIONS

32258212E IGNACIO CANEDA, GREGORIO

03/15000713-5IMPERGAL, S.L.B15407950EXP.: 2002/15/000/06214 LIQ.: 000020016499

RECADACION SANCIONS TRANSPORTES CORUÑA

XC-2782-O-01, SANCION COTOP

CONSELL.: POL. TERRITORIAL O. P. E VIVENDA

03/15006373-0IMPERGAL, S.L.B15407950EXP.: 2003/15/000/00337 LIQ.: 000030001804

RECADACION MULTAS E SANCIONS D. XERAL TR.

XC-1561-O-01, S.COTOP

CONSELL.: POL. TERRITORIAL O. P. E VIVENDA

02/36015075-0IMPORT EXPORT ISMAEL, S.L.B15683683EXP.: 2002/36/000/01324 LIQ.: 000020012022

RECADACION SANCIONS TRANSPORTES PONTEVEDRA

SANCION EXP. PO-00325-O-2001

CONSELL.: POL. TERRITORIAL O. P. E VIVENDA

03/15008155-0IMPORT EXPORT ISMAEL, S.L.B15683683EXP.: 2003/15/000/02180 LIQ.: 000030004773

RECADACION MULTAS E SANCIONS D. XERAL TR.

PO-975-O-01, S.COTOP

CONSELL.: POL. TERRITORIAL O. P. E VIVENDA

03/32008979-5INFORMATICA Y COMUNICACIONES, S.A.A15058852EXP.: 2003/32/000/00549 LIQ.: 000030005028

RECADACION SANCIONS RELACIONS LABORAIS O

EXPTE. 156/02 SNCION ASUNTS SCIAIS, EMPREGO E RR.LL. OURENSE

CONSELL.: XUSTIZA, INTERIOR E REL. LAB.

03/15000435-2INSTALACIONES SAYANS, S.L.B15447782EXP.: 2002/15/000/06180 LIQ.: 000020016464

RECADACION SANCIONS TRANSPORTES A CORUÑA

XC-1720-O-01, SANCION COTOP

CONSELL.: POL. TERRITORIAL O. P. E VIVENDA

02/15012213-9IRIA MOTOR, S.L.B15408511EXP.: 2002/15/000/03406 LIQ.: 000020010687

RECADACION SANCIONS SERVICIO INDUSTRIA A

EXPTE. E.S. 17/00 SANCION INDUSTRIA

CONSELL.: INDUSTRIA E COMERCIO

03/15006496-2ISAAC VAZQUEZ, S.A.A15114358EXP.: 2003/15/000/00824 LIQ.: 000030002415

RECADACION SANCIONS RELACIONS LABORAIS A

RL-764-SH, S. XUSTIZA

CONSELL.: XUSTIZA, INTERIOR E REL. LAB.

03/15008150-6ISAAC VAZQUEZ, S.A.A15114358EXP.: 2003/15/000/01636 LIQ.: 000030003577

RECADACION MULTAS E SANCIONS D. XERAL TR.

XC-225-O/2002 S. COTOP

CONSELL.: POL. TERRITORIAL O. P. E VIVENDA

03/15006498-4J A VALIÑO, S.L.B15666829EXP.: 2003/15/000/00825 LIQ.: 000030002416

RECADACION SANCIONS RELACIONS LABORAIS A

RL-821-SH, S. XUSTIZA

CONSELL.: XUSTIZA, INTERIOR E REL. LAB.

03/15008152-8JESUS RODRIGUEZ QUEIJO E OUTRO SOCIOG15065659EXP.: 2003/15/000/01853 LIQ.: 000030004244

RECADACION MULTAS E SANCIONS D. XERAL TR.

XC-2262-O-01, S. COTOP

CONSELL.: POL. TERRITORIAL O. P. E VIVENDA

03/15002400-9JIMENEZ BARRULL, EMILIO32842064LEXP.: 2002/15/000/06598 LIQ.: 000020017079

REC. EXECUTIVA HOSPITAL JUAN CANALEJO

1501200200227 C.H.J. CANALEJO

03/15002702-3JIMENEZ JIMENEZ, MIGUEL32423938XEXP.: 2000/15/000/21337 LIQ.: 620000045882

TRANSMISIONS ONEROSAS. VEHICULOS. LIQUIDAC.

53161637N BARRUL DUVAL, JOSE ANTONIO

PROVIDENCIAINTERESADONIFOBXECTO DA DEBEDA

03/15002703-4JIMENEZ JIMENEZ, MIGUEL32423938XEXP.: 2000/15/000/20430 LIQ.: 620000075135

TRANSMISIONS ONEROSAS. VEHICULOS. LIQUIDAC.

32766635F AMAYA JIMENEZ, GREGORIO

03/15002704-5JIMENEZ JIMENEZ, MIGUEL32423938XEXP.: 2000/15/000/17692 LIQ.: 620000058771

TRANSMISIONS ONEROSAS. VEHICULOS. LIQUIDAC.

50963134X ROMERO ROMERO, MANUEL

03/15006381-8JOSE FRANCISCO VAZQUEZ PEREZ, S.L.B15122583EXP.: 2003/15/000/01263 LIQ.: 000030003012

RECADACION MULTAS E SANCIONS D. XERAL TR.

XC-134-O/2002 S. COTOP

CONSELL.: POL. TERRITORIAL O. P. E VIVENDA

03/15007945-0JOSE IGNACIO FORMOSO MARTINEZ E OUTRAG15777048EXP.: 2003/15/000/01752 LIQ.: 000030003842

RECADACION SANCIONS INTERIOR A CORUÑA

AC-EP 180/02, S.XUSTIZA

CONSELL.: XUSTIZA, INTERIOR E REL. LAB.

02/15014099-3JOSE LUIS CATOIRA E OUTRA, C.B.E15626047EXP.: 2002/15/000/03963 LIQ.: 000020011659

RECADACION SANCIONS PROTECCION SAUDE COR.

EXPTE. 4/01 SANCION SANIDADEE

CONSELL.: SANIDADEE E SERVICIOS SOCIAIS

03/15008174-8JOSE NIETO BRANDARIZ E HIJO, S.L.B15568231EXP.: 2003/15/000/02090 LIQ.: 000030004639

RECADACION SANCIONS PROTECCION SAUDE COR.

270/00 S. SANIDADEE

CONSELL.: SANIDADEE E SERVICIOS SOCIAIS

03/15007939-4JOSE RAMON SANTOS LOPEZ E OUTRO SC.G15763295EXP.: 2003/15/000/01898 LIQ.: 000030004351

RECADACION SANCIONS INTERIOR A CORUÑA

AC-EP 294/02, S. XUSTIZA

CONSELL.: XUSTIZA, INTERIOR E REL. LAB.

03/15000204-2JOSMAGA, S.A.A15156409EXP.: 2002/15/000/05301 LIQ.: 000020014934

RECADACION MULTAS E SANCIONS D. XERAL TR.

XC-1653-O-00, SANCION COTOP

CONSELL.: POL. TERRITORIAL O. P. E VIVENDA

03/15005863-7JUANA RIVERA CUEVAS E OUTRO, C.B.E15570716EXP.: 2003/15/000/00834 LIQ.: 000030002425

RECADACION SANCIONS RELACIONS LABORAIS A

RL-862-ST, S. XUSTIZA

CONSELL.: XUSTIZA, INTERIOR E REL. LAB.

03/15007963-6LA FRANCESA, S.C.G15743818EXP.: 2003/15/000/02085 LIQ.: 000030004634

RECADACION SANCIONS PROTECCION SAUDE COR.

221/00 S. SANIDADEE

CONSELL.: SANIDADEE E SERVICIOS SOCIAIS

03/15002344-8LAGO GARCIA, PABLO52937640NEXP.: 2002/15/000/06721 LIQ.: 000020017257

REC. EXECUTIVA HOSP. XERAL SANTIAGO

9800744/97, C.H.U. SANTIAGO

02/15009745-5LAMAS MATO, MANUEL76337228KEXP.: 2000/15/000/RL528 LIQ.:

SANCIONS CONSELLERIA XUSTIZA, INTERIOR E R.

SANCION XUSTIZA

CONSELL.: XUSTIZA, INTERIOR E REL. LAB.

02/15012273-3LAMAS MATO, MANUEL76337228KEXP.: 2000/15/000/RL528 LIQ.:

SANCIONS CONSELLERIA XUSTIZA, INTERIOR E R.

SANCION XUSTIZA

CONSELL.: XUSTIZA, INTERIOR E REL. LAB.

03/15006361-0LAMAS MATO, MANUEL76337228KEXP.: 2000/15/000/RL528 LIQ.:

SANCIONS CONSELLERIA XUSTIZA, INTERIOR E R.

SANCION XUSTIZA

CONSELL.: XUSTIZA, INTERIOR E REL. LAB.

03/15006362-0LAMAS MATO, MANUEL76337228KEXP.: 2000/15/000/RL528 LIQ.:

SANCIONS CONSELLERIA XUSTIZA, INTERIOR E R.

SANCION XUSTIZA

CONSELL.: XUSTIZA, INTERIOR E REL. LAB.

03/15002700-1LAMINACIONES HERCULES, S.L.B15009186EXP.: 2000/15/000/05070 LIQ.: 620900105087

TRANSMISIONS ONEROSAS. VEHICULOS. LIQUIDAC.

32115600X LOPEZ LOPEZ, JOSE

03/15006056-2LEIRA GARCIA, FERNANDO32664487WEXP.: 2003/15/000/00532 LIQ.: 000030002098

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

CO-196/02. S. PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

02/15012126-0LEONARDO LOPEZ, FRANCISCO J.76404457KEXP.: 2002/15/000/03718 LIQ.: 000020011238

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

EXPTE. CO-000012-2001 SANCION PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

02/27011552-9LEONARDO LOPEZ, FRANCISCO J.76404457KEXP.: 2002/27/000/01327 LIQ.: 000020009669

RECADACION SANCIONS PESCA CELEIRO-LUGO

LU-000187-2001 / INFRACCION PROTEC. RECURSOS MARIT.-PESQUEIRO

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

02/27011555-1LEONARDO LOPEZ, FRANCISCO J.76404457KEXP.: 2002/27/000/01328 LIQ.: 000020009670

RECADACION SANCIONS PESCA CELEIRO-LUGO

LU-000258-2001 / INFRACCION PROTEC. RECURSOS MARIT.-PESQUEIRO

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/27003801-3LEONARDO LOPEZ, FRANCISCO J.76404457KEXP.: 2002/27/000/01903 LIQ.: 000020018094

RECADACION SANCIONS PESCA CELEIRO-LUGO

LU-000266-2001 / INFRACCION DE PROTEC.DE RECURSOS MARIT.-PES.

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/27006815-3LEONARDO LOPEZ, FRANCISCO J.76404457KEXP.: 2003/27/000/00107 LIQ.: 000030001669

RECADACION SANCIONS PESCA CELEIRO-LUGO

LU-000302-2001/INFRACCION EN MATERIA DE RECURSOS MARIT.-PESQ.

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/27006816-4LEONARDO LOPEZ, FRANCISCO J.76404457KEXP.: 2003/27/000/00104 LIQ.: 000030001610

RECADACION SANCIONS PESCA CELEIRO-LUGO

LU-000308-2001/INFRACCION EN MATERIA DE RECURSOS MARIT.-PESQ.

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/15000504-5LIÑARES RODRIGUEZ, MANUEL ANTONIO18413927NEXP.: 2002/15/000/05446 LIQ.: 000020015380

RECADACION MULTAS E SANCIONS D. XERAL TR.

XC-851-O-01, SANCION COTOP

CONSELL.: POL. TERRITORIAL O. P. E VIVENDA

02/15012017-0LIÑEIRO SENLLE, EUGENIO76360972YEXP.: 2002/15/000/03664 LIQ.: 000020011128

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

EXPTE. CO-000136-2000 SANCION PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/15006055-1LOPEZ ALLER, JOSE LINO32664507EEXP.: 2003/15/000/00661 LIQ.: 000030002238

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

CO-603/2001 S. PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

PROVIDENCIAINTERESADONIFOBXECTO DA DEBEDA

03/15006085-9LOPEZ ALLER, JOSE LINO32664507EEXP.: 2003/15/000/00620 LIQ.: 000030002195

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

CO-176/2001 S. PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/15007913-0LOPEZ ALVAREZ, RICARDO76316800VEXP.: 2003/15/000/02217 LIQ.: 000030004846

RECADACION MULTAS E SANCIONS D. XERAL TR.

XC-238-O-02, S. COTOP

CONSELL.: POL. TERRITORIAL O. P. E VIVENDA

03/15006050-7LOPEZ BUSTABAD, JOSE FRANCISCO32683920TEXP.: 2003/15/000/00713 LIQ.: 000030002298

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

CO-1058/2001 S. PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/15006064-0LOPEZ BUSTABAD, JOSE FRANCISCO32683920TEXP.: 2003/15/000/00317 LIQ.: 000030001738

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

CO-989-01, S. PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

01/15016352-0LOPEZ CALVETE, JOSE LUIS32779744YSANCION EXP.:2000/CO429 PES. MARIS. E ACU.

03/15006455-5LOPEZ CALVETE, JOSE LUIS32779744YEXP.: 2003/15/000/00728 LIQ.: 000030002313

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

CO-618/2001 S. PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

02/36015284-0LOPEZ CASTRO, JOSE MANUEL35237074QEXP.: 2001/36/000/04773 LIQ.: 600000049062

TRANSMISIONS PATRIMONIAIS ONEROSAS. LIQUID.

35283580Q DAPENA DAPENA, ALFREDO ELISEO

03/15002639-6LOPEZ FERNANDEZ, ALEJANDRO IVAN32839204BEXP.: 1999/15/000/20789 LIQ.: 600900029869

TRANSMISIONS PATRIMONIAIS ONEROSAS. LIQUID.

32793597J GARCIA TABOADA, MARTA

03/15002723-2LOPEZ FERNANDEZ, MARIA TERESA33773733GEXP.: 1999/15/000/04540 LIQ.: 600900000043

ACTOS XURIDICOS DOCUMENTADOS. LIQUIDACIONS

A28002376 TERMAC EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.

03/15000601-3LOPEZ TOIMIL, LUIS76814201CEXP.: 2002/15/000/06366 LIQ.: 000020016673

RECADACION SANCIONS INTERIOR A CORUÑA

AC-EP 562/01

CONSELL.: XUSTIZA, INTERIOR E REL. LAB.

03/32003940-4LOPEZ VAZQUEZ, MANUEL34264741PEXP.: 2002/32/000/01612 LIQ.: 000020018933

REC. EXECUTIVA COMPLEXO HOSP. DE OURENSE

EXPTE. 3201200101015 PREZO PUB. COMPLEXO HOSPITALARIO OURENSE

03/15005695-4LOPEZ VILA, EDELMIRO32697270XEXP.: 2003/15/000/01294 LIQ.: 000030003080

REC. EXECUTIVA H. ARQUIT. MARCIDE-FERROL

200200729-C. H. A. MARCIDE-R/32

02/15014079-5LOSAS IGLESIAS HERMANOS, S.L.B15672629EXP.: 2002/15/000/04004 LIQ.: 000020011765

RECADACION MULTAS E SANCIONS D. XERAL TR.

EXPTE. XC-00884-O-2001 SANCION TRANSPORTES

CONSELL.: POL. TERRITORIAL O. P. E VIVENDA

02/15014093-8LOSAS IGLESIAS HERMANOS, S.L.B15672629EXP.: 2002/15/000/04100 LIQ.: 000020011881

RECADACION MULTAS E SANCIONS D. XERAL TR.

EXPTE. XC-00920-O-2001 SANCION TRANSPORTES

CONSELL.: POL. TERRITORIAL O. P. E VIVENDA

03/15000690-4LOSAS IGLESIAS HERMANOS, S.L.B15672629EXP.: 2002/15/000/05441 LIQ.: 000020015375

RECADACION MULTAS E SANCIONS D. XERAL TR.

XC-580-O-01, SANCION COTOP

CONSELL.: POL. TERRITORIAL O. P. E VIVENDA

03/15008159-4LOSAS IGLESIAS HERMANOS, S.L.B15672629EXP.: 2003/15/000/01560 LIQ.: 000030003479

RECADACION MULTAS E SANCIONS D. XERAL TR.

XC-2010-O/2001 S. COTOP

CONSELL.: POL. TERRITORIAL O. P. E VIVENDA

03/32003131-9LOUGZILI LOUGZILI, SAIDX1715841HEXP.: 2002/32/000/01469 LIQ.: 000020017658

RECADACION SANCIONS TRANSPORTES OURENSE

EXPTE. OU-2591-O-01 SANCION TRANSPORTES OURENSE

CONSELL.: POL. TERRITORIAL O. P. E VIVENDA

03/36001495-5LOUGZILI LOUGZILI, SAIDX1715841HEXP.: 2002/36/000/01617 LIQ.: 000020014039

RECADACION SANCIONS TRANSPORTES PONTEVEDRA

SANCION S.P. TRANSPORTES EXP. PO-01864-O-2001

CONSELL.: POL. TERRITORIAL O. P. E VIVENDA

03/36001511-0LOUGZILI LOUGZILI, SAIDX1715841HEXP.: 2002/36/000/01668 LIQ.: 000020014174

RECADACION SANCIONS TRANSPORTES PONTEVEDRA

SANCION S.P. TRANSPORTES EXP. PO-02158-O-2001

CONSELL.: POL. TERRITORIAL O. P. E VIVENDA

02/15013733-0LOURIDO GARCIA, EDUARDO ANGEL32674773FEXP.: 1997/15/000/C-711 LIQ.:

SANCIONS CONSELLERIA DE PESCA

SANCION PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

02/15007663-2LUEIRO GARCIA, ISABEL DARIA32765848WEXP.: 1997/15/000/00636 LIQ.: 650700304656

SUCESIONS. LIQUIDACIONS

33021182J LUEIRO NEGREIRA, JESUS

03/15003718-7LUEIRO GARCIA, ISABEL DARIA32765848WEXP.: 2001/15/000/00193 LIQ.: 651000019674

DOAZONS. LIQUIDACIONS

32290097Y GARCIA CASTRO, DARIA

03/15006203-6LUSTRES MIRANDA, MARIA JOSE52930866TEXP.: 2003/15/000/00270 LIQ.: 000030001523

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

CO-586-01, S. PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/15006213-5LUSTRES MIRANDA, RAMON52930296MEXP.: 2003/15/000/00278 LIQ.: 000030001532

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

CO-342-01, S. PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/15006216-8LUSTRES MIRANDA, RAMON52930296MEXP.: 2003/15/000/00271 LIQ.: 000030001524

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

CO-585-01, S. PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/15000742-1MABOJEMA, S.L.B15275761EXP.: 2002/15/000/05765 LIQ.: 000020015863

RECADACION SANCIONS RELACIONS LABORAIS A

RL-881-ST-2001, SANCION XUSTIZA

CONSELL.: XUSTIZA, INTERIOR E REL. LAB.

02/15013735-2MANIMO SDAD. COOP. DE TRABAJO ASOCIAF15498967EXP.: 2002/15/000/04005 LIQ.: 000020011766

RECADACION MULTAS E SANCIONS D. XERAL TR.

EXPTE. XC-00914-O-2001 SANCION TRANSPORTES

CONSELL.: POL. TERRITORIAL O. P. E VIVENDA

PROVIDENCIAINTERESADONIFOBXECTO DA DEBEDA

03/15006049-6MARIN RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO32655733BEXP.: 2003/15/000/00806 LIQ.: 000030002394

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

CO-203/02, S. PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/15002643-0MARIÑO CURRAS, MANUEL ANTONIO32404903LEXP.: 1999/15/000/18711 LIQ.: 600900063708

TRANSMISIONS PATRIMONIAIS ONEROSAS. LIQUID.

76809437V SALGADO GONZALEZ, MARIA LUZ

03/15006072-7MARTIN GARCIA, ANTONIO24826921PEXP.: 2003/15/000/00315 LIQ.: 000030001736

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

CO-1017/01, S. PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/15002727-6MARTIN SANTOS, MARIA TERESA32125628XEXP.: 1999/15/000/11590 LIQ.: 600900072526

ACTOS XURIDICOS DOCUMENTADOS. LIQUIDACIONS

02/15013865-0MARTINEZ DE LA RIVA ETCHEVERRIA, F.32761816HEXP.: 1999/15/000/17577 LIQ.: 600900071134

TRANSMISIONS PATRIMONIAIS ONEROSAS. LIQUID.

03/15006012-2MARTINEZ GARCIA, CARMEN MARIA79321779TEXP.: 2003/15/000/00324 LIQ.: 000030001748

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

CO-777/01, S. PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/15000753-1MARTINEZ GONZALEZ, JESUS33809545MEXP.: 2002/15/000/04978 LIQ.: 000020013793

RECADACION SANCIONS INTERIOR A CORUÑA

AC-EP 537/01, SANCION XUSTIZA

CONSELL.: XUSTIZA, INTERIOR E REL. LAB.

03/15006464-3MARTINEZ LORENZO, JUAN CARLOS32802349WEXP.: 2003/15/000/00615 LIQ.: 000030002188

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

CO-1175/2001 S. PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/15005704-2MARTINEZ MOSQUERA, JUAN LUIS44813655HEXP.: 2003/15/000/01379 LIQ.: 000030003193

REC. EXECUTIVA HOSP. XERAL SANTIAGO

200005458- C.H.U. SANTIAGO-R. 10/02-09/12/02

03/15002364-6MARTINEZ NUÑEZ, MARIA CARMEN33243419REXP.: 2002/15/000/06712 LIQ.: 000020017245

REC. EXECUTIVA HOSP. XERAL SANTIAGO

9300004375/93, C.H.U. SANTIAGO

02/15012306-3MARTINEZ PATIÑO, JUAN32370775TEXP.: 2002/15/000/03748 LIQ.: 000020011306

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

EXPTE. CO-000661-2001 SANCION PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

02/15012295-3MARTINEZ POUSADA, HUMBERTO47352469TEXP.: 2002/15/000/03645 LIQ.: 000020011093

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

EXPTE. CO-000236-2001 SANCION PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

02/15012311-8MARTINEZ POUSADA, HUMBERTO47352469TEXP.: 2002/15/000/03629 LIQ.: 000020011072

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

EXPTE. CO-000820-2001 SANCION PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

02/15012328-3MARTINEZ POUSADA, HUMBERTO47352469TEXP.: 2002/15/000/03579 LIQ.: 000020011007

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

EXPTE. CO-000765-2001 SANCION PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/15006481-9MARTINEZ POUSADA, HUMBERTO47352469TEXP.: 2003/15/000/00738 LIQ.: 000030002323

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

CO-366/2001 S. PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

02/15012233-7MARTINEZ PRIMOY, AMELIA32412178AEXP.: 1994/15/000/00770 LIQ.: 002940008375

SUCESIONS. LIQUIDACIONS

32412177W SANCHEZ DURAN, JUAN

03/15006083-7MARTINEZ RODRIGUEZ, RAFAEL32704143YEXP.: 2003/15/000/00782 LIQ.: 000030002369

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

CO-396/00, S. PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/15006327-9MARTINEZ RUA, MARIA LUISA32767195SEXP.: 1995/15/000/01644 LIQ.: 002950008086

SUCESIONS. LIQUIDACIONS

32176484J RUA PETEIRO, MARIA

03/15006326-8MARTINEZ RUA, PAULA32837276SEXP.: 1995/15/000/01644 LIQ.: 002950008088

SUCESIONS. LIQUIDACIONS

32176484J RUA PETEIRO, MARIA

02/15013703-3MATA BUYO, JOSE MANUEL F.76318993WEXP.: 2002/15/000/03945 LIQ.: 000020011618

RECADACION SANCIONS PROTECCION SAUDE COR.

EXPTE. 204/00 SANCION SANIDADEE

CONSELL.: SANIDADEE E SERVICIOS SOCIAIS

03/15000708-0MAX CORUÑA, S.L.B15130297EXP.: 2002/15/000/06198 LIQ.: 000020016483

RECADACION SANCIONS TRANSPORTES A CORUÑA

XC-2413-O-01, SANCION COTOP

CONSELL.: POL. TERRITORIAL O. P. E VIVENDA

02/15014122-4MELERO SABUGUEIRO, FERNANDO JAVIER33264510REXP.: 2002/15/000/03910 LIQ.: 000020011567

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

EXPTE. CO-000835-2000 SANCION PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/15000735-5MELERO SABUGUEIRO, FERNANDO JAVIER33264510REXP.: 2002/15/000/05424 LIQ.: 000020015272

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

CO-668-98, SANCION COTOP

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/15006410-4MELERO SABUGUEIRO, FERNANDO JAVIER33264510REXP.: 2003/15/000/00642 LIQ.: 000030002219

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

CO-1114/2000 S. PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/15006419-2MELERO SABUGUEIRO, FERNANDO JAVIER33264510REXP.: 2003/15/000/00781 LIQ.: 000030002368

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

CO-427/00, S. PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/15006478-6MELERO SABUGUEIRO, FERNANDO JAVIER33264510REXP.: 2003/15/000/00742 LIQ.: 000030002327

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

CO-144/2001 S. PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/15006482-0MELERO SABUGUEIRO, FERNANDO JAVIER33264510REXP.: 2003/15/000/00632 LIQ.: 000030002209

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

CO-1512/2000 S. PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

PROVIDENCIAINTERESADONIFOBXECTO DA DEBEDA

03/15006483-0MELERO SABUGUEIRO, FERNANDO JAVIER33264510REXP.: 2003/15/000/00629 LIQ.: 000030002205

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

CO-1522/2000 S. PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/15007741-4MENDEZ MORALES, ALVARO ROBERTO35482150GEXP.: 2003/15/000/01935 LIQ.: 000030004414

RECADACION EXECUTIVA CONCELLO DE BOIRO

70/02

02/15012294-2MERINO RUBIO, GUSTAVO MANUEL32841829ZEXP.: 2002/15/000/03659 LIQ.: 000020011123

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

EXPTE. CO-000425-2000 SANCION PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/32008975-1META INSTALACIONES SOCIEDAD LIMITA.B15071269EXP.: 2003/32/000/00526 LIQ.: 000030004962

RECADACION SANCIONS TRANSPORTES OURENSE

EXPTE. OU-0888-O-02 SANCION SERVICIO TRANSPORTES OURENSE

CONSELL.: POL. TERRITORIAL O. P. E VIVENDA

03/15007966-9MICRO FERROL, S.L.B15537210EXP.: 2003/15/000/02089 LIQ.: 000030004638

RECADACION SANCIONS PROTECCION SAUDE COR.

265/00, S. SANIDADEE

CONSELL.: SANIDADEE E SERVICIOS SOCIAIS

03/15000639-8MIGUEZ PORTELA, MARIA VICTORIA32423813TEXP.: 1998/15/000/26968 LIQ.: 600802561617

TRANSMISIONS PATRIMONIAIS ONEROSAS. LIQUID.

32217654J MARIÑO SANCHEZ, ALFONSO

03/15002663-8MIGUEZ PORTELA, MARIA VICTORIA32423813TEXP.: 1998/15/000/26968 LIQ.: 600802561617

TRANSMISIONS PATRIMONIAIS ONEROSAS. LIQUID.

32217654J MARIÑO SANCHEZ, ALFONSO

03/15002658-3MILPROM, S.L.B15581853EXP.: 2000/15/000/18275 LIQ.: 600000198288

TRANSMISIONS PATRIMONIAIS ONEROSAS. LIQUID.

33676373A GARCIA LOPEZ, MARIA CONCEPCION

03/15002570-3MIRA BAO, FERNANDO79316008WEXP.: 2000/15/000/21752 LIQ.: 620000040609

TRANSMISIONS ONEROSAS. VEHICULOS. LIQUIDAC.

32807994N ARIAS ESTEVEZ, RICARDO JOSE

02/15012075-3MIRANDA PENA, PEDRO32664347TEXP.: 2002/15/000/03554 LIQ.: 000020010967

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

EXPTE. CO-000993-2001 SANCION PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

02/15012078-6MIRANDA PENA, PEDRO32664347TEXP.: 2002/15/000/03556 LIQ.: 000020010970

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

EXPTE. CO-000983-2001 SANCION PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/15007970-2MIRANDA PENA, PEDRO32664347TEXP.: 2003/15/000/02284 LIQ.: 000030005133

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

CO-736-02, S. PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/15000291-1MONTERO ARAN, OSCAR78541610ZEXP.: 2002/15/000/04987 LIQ.: 000020013802

RECADACION SANCIONS INTERIOR A CORUÑA

AC-EP572/01, SANCION XUSTIZA

CONSELL.: XUSTIZA, INTERIOR E REL. LAB.

02/15013750-6MONTERO GOMEZ, JOSE MANUEL32625003DEXP.: 2002/15/000/03904 LIQ.: 000020011560

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

EXPTE. CO-001434-2000 SANCION PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/15002743-0MORANO DOMINGUEZ, JESUS32429073QEXP.: 2000/15/000/02618 LIQ.: 600900253313

ACTOS XURIDICOS DOCUMENTADOS. LIQUIDACIONS

03/15002621-0MORATIEL ASTIARRAGA, MARIA AURORA32766397EEXP.: 2000/15/000/00264 LIQ.: 651900119499

DOAZONS. LIQUIDACIONS

33833880Y YAÑEZ LOPEZ, JESUS ANGEL

02/15013682-4MORCILLO ALEJOS, DOMINGO32335472WEXP.: 2000/15/002/02382 LIQ.: 004000000482

TRANSM. PATRIMONIAIS ONEROSAS. DISTRITOS. LI.

72435176B ELOSEGUI AGUIRREZABALA, ALFONSO

03/15008143-0MORENO BOIN, GABRIEL HECTOR46895567QEXP.: 2003/15/000/02178 LIQ.: 000030004771

RECADACION MULTAS E SANCIONS D. XERAL TR.

XC-2536-O-01, S.COTOP

CONSELL.: POL. TERRITORIAL O. P. E VIVENDA

03/15008163-8MORENO BOIN, GABRIEL HECTOR46895567QEXP.: 2003/15/000/01843 LIQ.: 000030004228

RECADACION MULTAS E SANCIONS D. XERAL TR.

XC-2181-O-01, S.COTOP

CONSELL.: POL. TERRITORIAL O. P. E VIVENDA

02/15013882-6MOSQUERA ZAS, JAVIER32763917AEXP.: 1999/15/000/24280 LIQ.: 600900105998

TRANSMISIONS PATRIMONIAIS ONEROSAS. LIQUID.

32306157N RODRIGUEZ POCIÑA, MERCEDES

02/15012107-2MOYA LEIRA, MARIA ROSARIO32648126VEXP.: 2002/15/000/03680 LIQ.: 000020011144

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

EXPTE. CO-001265-2000 SANCION PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

02/15012086-3MOYA LEIRA, JUAN ANGEL32622259WEXP.: 2002/15/000/03600 LIQ.: 000020011030

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

EXPTE. CO-001602-1999 SANCION PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/15008151-7NAVICOR, S.A.A15062797EXP.: 2003/15/000/01851 LIQ.: 000030004239

RECADACION MULTAS E SANCIONS D. XERAL TR.

XC-2187-O-01, S. COTOP

CONSELL.: POL. TERRITORIAL O. P. E VIVENDA

03/15000755-3NEAR MILENIUM, S.L.B15714553EXP.: 2002/15/000/06363 LIQ.: 000020016668

RECADACION SANCIONS INTERIOR A CORUÑA

AC-EP532/01

CONSELL.: XUSTIZA, INTERIOR E REL. LAB.

02/15012331-6NORPACK, S.A.A15551708EXP.: 2002/15/000/03400 LIQ.: 000020010679

RECADACION SANCIONS RELACIONS LABORAIS A

EXPTE. RL-483-ST SANCION XUSTIZA

CONSELL.: XUSTIZA, INTERIOR E REL. LAB.

02/15012332-7NORPACK, S.A.A15551708EXP.: 2002/15/000/03401 LIQ.: 000020010681

RECADACION SANCIONS RELACIONS LABORAIS A

EXPTE. RL-484-SH SANCION XUSTIZA

CONSELL.: XUSTIZA, INTERIOR E REL. LAB.

03/15000678-3NOVOA BASCOY, JUAN MANUEL32382667REXP.: 2002/15/000/05507 LIQ.: 000020015447

RECADACION MULTAS E SANCIONS D. XERAL TR.

XC-1711-O-01, SANCION COTOP

CONSELL.: POL. TERRITORIAL O. P. E VIVENDA

PROVIDENCIAINTERESADONIFOBXECTO DA DEBEDA

03/15008067-0O FORNO D ABOA, S.L.B15546435EXP.: 2003/15/000/02087 LIQ.: 000030004636

RECADACION SANCIONS PROTECCION SAUDE COR.

251/00, S. SANIDADEE

CONSELL.: SANIDADEE E SERVICIOS SOCIAIS

03/15002527-4OBRAS Y TERMINACIONES BERGONVI, S.L.B15657232EXP.: 1999/15/000/14527 LIQ.: 600900042332

ACTOS XURIDICOS DOCUMENTADOS. LIQUIDACIONS

03/15006294-9OBRAS Y VIALES SALNES, S.L.B15684962EXP.: 2003/15/000/01211 LIQ.: 000030002930

RECADACION MULTAS E SANCIONS D. XERAL TR.

PO-2104-O/2001 S. COTOP

CONSELL.: POL. TERRITORIAL O. P. E VIVENDA

03/15008037-3OBRASTODAS, S.L.B15334642EXP.: 2003/15/000/01561 LIQ.: 000030003480

RECADACION MULTAS E SANCIONS D. XERAL TR.

XC-2018-O/2001 S. COTOP

CONSELL.: POL. TERRITORIAL O. P. E VIVENDA

03/15003758-3ORTEGA ESPAILLAT, KATIUSKA MARIA47355935QEXP.: 1999/15/000/4820/1 LIQ.:

OUTROS INGRESOS. XUROS DE DEMORA

XUROS REINTEGRO FM342B 99/4820

03/15000473-7OSCAR GOMEZ BOMBIN E OUTROS, S.C.G15749377EXP.: 2002/15/000/06371 LIQ.: 000020016681

RECADACION SANCIONS INTERIOR A CORUÑA

AC-EP 18/02

CONSELL.: XUSTIZA, INTERIOR E REL. LAB.

03/15002655-0OTADUY GUERIN, MARIO14885206CEXP.: 1999/15/000/02567 LIQ.: 600802608022

TRANSMISIONS PATRIMONIAIS ONEROSAS. LIQUID.

32246291S LAGO PAGLIERY, MARIA ISABEL

02/15013946-4OTERO SERVIA, MANUEL JOSE32603744WEXP.: 1999/15/000/28163 LIQ.: 600900251458

TRANSMISIONS PATRIMONIAIS ONEROSAS. LIQUID.

L1510485Y GANTES PATIÑO, SERAFIN

03/15006196-0OUVIÑA RIVADULLA, FRANCISCO JAVIER52458780NEXP.: 2003/15/000/00566 LIQ.: 000030002136

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

CO-657/2002 S. PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/15000569-4P C PEREIRA Y MOSQUERA, S.L.B15466428EXP.: 2002/15/000/06246 LIQ.: 000020016535

RECADACION SANCIONS TRANSPORTES CORUÑA

XC-3024-O-01,

CONSELL.: POL. TERRITORIAL O. P. E VIVENDA

03/15000743-2PAN VILA, JOSE MANUEL32787910FEXP.: 2002/15/000/05763 LIQ.: 000020015861

RECADACION SANCIONS RELACIONS LABORAIS A

RL-818-SH/2001, SANCION XUSTIZA

CONSELL.: XUSTIZA, INTERIOR E REL. LAB.

03/15006493-0PAN VILA, JOSE MANUEL32787910FEXP.: 2003/15/000/00846 LIQ.: 000030002437

RECADACION SANCIONS RELACIONS LABORAIS A

RL-23-SH, S. XUSTIZA

CONSELL.: XUSTIZA, INTERIOR E REL. LAB.

03/15000356-0PANADERIA SANTA CECILIA, S.L.B15463987EXP.: 2002/15/000/05664 LIQ.: 000020015707

RECADACION SANCIONS TRANSPORTES A CORUÑA

XC-1805-O-01, SANCION COTOP

CONSELL.: POL. TERRITORIAL O. P. E VIVENDA

02/15013974-0PARDAVILA PEREIRA, MARIA DEL PILAR32425698EEXP.: 2000/15/002/02524 LIQ.: 600903050822

TRANSM. PATRIMONIAIS ONEROSAS. DISTRITOS. LI.

32295448K DORREGO VIEITEZ, JORGE

03/15006399-4PARDEIRO LOPEZ, MANUEL32816718LEXP.: 2003/15/000/00770 LIQ.: 000030002356

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

CO-1210/00., S. PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/15000266-9PARGA FRAGA, BORJA47368943YEXP.: 2002/15/000/05428 LIQ.: 000020015282

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

CO-47368943Y

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

02/15012001-6PARGA FRAGA, SERGIO46919415JEXP.: 2002/15/000/03655 LIQ.: 000020011118

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

EXPTE. CO-000566-2000 SANCION PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/15005891-2PARGA FRAGA, SERGIO46919415JEXP.: 2003/15/000/00553 LIQ.: 000030002123

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

CO-1352/2000 S. PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/15006082-6PARIS DOSIL, JUAN CARLOS32707493KEXP.: 2003/15/000/00330 LIQ.: 000030001797

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

CO-722/01, S. PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/15006081-5PARIS DOSIL, MANUEL ANTONIO32700151QEXP.: 2003/15/000/00331 LIQ.: 000030001798

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

CO-721/01, S. PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/15002739-7PARRA SANTAMARINA, AMALIA32746893EEXP.: 2000/15/000/15268 LIQ.: 600000167023

ACTOS XURIDICOS DOCUMENTADOS. LIQUIDACIONS

03/15003723-1PAZ BERMUDEZ, FRANCISCO JAVIER32450210QEXP.: 2001/15/000/04743 LIQ.: 600000159649

TRANSMISIONS PATRIMONIAIS ONEROSAS. LIQUID.

01459553L SANCHEZ MALINGRE, GABRIEL

03/15007789-8PEGO PATIÑO, VICENTE78793495AEXP.: 2003/15/000/02008 LIQ.: 000030004525

RECADACION EXECUTIVA CONCELLO DE BOIRO

17/02

03/15007790-9PEGO PATIÑO, VICENTE78793495AEXP.: 2003/15/000/02006 LIQ.: 000030004523

RECADACION EXECUTIVA CONCELLO DE BOIRO

10/02

03/15007810-7PEGO PATIÑO, VICENTE78793495AEXP.: 2003/15/000/01924 LIQ.: 000030004402

RECADACION EXECUTIVA CONCELLO DE BOIRO

2/02

03/15005712-0PENAS GOMEZ, CARLOS FELIX44806908XEXP.: 2003/15/000/01411 LIQ.: 000030003225

REC. EXECUTIVA HOSP. XERAL SANTIAGO

200008431-C.H.U. SANTIAGO- R. 10/02-09/12/02

03/15006125-5PEREA ROMAUS, RAFAEL32598734YEXP.: 2003/15/000/00727 LIQ.: 000030002312

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

CO-676/2001 S. PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

02/15012313-0PEREZ ALDARIZ, JOSE MANUEL32758414CEXP.: 2002/15/000/03728 LIQ.: 000020011249

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

EXPTE. CO-000271-2001 SANCION PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

PROVIDENCIAINTERESADONIFOBXECTO DA DEBEDA

03/15008010-9PEREZ ALLO, FRANCISCO76450675DEXP.: 2003/15/000/02281 LIQ.: 000030005130

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

CO-789-02, S. PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

02/27014301-8PEREZ DOPICO, CARMEN01724715ZEXP.: 2001/27/000/00880 LIQ.: 600000106863

TRANSMISIONS PATRIMONIAIS ONEROSAS. LIQUID.

02/27014302-9PEREZ DOPICO, CARMEN01724715ZEXP.: 2001/27/000/00874 LIQ.: 600000106864

TRANSMISIONS PATRIMONIAIS ONEROSAS. LIQUID.

02/27014303-0PEREZ DOPICO, CARMEN01724715ZEXP.: 2001/27/000/00872 LIQ.: 600000106866

TRANSMISIONS PATRIMONIAIS ONEROSAS. LIQUID.

02/27014304-0PEREZ DOPICO, CARMEN01724715ZEXP.: 2001/27/000/00870 LIQ.: 600000106868

TRANSMISIONS PATRIMONIAIS ONEROSAS. LIQUID.

02/27014305-1PEREZ DOPICO, CARMEN01724715ZEXP.: 2001/27/000/00881 LIQ.: 600000106862

TRANSMISIONS PATRIMONIAIS ONEROSAS. LIQUID.

02/27014306-2PEREZ DOPICO, CARMEN01724715ZEXP.: 2001/27/000/00882 LIQ.: 600000106861

TRANSMISIONS PATRIMONIAIS ONEROSAS. LIQUID.

02/27014307-3PEREZ DOPICO, CARMEN01724715ZEXP.: 2001/27/000/00871 LIQ.:600000106867

TRANSMISIONS PATRIMONIAIS ONEROSAS. LIQUID.

02/27014308-4PEREZ DOPICO, CARMEN01724715ZEXP.: 2001/27/000/00873 LIQ.: 600000106865

TRANSMISIONS PATRIMONIAIS ONEROSAS. LIQUID.

03/15006077-1PEREZ FREIRE, JOSE MANUEL32618325REXP.: 2003/15/000/00663 LIQ.: 000030002240

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

CO-518/2001 S. PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

02/15012286-5PEREZ GARCIA, ANTONIA32762773DEXP.: 2002/15/000/03825 LIQ.: 000020011415

RECADACION MULTAS E SANCIONS D. XERAL TR.

EXPTE. XC-01131-O-2001 SANCION TRANSPORTES

CONSELL.: POL. TERRITORIAL O. P. E VIVENDA

03/15000696-0PEREZ GARCIA, ANTONIA32762773DEXP.: 2002/15/000/05292 LIQ.: 000020014919

RECADACION MULTAS E SANCIONS D. XERAL TR.

DX-35-I-02, SANCION COTOP

CONSELL.: POL. TERRITORIAL O. P. E VIVENDA

03/15005887-9PEREZ GARCIA, MANUEL52432495QEXP.: 2003/15/000/00560 LIQ.: 000030002130

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

CO-457/2000 S. PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/15008084-6PEREZ MUNIN, ROBERTO33290117DEXP.: 2003/15/000/01883 LIQ.: 000030004336

RECADACION SANCIONS INTERIOR A CORUÑA

AC-EP 65/02, S. XUSTIZA

CONSELL.: XUSTIZA, INTERIOR E REL. LAB.

03/15000608-0PEREZ PALMA, REMEDIOS25211490VEXP.: 1999/15/000/02374 LIQ.: 650000013447

SUCESIONS. LIQUIDACIONS

35907101F PRIETO YAÑEZ, CANDIDO

02/15013674-7PEREZ RODRIGUEZ, ISABEL76327195QEXP.: 2001/15/002/00006 LIQ.: 600000088430

TRANSM. PATRIMONIAIS ONEROSAS. DISTRITOS. LI.

76308277G PEREZ RODRIGUEZ, MANUEL

03/54007534-1PESCADOS RIA DE MUROS, S.L.B15429475EXP.: 2003/54/000/00213 LIQ.: 000030002997

RECADACION SANCIONS PESCA VIGO

SANCION EXPTE. PO-000168-2001 C. PESCA VIGO

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/15000752-0PIMIAMITE, S.L.B15714454EXP.: 2002/15/000/04983 LIQ.: 000020013798

RECADACION SANCIONS INTERIOR A CORUÑA

AC-EP547/01, SANCION XUSTIZA

CONSELL.: XUSTIZA, INTERIOR E REL. LAB.

02/15012109-4PIÑEIRO PANTIN, JOSE ANTONIO52440215PEXP.: 2002/15/000/03675 LIQ.: 000020011139

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

EXPTE. CO-000849-2000 SANCION PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/27008586-3PINTURAS PRIMO, S.L.B15408271EXP.: 2003/27/000/00380 LIQ.: 000030004806

RECADACION SANCIONS TRANSPORTES LUGO

LU-02772-O-2001 / INFRACCION EN MATERIA DE TRANSPORTES

CONSELL.: POL. TERRITORIAL O. P. E VIVENDA

03/32008978-4PIROTECNIA ARTEFOGO, S.L.B15657059EXP.: 2003/32/000/00519 LIQ.: 000030004925

RECADACION SANCIONS TRANSPORTES OURENSE

EXPTE. OU-1045-O-02 SANCION SERVICIO TRANSPORTES OURENSE

CONSELL.: POL. TERRITORIAL O. P. E VIVENDA

02/15012335-0PLATAS SANCHEZ Y MARTINEZ, S.L.L.B15628209EXP.: 2002/15/000/03397 LIQ.: 000020010676

RECADACION SANCIONS RELACIONS LABORAIS A

EXPTE. RL-216-SH SANCION XUSTIZA

CONSELL.: XUSTIZA, INTERIOR E REL. LAB.

03/15000675-0PLAYA MAR SERVICIOS GOSTELEROS, S.B15698947EXP.: 2002/15/000/06289 LIQ.: 000020016583

RECADACION MULTAS E SANCIONS D. XERAL TR.

LU-1773-O-01

CONSELL.: POL. TERRITORIAL O. P. E VIVENDA

03/15008188-0PLAYA MAR SERVICIOS GOSTELEROS, S.B15698947EXP.: 2003/15/000/01772 LIQ.: 000030003865

RECADACION SANCIONS RELACIONS LABORAIS A

RL-811-T- S. XUSTIZA

CONSELL.: XUSTIZA, INTERIOR E REL. LAB.

03/15005896-7PONTE BALSA, ANTONIO76353864MEXP.: 2003/15/000/00605 LIQ.: 000030002178

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

CO-1246/2001 S. PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

02/15011385-6PORTABALES COUSIDO, IGNACIO32262934YEXP.: 2000/15/000/00280 LIQ.: 650900022259

SUCESIONS. LIQUIDACIONS

32315416W PORTABALES COUSIDO, MIGUEL ANGEL

02/15011374-6PORTAS BLANCO, ELISARDO32167150VEXP.: 2000/15/000/01703 LIQ.: 650011017223

SUCESIONS. LIQUIDACIONS

32407291S PORTAS BLANCO, SANTIAGO

02/15011348-2PORTAS BLANCO, JULIO32291467LEXP.: 2000/15/000/01702 LIQ.: 650900002515

SUCESIONS. LIQUIDACIONS

32167150V PORTAS BLANCO, ELISARDO

02/15011375-7PORTAS BLANCO, JULIO32291467LEXP.: 2000/15/000/01703 LIQ.: 650300169135

SUCESIONS. LIQUIDACIONS

32407291S PORTAS BLANCO, SANTIAGO

02/15012298-6PREGO DIAZ, ENRIQUE32382534YEXP.: 2002/15/000/03662 LIQ.: 000020011126

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

EXPTE. CO-000274-2000 SANCION PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

PROVIDENCIAINTERESADONIFOBXECTO DA DEBEDA

02/15011394-4PREGO FERNANDEZ, RAMON32197160NEXP.: 2001/15/000/F-05 LIQ.:

REINTEGROS DE EXERCICIOS PECHADOS

REINTEGRO FONDO ASISTENCIA SOCIAL F-05/01

CONSELL.: SANIDADEE E SERVICIOS SOCIAIS

03/15000384-6PRIETO PAREDES, EDELMIRO32621619YEXP.: 2002/15/000/04999 LIQ.: 000020013814

RECADACION SANCIONS INTERIOR A CORUÑA

AC-EP19/02 SANCION XUSTIZA

CONSELL.: XUSTIZA, INTERIOR E REL. LAB.

02/15013800-1PRODUCTOS ALIMENTICIOS DON COMER SB15633803EXP.: 2002/15/000/04000 LIQ.: 000020011760

RECADACION MULTAS E SANCIONS D. XERAL TR.

EXPTE. XC-00793-O-2001 SANCION TRANSPORTES

CONSELL.: POL. TERRITORIAL O. P. E VIVENDA

03/15000511-1PRODUCTOS ALIMENTICIOS DON COMER SB15633803EXP.: 2002/15/000/05894 LIQ.: 000020016030

RECADACION MULTAS E SANCIONS D. XERAL TR.

DX-205-I-01, SANCION COTOP

CONSELL.: POL. TERRITORIAL O. P. E VIVENDA

03/32001316-9PRODUCTOS O NOSO LABREGO, S.L.B15613409EXP.: 2002/32/000/01327 LIQ.: 000020014693

RECADACION SANCIONS SERV. IND. E COMERC.

EXPT ICA-OU-26/01-V SANCION POLITICA AGROALIMENTARIA OURENSE

CONSELL.: AGRICULTURA, GAND. E POL. AGROAL.

02/15014019-0PROMOCIONES VILA CAMBRE, S.L.B15427016EXP.: 1999/15/000/27069 LIQ.: 600900253547

ACTOS XURIDICOS DOCUMENTADOS. LIQUIDACIONS

02/15014042-1PROMOCIONES VILA CAMBRE, S.L.B15427016EXP.: 1997/15/000/17999 LIQ.: 600702557697

ACTOS XURIDICOS DOCUMENTADOS. LIQUIDACIONS

02/15014043-2PROMOCIONES VILA CAMBRE, S.L.B15427016EXP.: 1997/15/000/17999 LIQ.: 600702557696

ACTOS XURIDICOS DOCUMENTADOS. LIQUIDACIONS

03/15000649-7PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES RABUÑB15246630EXP.: 2001/15/003/01929 LIQ.: 600100036439

TRANSM. PATRIMONIAIS ONEROSAS. DISTRITOS. LI.

76307535K FUENTES FRAGA, ANTONIO

02/15013908-0PROMOTORA GOCABA, S.L.B15469950EXP.: 1999/15/000/26943 LIQ.: 600802660122

TRANSMISIONS PATRIMONIAIS ONEROSAS. LIQUID.

B15655699 AUGAS MANSAS PROMOCIONES, S.L.

03/15004799-0PUGA MARTINEZ, SUSANA MARIA32803179GEXP.: 2002/15/003/00232 LIQ.: 600011072660

TRANSM. PATRIMONIAIS ONEROSAS. DISTRITOS. LI.

02/15014120-2QUEIRUGA CALVO, FRANCISCO78791496MEXP.: 2002/15/000/03985 LIQ.: 000020011740

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

EXPTE. CO-000665-2000 SANCION PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/15000446-2QUEIRUGA PEREZ, JOSE FRANCISCO33256339HEXP.: 2002/15/000/06117 LIQ.: 000020016389

RECADACION SANCIONS TRANSPORTES A CORUÑA

XC-603-O-02, SANCION COTOP

CONSELL.: POL. TERRITORIAL O. P. E VIVENDA

03/15007727-1QUINIENTAS MILLAS, S.L.B15766652EXP.: 2003/15/000/01911 LIQ.: 000030004370

INSTITUTO GALEGO DE CONSUMO

15/0818/02 S. XUSTIZA

03/15006473-1RAMA VAZQUEZ, JESUS76326164CEXP.: 2003/15/000/00604 LIQ.: 000030002177

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

CO-1247/2001 S. PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/15002717-7RAMOS BRANDIDO, FRANCISCO32421687JEXP.: 2001/15/000/00103 LIQ.: 600000009070

ACTOS XURIDICOS DOCUMENTADOS. LIQUIDACIONS

A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

02/15013789-1RAMOS SANCHEZ, JUAN JOSE33216063SEXP.: 1999/15/002/00338 LIQ.: 600802586208

TRANSM. PATRIMONIAIS ONEROSAS. DISTRITOS. LI.

B15530348 SANTIAGO 2000, S.L.

03/15006500-6REFORMAS F. REY, S.L.B15578826EXP.: 2003/15/000/00835 LIQ.: 000030002426

RECADACION SANCIONS RELACIONS LABORAIS A

RL-880-SH, S. XUSTIZA

CONSELL.: XUSTIZA, INTERIOR E REL. LAB.

03/15002532-9REGUEIRA FERREIRO, FIDEL32314821MEXP.: 1998/15/000/19971 LIQ.: 600502645064

TRANSMISIONS PATRIMONIAIS ONEROSAS. LIQUID.

32336323W CAPARROS DE HARO, MANUEL

02/15012308-5REGUEIRO IGLESIAS, EVA MARIA34887828WEXP.: 2002/15/000/03647 LIQ.: 000020011095

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

EXPTE. CO-000139-2001 SANCION PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/15006423-6REGUEIRO IGLESIAS, JUAN PABLO47369186LEXP.: 2003/15/000/00268 LIQ.: 000030001519

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

CO-656-01, S. PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/15006438-0REGUEIRO IGLESIAS, JUAN PABLO47369186LEXP.: 2003/15/000/00269 LIQ.: 000030001521

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

CO-642-01, S. PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/15002562-6RENDO BARREIRO, AMELIA33176047LEXP.: 1993/15/000/T-2644/93 LIQ.:

TRANSMISIONS PATRIMONIAIS ONEROSAS. LIQUID.

B.I.:8531155. TIPO 6%. CUOTA INGRESADA: 240.000.

02/15012058-8REQUEIJO SOUTO, JOSE ANGEL32643154JEXP.: 2002/15/000/03588 LIQ.: 000020011016

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

EXPTE. CO-000649-2001 SANCION PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

02/15012101-7REQUEIJO SOUTO, JOSE ANGEL32643154JEXP.: 2002/15/000/03683 LIQ.: 000020011147

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

EXPTE. CO-001128-2000 SANCION PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

02/15013670-3REVESTIMIENTOS SANTA CRUZ, S.L.B15679962EXP.: 2000/15/002/04668 LIQ.: 600000079161

TRANSM. PATRIMONIAIS ONEROSAS. DISTRITOS. LI.

32149243G HERNANDEZ YAÑEZ, OLGA

03/15000197-6REVESTIMIENTOS SANTA CRUZ, S.L.B15679962EXP.: 2000/15/000/02129 LIQ.: 600900200899

TRANSMISIONS PATRIMONIAIS ONEROSAS. LIQUID.

32760533T ESPARIS OGANDO, JAVIER

03/15002725-4REY CASTRO, JESUS76310466PEXP.: 2000/15/000/04417 LIQ.: 600900161996

ACTOS XURIDICOS DOCUMENTADOS. LIQUIDACIONS

03/15008169-3REY ESTRADA, MIGUEL ANGEL32810894ZEXP.: 2003/15/000/01522 LIQ.: 000030003410

RECADACION MULTAS E SANCIONS D. XERAL TR.

OU-1751-O/2001 S. COTOP

CONSELL.: POL. TERRITORIAL O. P. E VIVENDA

PROVIDENCIAINTERESADONIFOBXECTO DA DEBEDA

03/15006059-5REY LOPEZ, DAVID32668859GEXP.: 2003/15/000/00528 LIQ.: 000030002094

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

CO-329/02, S. PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/15005641-5REY SANTOS, MARIA CARMEN33198737PEXP.: 2003/15/000/01416 LIQ.: 000030003235

INSTITUTO GALEGO DE CONSUMO

15-298/99 S. CONSUMO

03/15002584-6RIBADEMAR PEREZ, MARIA F.33261100HEXP.: 2002/15/000/06870 LIQ.: 000020017975

RECADACION SANCIONS TURISMO A CORUÑA

AC-116/01, SANCION CULTURA

CONSELL.: CULTURA E COM.SOCIAL E TURISMO

03/15002539-5RIBEIRO MAGNO, ANA LUCIAX0659569KEXP.: 1999/15/000/20533 LIQ.: 620900009193

TRANSMISIONS ONEROSAS. VEHICULOS. LIQUIDAC.

33283895C CALVO ROMERO, MANUEL

03/36009184-5RIBERO ALVAREZ, VICENTA32804489AEXP.: 2002/36/000/00422 LIQ.: 000020003233

TRANSMISIONS PATRIMONIAIS ONEROSAS. ACTAS

COMPRAVENDA TERRENO PARA EDIFICACION EN PONTEVEDRA-MOURENT.

02/15013681-3RIFON VARELA, MANUEL33802309ZEXP.: 2000/15/002/05467 LIQ.: 004000000547

TRANSM. PATRIMONIAIS ONEROSAS. DISTRITOS. LI.

32404983F VELLON LOPEZ, MANUEL FERNANDO

03/15005810-9RIVAS CUPEIRO, AMABLE32564887SEXP.: 2003/15/000/01424 LIQ.: 000030003245

INSTITUTO GALEGO DE VIVENDA E SOLO

VP-C-39/01- S. VIVENDA

03/15006185-0RIVEIRA AUTOMOVILESA15409568EXP.: 2003/15/000/00092 LIQ.: 000030001274

RECADACION MULTAS E SANCIONS D. XERAL TR.

DX-428-I-2001SANCION COTOP

CONSELL.: POL. TERRITORIAL O. P. E VIVENDA

03/15002408-6RIVERA ALZATE, JOSE FERNEYX3411023PEXP.: 2002/15/000/06561 LIQ.: 000020017030

REC. EXECUTIVA HOSPITAL JUAN CANALEJO

1501200003471 C.H.J. CANALEJO

02/15012030-2ROA MATO, GABINO32537433TEXP.: 2002/15/000/03741 LIQ.: 000020011299

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

EXPTE. CO-001034-2001 SANCION PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

02/15012062-1RODEIRO HERMIDA, IGNACIO32692148VEXP.: 2002/15/000/03638 LIQ.: 000020011085

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

EXPTE. CO-000352-2001 SANCION PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

02/15012083-0RODEIRO HERMIDA, IGNACIO32692148VEXP.: 2002/15/000/03717 LIQ.: 000020011237

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

EXPTE. CO-000014-2001 SANCION PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/15006069-4RODEIRO HERMIDA, IGNACIO32692148VEXP.: 2003/15/000/00264 LIQ.: 000030001513

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

CO-967-01, S. PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

02/15012060-0RODEIRO PIÑEIR, MARCO ANTONIO32687165WEXP.: 2002/15/000/03692 LIQ.: 000020011156

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

EXPTE. CO-001429-2000 SANCION PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

02/15012091-8RODRIGO RIVAS, ALONSO76397502NEXP.: 2002/15/000/03730 LIQ.: 000020011252

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

EXPTE. CO-000183-2001 SANCION PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

02/15013951-9RODRIGUEZ CASTELEIRO, JOSE MANUEL32792273TEXP.: 2002/15/000/16900 AUT: 600021038322

TRANSMISIONS PATRIMONIAIS ONEROSAS. LIQUID.

32815559X CORBEIRA MEILAN, MARIA DEL PILAR

02/15014029-0RODRIGUEZ DONO, JOSE MANUEL76355991QEXP.: 2000/15/000/10857 LIQ.: 600900165210

ACTOS XURIDICOS DOCUMENTADOS. LIQUIDACIONS

32104242Z ARES PARDO, ANTONIO

03/32003132-0RODRIGUEZ FERNANDEZ, FRANCISCO JAV.33248505GEXP.: 2002/32/000/01464 LIQ.: 000020017649

RECADACION SANCIONS TRANSPORTES OURENSE

EXPTE. OU-2398-O-01 SANCION TRANSPORTES OURENSE

CONSELL.: POL. TERRITORIAL O. P. E VIVENDA

03/15006044-1RODRIGUEZ FERNANDEZ, OSCAR32683049AEXP.: 2003/15/000/00716 LIQ.: 000030002301

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

CO-933/2001 S. PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

02/15013874-9RODRIGUEZ FRANCO, JOSE RAMON32438602TEXP.: 1998/15/000/25473 LIQ.: 600802563004

TRANSMISIONS PATRIMONIAIS ONEROSAS. LIQUID.

31136470J SANTOS SEGADE, MANUEL

02/15012074-2RODRIGUEZ GARCIA, MANUEL A.32674482SEXP.: 2002/15/000/03632 LIQ.: 000020011075

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

EXPTE. CO-000729-2001 SANCION PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

02/15012077-5RODRIGUEZ GARCIA, MANUEL A.32674482SEXP.: 2002/15/000/03560 LIQ.: 000020010975

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

EXPTE. CO-000848-2001 SANCION PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/15006321-3RODRIGUEZ GONZALEZ, ALVARO34683048ZEXP.: 1998/15/000/714595132329 LIQ.:

IMPOSTO EXTRAORDINARIO PATRIMONIO CONTRAI.

DECLARACION COMPLEMENTARIA IMPOSTO PATRIMONIO EXERCICIO 98

03/15002726-5RODRIGUEZ QUEIJAS, M. ESTRELLA32797466HEXP.: 1999/15/000/29213 LIQ.: 600903083332

ACTOS XURIDICOS DOCUMENTADOS. LIQUIDACIONS

02/15012323-9RODRIGUEZ RAMOS, DAVID53161588DEXP.: 2002/15/000/03597 LIQ.: 000020011027

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

EXPTE. CO-002025-1999 SANCION PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/15000583-7ROLDAN HERNANDEZ, MARIO JESUS34255236WEXP.: 2002/15/000/04974 LIQ.: 000020013789

RECADACION SANCIONS INTERIOR A CORUÑA

AC-EP506/01, SANCION XUSTIZA

CONSELL.: XUSTIZA, INTERIOR E REL. LAB.

03/15006109-0ROMAUS PIÑEIRO, VICENTE32640287KEXP.: 2003/15/000/00129 LIQ.: 000030001322

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

CO-604-01, SANCION PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/15006201-4ROMERO CAMEAN, SECUNDINO MANUEL33254571KEXP.: 2003/15/000/00582 LIQ.: 000030002155

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

CO-126/2002 S. PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

PROVIDENCIAINTERESADONIFOBXECTO DA DEBEDA

03/32008909-1ROONGJARAS, SIRILAKX0341679ZLIQ.: 3201200201457

REC. EXECUTIVA COMPLEXO HOSP. DE OURENSE

EXPT 3201200201457 PREZO PÚBLICO COMPLEXO HOSPITALARIO OURENSE

03/15002650-6S. COOP. LTDA. VIVIENDAS CASTIÑEIRIÑOF15504525EXP.: 1997/15/000/03394 LIQ.: 600702455585

TRANSMISIONS PATRIMONIAIS ONEROSAS. LIQUID.

B15356181 URBANIZADORA HERCULINA, S.L.

03/15000756-4SAAVEDRA LOPEZ, RAFAEL35983641AEXP.: 2002/15/000/06364 LIQ.: 000020016670

RECADACION SANCIONS INTERIOR A CORUÑA

AC-EP 533/01

CONSELL.: XUSTIZA, INTERIOR E REL. LAB.

03/15007904-2SABEL, S.C.G15691157EXP.: 2003/15/000/02082 LIQ.: 000030004631

RECADACION SANCIONS PROTECCION SAUDE COR.

144/00 S. SANIDADE

CONSELL.: SANIDADE E SERVICIOS SOCIAIS

03/15000617-8SAENZ CHAS DIAZ, JULIO EVARISTO32380150ZEXP.: 1996/15/000/864/1996 LIQ.: 864/1996

DOAZONS. LIQUIDACIONS

CESION 1/3 BENS EN NÚA PROPIEDADE S/ADXUDICACION-NÚA P82

03/15008068-1SALGADO CASTROAGUDIN, EDUARDO33134235KEXP.: 2003/15/000/02104 LIQ.: 000030004659

RECADACION SANCIONS PROTECCION SAUDE COR.

69/01, S. SANIDADE

CONSELL.: SANIDADE E SERVICIOS SOCIAIS

03/15005639-3SAN LAZARO, S.C.G15810856EXP.: 2003/15/000/01423 LIQ.: 000030003244

INSTITUTO GALEGO DE CONSUMO

15-C-54/02- S. CONSUMO

03/15002682-5SAN MIGUEL PEREIRA, MARIA JOSE32424276AEXP.: 2000/15/000/11171 LIQ.: 600900153561

TRANSMISIONS PATRIMONIAIS ONEROSAS. LIQUID.

32107248F PEREZ QUINTELA, CARMEN

03/27003798-0SANCHEZ ALVAREZ, MANUEL79321654JEXP.: 2002/27/000/01905 LIQ.: 000020018112

RECADACION SANCIONS PESCA CELEIRO-LUGO

LU-000247-2001 / INFRACCION PROTEC. RECURSOS MARIT.-PESQUEIRO

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/15000196-5SANCHEZ CABADO, MARIA JESUS32356596NEXP.: 1997/15/000/02035 LIQ.:600602618892

TRANSMISIONS PATRIMONIAIS ONEROSAS. LIQUID.

03/15000200-9SANCHEZ CABADO, MARIA JESUS32356596NEXP.: 1997/15/000/02035 LIQ.: 600602618893

ACTOS XURIDICOS DOCUMENTADOS. LIQUIDACIONS

03/15000582-6SANCHEZ CHAVES, AVELINO07863034REXP.: 2002/15/000/04981 LIQ.: 000020013796

RECADACION SANCIONS INTERIOR A CORUÑA

AC-EP540/01, SANCION XUSTIZA

CONSELL.: XUSTIZA, INTERIOR E REL. LAB.

03/15000593-6SANCHEZ CHAVES, AVELINO07863034REXP.: 2002/15/000/06348 LIQ.: 000020016648

RECADACION SANCIONS INTERIOR A CORUÑA

AC-EP 169/01

CONSELL.: XUSTIZA, INTERIOR E REL. LAB.

03/15000594-7SANCHEZ CHAVES, AVELINO07863034REXP.: 2002/15/000/06367 LIQ.: 000020016675

RECADACION SANCIONS INTERIOR A CORUÑA

AC-EP 564/01

CONSELL.: XUSTIZA, INTERIOR E REL. LAB.

03/15008074-7SANCHEZ CHAVES, AVELINO07863034REXP.: 2003/15/000/01741 LIQ.: 000030003827

RECADACION SANCIONS INTERIOR A CORUÑA

AC-EP 69/02, XUSTIZA

CONSELL.: XUSTIZA, INTERIOR E REL. LAB.

02/15013690-1SANCHEZ GARCIA, JUANL1513130YEXP.: 2001/15/002/00100 LIQ.: 600000168475

TRANSM. PATRIMONIAIS ONEROSAS. DISTRITOS. LI.

02/15011339-4SANCHEZ GIL, ALFREDO03129223GEXP.: 2000/15/000/12287 LIQ.: 620900125596

TRANSMISIONS ONEROSAS. VEHICULOS. LIQUIDAC.

I0013373X WALDEMAR DEDJAEV

02/15012235-9SANCHEZ LAZARO, RAMON32435521REXP.: 2000/15/000/01268 LIQ.: 002000034603

SUCESIONS. LIQUIDACIONS

32108185R LAZARO CAL, MARIA TERESA

02/32014595-0SANCHEZ NOVOA, ELISA34605853FEXP.: 2001/32/000/06142 LIQ.: 600100091685

TRANSMISIONS PATRIMONIAIS ONEROSAS. LIQUID.

34593770E PEREZ MIGUEZ, M. HILDA

03/15000687-1SANCHEZ PEDREIRA, S.L.B15368046EXP.: 2002/15/000/05302 LIQ.: 000020014935

RECADACION MULTAS E SANCIONS D. XERAL TR.

XC-1777-O-00, SANCION COTOP

CONSELL.: POL. TERRITORIAL O. P. E VIVENDA

02/15012148-0SANTIAGO RODRIGUEZ, JUAN CARLOS33282442QEXP.: 2002/15/000/03722 LIQ.: 000020011243

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

EXPTE. CO-000394-2001 SANCION PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

02/15012152-3SANTIAGO RODRIGUEZ, JUAN CARLOS33282442QEXP.: 2002/15/000/03594 LIQ.: 000020011023

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

EXPTE. CO-000367-2001 SANCION PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

02/15012153-4SANTIAGO RODRIGUEZ, JUAN CARLOS33282442QEXP.: 2002/15/000/03570 LIQ.: 000020010989

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

EXPTE. CO-00541-2001 SANCION PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

02/15012163-3SANTIAGO RODRIGUEZ, JUAN CARLOS33282442QEXP.: 2002/15/000/03618 LIQ.: 000020011058

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

EXPTE. CO-000564-2001 SANCION PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

02/15013771-5SANTIAGO RODRIGUEZ, JUAN CARLOS33282442QEXP.: 2002/15/000/04248 LIQ.: 000020012579

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

CO-172-01, SANCION PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/15006199-2SANTIAGO RODRIGUEZ, JUAN CARLOS33282442QEXP.: 2003/15/000/00567 LIQ.: 000030002138

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

CO-655/2002 S. PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/15006200-3SANTIAGO RODRIGUEZ, JUAN CARLOS33282442QEXP.: 2003/15/000/00275 LIQ.: 000030001529

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

CO-422-01, S. PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

PROVIDENCIAINTERESADONIFOBXECTO DA DEBEDA

03/15006236-6SANTIAGO RODRIGUEZ, JUAN CARLOS33282442QEXP.: 2003/15/000/00525 LIQ.: 000030002091

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

CO-615-02, S. PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/15006242-1SANTIAGO RODRIGUEZ, JUAN CARLOS33282442QEXP.: 2003/15/000/00564 LIQ.: 000030002134

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

CO-732/2002 S. PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

02/15012038-0SANTOS PICOS, ANGEL SANTIAGO32617519TEXP.: 2000/15/000/06217 LIQ.:620900072082

TRANSMISIONS ONEROSAS. VEHICULOS. LIQUIDAC.

I0011396B FIRMA KONETZKE DETLEF

03/15006248-7SANTOS ROMERO, MARIA TERESA DOS.76966507CEXP.: 2003/15/000/00201 LIQ.: 000030001409

RECADACION SANCIONS INTERIOR A CORUÑA

AC-EP216/02, SANCION XUSTIZA

CONSELL.: XUSTIZA, INTERIOR E REL. LAB.

03/15002648-4SCALONI ROMERO, FRANCISCO15147052BEXP.: 1999/15/000/21661 LIQ.: 600900063905

TRANSMISIONS PATRIMONIAIS ONEROSAS. LIQUID.

32791084F SCALONI LEMA, MARIA DE LA FE

03/15002741-9SDA. COOP. LIDA. VIVIENDA BIDUEIROF15565922EXP.: 1998/15/000/00910 LIQ.: 600702621430

ACTOS XURIDICOS DOCUMENTADOS. LIQUIDACIONS

03/15002744-1SDA. COOP. LIDA. VIVIENDA BIDUEIROF15565922EXP.: 1998/15/000/00910 LIQ.: 600702621450

ACTOS XURIDICOS DOCUMENTADOS. LIQUIDACIONS

03/15002387-7SEIJAS BLANCO, SILVIA32821388CEXP.: 2002/15/000/06622 LIQ.: 000020017109

REC. EXECUTIVA HOSPITAL JUAN CANALEJO

1501200201118 C.H.J. CANALEJO

03/15006298-2SEIJAS VAZQUEZ, JOSE MARIA33066158REXP.: 2003/15/000/01055 LIQ.: 000030002713

RECADACION MULTAS E SANCIONS D. XERAL TR.

XC-2806-O-01, S. COTOP

CONSELL.: POL. TERRITORIAL O. P. E VIVENDA

03/15006141-0SEIJO ARDAO, JESUS32621627ZEXP.: 2003/15/000/00183 LIQ.: 000030001391

RECADACION SANCIONS INTERIOR A CORUÑA

AC-EP21/02, SANCION XUSTIZA

CONSELL.: XUSTIZA, INTERIOR E REL. LAB.

03/15005694-3SILVAR PALLAS, SANTIAGO32667566EEXP.: 2003/15/000/01291 LIQ.: 000030003076

REC. EXECUTIVA H. ARQUIT. MARCIDE-FERROL

200200263-C.H.A. MARCIDE-R/32

03/15007731-5SILVAR PALLAS, SANTIAGO32667566EEXP.: 2003/15/000/02004 LIQ.: 000030004520

RECADACION EXECUTIVA CONCELLO DE BOIRO

50/02

03/15002712-2SISO ILLANES, PABLO32317313JEXP.: 1998/15/000/24856 LIQ.:600802478576

ACTOS XURIDICOS DOCUMENTADOS. LIQUIDACIONS

03/15000342-8SORRIPAN, S.L.B15450265EXP.: 2002/15/000/06200 LIQ.: 000020016485

RECADACION SANCIONS TRANSPORTES A CORUÑA

XC-2422-O-01, SANCION COTOP

CONSELL.: POL. TERRITORIAL O. P. E VIVENDA

03/15008181-4SUACON, S.L.B15270564EXP.: 2003/15/000/01904 LIQ.: 000030004358

RECADACION SANCIONS XOGO SS.CC.

C-37/99, S. XUSTIZA

CONSELL.: XUSTIZA, INTERIOR E REL. LAB.

02/15012315-1SUAREZ BLANCO, MANUEL76312963KEXP.: 2002/15/000/03753 LIQ.: 000020011311

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

EXPTE. CO-000513-2001 SANCION PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/15002599-0SUAREZ GARCIA, MIGUEL ANGELM1500492HEXP.: 1997/15/000/00760 LIQ.: 002970005886

SUCESIONS. LIQUIDACIONS

32309142F SUAREZ RIOBOO, DOLORES

02/15013937-6SUAREZ MONTES, JAIME ENRIQUE32451291QEXP.: 2000/15/000/07757 LIQ.:600900195126

TRANSMISIONS PATRIMONIAIS ONEROSAS. LIQUID.

32330788X NUÑEZ VILA, JOSE MARIA

03/54003471-8T S P IMPERMEABILIZACIONES, S.L.B15457633EXP.: 2002/54/000/01604 LIQ.: 000020017880

RECADACION SANCIONS RELACIONS LABORAIS P

SANCION XUSTIZA VIGO EXPTE. 134/00

CONSELL.: XUSTIZA, INTERIOR E REL. LAB.

03/15007998-8TARRILUX PUEBLA, S.L.B15740053EXP.: 2003/15/000/02246 LIQ.: 000030004997

RECADACION MULTAS E SANCIONS D. XERAL TR.

XC-1738-O-01, S. COTOP

CONSELL.: POL. TERRITORIAL O. P. E VIVENDA

02/15012333-8TERO LAGO, S.L.B15649981EXP.: 2002/15/000/03398 LIQ.: 000020010677

RECADACION SANCIONS RELACIONS LABORAIS A

EXPTE. RL-317-SH SANCION XUSTIZA

CONSELL.: XUSTIZA, INTERIOR E REL. LAB.

03/15008149-5TEXTIPLAN, S.L.B15456502EXP.: 2003/15/000/01718 LIQ.: 000030003659

RECADACION MULTAS E SANCIONS D. XERAL TR

PO-3652-O/2001 S. COTOP

CONSELL.: POL. TERRITORIAL O. P. E VIVENDA

03/27008621-5TEXTIPLAN, S.L.B15456502EXP.: 2003/27/000/00370 LIQ.: 000030004784

RECADACION SANCIONS TRANSPORTES LUGO

LU-02340-O-2001 / INFRACCION EN MATERIA DE TRANSPORTES

CONSELL.: POL. TERRITORIAL O. P. E VIVENDA

03/15000358-2TOJEIRO MARTINEZ, VICENTE ANTONIO76403742LEXP.: 2002/15/000/05665 LIQ.: 000020015708

RECADACION SANCIONS TRANSPORTES CORUÑA

XC-1877-O-01, SANCION COTOP

CONSELL.: POL. TERRITORIAL O. P. E VIVENDA

03/15006238-8TORRES DOMINGUEZ, ANDRES SANTIAGO52457023AEXP.: 2003/15/000/00305 LIQ.: 000030001563

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

CO-1156-.01, S. PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

02/15014078-4TRANSITORIOS DELTA, S.L.B15560048EXP.: 2002/15/000/04036 LIQ.: 000020011808

RECADACION MULTAS E SANCIONS D. XERAL TR.

EXPTE XC-00051-O-2001 SANCION TRANSPORTES

CONSELL.: POL. TERRITORIAL O. P. E VIVENDA

03/15006317-0TURYHOST, S.L.B15482946EXP.: 2003/15/000/00178 LIQ.: 000030001386

RECADACION SANCIONS INTERIOR A CORUÑA

AC-EP 385/01, SANCION XUSTIZA

CONSELL.: XUSTIZA, INTERIOR E REL. LAB.

PROVIDENCIAINTERESADONIFOBXECTO DA DEBEDA

03/15006159-6VARELA RODRIGUEZ, MARCOS34881555PEXP.: 2003/15/000/00683 LIQ.: 000030002265

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

CO-980/2001 S. PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

02/15013899-1VAZQUEZ ARES, PABLO76812261NEXP.: 1994/15/000/16525 LIQ.:600401315589

TRANSMISIONS PATRIMONIAIS ONEROSAS. LIQUID.

32108733C RODRIGUEZ LANTES, MANUEL

03/15000377-0VAZQUEZ BOUZON, MANUEL FRANCISCO32593832AEXP.: 2002/15/000/06361 LIQ.: 000020016665

RECADACION SANCIONS INTERIOR A CORUÑA

AC-EP 530/01

CONSELL.: XUSTIZA, INTERIOR E REL. LAB.

03/15008179-2VAZQUEZ GARCIA, MARIA ALMUDENA34208772KEXP.: 2003/15/000/02092 LIQ.: 000030004642

RECADACION SANCIONS PROTECCION SAUDE COR.

291/00 S. SANIDADE

CONSELL.: SANIDADE E SERVICIOS SOCIAIS

02/15012297-5VAZQUEZ RAÑA, FCO. JAVIER53163644HEXP.: 2002/15/000/03642 LIQ.: 000020011090

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

EXPTE CO-000248-2001 SANCION PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/15006420-3VAZQUEZ RAÑA, FCO. JAVIER53163644HEXP.: 2003/15/000/00135 LIQ.: 000030001328

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

CO-194-01, SANCION PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

02/32014599-3VAZQUEZ VALIÑO, MANUEL33820512REXP.: 2002/32/000/01198 LIQ.: 000020012442

RECADACION SANCIONS TRANSPORTES OURENSE

EXP.OU-2323-O-01 S. POLI. TERRITORIAL S. TRANSPORTES OURENSE

CONSELL.: POL. TERRITORIAL O. P. E VIVENDA

02/15014116-9VAZQUEZ VAQUERO, GUILLERMO32801211ZEXP.: 2002/15/000/03914 LIQ.: 000020011571

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

EXPTE CO-000663-2000 SANCION PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/15006409-3VAZQUEZ VAQUERO, GUILLERMO32801211ZEXP.: 2003/15/000/00643 LIQ.: 000030002220

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

CO-1113/2000 S. PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/15006417-0VAZQUEZ VAQUERO, GUILLERMO32801211ZEXP.: 2003/15/000/00772 LIQ.: 000030002358

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

CO-836/00, S. PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/15006458-8VAZQUEZ VAQUERO, GUILLERMO32801211ZEXP.: 2003/15/000/00763 LIQ.: 000030002348

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

CO-1349/00, S. PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/15006467-6VAZQUEZ VAQUERO, GUILLERMO32801211ZEXP.: 2003/15/000/00562 LIQ.: 000030002132

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

CO-42/2000 S. PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/15006469-8VAZQUEZ VAQUERO, GUILLERMO32801211ZEXP.: 2003/15/000/00563 LIQ.: 000030002133

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

CO-41/2002 S. PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/27001219-6VAZQUEZ VILELA, ADELINA33627657REXP.: 2002/27/000/01336 LIQ.: 002020037273

SUCESIONS. LIQUIDACIONS

33623321N VARELA VIGO, CONSTANTINO

03/15002681-4VEIGA DIAZ, ANTONIO32584786LEXP.: 1999/15/000/29604 LIQ.:600900178264

TRANSMISIONS PATRIMONIAIS ONEROSAS. LIQUID.

32332984K LANTES PARDO, JULIO

03/15002601-1VEIGA PEREIRA, ADOLFA32769614LEXP.: 1999/15/000/01379 LIQ.:650900004718

SUCESIONS. LIQUIDACIONS

32126460Z VEIGA PEREIRO, JESUSA

02/15014121-3VEIRA RIOS, JUAN MANUEL32798367EEXP.: 2002/15/000/03984 LIQ.: 000020011739

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

EXPTE CO-001374-2000 SANCION PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

02/15014109-2VICENTE PARDO, NICOLAS53165097EEXP.: 2002/15/000/03929 LIQ.: 000020011597

RECADACION SANCIONS PROTECCION SAUDE COR.

EXPTE 102/00 SANCION SANIDADE

CONSELL.: SANIDADE E SERVICIOS SOCIAIS

03/15006214-6VIDAL PEREZ, MARIA PURA76486857NEXP.: 2003/15/000/00725 LIQ.: 000030002310

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

CO-685/2001 S. PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/15008080-2VILANOVA RECAREY, MARIA ANGELES32433414XEXP.: 2003/15/000/01895 LIQ.: 000030004348

RECADACION SANCIONS INTERIOR A CORUÑA

AC-EP 247/02, S. XUSTIZA

CONSELL.: XUSTIZA, INTERIOR E REL. LAB.

03/15006130-0VILLAR FERNANDEZ, FRANCISCO JOSE32700794SEXP.: 2003/15/000/00662 LIQ.: 000030002239

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

CO-602/2001 S. PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/15002609-9VILLAR SANTOS, JUAN ISIDRO34889648MEXP.: 2002/15/000/00864 LIQ.: 002020015471

SUCESIONS. LIQUIDACIONS

76445334G SANTOS BELLES, MARIA

03/15005910-0VILLAVERDE REY, SANTIAGO76356437WEXP.: 2003/15/000/00335 LIQ.: 000030001802

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

CO-455/01, S. PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

03/15002714-4VIÑAS VENTUREIRA, FRANCISCO32386709HEXP.: 2000/15/000/26134 LIQ.:600000185905

ACTOS XURIDICOS DOCUMENTADOS. LIQUIDACIONS

A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

03/15002698-0VIPACAR AUTOMOVILES, S.L.B15592009EXP.: 1998/15/000/18836 LIQ.:620801469772

TRANSMISIONS ONEROSAS. VEHICULOS. LIQUIDAC.

32651956Y SOTO FEAL, JUAN MANUEL

02/15012103-9YAÑEZ BOUZA, VICTOR MANUEL32677721BEXP.: 2002/15/000/03694 LIQ.: 000020011160

RECADACION SANCIONS PESCA A CORUÑA

EXPTE CO-001327-2000 SANCION PESCA

CONSELL.: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA