DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 56 Luns, 22 de marzo de 2004 Páx. 3.908

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN LOCAL

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA

RESOLUCIÓN do 11 de marzo de 2004 pola que se anuncia concurso para a contratación da obra de reparación da cuberta do Pavillón de Deportes do Grove.

Obxecto e tipo de licitación: a contratación por procedemento aberto, mediante concurso, da dita obra por importe 107.372,63, IVE incluído.

Fianzas: definitiva do 4% do prezo de adxudicación.

Plazo de presentación de plicas: vinteseis días naturais contados a partir do seguinte ó da publicación do anuncio do concurso no BOP, no rexistro xeral da Deputación Provincial de Pontevedra, de 9.00 a 13.00 horas.

Apertura de plicas: no pazo provincial, ás 11.00 horas do mércores da semana seguinte á do día en que finalice o prazo sinalado para a presentación de plicas.

Información e obtención de documentación: Servicio de Contratación da Deputación Provincial de Pontevedra. Teléfono 986 80 41 01.

Pontevedra, 11 de marzo de 2004.

Rafael Louzán Abal

Presidente da Deputación Provincial

de Pontevedra

Carlos Cuadrado Romay

Secretario accidental da Deputación Provincial

de Pontevedra