DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 72 Xoves, 15 de abril de 2004 Páx. 5.281

IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS

CONSELLERÍA DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN do 7 de abril de 2004, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se aproban e se fan públicas as relacións provisorias de admitidos e excluídos dos procesos selectivos para o ingreso en diversas categorías, convocadas pola Orde do 19 de decembro de 2003, do grupo IV de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia pola quenda de acceso libre.

De conformidade co disposto na base I.4.1 e I.4.2 da Orde do 19 de decembro de 2003, da Consellería da Presidencia, Relacións Institucionais e Administración Pública, pola que se convoca o proceso selectivo para o acceso ás categorías correspondentes ao grupo IV do persoal laboral fixo da Xunta de Galicia (DOG nº 252, do 30 de decembro), esta dirección xeral

RESOLVE:

Primeiro.-Aprobar a lista provisoria de admitidos e excluídos do proceso selectivo para o ingreso nas categorías 003 (auxiliar de clínica//auxiliar sanitario/a e outras), 004 (auxiliar de fogar//coidador/a auxiliar e outras), 006 (axudante de servizos técnicos//oficial 2ª de mantemento), 007 (garda xurado fluvial//garda de explotación), 016 (condutor/a), 025 (cargador/a//tremoeiro/a), 028 (auxiliar produción-dirección) e 39 (auxiliar de autopsias) do grupo IV do persoal laboral fixo da Xunta de Galicia.

Segundo.-A relación de aspirantes admitidos estará exposta nos taboleiros de anuncios da Consellería da Presidencia, Relacións Institucionais e Administración Pública, nos das súas delegacións provinciais e nas oficinas comarcais da Xunta de Galicia.

O feito de figurar na relación de admitidos non prexulga que se lles recoñeza aos interesados a posesión dos requisitos exixidos que para cada categoría se recollen na base I.2 da devandita orde de convocatoria, e todo isto en relación coa base V desta.

Para solicitar información o teléfono de contacto é o 902 12 00 12, en horario das 9.00 ás 19.00 horas de luns a venres e das 9.00 ás 14.00 horas os sábados.

Terceiro.-Publicar a relación de excluídos nas distintas categorías, con referencia á/s causa/s de exclusión, figurando tal relación como anexo I a esta resolución.

De conformidade co disposto na base I.4.2, os aspirantes excluídos disporán dun prazo de dez días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución, para emendaren, se for o caso, o/s defecto/s que motivaron a súa exclusión.

Os aspirantes que non figuren nin admitidos nin excluídos disporán do mesmo prazo para realizar a correspondente reclamación.

Santiago de Compostela, 7 de abril de 2004.

Belén Prado Sanjurjo

Directora xeral da Función Pública

ANEXO

Grupo IV. Categoría 003 (auxiliar de clínica e outros).

NIFAPELIDOS E NOMECAUSAS DE EXCLUSION

35475498EABAL ROMERO, PAULA12, 24

33348034NABELLEIRA SANCHEZ, NURIA24

35309054YABILLEIRA CASAL, MARIA MONTSERRAT24

34962990TADAN NUÑEZ, MERCEDES13

36134150TADRIO CORBAL, MONTSERRAT12

34980416SAFONSO FERNANDEZ, ISABEL12, 24

36056053BAGELL MARTIN, MONTSERRAT12

33235277RAGRA HERMO, MANUELA24

32638795RAGUILAR TABOADA, MARIA CRUZ24

78791605EAGULLEIRO PRIEGUE, RAQUEL24

33348935QAIRA POL, MONICA13

33311370XALDEGUNDE GONZALEZ, MARIA JOSE24

35303077DALFONSIN MADRIGAL, MARIA DEL CARMEN24

35297674ALFONSO COUSO, MARIA LUISA24

36154216XALONSO ALONSO, ELISA12, 24

36123567CALONSO ESTEVEZ, MARTA13

77002420FALONSO GARCIA, MARIA DEL CARMEN12, 24

33336365GALONSO PEREZ, OLGA24

36027930VALVAREZ BERNARDEZ, MATILDE24

34961743HALVAREZ DEVESA, MARIA SOL12, 24, 42

34269392JALVAREZ HERVERA, NIEVES24

36114436CALVAREZ JARDON, DAVID12, 24, 42

33297348HALVAREZ RIVAS, ANA BELEN24

36167819CALVAREZ ROMERO, MARIA JOSEFA12, 24

76623311FALVAREZ TUMBEIRO, ANA12, 13, 24

34636101XALVES GARCIA, CATALINA12, 24

76998015HALVES VERGARA, MARIA DOLORES13

35295776EAMEIJEIRAS VALLE, MARIA DE LOS ANGELES24

33320841MANDRADE GANDOY, MARIA LUZ13, 24

35321655AANDRADE MIRON, PILAR24

53178901AANIDO GOMEZ, SILVIA42

32447323GANTELO AÑON, M. FLORINDA24

78797847PAPARICIO NOYA, SANDRA24

36111521AARAGUNDE CORRAL, LAURA MARIA12, 24, 42

44837455JARAUJO CORRALES, JENNY REBECA12, 24

35298151MAREA PESQUEIRA, EMILIA21

36063851NAREAL CABRAL, ISABEL24

76988767QAREAL LUDEÑA, MARIA CARMEN24

44084638DARGIBAY ABILLEIRA, BEGOÑA24

76991024LARIAS ALEN, MARIA FATIMA24, 42

33829722BARIAS BUSTO, Mª ESTHER42

33325020KARIAS CORREDOIRA, YOLANDA12, 24

09365122MARIAS FERNANDEZ, ANA MARIA12

33314783LARMESTO DIAZ, MARIA ANUNCIA24

44081991FAYUDE FILGUEIRA, MARIA LUISA24

76871535SBALBOA FERNANDEZ, PAULA12, 24

53172341KBARCIELA CABALEIRO, PATRICIA12, 24

33344632ZBARJA CABANA, MARIA EVA24

44455553ABARJA LAMA, CONCEPCION24, 42

33348700BBARRAL PUGA, NAHIR12

33324308EBARREIRA FERNANDEZ, CARMEN12, 24

44815540VBARREIROS LUCES, BERTA MARIA12, 24

32672275QBARROS ALFAYA, MONTSERRAT12

10055627GBEATO DE GONZALO, ALBINA12, 24

32660301WBECEIRO CABANA, YOLANDA M.24, 42

79325724NBELLO VARELA, ANA MARIA12, 24

76867289RBERMUDEZ VARELA, REMEDIOS24

78732118JBERNARDEZ LORENZO, JOSEFINA24

44470163PBLANCO CASTAÑO, MARTA24

47368851YBLANCO CONDE, DANA12, 24

44086746RBLANCO FONTAN, MERCEDES24

34264460ABLANCO GONZALEZ, MARIA AMPARO24

79311189JBLANCO LEMA, LUZ DIVINA24

52495214ZBLANCO MONDELO, ANDREA24

32775708HBLASCO ZAS, ANA MARIA24

47350776DBOTANA MATO, IRIA24

76703323WBOUZAS JANEIRO, HERMINIA24, 42

36119259JBOUZAS REY, PAULA21

32839379WBUENO MENDEZ, MARIA MERCEDES21

76511903BBUSTO PETEIRO, CARMEN12, 21, 24

33293854CABREJAS TORRES, EMILIO12, 21, 24

NIFAPELIDOS E NOMECAUSAS DE EXCLUSION

32749442HCAGIAO ABELLA, TERESA12, 24

46913476PCAINZOS GARCIA, LUCIA12, 24

44469246BCAJIDE LORENZO, ANDREA12, 24

77402923BCALDAS VEIGA, LIDIA12, 24

76969121NCALO PIÑEIRO, ADRIANA13

36141240YCAMBEIRO GOMEZ, PATRICIA24

33305722CCAMOIRA FERREIRO, MARIA DEL CARMEN24

76226188WCAMPOS BRIEVA, INES12, 24

76730491FCAMPOS CASTRO, LIDIA12, 24

76829945DCAMPOS FERNANDEZ, CONCEPCION24

77002125BCAMPOS PEREZ, SUSANA24

53163622LCANDAL LIÑARES, ROCIO12, 24

32663123HCANOSA RIVAS, ISABEL42

32845991JCANTO MORANDEIRA, CARMEN MARIA13

76704387PCAO FERRER, MARIA JESUS20

32749511HCARAMELO DANS, MANUELA13

44082539ACARAMES PICALLO, PAULA12, 24

53115837MCARBALLAL GONZALEZ, MARIA DEL MAR42

35309224CARBALLO NOVAS, MARTA24

44086836ECASAIS DA SILVA, ESTELA MARIA42

44813201RCASAL BLANCO, SANDRA MARIA24

36526183KCASANOVAS GOMEZ, MELANIA24

44824550BCASTILLO NAVARRO, JOSE MANUEL16

53162665MCASTIÑEIRAS VARELA, MARIA TERESA12, 24, 42

33321151QCASTRILLON BOUSOÑO, MARIA DEL MAR24

34269290ACASTRO DIAZ, MARIA12, 24, 42

28535316KCASTRO GOVANTES, M.ANGELES DE24

33329234ACASTRO PARGA, ANA MARIA24

44083973BCASTRO PORTELA, MATILDE24

32786750CCASTRO ROMERO, MARIA OLGA12

35475341ACASTRO ROSENDO, MARIA DEL PILAR24

53525093ECASTRO SUSO, LETICIA10, 21, 22,

24, 53

36053070HCEA RODRIGUEZ, AURORA ESPERANZA24

76612197WCELEIRO ARIAS, EMILIA12, 24

33536825CERNUDA ALBIN, SONIA24, 42

76829439DCHARLIN CANOSA, LUCIA12, 24

77407118CCHAYAN RUZO, SANDRA12, 24

44461641LCID BOLAÑO, M.DEL CARMEN12, 24, 42

34973474LCID FERNANDEZ, MARTA Mª12

44455513DCID SALGADO, MARIA ESTHER12, 24

76725445KCID SALGADO, MARIA JOSE24

33203118LCOBAS ABUCIDE, MARIA DEL CARMEN12, 13, 24

47350670HCOLL LOPEZ, RAQUEL12, 24, 42

36113923JCOLLAZO DOMINGUEZ, YOLANDA12

76999570DCOLLAZO SEIJO, MONICA24

36115138DCOMESAÑA RAMILO, MARIA GUADALUPE24

36115139XCOMESAÑA RAMILO, MARIA NIEVES24

36157533SCOMESAÑA RAMILO, ROSA ANA24

46898879QCONCHADO CASTRO, NOELIA24

34919862CCONDE CID, MARIA TERESA24

35319593BCONDE FILGUEIRA, ANA12

44085712WCONDE GARCIA, LUISA24

33324200YCORDERO LOPEZ, MONICA12, 24, 42

34636722XCORRAL CORDIDO, SILVIA12, 24

32688433MCORRAL MARIÑO, ANA MARIA24

33349499MCORREA LOPEZ, MONTSERRAT24

33350681ZCORREDOIRA LOPEZ, MARTA24

33351120QCORREDOIRA VILARIÑO, NATALIA24

35316141DCORTES DONSION, BEATRIZ24

32782993NCOUCE CASTRO, MANUEL LUIS24

76707897ECOUTADO PORTAL, EMILIA12, 24

52457726QCREO PREGO, MARIA SOL13

52497080VCRESPO GALEGO, ANA12, 24

44077677VCRESPO MEIS, MARIA ISABEL12, 24

34935459TCUMBRADO RIVO, AURORA24

44814148MDEVESA PEREZ, MARIA NURIA24

33835831WDIAZ CABANAS, CONSUELO12, 24

32590458XDIAZ CORBEIRA, MARIA DEL CARMEN24

33316451PDIAZ DOMINGUEZ, ISABEL MARGARITA24

32658559PDIAZ LAMA, MARIA MONTSERRAT24, 42

33337150FDIAZ MOSQUERA, MONICA24

34270226LDIAZ PEREZ, LUCIA12, 24

76928997TDIOS ESTEVEZ, IRIA24

44474734WDIZ LORENZO, CRISTINA24

NIFAPELIDOS E NOMECAUSAS DE EXCLUSION

76349445WDOCAMPO GARCIA, MARIA JOSEFA24

33348013ZDOMENECH MASEDA, MARIA LILIANA21

35303115RDOMINGUEZ ARCOS, ANA MARIA12, 24

44499690ADOMINGUEZ CASAVIEJA, MARIA DEL CARMEN24

77596926DDORADO ELJO, MARIA LUZ12, 13, 24, 42

76777027ZDURO MARTINEZ, MARIA JOSE24

34268592HENRIQUEZ RODRIGUEZ, ANABEL12, 24

53177963PESTEVEZ MARTINEZ, MIRIAN13

53186240MESTEVEZ VALVERDE, MARIA MONTSERRAT24, 42

46901715TEVANGELISTA CHARRO, MARIA VICTORIA24

76991718TEXTREMADOURO VIDAL, SANDRA MARIA12

33161389NFACHADO CARREIRA, DOLORES12, 24

35310532NFARIÑA ESCUDEIRO, MARIA SOL12, 24

35323749GFARIÑA FERNANDEZ, BEATRIZ12, 24

76813862AFENTANES FRAMIL, M. CARMEN24

36111304QFERNANDEZ ABALDE, YOLANDA MARIA24

76572695ZFERNANDEZ ALVAREZ, OLGA12

33798488BFERNANDEZ BARRERA, DOLORES DE JESUS24

34993892JFERNANDEZ CARNERO, ANA BELEN24

33540454ZFERNANDEZ CELA, LAURA24

44458749WFERNANDEZ CLEMENTE, MONSERRAT42

44471195MFERNANDEZ DAMIL, BEGOÑA24

34260273WFERNANDEZ DEL HUERTO, MARIA DEL PILAR24

34638583PFERNANDEZ DOCE, NOELIA24

44818135JFERNANDEZ FANDIÑO, BEGOÑA12, 24

33317134RFERNANDEZ FORNEAS, ANA MARIA24

77001172FERNANDEZ GONZALEZ, MARIA CLAUDINA12, 24

35310985MFERNANDEZ IGLESIAS, MARIA GLADIS12, 24

35310593GFERNANDEZ LOZANO, ANGELES24

33328665DFERNANDEZ MAREY, CONSUELO24

77000570CFERNANDEZ MIGUEZ, RAQUEL12, 24, 42

34893092EFERNANDEZ REY, NURIA24

35992788LFERNANDEZ RIOS, MARIA SOLEDAD12, 24

44462724KFERNANDEZ RODRIGUEZ, ROSA MAR42

76827633FERNANDEZ RODRIGUEZ, MARIA VANESA42

32651611YFERNANDEZ SANCHEZ, MARIA DEL MAR24

32807608VFERNANDEZ SANCHEZ, RAQUEL24, 42

35304348SFERNANDEZ SILVA, MARIA TERESA24

78788396XFERNANDEZ TOBIO, ANA12, 24

32813961EFERNANDEZ VIDAL, ANA ISABEL12, 24, 42

76996242QFERREIRA CAMIÑA, MARIA DEL CARMEN12, 24

53118405CFERREIRA RODRIGUEZ, MARIA DOLORES13

34951350KFERREIRO LIMIA, JULIA24

34267724RFERRER LOPEZ, MONICA24

78783575LFERRO CODESIDO, ANA12, 13, 24

77405403FFIESTRAS CASTRO, MARIA ASUNCION42

44827373MFIGUEIRA RIVEIRO, LIDIA24

35319096CFILGUEIRA PEREZ, LUZ MARIA13

47358342PFONDO PEREZ, NOELA12, 24

44082906WFONTAN GREGORIO, ISABEL24

44476428VFORMIGO GONZALEZ, REBECA42

34997812TFORTES BLANCO, MILAGROS12, 24

78787729XFRAGA ABETE, MARIA DE LA CRUZ12, 21, 24

32788388WFRAGA CASTRO, SILVIA24

32817512FRAGA HAZ, VICTORIA12, 24

44075453RFRAGA SEIJO, SILVIA12, 24

33348726ZFRANCO IRIMIA, MARIA JOSE12

44823463MFREIRE FUENTES, MARIA DEL MAR24

76866413EFUENTE ALONSO, ANA MARIA DE LA24

33347358AGALDO ROUCO, JOSE13

34890596XGANTES VILA, MARIA CELESTE12

77409287GGARCIA AREAN, BETINA24

33538354FGARCIA AYALA, SANDRA24, 42

76363291WGARCIA BARROS, MERCEDES12

53525280WGARCIA CABARGA, YOLANDA12

33341062DGARCIA CALVO, ANA12, 24

44835730JGARCIA CANCELA, YOLANDA12, 24

33298711RGARCIA CASAL, LOURDES10

52930824GGARCIA CASCALLAR, MARIA DE PILAR13

33265644PGARCIA CASTRO, RAMON24

34973140FGARCIA ESTEVEZ, Mª ANGELES24

76965149LGARCIA FERNANDEZ, MARIA COVADONGA12, 13, 24

39454476TGARCIA FREAZA, MARIA DE FATIMA24

33275290VGARCIA INSUA, NURIA CARMEN24

10037946XGARCIA LOPEZ, MARIA ROSA12

NIFAPELIDOS E NOMECAUSAS DE EXCLUSION

32594653LGARCIA MACEIRAS, MIGUEL ANGEL12, 24

32774991ZGARCIA NOGUEIRA, ELENA12, 24

35298337FGARCIA NOVAS, TERESA24

32698607JGARCIA PEREZ, IRIA12

33840679CGARCIA PORTOMEÑE, MARGARITA SARA24

33541439XGARCIA PRIETO, BEATRIZ12, 24, 42

47351017XGARCIA RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN13

35463725WGARCIA SAYAR, CRISTINA24

11059154GARCIA SUAREZ, MARIA PILAR12

32415368LGAREA RAMOS, ELISA12

77403710QGARRIDO CRESPO, ANA BELEN42

34915582HGARRIDO MADARNAS, TERESA21, 24

33337370CGAYOSO PEREZ, MARIA LUISA12

44818109XGENDRA LANDEIRA, SANDRA24

32803642FGIL SALGADO, MONTSERRAT12, 24

32638399LGILABERT SANCHEZ, MARIA VISITACION13

33319894RGOAS FERNANDEZ, ALICIA12, 24

34984757DGOAS GARCIA, PAULA15, 24, 42

35446305QGOLDAR COUSO, MARIA EULALIA24

33337892JGOMEZ DIAZ, PATRICIA24

35472079FGOMEZ GOMEZ, IRENE MARIA12, 42

34637512HGOMEZ GOMEZ, MARIA DEL MAR10, 42

32809036LGOMEZ IGLESIAS, FRANCISCA12, 24

44446454NGOMEZ JARDON, MARIA JOSE24

34874109ZGOMEZ MARTINEZ, ESTHER12, 24

34255923EGOMEZ RODRIGUEZ, CONCEPCION42

76906014VGOMEZ VICENTE, CECILIA24

00723201NGONÇALVES DE JESUS, ANDREA12, 24

34637297XGONZALEZ AMOR, MARIA24

76576810NGONZALEZ CABANA, RAQUEL MARIA24

44455216BGONZALEZ CARBAJAL, PATRICIA24

44478093AGONZALEZ DOMINGUEZ, ANA BELEN24

33302847CGONZALEZ FERNANDEZ, CONCEPCION13

77593971KGONZALEZ FERNANDEZ, SOLEDAD42

76730509WGONZALEZ FREIRIA, MARGARITA24

33335950AGONZALEZ GONZALEZ, NAIR21

76905336YGONZALEZ GONZALEZ, NOEMI42

76970024HGONZALEZ GONZALEZ, SONIA MARIA12, 24

44084987JGONZALEZ NEIRA, MARIA ELENA24

44458601SGONZALEZ OLIVEIRA, MANUELA24

76965569WGONZALEZ RIAL, MANUEL24

76891200SGONZALEZ RODRIGUEZ, ALICIA42

76701502KGONZALEZ RODRIGUEZ, ANTONIA13, 24

34996330GONZALEZ RODRIGUEZ, MONTSERRAT12, 24

35289126LGONZALEZ ROSALES, CONCEPCION12, 24, 42

32751678TGONZALEZ VIDAL, MARIA JESUS16

36092412FGONZALEZ VILAR, CELIA42

34999173GGRANDE MENDEZ, MARIA TERESA12, 24

44077331QGRAÑA LESENDE, MARIA ISABEL24

34264010JGUERRA CIDRE, MARIA RITA24

35560693WGUERREIRO BAQUERO, MARIA ROSARIO24

35991513DGUILLAN DE BARRIO, LEONOR42

30837639KGUTIERREZ OLMEDO, FELIPE12, 24

32682687DHERMIDA FERNANDEZ, ISABEL24

07991894SHERNANDEZ FIZ, ANA ISABEL24

33254543QIGLESIAS AGRELO, MARIA DEL CARMEN42

78797862TIGLESIAS ARES, PATRICIA12, 24

45849035FIGLESIAS CASTRO, NOELIA24, 54

34940163NIGLESIAS MEDELA, MARIA IRENE24

72448223VIGLESIAS NIETO, MARIA DEL CARMEN24

33333091LIGLESIAS REAL, BEATRIZ24

44465652MIGLESIAS RODRIGUEZ, MIRIAM12, 24

34952804AIGLESIAS TESOURO, FLORINDA12, 24

76990359KIGLESIAS VIEITEZ, AZUCENA24

47372836NJEREZ NOA, ESTELA21

26217198GJIMENEZ RUIZ, MARIA DEL MAR24

33422226YLACALLE VALENCIA, MARIA CARMEN12, 24

36022052GLAGO ABALDE, JOSE CARLOS12, 13, 24

36081403SLAGO ALONSO, FATIMA24

47364274YLAGO GARCIA, BEGOÑA24

78792211FLAGO GESTO, MARIA DOLORES12, 13, 24

78785379YLAGO LUCES, JAVIER24

33323145DLAGOS PENA, MARIA DEL MAR12, 24

76999838RLAMA ARAUJO, MARIA DOLORES24

46899400PLAMAS BELLO, LAURA20, 24

NIFAPELIDOS E NOMECAUSAS DE EXCLUSION

78793881XLAMAS GARCIA, RAQUEL12, 21, 24

33546675WLAMAS RODRIGUEZ, SANDRA12, 24

32816368ZLAPIDO FERREÑO, NATALIA24

44087230WLEAL LAVIA, MARIA BERTA24

33279772ZLEDESMA RICO, MARGARITA42

33340960ELEIRAS BOTANA, CRISTINA12, 24

76361946ZLEIS TRILLO, MARIA CARMEN24

35566237ALEMOS CABALLERO, LUISA12, 24

34260638ELEMOS LOPEZ, MARIA PILAR12, 24

33997464ZLEON FERNANDEZ, MARIA JUSTA21

32834567CLEON RUBIO, EVA VANESA10, 22

34907405YLIMIA MANUEL, FELISA24

33997808JLINARES ALVAREZ, SANDRA24

04003372SLINDARTE DEARTEAGA, BLANCANIEVES11, 24, 42

03924919SLOHIAGO DE BARROS, M. SUSANA24

33201244PLOIMIL LOUREIRO, MARIA DEL CARMEN12

32814162QLOLO AMIGO, ANGELES24

33549735ALOPEZ ALVAREZ, NURIA42

32684454MLOPEZ AMARELO, MARTA42

76618813VLOPEZ ARIAS, MARIA CRUZ12, 24

33308229CLOPEZ CANCELOS, CONCEPCION10, 14, 21,

22, 24, 42

33849158NLOPEZ CURRAS, MARIA SOLEDAD10

33536595LLOPEZ DE ANDRES, VIVINA24

53178797ZLOPEZ DIAZ, ANA42

33347433DLOPEZ FERNANDEZ, EVA12, 24

33850668GLOPEZ FERNANDEZ, MARIA MANUELA24

33346427LOPEZ GONZALEZ, MARIA DEL MAR24

33539629VLOPEZ IGNACIO, MARIA DEL CARMEN24

76622859SLOPEZ LOPEZ, ANA MARIA13

33304496JLOPEZ LOPEZ, FELISA24

32682428ALOPEZ LOPEZ, MARIA CRISTINA24

33338037CLOPEZ LOPEZ, MARIA DEL MAR12, 24

34268731LLOPEZ LOPEZ, MARIA JOSE24

33323863ZLOPEZ NIÑO, MARIA JOSE24

34256581JLOPEZ NUÑEZ, MARIA CARMEN12, 24

46469503GLOPEZ PEREIRA, ANA ROSA54

34976079WLOPEZ PRADA, FRANCISCA24

33844253YLOPEZ RABADE, MARISA10

38074728ELOPEZ REGUEIRO, INES24

32352575LOPEZ RIVAS, MARIA CARMEN13

32677117MLOPEZ RIVEIROS, JOAQUIN24

76704301ZLOPEZ RODRIGUEZ, Mª CARMEN24

34267490CLOPEZ RODRIGUEZ, ROCIO12, 24

33341766TLOPEZ SANCHEZ, OLGA SUSANA12, 24

76405768KLOPEZ VARELA, EMILIA24

77400809JLORENZO CASAIS, CARLOTA24

36057501XLORENZO CASTILLO, ROSARIO24

76813314FLORENZO SUAREZ, CARMEN12, 24

33535380TLORIDO CARBALLEIRA, VANESSA24

34986623NLOSADA LOSADA, MARIA JOSE13

33540804LLOSADA MUÑOZ, ISABEL12, 24

44467228VLOSADA REY, LEOPOLDINA42

44846946MLOUZAO BOADO, PAULA12

07474866GLUIS BLANCO, ANGELA24

32667398SMACEIRA CRESPO, CONCEPCION16

53181183PMANRIQUE PEREIRA, LOURDES12, 24

35316339TMAÑA BARREIRO, PILAR12, 24

35287147HMAQUIEIRA SILVA, MARIA JESUS24

35305742YMARCOS CARRERA, JOSEFA12

34931767BMARIÑO FERNANDEZ, CELIA24

76405867MMAROÑO LOUREIRO, ELSA24

44810135VMARQUES BLANCO, PATRICIA12

32670119MARQUEZ LAVANDEIRA, MARIA DEL CARMEN24

35464989RMARTI BUCETA, MARIA DEL ROCIO24

44076738KMARTIN GONZALEZ, MARIA EUGENIA24

09164340MARTIN MOLINOS, ALBERTO12, 24, 42

35469493CMARTIN PEREZ, SANDRA24

44086900VMARTINEZ BEA, MARINA LUZ24

32785162LMARTINEZ CASTRO, MARIA JESUS24

36153520GMARTINEZ GONZALEZ, ESTEFANIA12

46918090EMARTINEZ IGLESIAS, LUCIA24

36122920VMARTINEZ IGLESIAS, M. BELEN24

33543627JMARTINEZ LENZA, BEATRIZ24

32648532DMARTINEZ LOPEZ, MARIA ISABEL12

33320103AMARTINEZ LOPEZ, MONTSERRAT12, 24

NIFAPELIDOS E NOMECAUSAS DE EXCLUSION

76514505ZMARTINEZ PARIS, MARIA TERESA24

77000123XMARTINEZ RIVADA, LUCIA21, 24

34263666ZMARTINEZ RODRIGUEZ, MARIA CRISTINA24

32810156NMARTINEZ SANCHEZ, MONICA21

52493819EMARTINEZ SOLLA, GEMMA24

33279690RMARTINEZ SOMOZA, NATALIA24

35322866HMARTINEZ VILARIÑO, EVA MARIA24

47358967NMATO FRAGA, PATRICIA24

33251359YMAYO TORREIRA, SOFIA24

79319098XMEIJIDE SANTOS, MARIA JESUS12, 24

34903757SMENDEZ BARRIO, MARIA DE LA LUZ12, 24

33346001AMENDEZ FLORES, IVAN24

34626919MMENDEZ OLIVEIRA, MARIA GLORIA24, 42

33312905GMERODIO ROMERO, CONCEPCION21

35318927NMESIAS GRANGEL, ANA24

33300462GMIGUEZ CUTRIN, BEATRIZ12, 24

35479196VMONTEAGUDO OCAMPO, CRISTINA24

76568705AMONTENEGRO CAZON, MARIA DEL PILAR12, 24

33221090MMORALES ROMERO, ROSA24

76818010BMOREDA BALBOA, ANABEL12, 24

34956635QMOREIRA HERVELLA, LIDIA24

76896509BMORENO VAZQUEZ, CRISTINA24

33838157MMOSCOSO BRAVOS, MARIA CARMEN24

33279982VMOSQUERA CALVO, MARIA DOLORES12, 24

32685317VMOSQUERA RICO, JOSE24

34889623MOSQUERA VALIÑO, JUAN CARLOS12, 24

35477729MOSTEIRO BLANCO, ANA ISABEL24, 42

76494345WMOSTEIRO PEÑA, CARMEN12, 21, 24

44822012AMOURE LAGARES, LUCIA12, 24, 42

34255496DMOURELO LOPEZ, OLIVA42

33539524GMOURIÑO REAL, OMAR16

32757377HMOVILLA CONCHADO, ROSA MARIA24

36110017MOYANO VICENTE, ISABEL24

34638442MMUIÑA RODRIGUEZ, SILVIA24

36085218NMUÑOZ RECIO, CRISTINA12

77403033YMURILLO BARCALA, MARIA DEL CARMEN13

44086600QNAVARRO MOLDES, PURIFICACION12, 24, 42

53115174DNAVEIRA COUSO, IRENE12, 24

77406115YNEIRA RODRIGUEZ, CONCEPCION24

34899547ZNEIRA SEIJAS, SONIA24

34990046PNIETO GONZALEZ, URSULA12, 24

33275537BNIETO NIETO, ELENA12

35450803YNOGUEIRA GRANDE, ANGELES24

36019261LNOGUEIRA MARTINEZ, PURIFICACION24

44475684DNOGUEIRAS BARREIROS, MONICA24

76504805CNOVO LOPEZ, CARMEN12, 24

33283658JNOVO SANTAMARIA, MARIA ISABEL12, 24

76620835SNOVOA BAZQUEZ, M. GABRIELA13

35292506NOVOA SIEIRO, MARIA DEL CARMEN24, 54

36066858YNUÑEZ COSTAS, MARINA24

44088534HNUÑEZ LOPEZ, MONICA24

35458030BNUÑEZ RODRIGUEZ, OLGA PATRICIA12, 24

44828715JNUÑEZ SANVICENTE, ROSANA12, 24

52459771ZOLIVEIRA OZORES, ANA ELENA24

34877259JOTERO ALONSO, NURIA12

33262855WOTERO CAROLLO, ROSA MARIA12, 24

44816679OTERO DURO, GLORIA12, 24

76824833AOTERO GONZALEZ, MARIA DEL CARMEN24

33265506POTERO IGLESIAS, GLORIA24

35461970HOTERO OTERO, MARIA SOLEDAD24

33286820ROTERO ROMERO, MARIA TERESA13, 24

76995527ZPADIN OTERO, MARIA JOSE12, 24

44454381GPADRON CANAL, NOELIA12, 24

78799272FPAIS VILLAR, MARIA DOLORES12, 24

33997387YPALEO RIVEIRA, AMALIA16

34880847JPALMEIRO CHAO, MARIA12, 24

44825238DPAMPIN TORRES, BEGOÑA10, 24

34263556LPARADELA ARIAS, RAQUEL12, 21, 24

33320685XPASARIN VARELA, ANA BELEN24

79333686PAZ CONDE, MARIA SOLEDAD24

77597386DPAZ DE LA FUENTE, ROCIO12, 24

46895209APAZ MORANDEIRA, SANDRA24

34897770PPAZ RODRIGUEZ, MONTSERRAT24

36051729BPAZ SANTOS, MARIA ESTHER24

76294279JPAZOS CANOSA, JOSEFA24

NIFAPELIDOS E NOMECAUSAS DE EXCLUSION

44081814ZPAZOS CORTES, MARIA DE LOS REYES24

34999687NPEDROSA JIMENEZ, Mª ISABEL12

34910527TPENA FERNANDEZ, MARIA JOSEFA12, 24, 42

33208895TPENIDE BEIS, HERMITAS12

35548281XPEREIRA GONZALEZ, MARIA DOLORES12, 24

35551949KPEREIRO FERNANDEZ, CARLOS JAVIER24

46907902TPEREIRO FIEIRA, MONICA42

76727651LPEREZ COBELAS, FRANCISCA12, 24, 42

36047445MPEREZ COLMENERO, ESPERANZA12, 24

36132572PEREZ COTOVAD, AURORA24

78737666HPEREZ CURRAS, TANIA12, 24

33305183XPEREZ GOMEZ, MARIA LUISA24, 42

47351213DPEREZ LOPEZ, MONICA24

34992851FPEREZ OGANDO, MARIA DEL SOL24

76860317KPEREZ OTERO, ANA MARIA24

15959470TPEREZ REGUERO, MARIA24

34913385YPEREZ ROJO, MARIA JOSEFA12, 24

76914419GPINO ALONSO, MINERVA12

73240314BPIÑEIRO POUSA, VANESSA24

76414955PPIÑON LOPEZ, ANGELES24

52499278FPIQUENQUE BERDEAL, SALOME12, 24

34983601APISSARRO DA GLORIA, MARIA FATIMA12, 24

35322666WPORTO PIÑON, CARMEN24

44835517FPRECEDO RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN13

33294470SPRESEDO GARAZO, NURIA24

34988598DPUGA PEREIRA, RAQUEL24

33831133LPUMARES ARIAS, LUISA24

79325378BQUINTANS GONZALEZ, MARIA BEGOÑA24

78792621AQUINTANS MAYO, ALICIA21

47359789YQUINTELA VALLO, NATALIA24

34268910ZRAJO OTERO, MARIA LUISA13

35320550WRAMALLO REBOREDO, JOSE ANTONIO12, 24

36036951ERAMOS DEVESA, MARIA DE LAS NIEVES20

34991156ZRAMOS FLORES, EVA MARIA12, 24

10076552ERAMOS MARTINEZ, MERCEDES12, 24

46905641QRAMOS MOSTEIRO, ANA VANESSA24

44821763FRAÑA CALVO, VANESA24

33537592GREBOLO GARCIA, OSCAR24

76905544FREBOREDA FARO, MARIA FERNANDA13

47369253VREDONDO CARRIL, DIANA12, 24

44825952XREDONDO MARROQUIN, XENXO12, 24

33320013MREGUEIRAL PEREZ, MARIA ESTER12, 24

34954937CREINALDO OTERO, EMILIA24

33328258QREIS NUÑEZ, MARIA12, 24

35479444NRENOA GUILLAN, MARTA13

76706722CREQUEJO GOMEZ, ANTONIA24

34898336EREY CONDE, LORENA24

52456086DREY DIOS, MARIA LUISA24

53165321QREY PARDO, NOEMI24

33283832AREY REY, VICTOR MANUEL12, 24

32812313FRICO NAYA, MARIA SONIA21

35436773YRICOY BARROS, MARIA DEL CARMEN24

76415166NRIO CAAVEIRO, MARIA GLORIA42

34995623LRIOS ALVAREZ, MARIA ISABEL12, 24

32772555QRIVADULLA PEREZ, AMPARO12, 24

52491204YRIVAS MARIÑO, BEGOÑA24

33324664XRIVAS SOUTO, MARIA ISABEL24

32749914FRIVERA TEMPRANO, ROSANA24

78791860RROCAMONDE IGLESIAS, MARIA JOSE12, 24

33860963HRODIL MARZABAL, CRISTINA16

34601544ERODRIGUEZ ALVAREZ, AUREA12, 24

34264502ERODRIGUEZ BLANCO, MARIA NIEVES10

34264503TRODRIGUEZ BLANCO, MARIA TRINIDAD10

44080840YRODRIGUEZ CANEDA, MARIA JESUS12, 24

35274936CRODRIGUEZ COMEDEIRO, MARIA DEL CARMEN10, 22

32677888RODRIGUEZ COUCE, AZUCENA24

33314651WRODRIGUEZ DOBAO, MANUELA24

44456800PRODRIGUEZ DOMINGUEZ, BEGOÑA24

76341137CRODRIGUEZ ESPAÑA, AURORA12, 24

76731297PRODRIGUEZ FERNANDEZ, ANA MARIA16

33997231BRODRIGUEZ FERNANDEZ, ARANZAZU24

35571181WRODRIGUEZ FERNANDEZ, MIRIAM12

32687260MRODRIGUEZ GARCIA, ADELA24

34624584RODRIGUEZ GONZALEZ, MARIA DEL CARMEN42

29780889YRODRIGUEZ HERNANDEZ, HELENA24

NIFAPELIDOS E NOMECAUSAS DE EXCLUSION

33351476GRODRIGUEZ LOPEZ, MARIA AURORA24

34264283XRODRIGUEZ LOPEZ, MARIA DOLORES42

34251211WRODRIGUEZ LOSADA, MARIA DEL CARMEN24

10037252RODRIGUEZ PELAEZ, MONTSERRAT12, 24

44082730XRODRIGUEZ PEON, ANA MARIA12, 24

33229411TRODRIGUEZ PEREZ, Mª TRINIDAD12, 24

32680306CRODRIGUEZ ROCA, MARIA12, 24

76894622XRODRIGUEZ RODRIGUEZ, MARIA ESTHER24

34990727ERODRIGUEZ RUA, ROSALIA12, 24

10854271LRODRIGUEZ SABARIS, MARIA JESUS24

44451609SRODRIGUEZ SALGADO, FRANCISCA12, 24

32763734GRODRIGUEZ SEIJAS, CLARA12, 24

79318556CRODRIGUEZ TRILLO, EVA24

34267261KRODRIGUEZ VARELA, MARIA EVA12, 24

34268165MRODRIGUEZ VARELA, MARTA24

34230448PRODRIGUEZ VEGA, MARIA CRUZ24

09391690PRODRIGUEZ VIÑA, MARIA ELSA24

47359945RROLAN LIMA, ADRIANA12, 24

53118367MROLDAN RODRIGUEZ, ANA MARIA24

33302132HROLDAN RODRIGUEZ, MARIA JESUS10

34986648ZROMERO FERREIRO, MARIA JOSE13, 24

32814447WROMERO GARCIA, ROSA MARIA12, 24

76504350WROMERO VALCARCEL, MARIA DOLORES12, 24

47358028QROSADO VILARIÑO, CRISTINA54

76829342GRUIBAL VALIÑO, ANA ISABEL24

32618558GRUIZ CASTRO, ANA MARIA10, 22

33537316GRUIZ PEREZ, MARIA DEL PILAR12, 24

34970371KSALGADO PATO, CONSUELO12, 24

35324835DSALOMON GARRIDO, ARACELI12, 24

44813591TSALVADO BALALO, ROSA24

36077380VSAMPAYO BLANCO, MARIA PAZ24

34997183SSAMPAYO NOVOA, MARIA DEL CARMEN24

32749219WSANCHEZ CANDAL, MARIA DE LAS NIEVES24

33542681XSANCHEZ MENDEZ, PATRICIA24

76614543WSANCHEZ SEIJAS, MARIA DEL CARMEN12, 24

36065301JSANCHEZ-BRAVO CUESTA, M. JOSEFA42

76575683NSANJURJO ABELLEIRA, SONIA ISABEL24

00053111GSANMARTIN GARCIA, BANESA12, 13, 24

44475490ESANTAS BOUZO, MONICA24

33189748NSANTIAGO FORMOSO, RAMONA DE12, 24

46901330YSANTISO DIAZ, SILVIA24

76365083TSANTOS POSE, MARIA DEL CARMEN24

34919640MSEARA CRUZ, Mª CONSUELO15

44478891LSEARA RODRIGUEZ, PATRICIA12, 24

32695503ZSEGURA PICO, M. JUDHIT24

76565984LSEIJAS GOMEZ, MARIA CONCEPCION13

34899088SSEOANE ARES, SILVIA24

32698010ZSIERRA PEREIRA, VERONICA42

44079807PSILVA FILGUEIRA, LEONOR24

35480871JSILVA MENDEZ, EVA24

36111976KSIMON SANROMAN, YOLANDA12, 24

35276716YSOAGE CONCEPCION, MARIA DEL CARMEN42

35449812GSOLLA FUENTES, MONTSERRAT12, 24

44466502GSOTELO ARCE, MARIA42

09434357XSOTO DIAZ, LIDIA24

36128409DSOTO OTERO, PATRICIA12, 24

33256255ASOUTO SOUTO, ELENA24

53169413ZSUAREZ ALLER, BEGOÑA12, 24

46901294QSUAREZ ALONSO, TANIA12, 24

34268873TSUAREZ NOVOA, ANA12, 24

36165704KSUEIRO SEARA, MARTINA24

32793409DTABOADA PRIETO, MARIA ROSARIO24

78796371GTARRIO SANTOS, SONIA12, 24

77005879QTEJEDOR ALONSO, MARGARITA20, 24

44832769LTEJO BLANCO, ANA ISABEL24

44821552ATEO SANCHEZ, ROCIO12, 24

52490966KTORRE ALLARIZ, VALENTINA DE LA24

35474560GTORRES CATOIRA, ROSA12, 24

14921293CTORRES FUENTES, ASUNCION12, 24

34934980GTORRES MANGANA, MARIA ANGELES24

34910640KTORRES MARCHI, MARIA DEL CARMEN21

34263960DTOUBES MARTINEZ, MARIA DOLORES12, 24

76779776ATUBIO COLLAZO, MARIA DEL CARMEN24

44826141SUHIA MARTINEZ, MARIA DEL CARMEN12, 24

34957426WURDIQUIEN BLANCO, FLORA12, 24

NIFAPELIDOS E NOMECAUSAS DE EXCLUSION

33334821RVAL RABADE, LETICIA24

33325931NVALCARCE FERNANDEZ, MARIA JOSEFA24

33992714WVALE COBO, LUCIA24

33997685MVALE VALE, MAYRA12, 24

05356452MVALERO TOLEDANO, MARIA JOSEFINA12, 24, 42

76355742CVALIÑA PAZOS, ROSA PURIFICACION24

76620048XVALIÑA PEREZ, ANA13

44475935FVALLE GARCIA, MARIA JESUS24

33299757NVARELA BLANCO, EVA MARIA24

33331639QVARELA FERNANDEZ, ANA ISABEL12, 24

32768471AVARELA NAYA, VISITACION21

78733469FVARELA PIÑEIRO, M. CARMEN24

36087314SVAZQUEZ ALONSO, ANA BELEN24

44448211KVAZQUEZ ALVAREZ, YOLANDA42

34981987EVAZQUEZ BLANCO, Mª ISAURA24

76731852BVAZQUEZ BLANCO, MARIA JOSE12

36111643XVAZQUEZ DIEGUEZ, MARIA DE LAS NIEVES12, 24

52934728KVAZQUEZ FERNANDEZ, LUISA12, 24

33327237FVAZQUEZ GONZALEZ, MARIA JOSE24

32799110YVAZQUEZ GONZALEZ, SILVIA12, 24

33328862EVAZQUEZ LOPEZ, MARIA DEL CARMEN24

32408975CVAZQUEZ MACEIRAS, OFELIA24

35316009SVAZQUEZ MEIJON, ANA ISABEL24

33281045EVAZQUEZ OTERO, M. DEL CARMEN24

34576490SVAZQUEZ RODRIGUEZ, DOLORES12, 24

76580733WVAZQUEZ SEOANE, ROCIO12, 24

36078549JVAZQUEZ SULLEIRO, CLARA EUGENIA24

32381249VAZQUEZ VARELA, MANUELA24

76723184ZVAZQUEZ VASALLO, CARMEN12, 13, 24

35318145NVEIGA GOMEZ, ANA MARIA24

33288957EVEIRAS CASTENDA, MARIA ISABEL12, 24

79321345AVIAÑO RIOS, MARIA ESTHER12

44809862CVIDAL BALIÑAS, RAQUEL24

35319084PVIDAL FRAGUAS, MARIA DEL CARMEN24

32671737FVIDAL GONZALEZ, EVA MARIA12

76816414WVIDAL MUIÑOS, MARIA MONTSERRAT13

35295219VVIDAL TABOADA, PILAR42

53170897AVIDEIRA SOENGAS, NOELIA24

36118863PVILA BASTOS, EVA MARIA24

36127951BVILA CARBALLIDO, EVA MARIA24, 42

32748671YVILA FERNANDEZ, DOLORES ELVIRA DA16

44454421KVILA GOMEZ, ROSA ELENA12, 24

34253956XVILA LOPEZ, ANA MARIA24

34261170WVILA OTERO, OLALLA13

36158101PVILA PEREZ, ELENA24

32672368VVILA TEIJEIRO, NOELIA12, 24

33350051MVILA TOUZON, VANESSA12, 24

10582634NVILLANUEVA AMOR, CARMEN12, 24

34974290FVILLAR ASTORGA, MARIA FRANCISCA24

33540547SVILLAR DARRIBA, SONIA24

00347205JVILLAR DE TORO, PURIFICACION13

76575394EVILOR BOLAÑO, ANA MARIA13

44465478SVIÑAL RAMOS, SUSANA20

32450671VVIQUEIRA BRANDARIZ, CARMEN13

44462083RYAÑEZ RUIBAL, ANA42

34635159BYAÑEZ VAZQUEZ, VERONICA24

35278285BZAMBRANA PORTELA, MARIA ISABEL13

44078915JZAMORA PIAY, PATRICIA12, 24, 54

Grupo IV. Categoría 004 (auxiliar de fogar e outros).

NIFAPELIDOS E NOMECAUSAS DE EXCLUSION

44081803AABAD ARGIBAY, MARIA CRISTINA24

53113918HABAL ROSALES, PATRICIA24

76996788XABAL VIDAL, ANA MARIA24

46910917WABELEIRA CORRALES, MARIA JOSE12, 24, 42

33348034NABELLEIRA SANCHEZ, NURIA24

76406843SACEA SABIN, MARIA JOSE24

33852428QACEBEDO LOSADA, ORTENSIA12

36134150TADRIO CORBAL, MONTSERRAT24

33342499CADRIO DOMINGUEZ, MARIA12, 24

33826553QADRIO TORRON, ESTHER CONCEPCION12

NIFAPELIDOS E NOMECAUSAS DE EXCLUSION

33854841ZAFONSO RIVAS, MARIA JESUS12, 24

35296746AAGIS ALVAREZ, ANA LUISA13

78793505JALDARIZ ARAUJO, ANA ESMERALDA24

76724740YALEJANDRE LORENZO, MARIA NIEVES21

35296955MALFONSIN MADRIGAL, MARIA ELVIRA12

53110520RALLARIZ VILLANUEVA, ROCIO12

76548491YALONSO ABAD, MARIA DOLORES13

76991122WALONSO DOMINGUEZ, MARTA12, 13, 24

16229606RALONSO IGLESIAS, MARIA JESUS24

34978151GALONSO PINTO, MARIA AMELIA12, 24

34994704CALONSO VARELA, EVA24

36133265NALVAREZ DIEGUEZ, ELIDA MARIA12, 24

36126696KALVAREZ FERNANDEZ, ELENA24

34911102TALVAREZ FERNANDEZ, JOSE LUIS24

34965538HALVAREZ GARCIA, RAMONA21

44447413MALVAREZ GONZALEZ, EVA16

44461865JALVAREZ GONZALEZ, ROBERTO12, 24

36051372ALVAREZ GONZALEZ, SOLFINA24

32634321NALVAREZ LAMAS, ALICIA MARIA24

32829809TALVAREZ LORENTE, MARIA PAZ24

76574605SALVAREZ MURIAS, GEMA12, 24

35323684PALVAREZ RAPOSEIRAS, ROBERTO CARLOS24

36094641MALVAREZ RIVERA, MANUEL24

32816261EALVARIÑO GONZALEZ, FATIMA12, 24

33267167JALVITE VAZQUEZ, CRISTINA24

35323840AALVITE VIDAL, FRANCISCA12, 24

36064701BAMIL GIL, ISABEL12, 24

77597264WAMOR FERNANDEZ, REMEDIOS12, 24

33541288CANLLO CALVO, ADRIAN24

34992069FANSIA GARCIA, MERCEDES13

35318450HANTAS OGANDO, M. ERMITAS12

76709514YAÑEL MARTINEZ, CANDIDA12, 24

47357199SAÑON PENA, INES MARGARITA21, 24

46905129XARANCE MARTINEZ, LARA MARIA12, 24

33835047TARCA PRIETO, AVELINA16

46916704QARCAY NOVO, UXIA12, 24

44446745GARCE IGLESIAS, SILVIA12, 24

47353939KARES FANDIÑO, DANIEL12, 24, 42

34259221PARIAS GONZALEZ, MARIA NELLY21

33337520DARIAS PEREZ, TRINIDAD12

76624190NARMESTO VALCARCEL, YOLANDA24

32655881KARNOSA MARIÑO, MARIA24

34963906LBABARRO BARRIL, ROSA13

36159241KBALLON CUE, ANGEL16, 24

44830176WBALSA IGLESIAS, MANUEL SILVESTRE12

34970087JBALTAR SEGUIN, CELSA24

36117625NBARBOSA DIAZ, ANGELA12

36170728PBARCIA GARCIA, M. DEL PILAR12, 42

32834477EBARCON VILLAR, JOSE JAVIER12, 13, 24

34986992JBARDELAS PAZ, ANDREA12, 24

33342374XBARGO REJES, VANESSA12, 24

46912819HBARRAL VAZQUEZ, MARIA SANDRA15

33224776BBARRAL VAZQUEZ, MARCIAL12, 24

77001096VBARREIRO ALVAREZ, MARIA ARANTZAZU12, 24

78782299PBARREIRO CASTRO, MILA21

32687156QBARREIRO RUA, MARIA ISABEL24

32639479HBARRIO BALSEIRO, M. SOLEDAD24

35312454WBARROS GAGO, MARIA TERESA21

76517349YBATALLA ONS, AGUSTIN12, 24

33324937FBATAN FRIAS, BERTA12

32633398DBECEIRO DIAZ, M. DEL CARMEN24

78797267ABEIRO QUINTELA, AMALIA DOLORES12, 13, 24

33284713XBELLO VIDAL, MARIA JOSE24

53167832CBERMUDEZ INSUA, MARIA DEL CARMEN42

44820409XBERMUDEZ RIOS, ISABEL FILOMENA12

32760615JBESCOS GARCIA, MARIA DEL CARMEN12, 24

44461354PBLANCO CAMPO, MARIA24

32790310SBLANCO DE AZPIAZU, LUZ24

33537589RBLANCO GARCIA, NURIA12, 24

78732569GBLANCO HERNANDEZ, ALICIA JOSEFINA24

33294875YBLANCO NIETO, M. MERCEDES24

44473600HBLANCO PROL, MIGUEL ANGEL12, 24

32770581BLANCO SUAREZ, ANTONIA12, 24

44824729YBLANCO VAZQUEZ, BELEN24

32689025EBOUZA ROMERO, MARIA REBECA24

NIFAPELIDOS E NOMECAUSAS DE EXCLUSION

76925962RBOUZADA BUCETA, ALBINO MANUEL12, 24

34981002ABOUZAS JANEIRO, EMILIA12, 24

33821020ABRAND ABELEDO, MARIA DOLORES12

78791310ABRENLLA GERPE, MARIA DOLORES21

44847740VBREY LAMAS, ANA MARIA16

45845352BRITO DE CARVALHO, ARY11, 16

76355060MBUA CASTIÑEIRA, MARIA AZUCENA12

46914024GBUDIÑO PAZ, ROCIO12

53111266BBUDIÑO REINALDO, IRIA24

33336817LBUIDE BARREIRO, MONICA12, 24

76511903BBUSTO PETEIRO, CARMEN12, 21, 24

33537505CABADO ARAUJO, JOSE MANUEL12, 24

36083740YCABALEIRO ESTEVEZ, LAURA FATIMA13

39461739HCABRERA SUAREZ, RAQUEL EDITH12

44458879VCAEIRO GONZALEZ, MONICA12, 24

78794808MCALVO ABELLEIRA, MARIA PILAR24

32825798ZCALVO CHOUCIÑO, BEATRIZ12, 24

76226188WCAMPOS BRIEVA, INES12, 24

34958895ECAMPOS FERNANDEZ, M. DEL CARMEN12, 24

76619056FCAMPOS FRANCO, MARIA SOLEDAD13

32831261ACAMPOS GONZALEZ, MARTA MARIA24

32831262GCAMPOS GONZALEZ, TERESA24

35556539BCAMPOS RODRIGUEZ, MATILDE13

34268347FCANDA GIL, ANA ISABEL12

33854684HCANDIA BOUSO, MARIA IRENE16

75012095XCANO CASTRO, MERCEDES24

32634222MCAPARROS BARRO, MARIA ISABEL12, 24

32749511HCARAMELO DANS, MANUELA13

35303181KCARAMES MARTINEZ, ISABEL24

33332967XCARBALLAL RIFON, ROSA MARIA12, 24

76903805QCARBALLIDO CARBALLIDO, CATALINA42

35561827DCARBALLO IGLESIAS, MARIA ANGELES12, 24

33537624JCARNERO VAZQUEZ, DIANA13

44081213BCARRAMAL MARTINEZ, MARIA ANDREA12, 24

33311042GCARREIRA LOPEZ, MANUEL12, 24

76896250MCARRERA GIL, MARTA12, 13

10487213HCASAL ABELLA, EUDOSIA12

33264051WCASAL CANEDA, ADELINA12

45830371LCASAL GATTO, ADELA BEATRIZ11, 12, 24

44824550BCASTILLO NAVARRO, JOSE MANUEL16

33853305LCASTILLO SANCHEZ, ANA MARIA13

33321151QCASTRILLON BOUSOÑO, MARIA DEL MAR24

47357513FCASTRO CANCELA, LAURA12

32808494YCASTRO EIROA, MARIA ANGELES12

47358494ECASTRO FERREIRO, MARIA DEL PILAR12

36118561MCASTRO FIGUEROA, CONCEPCION12, 24

33341222PCASTRO MENDEZ, JESUS12

33258858FCASTRO PIÑEIRO, MARIA ISABEL12

35298271CASTRO SOTO, HUMBELINA24

33329804KCENDAN TEIJEIRO, ALBERTO12, 24

36115408ACERDEIRA SALGADO, CARMEN12

33276110DCERNADAS CAMPOS, MARIA JOSE24

34968261GCESPON PATO, MARIA ELENA12

76985504LCHAMORRO RIVEIRO, MERCEDES12, 24

44468585CID IGLESIAS, CORAL24

44447525WCID JOAO, ANA BELEN12, 24

44447139FCID PEREZ, ANA MARIA24

76869370NCOBA CASCALLAR, FLORA42

36115138DCOMESAÑA RAMILO, MARIA GUADALUPE24

36157533SCOMESAÑA RAMILO, ROSA ANA24

44087677NCONDE AROSA, VICTOR MANUEL24

36097792MCONDE CAMESELLE, JAVIER DELIO13

72253809ECORRAL DIEZ, ISABEL12, 24

33540033FCORRAL LOPEZ, MARCOS42

33846491JCORRAL SANCOSMED, PILAR12, 24

36077796LCORRAL VILLAR, MARIA ERMITAS12

35314845RCORTES FONTAN, MARIA CARMEN24

34947439CCORTIÑAS MOURE, GUADALUPE24

32834589CORTON MENCIA, PATRICIA12, 24

33326213HCORUJO CARBALLEDO, VANESSA12, 24

71516532XCORZO MORAL, TANIA24

35434784HCOSTA FUENTES, CARMEN21, 24

01100681QCOSTAS ABRIL FISCHER, SILVIA BRIGITTE12, 24, 42

22712140PCOSTAS OCHOA, MARIA BEGOÑA12, 24

36064825CCOTILLA GIL, MARIA DEL PILAR24

NIFAPELIDOS E NOMECAUSAS DE EXCLUSION

44811836QCOTON RUBIO, MARIA VANESSA12

32816315FCOTOS MAREY, DANIEL JOSE24

32828034LCOUSILLAS MEJUTO, MARIA24

32765255FCRESPO ARES, MARGARITA24

52497080VCRESPO GALEGO, ANA MARIA12, 24

33297238TCRUZ BARREIRO, SIRA12

11893978BCRUZ LORENZO, MARIA DEL ROSARIO21

34935459TCUMBRADO RIVO, AURORA24

32642778MCURBEIRA PEREZ, GERARDO ANTONIO12

34258899PDAPENA GIL, SONIA MARIA16

44457471NDAPIA PEREZ, MARITE16

33345411BDARRIBA RODRIGUEZ, MARCOS24

33300320TDEVESA DIEGUEZ, MARIA ESTELA12, 24

76720298ADIAZ DOCAMPO, MARIA TERESA12, 24

33324501PDIAZ FERNANDEZ, CONCEPCION12

33336472LDIAZ LOPEZ, SILVIA12, 24

35283078KDIAZ PEREZ, AURORA24

32670139LDIAZ VIQUEIRA, RITA24

36140765ZDIZ AREAN, PAULA24

76349445WDOCAMPO GARCIA, MARIA JOSEFA24

32645892ZDOCE LUACES, BEATRIZ12, 24

76711933XDOMINGUEZ LOSADA, EVA24

35296376RDOMINGUEZ ROSAL, MARIA INES13

34997413SDOMINGUEZ SALGADO, BEATRIZ12, 24

35014194YDOMINGUEZ SIERRA, MERCEDES16, 24

52499527ADOPAZO SOAGE, MARIA BELEN10, 20, 24

46771403YDUARTE IGLESIAS, MARIA DEL CARMEN12, 13, 24

36040664DDURAN RODRIGUEZ, MARY AMADA12, 24

76777027ZDURO MARTINEZ, MARIA JOSE24

78794243SDURO SANCHEZ, DIANA13

44809814HENJO MALLOU, EVA12

34992715DENRIQUEZ CASADO, MARIA DEL CARMEN42

35285174TESPIÑA QUINTEIRO, MANUEL12, 24

44467028RESTEVES DE SOUSA, MARIA DEL CARMEN24

76354384LESTEVEZ INSUA, MARIA AGUSTINA12, 24

36132466HESTEVEZ LAGO, MARTA10

50157426SESTEVEZ LARA, CAROLINA12, 24

33325032XEXPOSITO GONZALEZ, MARIA ROSA12

34266307XEXPOSITO RAMOS, MONTSERRAT24

44082800BFALCON LAINS, MARIA DOLORES24

36047475NFARIA PEREZ, MARIA YSOLINA12, 24

76245008PFARRONA FERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN24

36106613VFEIJOO ALVAREZ, MARIA JOSE12, 24

34965246WFEIJOO FERNANDEZ, MARIA TERESA12

34252627SFERNANDEZ AIRA, DOLORES24

76708333KFERNANDEZ ALVAREZ, ISABEL12

76813167KFERNANDEZ ANDON, ALFONSO12

76715620VFERNANDEZ BLANCO, MARIA ISABEL24

33337193GFERNANDEZ CABANA, MARIA DEL ROCIO13, 53

33333013XFERNANDEZ COUSO, VANESSA13, 42

33310996GFERNANDEZ DIAZ, MARIA DEL CARMEN24

33536531RFERNANDEZ FAGILDE, MARIA HELENA13, 24

00000000WFERNANDEZ FELIPE, MARIA DE LOS ANGELES53

44461368EFERNANDEZ FERNANDEZ, NATALIA42

33345991QFERNANDEZ FERREIRO, PAULA12, 24

33340501TFERNANDEZ FLORES, NURIA24

33817370XFERNANDEZ GALLEGO, M. DOLORES12

34996840VFERNANDEZ GONZALEZ, MARGARITA24

34966471PFERNANDEZ GONZALEZ, MARIA JOSEFA42

33296461MFERNANDEZ HERMO, PATRICIA MARIA24

76969075NFERNANDEZ JUANATEY, JOSEFINA24

33848965AFERNANDEZ LAMELA, FE24

32822547YFERNANDEZ LOPEZ, MARIA LUISA21

35310593GFERNANDEZ LOZANO, M. ANGELES12, 24

33999034CFERNANDEZ MARADONA, MARIA JESUS12

33328665DFERNANDEZ MAREY, CONSUELO24

35570816MFERNANDEZ MARTINEZ, NOELIA12

35976260MFERNANDEZ PADIN, MARINA12, 24

34608165LFERNANDEZ PEREIRA, MARIA12, 24

36152660HFERNANDEZ PEREZ, ELENA12, 24

44449352NFERNANDEZ PEREZ, EVA MARIA12, 24

34970354GFERNANDEZ PEREZ, GERMAN24

33339041NFERNANDEZ PIÑEIRO, MARIA24

34923055QFERNANDEZ RODRIGUEZ, FLORA12

76708733FFERNANDEZ RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN12, 24

NIFAPELIDOS E NOMECAUSAS DE EXCLUSION

35199912EFERNANDEZ ROMERO, MARIA24

76566582LFERNANDEZ SOUTO, MARIA DE LOS ANGELES13

33230280HFERNANDEZ SUAREZ, ANTONIA MANUELA12, 24

34993584FERNANDEZ VAZQUEZ, JUDITH12, 24

32813961EFERNANDEZ VIDAL, ANA ISABEL12, 24, 42

33833079XFERNANDEZ VIDAL, ELISA20

78783575LFERRO CODESIDO, ANA12, 13, 24

34989124YFIDALGO RODRIGUEZ, GABRIEL13

76720041EFIZ RODRIGUEZ, IRIA13

36049635XFOLGAR LENS, MARIA DEL CARMEN24

76930070SFONTAN GARCIA, ROCIO24

33269441XFORJAN GERPE, CLAUDIO JOSE42

76728481KFORTES FERNANDEZ, GLORIA12, 24, 42

32808116LFRAGA MARTINEZ, JUAN CARLOS24

78792985EFRANCO FERREIRO, ANA ISABEL24

33333442WFRANCO VAZQUEZ, ANA13

32703223YFRIEIRO VERGARA, MARIA12, 24

32754493DFUENTE BALADRON, MARIA OLGA DE LA24

33351537LFULGENCIO MAYOR, PATRICIA12

32639999DGALDO PENA, JUAN CARLOS12, 24

34993355MGALVEZ MARQUINA, MIGUEL24

33481989SGANDARA MORAL, PATRICIA12, 24

76969751KGANDARELA FERNANDEZ, JAVIER12, 24

33162419FGARCIA ALVELO, MARIA ESTHER12

71245328EGARCIA ARIAS, MARIA PILAR21

44479464VGARCIA CASAS, AURORA MARIA12, 24

44822352KGARCIA CASTRO, CESAR12, 13, 24

33265644PGARCIA CASTRO, RAMON24

34966917VGARCIA DOMINGUEZ, M. ANGELES24

35299324MGARCIA FONTENLA, DIGNA ESTRELLA12, 42

39454476TGARCIA FREAZA, MARIA DE FATIMA24

45662591RGARCIA FUENTES, MARIA LUISA24

36123727LGARCIA GRANDA, SONIA13

32835056AGARCIA MARTINEZ, MANUEL24

32669920FGARCIA PARDO, OLIVA BEATRIZ12, 24

35252534CGARCIA PEREZ, MARIA DEL PILAR12, 13

34265700RGARCIA QUINTELA, PATRICIA12, 24

33313783PGARCIA RON, GISELA12

34960836PGARCIA SANMIGUEL, MANUELA24

79320532HGARCIA SANTIAGO, ANA MARIA12, 24

33271220HGARCIA TERCEIRO, MARIA LUISA24

76827715XGARCIA VEA, MONICA20

36132255ZGARCIA VILABOA, BEATRIZ12

33339020ZGAYOSO PEREZ, PILAR42

32824880QGIL DE BERNABE CAMPOS, PABLO MIGUEL12

52950006GGIL GONZALEZ, EMMA MARIA12

46917919GOLDSMITH BONIGNO, CAROLINA24

44445900XGOMEZ COELLO, SILVIA12

35438270PGOMEZ DIAZ, MARIA TERESA13

34969653QGOMEZ FERNANDEZ, ALFREDO ANTONIO24

34991888XGOMEZ FERNANDEZ, MARIA DOLORES24

34637304VGOMEZ FERNANDEZ, MERCEDES12, 24

44452643ZGOMEZ LAMELAS, LUCIA12, 24

34952140YGOMEZ MARQUEZ, MARIA BELEN12, 13, 24

47367197PGOMEZ MORANDEIRA, JOSE LUIS24

35313436HGOMEZ MORGADE, ANA MARIA12, 24

34627803SGOMEZ RIVERA, VICTOR CASIANO24

44473131DGOMEZ SALGADO, YOLANDA12

44817956HGOMEZ SEOANE, MONICA12

34933289SGOMEZ SOTO, MARIA JESUS12

33334000PGOMEZ TRIGO, DOLORES12, 24

36132470EGOMEZ VITES, SILVIA12

33323484AGONZALEZ ABELLEIRA, MARIA TERESA13

77404762XGONZALEZ CAMPOS, ALBA TAMARA13

34918290NGONZALEZ CARBALLO, MARIA LUZ12, 24

71629108RGONZALEZ CASTAÑO, JOSE MARIA10

33351415NGONZALEZ CASTRO, ISABEL12, 24

36028099WGONZALEZ CORBACHO, PILAR12, 24

36152434EGONZALEZ ESTEVEZ, MARIA CELI12

33848739FGONZALEZ FERNANDEZ, MARIA ISABEL24

33308246ZGONZALEZ FERREIRO, CARMEN12, 24

76897329AGONZALEZ FREITAS, YOLANDA24

13921726XGONZALEZ GARCIA, ANA ISABEL13

44474259XGONZALEZ GOMEZ, EVA MARIA12, 24

34991385JGONZALEZ GONZALEZ, BIBIANA12, 24

NIFAPELIDOS E NOMECAUSAS DE EXCLUSION

44084987JGONZALEZ NEIRA, MARIA ELENA24

32777015ZGONZALEZ NOYA, ISABEL24

44458601SGONZALEZ OLIVEIRA, MANUELA24

76907668SGONZALEZ PEREZ, BRUNO24

44455950DGONZALEZ PEREZ, VANESA MARIA12

44821962EGONZALEZ RODRIGUEZ, NURIA12, 24

46895751QGONZALEZ RODRIGUEZ, RAQUEL12

34964413CGONZALEZ SANCHEZ, MARIA DEL ROSARIO24

76554230HGONZALEZ SANTALLA, AMANDINA12

76727954TGONZALEZ THURNER, BETINA12, 24, 42

33819834JGONZALEZ TRAVADELO, LUCIA13

44184576NGONZALEZ VARELA, MARTA13

76931224LGONZALEZ VARELA, MIRIAM12, 24

32751678TGONZALEZ VIDAL, MARIA JESUS16

32436718WGRANDIO GRANDIO, ANGELES24

34957083GUITIAN MONTERO, ANXELA12, 24, 42

35255537XGULIAS SEARA, MARIA ISABEL12, 16, 24

76828968KGUTIERREZ GARCIA, RUTH12, 24

33267849MHERMIDA CASTRO, MARIA DOLORES24

32823084ZHORMIGOS VALLE, VERONICA24

18254042NHORNOS SANCHEZ, GUSTAVO ALEJANDRO11, 12, 24

52493332HIGLESIAS AREA, MARIA JOSE12

44451682LIGLESIAS BARREIRO, MARIA LUISA12, 24

44081677SIGLESIAS BLANCA, DAVID16

33239234WIGLESIAS CAO, MARIA JESUS12, 24

33299517WIGLESIAS FERRACES, MARIA CONCEPCION12, 21, 24

32843807ZIGLESIAS PENA, VICTOR MANUEL24

44446821BIGLESIAS POLO, LAURA12

76998278MIGLESIAS VAZQUEZ, MARIA SUSANA12, 24

33339630AILLAN DIAZ, VANESA12, 24

44080247BINCOGNITO BUGALLO, CRISTINA24

44080246INCOGNITO BUGALLO, MANUEL24

33330167QINCOGNITO LOPEZ, MARIA DE LA PAZ12, 24

32653845DIRAGO JUNCAL, JOSE RAMON24

36024834JESUS PEREIRA, LAURA DE24

33422226YLACALLE VALENCIA, MARIA CARMEN12, 24

76516445ELAIÑO BRIONES-AREN, M. DE LOS ANGELES24

78793881XLAMAS GARCIA, RAQUEL12, 21, 24

77403720ALAMEIRO AZNAR, DIANA12

44468323PLAMELAS GUNTIN, INES12, 24

33849184SLATAS QUIJADA, MARIA JESUS24

32645364SLEAL FERNANDEZ, ALICIA MARIA24

32773429LEBON RIVAS, SUSANA12

44807870YLEIS RODRIGUEZ, YOLANDA MARIA24

76361946ZLEIS TRILLO, MARIA CARMEN24

33315809XLENZA PENELAS, PILAR12, 24

33346629XLINARES GARCIA, VERONICA24

32805661WLIÑARES NOYA, MARIA JOSEFA24

44454494WLOIS BRAVO, MARIA TERESA12

46903771DLOIS RUA, CRISTINA12

71521899HLOMBARDERO RODRIGUEZ, SONIA24

33856314SLONGARELA LOPEZ, MARIA TERESA24

78799583LLOPEZ ALODRES, SEVERINO12, 24

33281540BLOPEZ ARES, MARIA RAQUEL24

76813076ELOPEZ CAAMAÑO, TRINIDAD12

34934645LOPEZ CARNERO, M. MERCEDES12, 24

34968272SLOPEZ CID, MARIA AURORA16

33347504BLOPEZ DIAZ, ISABEL12, 24

16257468XLOPEZ DOAMO, MARIA DEL CARMEN13

34991093CLOPEZ FERNANDEZ, MANUELA24

44469932FLOPEZ GARCIA, EVA MARIA21

33304496JLOPEZ LOPEZ, FELISA24

33338037CLOPEZ LOPEZ, MARIA DEL MAR12, 24, 42

76861421KLOPEZ LOUZAO, OLGA24, 42

34986645BLOPEZ MIGUEZ, MARIA DOLORES12, 24

32688055HLOPEZ PERMUY, ANA BERTA12

33307351QLOPEZ PIECHO, MARIA DEL CARMEN12, 24

76609988LOPEZ RODRIGUEZ, CARMEN24

33339578CLOPEZ TORRON, MARIA SONIA12, 24

76578925BLOPEZ VARELA, BEATRIZ12, 13, 24

76405768KLOPEZ VARELA, EMILIA24

32598777ALOPEZ VAZQUEZ, JOSE RAMON24

34263823XLOPEZ VIDAL, MONICA12, 24

33341808LLOPEZ VILLAR, VERONICA12, 24

44806516DLORENZO MALLOU, ELVIRA12, 24

NIFAPELIDOS E NOMECAUSAS DE EXCLUSION

35463996CLOUREIRO BARCIA, JUANA12, 24

78787840YLOURIDO BLANCO, CARMEN24

28533822ELUNA LUNA, CARMEN12

46048066LLUZON FREIRE, MARIA ENCARNACION12

53181183PMANRIQUE PEREIRA, LOURDES12, 24

36073734MMAÑA GONZALEZ, ELISABEL12, 13, 24

35305676DMAQUIEIRA FILGUEIRA, MARIA DEL CARMEN24

45430387MMARIÑO AMOR, EVA12, 24

32419138VMARTIN PELLICER, MARIO12, 24

44472143XMARTINEZ ALVAREZ, SANDRA MARIA13

32834238JMARTINEZ COUTO, PAULA42

35569639RMARTINEZ DOMINGUEZ, LAURA24

44082303CMARTINEZ FONTENLA, ROCIO MARIA24

36119383EMARTINEZ GARCIA, MARIA MONTSERRAT12, 24

33543627JMARTINEZ LENZA, BEATRIZ24

32648532DMARTINEZ LOPEZ, MARIA ISABEL12

32749152GMARTINEZ LOPEZ, MARIA JESUS24

33320103AMARTINEZ LOPEZ, MONTSERRAT12, 24

44082341NMARTINEZ LUQUERO, PATRICIA24

76723129MMARTINEZ MARTINEZ, ROSA24

76512846BMARTINEZ MOSTEIRO, MARIA ANGELES24

32412622XMARTINEZ REGOS, MARIA DOLORES24

34928078WMARTINEZ RODRIGUEZ, ELVIRA24

34893888JMARTINEZ SANTIAGO, MARIA SUSANA24

36101368QMARTINEZ SOUSA, IRIA12, 24

00621539XMARTINEZ, MARÍA DEL PILAR11

46710246YMEJUTO VAZQUEZ, YOLANDA24

32571425KMELERO VILASUSO, ANTONIO42

34983017VMENDEZ VEIGA, ANDREA ISABEL24

76826081DMIGUEZ LOIS, CRISTINA12, 24

33854828RMINGUILLON DIEZ, MARIA JOSE12

33211316YMIRON REDONDO, MARIA DEL CARMEN16

46907230HMOAR IGLESIAS, JUAN12, 24

36031200KMODROÑO RODRIGUEZ, JOSEFINA ISABEL12

34263463HMOINELO VIDAL, MARIA BELEN12

36043567ZMOLDES CRESPO, ELENA12

52451047MOLEDO BLANCO, ANGELES12, 24

03964361NMONDACA BARRIONUEVO, NORMA MERCEDES11, 12, 24, 42

76890141ZMONTERO DAVID, MARIA ROSA12, 24

34996196VMONTERO PEREZ, ALEJANDRA21

32629775CMONTERO SANTIAGO, MANUELA24

76619796BMONTES VENCE, ELSA24

76576882SMORADO PARDO, MARIA PILAR12

76414113VMORAL RODRIGUEZ, AGUEDA DEL21

34955540WMORALES FARIÑAS, ROSA LINA42

16557085YMORENO LOPEZ DE LARRINZAR, MIRIAM12, 13, 24

33265131RMOSQUERA DE VALDIVIELSO, M. FATIMA24

33295313FMOSQUERA PAZOS, MARIA ANGELES13

53161204QMOURA PEREIRO, ROSA24

33320924LMOURE VAZQUEZ, MARIA EMMA16

32757522WMOURELLE BLANCO, M. CONCEPCION20

79327512YMOURELLE FERREIRO, MARIA CARMEN24

36162307MMOYA MENDEZ, NOEMI12, 24

35253264ZMUJICO LORENZO, ANA MARIA24

33284519TMUÑIZ GONZALEZ, RAQUEL24

52935977MMUÑIZ MARIÑO, MARIA VANESA24

09749331ENAVAJO VILLAZALA, MARIA VIOLETA13

33275242SNEIRA DIAZ, ANA ISABEL12, 24

32420839QNIEVES ROMERO, MARIA VICTORIA12, 21, 24, 42

33295583RNIEVES SIXTO, MARIA ISABEL12, 24

32654558DNODAR ELICECHEA, MARGARITA13

33289726DNOYA LOPEZ, MARGARITA12, 13, 24, 42

33335438CNUÑEZ NUÑEZ, MARIA TERESA12, 42

35766781XNUÑEZ PEREZ, JUANA24

35765707VNUÑEZ PEREZ, VIRGINIA13

76894626ZOCAMPO CARDALDA, ALEJANDRO13

76369348XOCAMPO GONZALEZ, SONIA24

35253077BOGANDO PAZOS, LEONOR24

44088013AOGANDO RAMALLO, VERONICA24

44476020TOLLEROS PEREZ, NATALIA12, 24

36112464AOLMO LEGORBURU, MARIA IZIAR DEL24

76720655SONTIVEROS GARCIA, SUSANA12, 24

76508145WORO ADAN, MARIA16

34268902YOSORIO PARDO, ALFREDO12

33262855WOTERO CAROLLO, ROSA MARIA12, 24

NIFAPELIDOS E NOMECAUSAS DE EXCLUSION

44450151YOTERO CORDERI, MARIA BENITA24

46906009QOTERO FAFIAN, LORENA24

76565607XOTERO FRANCO, TRINIDAD42

44089590QOTERO PEREIRAS, MARIA TERESA24

52490338ZOTERO PIÑEIRO, RAFAEL16

44462846MOUTEIRIÑO GALLEGO, ROSA MARIA21

33261267RPARDAL TUBIO, MARIA JOSE20

32812180NPARDO CASAS, MARTA MARIA12, 24

33337860GPARDO LOPEZ, ANTONIO12

34893835YPARDO MEDIN, MARIA ISABEL24

33324966JPARGA DORADO, MARIA ISABEL12

33833895KPARGA LOPEZ, MARIA DEL CARMEN42

33320685XPASARIN VARELA, ANA BELEN12, 24

34980589GPASCUAL CASTRO, ANGELA12, 24

36118616ZPASTORIZA ALFONSO, JOSE JUAN12

44088158XPATRICIO CAL, ANGELA12, 24

34956331BPAZ ALONSO, MARCOS12, 13, 24

76716942MPAZ MEIRIÑO, JAIME12, 24

46895209APAZ MORANDEIRA, SANDRA24

32677743XPAZ PENA, MARIA DE LOS ANGELES12, 24

32655729FPAZ SECO, RAQUEL21, 24

76563125NPAZ VIDAL, MARIA DEL PILAR12, 24

34963066FPAZ VILLAR, MARIA NIEVES12

32633699BPAZOS FREIRE, JUANA MARIA24

44805210PAZOS LAGO, PABLO12, 24

33258454VPENA CARDALDA, MERCEDES13

35307956NPENA GULIAS, MARIA JESUS12

36119257PENA LOPEZ, FLORA12, 24

53164452KPENA PAN, VANESSA12, 24

33338948BPENA QUIÑOA, MIGUEL ANGEL24

33278699EPENAS VIDAL, CLARA MARIA12, 24

36095704XPEREIRA EIRIN, GENARO24

79326948VPEREIRA MOLEDO, LILIANA12, 24

36099933FPEREIRA SABORIDO, ANTONIO24

34257264YPEREZ AYAN, MARIA DEL PILAR12, 24

36058763FPEREZ BLANCO, JOSE MIGUEL12

36087855GPEREZ BLANCO, MARIA ISABEL12

44460784JPEREZ BLANCO, MARTA12, 24

76575218FPEREZ DE ARRIBA, ROSA MARIA24

44816985JPEREZ GONZALEZ, ROSA12, 24

44840567CPEREZ MARTINEZ, BEATRIZ12, 24

35567624XPEREZ MARTINEZ, EVA12, 24

35307473NPEREZ PEREIRA, JUAN24

15959470TPEREZ REGUERO, MARIA CARMEN24, 42

44470809XPEREZ RODRIGUEZ, ANA MARGARITA12

44465500ZPEREZ RODRIGUEZ, BELEN12, 24

76559021WPEREZ RON, JOSEFA13, 24

76998941RPEREZ SANTOS, SUSANA12, 24

32409332DPIER BERMUDEZ, MARIA VICTORIA12, 24

46904509BPIER OBELLEIRO, MARIA VANESSA12, 24

33817311CPIN PEREZ, MARIA JOSE24

35324661LPIÑEIRO FILGUEIRA, ROSA MARIA24

33538159LPIÑEIRO LOPEZ, ANA BELEN24

78733039ZPIÑEIRO MARTINEZ, MARTA24

76868192FPIÑEIRO PADIN, PILAR13

52480825TPIÑON FONDEVILA, MARIA LUCIA24

32642563CPITA GALDO, ISABEL42

03334597POLO PEREZ, PAULA13

35441548CPORTELA CORES, MARIA JOSEFA12, 24

44483879QPORTELA PEREZ, CRISTINA42

34265450GPOUSADA LOPEZ, MARIA CARMEN24

34939935ZPRADA ALONSO, ASUNCION12, 24

76702770RPRADA RODRIGUEZ, ANA MARIA24

36172998RPRADO GROBAS, ANTIA XISELA21

76866781EPRECEDO GOMEZ, CRUZ21

34984621BPRESAS MAZORRA, MARIA DOLORES24

44828389DPRIETO CODESIDO, IRIA24

34636306PPRIETO LOPEZ, LAURA12

44448161VPROL FERNANDEZ, OSCAR24

34929034SPROL PROL, FRANCISCA12, 24

78788861SPROL RIOMAO, MARIA JOSE24

34978220GQUINTELA RODRIGUEZ, OLIVA MARIA12, 13, 24

47359789YQUINTELA VALLO, NATALIA12, 24

32838832FQUINTIAN GRANDIO, LAURA24

00663104ZRAMOS ACHA, PALOMA24

NIFAPELIDOS E NOMECAUSAS DE EXCLUSION

76929398XRAMOS MARSILLAS, EVA12, 24

33292203WRAMOS VERDE, RAMONA21

52470285VRAPOSO ANDUJAR, MARIA DEL CARMEN13

79322212LRAPOSO RAMA, MARIA ESTHER24

52471745MREBOREDO NOGUEIRA, BEATRIZ24

44834803YRECAREY GENDE, SONIA42

44827290ZREDONDO ESPARIS, VANESSA24

33320013MREGUEIRAL PEREZ, MARIA ESTER12, 24

32610025GREGUEIRO GONZALEZ, MARIA JOSE24

35473731AREY BRAVO, MARIA DEL CARMEN21

44084407PREY CARABELOS, SUSANA12, 24

44827151JREY GOMEZ, SUSANA12, 24

44823451QREY GONZALEZ, MARIA JOSE12, 24

33288211NREY MARIÑO, VITORIA12, 24

32813027PREY RODRIGUEZ, MARIA NOEL12, 24

52495570WRIAL GONZALEZ, CRISTINA12, 42

44831209TRIAL REY, SILVIA12, 24

30608578RICO FERRADAS, ROSA MARIA24

77000936HRIGUELA VILAR, PATRICIA12, 24

36047226QRIO OTERO, MARIA BEGOÑA DEL24

34263377RRIOS ABAD, EVA MARIA12, 24

32812749YRIOS CONDE, MARIA DEL CARMEN12, 24

44828013RIOS CORNES, ALBERTO24

33192487ZRIOS FABEIRO, M. JOSEFA24

32451571RIOS GARCIA, JOSE LEONARDO12, 24

33338012HRIOS REBOLO, LUCIA24

35563889RRIVAS CARRERA, MARIA CRUZ13

32803679KRIVAS GOMEZ, MARIA21

36170907ARIVAS JUANES, NATALIA13

33306573CRIVAS MARIÑO, JOSEFA42

78793006CRIVAS MIRANDA, ANA ISABEL24

76860504RRIVAS OTERO, M. JOSE24

34638483TRIVAS RIVAS, PILAR12, 24

53163021QRIVEIRO CAMAÑO, ROCIO12, 24, 42

44812708ZRIVELA CABANAS, PAULA13

33323581PRIVERA CORRAL, MARTA12, 24

36133537PRIVERA GONZALEZ, DAVID12

78797553JRODEIRO CARRILLO, EVA MARIA12, 24

44465686QRODRIGUEZ CACHEIRO, RAQUEL12, 24, 42

36161991BRODRIGUEZ CHAMORRO, LORENA12, 24

32806755SRODRIGUEZ FARIÑAS, MERCEDES12, 24

76827846ARODRIGUEZ FEIJOO, MARIA JOSE12, 24

76731297PRODRIGUEZ FERNANDEZ, ANA MARIA16

33248505RODRIGUEZ FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER24

34986752ARODRIGUEZ GAMALLO, MANUELA12

16291337TRODRIGUEZ GARCIA, MARIA DEL MAR12

76417196HRODRIGUEZ GARCIA, RAQUEL12

36039562BRODRIGUEZ GONZALEZ, JOSE FERNANDO16

44472376JRODRIGUEZ GUTIERREZ, RUTH12, 24

33351476GRODRIGUEZ LOPEZ, MARIA AURORA24

76341694WRODRIGUEZ MOURELLE, MARIA LUISA12

34638164ARODRIGUEZ OTERO, SUELKY MARIA24

33278451GRODRIGUEZ PINTOS, MARIA DEL MAR12

35465213HRODRIGUEZ PIÑEIRO, MARIA DEL CARMEN12, 24

76708854JRODRIGUEZ RAMOS, MARGARITA21

36027090MRODRIGUEZ RODRIGUEZ, ANA ISABEL24

33306748BRODRIGUEZ ROUCO, MIRIAM12, 24

44451609SRODRIGUEZ SALGADO, FRANCISCA12, 24

32687208ERODRIGUEZ SEÑORAN, ANA BELEN12, 24

32670203ZRODRIGUEZ VARELA, MARIA SONIA12, 24

34975941WRODRIGUEZ VAZQUEZ, MARIA JESUS20

34891647AROIBAL FATEIRA, MARIA EUGENIA12, 24

46910478TROIBAL FATEIRA, MARIA VERONICA12, 24

33832459BROMAN CAMBA, MARIA ANGELES24

35970762GROMANI LESTON, MARIA CARMEN12

32648741BROMERO LOPEZ, LUISA MARIA12

33256137TROMERO MARTINEZ, MANUEL24

32424111EROMERO VAZQUEZ, ARSENIO12, 13

35313586FROSADA OLIVARES, JOSE FRANCISCO24

44081338KROSALES FERNANDEZ, EDUARDO24

52498503ZROSALES GARCIA, SERGIA24

76827420ZROZADOS REY, MARIA PURIFICACION13

33300802ERUANOVA MOURULLO, MARIA JOSE13

33346389TRUBINOS FERNANDEZ, BETTI13

32668826VRUBIO SERANTES, SONIA MARIA24

NIFAPELIDOS E NOMECAUSAS DE EXCLUSION

34265754DRUIZ CASANOVA, MARIA HILDA13

36924204GRUIZ NUÑEZ, JUAN24

32686115XSAAVEDRA BORREIROS, MARIA VANESA12, 24

44459409HSABUCEDO MORILLO, RUTH12

34987034DSABUCEDO POUSA, MARTA24

35255696PSALGADO BARREIRO, Mª CARMEN24

76566716SSALGADO DIAZ, MARIA CARMEN12, 24

76566715ZSALGADO DIAZ, MARIA TERESA12, 13, 24

76715438LSALGADO FERNANDEZ, SANDRA12, 24

76871446HSALGUEIRO FERNANDEZ, RAQUEL24

34997183SSAMPAYO NOVOA, MARIA DEL CARMEN12, 24

32642114PSANCHEZ FRAGA, MAR42

76346846WSANCHEZ GARABATO, MARIA CARMEN24

34253813MSANCHEZ LOPEZ, ARACELI12, 24

02871646GSANCHEZ MAÑAS, CARMELA12

32844862BSANCHEZ PORRAL, MARIA ANGELA12, 24

76614543WSANCHEZ SEIJAS, M. CARMEN12, 24

76554015XSANTALLA MIRAGAYA, ALICIA12, 13

52490820JSANTIAGO BAMIO, CONCEPCION24

33997972QSANTOS REGO, NOELIA24

32767134TSARDIÑA BARREIRO, MANUEL24

33256062VSEBIO PEÑA, MARIA SOLEDAD12, 13, 24

36176179PSEIJO FRAGA, FELIX12, 24

33321626PSEIJO RODRIGUEZ, MARIA BEGOÑA12, 24

77001098LSEOANE CORTEGOSO, ALICIA24

33296062CSEOANE GARABAL, PURIFICACION12, 24

33270896QSEOANE MOSTEIRO, MARIA DE LA CONCEPCION24

35441137SERANTES ACUÑA, MONICA12

32821641CSERRANO CASTRO, JOSE LUIS24

44824756XSEXTO SUAREZ, MARIA DEL CARMEN24

32435829XSILVA AGULLEIRO, MARIA DEL CARMEN12

78790388RSILVA ESTURAO, MONTSERRAT12, 24

34946810NSILVA OLIVEIRA, CARMEN MARIA24

35317152PSILVA PARADA, MARIA DOLORES21

44465414CSILVA PEREZ, CONSUELO24

36063215CSIO ESCUDERO, ASUNCION12, 24

33259778FSOBRADELO RODRIGUEZ, OLGA24

79317445JSOBRINO GARCIA, PILAR12

36048224WSOTELINO COUÑAGO, ELSA12, 24

09434357XSOTO DIAZ, LIDIA12, 24

44826520ASUAREZ CASTRO, MARIA16, 24

76369487BSUAREZ HUERTAS, PABLO ERIC12, 24

35470650GSUAREZ NAVIA, MARIA DEL CARMEN24

76369489JSUAREZ PALLAS, GLORIA MARIA13

52481025QSUAREZ SEGADE, MARIA TERESA24

76363090PSUAREZ SUAREZ, MARIA JOSE24

46897379BSUEIRO BARRA, JUAN ALBERTO24

36110619KTABOADA GONZALEZ, ARACELI13

35279511HTAPIA CAMBA, JOSE24

47356866GTAPIA JULIAN, DANIELLE24

53110694ZTARACIDO REINALDO, PATRICIA24

33260900WTATO PINTOS, MARIA DOLORES12, 24

33861140BTELLADO FERNANDEZ, MARIA MANUELA20

34892406ATORRE CANCELO, IRIA ROSALIA DE LA24

44085977ZTORRES CALVO, SANDRA24

33237189GTORRES FERNANDEZ, PURIFICACION24

34934980GTORRES MANGANA, MARIA ANGELES24

76806646DTORRES QUINTEIRO, MARIA21

33849946HTOUZON VEIGA, MARIA REMEDIOS12, 24

44816015DVAAMONDE BERNARDEZ, MARIA ANGELES24

77593883WVAL VILLARINO, BEGOÑA24

33325931NVALCARCE FERNANDEZ, MARIA JOSEFA24

33304611JVALCARCEL LOPEZ, YOLANDA24

33349701TVALCARCEL NEIRA, ROCIO12, 24

44467286YVALEIRAS CARREIRO, ALVARO13, 42

18210833PVALENCIA REGUEIRO, ANTONIA12, 24

46899732HVALENCIA ROMAR, ERMITAS12

34892413XVALLE CENDAN, ANGELES12, 20

36074839YVALTIERRA GONZALEZ, SARA MARIA16

34942040AVAQUEIRO RODRIGUEZ, MARIA CONSOLACION24

76403557HVARELA BAÑOBRE, MARIA CRUZ12

33335303TVARELA GUERRA, MARIA JOSE12, 24

15788150FVARELA MARTINEZ, MARIA MILAGROS24

33844932HVARELA VAZQUEZ, PILAR12

32817140GVAZQUEZ ALVAREZ, ANA12, 24

NIFAPELIDOS E NOMECAUSAS DE EXCLUSION

46900707GVAZQUEZ ANDRADE, TANIA24

76731852BVAZQUEZ BLANCO, MARIA JOSE12

44450329TVAZQUEZ CAMBEIRO, FINA24

33335077GVAZQUEZ CASTRO, RUBEN12, 24

76618130RVAZQUEZ DIAZ, MARIA TERESA42

76410766MVAZQUEZ FREIJOMIL, MARIA PURIFICACION12

79312609FVAZQUEZ GONZALEZ, MARIA VICTORIA12, 24

76344213ZVAZQUEZ IGLESIAS, MARIA JESUS21

76619215MVAZQUEZ LOPEZ, GUADALUPE12, 24

35316009SVAZQUEZ MEIJON, ANA ISABEL12, 24

36154968VAZQUEZ MORENO, OLALLA12, 24

76622708WVAZQUEZ RODRIGUEZ, ALBERTO JOSE12

33313601XVAZQUEZ RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN10

76577722GVAZQUEZ TALLON, MARIA JOSE12, 24

76723184ZVAZQUEZ VASALLO, CARMEN12, 13, 24

35321100TVEIGA BRETAL, MONICA16

33828248DVEIGA LORENZO, MARIA EVA12, 24

33288957EVEIRAS CASTENDA, MARIA ISABEL12, 24

32776209JVENTURA PAZ, M. MAGDALENA13

32839640XVERDE SAAVEDRA, MARIA TERESA42

76822533AVIANA AGUIAR, JACQUELINE13

33235703JVICENTE REY, MARIA ROSARIO13

33336093PVICENTE RODRIGUEZ, ANGEL12

77003353CVIDAL LUNA, LILIANA12, 24

35308639MVIDAL RASCADO, MARIA JOSE12, 24

76998477CVIDAL SOBRAL, MARIA LUISA24

77404600DVIDUEIROS SOUTO, ROCIO24

77406888CVIDUEIROS SOUTO, VANESSA24

33236159DVIEIRO FANDIÑO, MARIA LUZ12

44468411GVIEITEZ CALVIÑO, MONICA24

36045846QVILA COSTAS, MARIA NIEVES DA24

44454422EVILA GOMEZ, PATRICIA12, 24

44454421KVILA GOMEZ, ROSA ELENA12, 24

33347612GVILA REIJA, IVAN12

32827058DVILARIÑO BRAZA, MARIA JOSE13, 24

33301810HVILARIÑO PEREIRA, MARIA JOSE12, 24

76512096CVILARIÑO TIZON, MARIA LUISA24

76619536GVILAS GONZALEZ, JOSE MANUEL21, 24

76931899GVILLA MUJICO, SILVIA24

46050310DVILLABONA RIO, MARIA NURIA12, 24

33347893DVILLADONIGA REY, MARIA JOSE12, 24

33540546ZVILLAR DARRIBA, MARTA12, 24

35290027TVILLAR LOPEZ, JORGE12, 24

34904076NVILLAR NOGUEIRA, EMILIA12, 24

76345414LVILLAR POSE, JOSE MARIA24

44082887YVILLAVERDE GULIAS, MONICA12, 24

33296245LVILOUTA IGLESIAS, PILAR12

33338047FVIÑAS PENELAS, OSCAR12, 24

44450894JVISO VAZQUEZ, MARIA TERESA12, 24

33860116EVIZCAINO GUTIERREZ, MARIA CARMEN24

Grupo IV. Categoría 006 (axudante servizos técnicos e outros).

NIFAPELIDOS E NOMECAUSAS DE EXCLUSION

32659821MACCION PORTO, JUAN ALBERTO14, 42

32799156YALVAREZ ARAUJO, BENITO14, 24

77003937YALVAREZ CAMPO, FERNANDO14

33548839GALVAREZ PIN, MARCOS14

44469593JBARRIL FERNANDEZ, FELIX14

11924271JBUGALLO MIGUEZ, JESUS24

32789471GCAMIÑO SANTOS, JUAN ALFREDO14

44451180TCANTON ALFONSIN, CARLOS12

32672999GCARBALLEIRA LAMAS, MANUEL ANDRES53

78795735NCASAIS SAMBADE, RAMON14

34966976FCASAS PEREZ, JOSE MANUEL14

78735570SCASTRO GUARDADO, OSCAR12, 24, 42

34886253ZCASTRO PEREZ, CANDIDO14

46910200KCORRAL ALONSO, IAGO14

32688122QCORRAL MARIÑO, JAVIER53

35303862NCOSTA VILLAVERDE, MIGUEL24

NIFAPELIDOS E NOMECAUSAS DE EXCLUSION

32412317GCOUSILLAS RAMOS, JESUS ANGEL14

32652227RDIAZ REGUEIRA, JOSE MANUEL14

32673328BDOVAL CARREIRA, JUAN53

76811680YENRENZA SOLIÑO, SERAFIN21

33321280FFERNANDEZ MAGADAN, JOSE LUIS14

34893789YFERNANDEZ PEREZ, LUIS JAVIER14

32785527QGARCIA VIDAL, EDUARDO14

32843227DGERPE BARBEIRA, JOSE14

79312402FGIL SOUTO, RAMON14, 21

46917919NGOLDSMITH BONIGNO, CAROLINA14, 24

32774880HGONZALEZ RODRIGUEZ, JOSE MANUEL14

46861329WGONZALEZ VALDEPEÑAS, JUAN12, 24

76302724VIGLESIAS ABELEIRA, DOMINGO14

32798273CIGLESIAS MOSTEIRO, MANUEL12, 24

32812729DJORGE PAINO, OSCAR14

46909855KLOPEZ FERNANDEZ, DANIEL14, 24

33201263GLOPEZ REGUEIRO, MANUEL ANGEL14

33351216CLOPEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO24

32655534LMACEIRAS PEDREIRA, ALBERTO LUIS12, 24

32698392MMARTINEZ MOSQUERA, JOSE MANUEL14

36094152EMARTINEZ SEREN, JOSE CARLOS14

34893848LMEIJIDE MELLA, ROBERTO14

46904976HMENDEZ SANCHEZ, DAVID12, 14, 24

33324675KMUIÑA LUNA, JOSE ANTONIO24

76822312NNERCELLAS DE LA TORRE, JUAN JOSE14

36094889TOBENZA GULIAS, DAVID14

47353746NOTERO SOUSA, JOSUE12, 24

34951095LOTERO SUAREZ, JOSE LUIS42

32840650PPANETE CIMAS, ESTEBAN14

32753139NPASTORIZA GARCIA, FRANCISCO JOSE14, 24

36156102XPAZ LEMA, JAVIER14

44836400QPAZ OTERO, GUILLERMO14

35284182CPAZOS SANJORGE, RAMIRO14

33273264SPEREZ SAA, JOSE14

36117312KPOUSA MARTINEZ, ALFREDO12, 24, 42

36117313EPOUSA MARTINEZ, ANGEL12, 24, 42

46916259PRAMOS VARELA, DAVID14

76572858QREGODESEBES FERNANDEZ, VICTOR MANUEL14

11378103AREIMONDO VALEA, MANUEL JOSE14

34918899TRODRIGUEZ GONZALEZ, ADOLFO14, 24

33325248LRODRIGUEZ LOPEZ, JOSE LUIS24

33339604TRODRIGUEZ NUÑEZ, MARCOS14

34898915AROEL VILAS, ANTONIO12, 24

32778507BROLDAN DOVAL, CARLOS ENRIQUE53

33544439CRUBIO DIAZ, MIGUEL14

07817231ZSANCHEZ MORALES, JOSE ANTONIO14

35324370GSOTO CANOSA, MANUEL14

34980276JSOTO SANCHEZ, ANDRES21

44833764WSUAREZ ALONSO, BRAIS21

33999581STEIJEIRA RAMOS, ANDRES14

32824077HTORREIRA ALLO, FERNANDO14

33997714BVALCARCEL MOURA, RUBEN14

33338987GVARELA CASTRO, RUBEN12

36099100WVELOSO COSTAS, JESUS24

53181782DVILLAR CARBALLO, DIEGO21

Grupo IV. Categoría 007 (garda xurado fluvial).

NIFAPELIDOS E NOMECAUSAS DE EXCLUSION

33340405LABUIN SANFIZ, MARIA12

35564781LALVAREZ ALONSO, OSCAR14

34999927EALVAREZ GONZALEZ, ANDRES14

76714937RALVAREZ GONZALEZ, JOSE LUIS14

44815659KALVAREZ QUINTAS, ALICIO ANTONIO14

32795826BBLANCO CANDAL, JESUS MARIA10

36114210RBLANCO MARTINEZ, RUBEN12, 24

32806860MBLAZQUEZ LOZANO, JAVIER24, 42

46916258FBOCIJA RAMOS, MARTIN14, 24

44843734JBOO CREGO, MARTIN53

34899261GCAAMAÑO OTERO, MIGUEL VICTOR14

32649149MCALVO BUYO, MANUELA24

33312988HCANTO BASANTA, JOSE LUIS14

NIFAPELIDOS E NOMECAUSAS DE EXCLUSION

44805500MCARBALLO BENITO, FRANCISCO JOSE12, 24

79314458QCARBALLO MARTINEZ, SEBASTIAN24

34966976FCASAS PEREZ, JOSE MANUEL14

36106904DCASCALLAR VARELA, RAMON12

76415253FCASTRO CASTRO, SUSANA12, 24

34873952HCASTRO EIRAS, MANUEL ANXO24

32820258VCASTRO RODRIGUEZ, EDUARDO14, 42

36083893KCHAVES MARTINEZ, CAMILO12, 24

52452582RCORTES REBOLLIDO, CLARA MARIA14

44812504VCOUTO MENDOZA, OSCAR24

76821607CDAFONTE DIEGUEZ, CARLOS14

36146661EDOMINGUEZ ENRIQUEZ, JUAN14

32672866DDOPICO PITA, RAFAEL14

78794243SDURO SANCHEZ, DIANA51

34985758KFEIJOO SOTO, DANIEL24

33333054MFERNANDEZ ALVAREZ, JOSE MANUEL14

33308463RFERNANDEZ ALVAREZ, JOSE RAMON15

33851552ZFERNANDEZ BERMUDEZ, MANUEL14

33302095GFERNANDEZ CHAO, BEGOÑA14

76562873JFERNANDEZ DIAZ, ELISEO14

33351890GFERNANDEZ LOAS, MARIA DE LOS ANGELES14

76578255PFERNANDEZ VAZQUEZ, JAVIER24

33331433VFERREIRO DIAZ, KATIA42

34996096DGARCIA GONZALEZ, RAMON13, 15

76992536JGARCIA LEMOS, FELIPE14, 24, 42

15976354WGARCIA PERNAS, JOSE LUIS14

45429342HGARCIA SUAREZ, JESUS RAFAEL12, 24

35568221DGONZALEZ DOMINGUEZ, JOSE24

77002502CGONZALEZ GONZALEZ, JOSE MARIO42

76716375JGONZALEZ MARQUINA, BENJAMIN24

32798273CIGLESIAS MOSTEIRO, MANUEL12

33541197KLEGASPI ANIDO, LAURA12, 24, 42

35311684ZLINO GARCIA, SONIA15

34260419XLOPEZ CAMPO, ROSARIO14

33333310PLOPEZ DIAZ, JOSE LUIS14

76576313KLOPEZ MENDEZ, MANUEL14

36103368SLOPEZ SANCHEZ, ENRIQUE12, 24

36108094ALOUREIRO LOPEZ, MANUEL14

32677480TLUGARO SECO, UXIO42

33298618TMARTIN LORENZO, GUSTAVO ADOLFO24

32419138VMARTIN PELLICER, MARIO14, 24, 42

33853961PMARTIN ROIS, MANUEL ANGEL14

79326096QMARTINEZ LLAMAS, MANUEL ANGEL14, 15, 20

09793478DMARTINO PEREZ, JOSE MANUEL53

32842254WMONTESEIRIN SUAREZ, SONIA24, 42

44458221AMOURE LORENZO, MIGUEL ALEJANDRO14, 24

71425991CORDOÑEZ DOMINGUEZ, SANTIAGO14

33537492LOSORIO FERNANDEZ, GUSTAVO12

34951095LOTERO SUAREZ, JOSE LUIS42

76901025LPEREIRA RIVEIRO, CRISTIAN14

35463043XPIÑEIRO SANTOS, MARIA DEL ROCIO14

33334513SQUIÑOA GONZALEZ, ALBERTO14

34262906JQUINTANA LOPEZ, IVAN14

33282727WRAMA VILLAR, ANTONIO12, 24

32815997BRAMOS GENDE, MONICA12, 24

44827094WRAMOS RUA, ANA ISABEL24

34997772YREBOREDO CARNEIRO, ROBERTO CARLOS12, 24

33327774SREGUEIRO BLANCO, MANUEL14

33317750LREIMONDEZ LOPEZ, EDUARDO24

35324486MRIVAS IGLESIAS, VICTORIANO24

76572775WRODRIGUEZ CARRETE, FRANCISCO OSCAR14

34954795QRODRIGUEZ SUAREZ, MIGUEL ANGEL13, 14

52934415FSABORIDO GARCIA, GERINO24

78799437BSANJUAS FERNANDEZ, JAVIER IGNACIO14

36077003PSANTOS PEREZ, ALVARO12, 24

33302835PSECO MUIÑA, JOSE LUIS42

76365315WTASENDE GONZALEZ, JOSE LUIS14

33337881WTORRE RODRIGUEZ, JULIO24

32704030PVARELA GARCIA, SANTIAGO24

33330599BVAZQUEZ LIZ, JUAN CARLOS14, 24

45848448HVAZQUEZ NIETO, MARTIN53

36149961XVAZQUEZ UBEIRA, DAVID ALEJANDRO20

35569372XVILLADANGOS FERNANDEZ, XAQUIN24

33280063YVILLAR PIAS, JUAN CARLOS14

32818085YVILLAR VILLAR, VICTOR MANUEL14

NIFAPELIDOS E NOMECAUSAS DE EXCLUSION

44819860JRAMAS CEBEY, JUAN CARLOS12, 24

34262350DFERNANDEZ GONZÁLEZ, CARLOS12, 24

Grupo IV. Categoría 016 (condutor).

NIFAPELIDOS E NOMECAUSAS DE EXCLUSION

33262584FAGRELO GIADAS, ARTURO12, 24

33282175WALDREY FANDIÑO, JOSE LUIS12, 24

52471026EALLER CAMIÑA, CRISTOBAL12, 24

76576372ALVAREZ ARANGO, JOSE MANUEL12

36103864MALVAREZ BARCIA, DELMIRO12, 24

34919630HALVAREZ CABO, ROGELIO RAMON42

33324929EALVAREZ PRIETO, JOSE LUIS13

71414725RAMEZ BORREGO, VALENTIN12

32841143HAMIL BARBEITO, PABLO RAFAEL12

34933949PAMORIN REY, MANUEL24

76889138TANDION TATO, GERARDO42

32815076XANDRADE GOMEZ, JUAN CARLOS42

33330602ZANLLO PICO, EDUARDO24

35321240WARGIBAY FONTAN, SANTIAGO12, 24

35555950CBACELO BACELO, ANGEL13

32689960ZBARBEITO VARELA, PEDRO ANTONIO12, 24, 42

36053376WBARCIELA VILLAR, MANUEL21

33276804JBARREIRO VAZQUEZ, JOSE MANUEL12, 24

79311289KBARROS MANTEIGA, JOSE ANTONIO42

76719032WBASALO DOMINGUEZ, LUIS12, 24

34996747QBERMEJO ANSIA, LAUREANO12, 24

53165796PBERTOLO PENEDO, JOSE24

33298440YBLANCO EIRIS, JAVIER21

35282829RBLANCO FRESCO, JOSE ANTONIO12, 24

76965724LBOO ROMERO, FERNANDO13

76873412BUEY TOURIÑO, VICTOR JESUS DEL12, 42

11924271JBUGALLO MIGUEZ, JESUS24

76365368DCAAMAÑO CANCELA, ALFONSO12, 24

33848894RCABADO LOURES, MANUEL12, 24

32760213WCAINZOS ESPIÑEIRA, JOSE CARLOS12, 24

76354749QCALVIÑO FRAGA, JOSE MANUEL12, 21, 24

33206730CCAMPOS LOURIDO, MANUEL13

44457071ACAMPOS QUEVEDO, JOSE MANUEL12

52433031TCANCELA CANCELA, JOSE MANUEL12, 24

32643389HCANEIRO LEAL, ELEUTERIO ABEL42

36122455NCARNERO FERNANDEZ, JOSE ANTONIO20

35302140SCASAL SANTOME, MARIA DEL PILAR12, 24

52482716CASTELO MOSQUERA, CESAR ANTONIO12, 24

76822928FCASTELO MOSQUERA, IGNACIO13

34941299KCASTRO GONZALEZ, JUAN LUIS12

44819458WCASTRO LIÑARES, TOMAS12, 24, 42

34990707WCEBALLOS CARRERA, JUAN LUIS24

34928915BCID MENO, EDUARDO12, 24

35246839YCOLLAZO CANDA, CARLOS24

42867993HCOLON LOURO, MARCO ANTONIO13

46910588HCORZO GARCIA, DANIEL12, 24, 42

32840076DCORZO GARCIA, RAMON12, 24, 42

76814600MCOSTA REQUEIJO, AMADOR13

36072692COSTAS ABRIL, JESUS12, 24

36044456YCOSTAS ABRIL, JOSE12, 24

33300618ECOSTOYA VARELA, JOSE MANUEL12, 24

32828882QCOTOS MAREY, DAVID24

32643839PCOUCE PONCE, ANTONIO24

32823720YCOUCEIRO ALVARIÑO, SANTIAGO13

53161585YCOUCEIRO FREIRE, RAMON MIGUEL13

35453105COUSIDO HERMIDA, FRANCISCO JAVIER12, 24

36095552LDOCAMPO SUESCUN, JOSE ANTONIO12

33339352RDOMINGUEZ LAMA, MARCOS24

33265101VDURAN REY, MANUEL24

76570338AENRIQUEZ ALONSO, PEDRO12

33277274TESPIÑEIRA GOMEZ, JOSE ANTONIO24

44076676MFARIÑA ABOY, GABRIEL13

34965672ZFARIÑAS GONZALEZ, JOSE LUIS16

35482637PFERNANDES ALMEIDA, FLORENTINA13

34949795FFERNANDEZ ALVAREZ, JOSE ANTONIO12, 24

32680491KFERNANDEZ GARCIA, MODESTO20

NIFAPELIDOS E NOMECAUSAS DE EXCLUSION

33325291QFERNANDEZ IGLESIAS, JOSE42

33845644VFERNANDEZ LEGASPI, JOSE12

32671845TFERNANDEZ LOPEZ, ANDRES13

76623222XFIGUEROA RODRIGUEZ, JULIO FERNANDO24

33332948ZFOLGUEIRA LOPEZ, JUAN CARLOS24

33326983YFORJA ROZAS, MANUEL JOSE24

33285960SFORMOSO LESTON, JOSE DOMINGO12, 24, 42

46918597TFRAGA DON, DAVID12, 24

32797874NFRAGA DON, JOSE MANUEL12, 24

32838101NFUEGO GONZALEZ, JOSE LUIS42

36128943ZGARCIA BARRIO, LUIS24

34259838GGARCIA FERNANDEZ, JOSE RAMON24

32638606LGARCIA LOPEZ, ANTOLIN24

76869106RGARCIA LOPEZ, JESUS12, 24

34995033GGARCIA RODRIGUEZ, JUAN JOSE12

33320159JGAY BOADO, JOSE12, 24

32614792XGIZ CASTRO, JOSE INOCENCIO12, 13, 24, 42

76572349JGOMEZ ARES, CONCEPCION24, 42

35478948EGOMEZ CRESPO, PABLO24

35565143JGOMEZ GONZALEZ, DARIO12

32435054VGOMEZ PEREZ, JOSE MANUEL12

76898220CGONZALEZ ALVAREZ, JOSE24

35444755FGONZALEZ CORTIZO, FRANCISCO JAVIER12

35280641KGONZALEZ JUNCAL, MANUEL12

77406443NGONZALEZ MENDEZ, JUAN JOSE12, 24

36009392VGONZALEZ MOUGAN, JOSE ANTONIO13

32438262MGONZALEZ PILLADO, ANGEL12

34981206TGONZALEZ QUINTELA, JOSE RAMON12, 24

76620688YGONZALEZ RODRIGUEZ, JOSE LUIS24

34255783CGONZALEZ SOTO, SILVINO13

32808973WIGLESIAS LOPEZ, JOSE ANTONIO13

32843807ZIGLESIAS PENA, VICTOR MANUEL24

53113498NIGLESIAS PORTELA, DAVID24

33296586SIGLESIAS REY, FERNANDO24

76410499ZJAREL SAAVEDRA, FERNANDO24

35294676ALAMAS CABALEIRO, EMILIO12, 24

44471058VLAMELAS GUNTIN, ROBERTO12, 24

36100696BLEGARRETA BARROS, NICOLAS RAMON12, 24

35302787HLOIRA BARROS, JOSE BERNARDO13

33347154YLOMBAO RUIZ, OSCAR24

44819912LLOPEZ ALDREY, LINO24

33857530NLOPEZ CRIBEIRO, SUSANA24

34936368NLOPEZ GONZALEZ, PABLO24, 42

38064583LOPEZ IGLESIAS, JULIO MANUEL12

33329283YLOPEZ LOPEZ, JAVIER24

33351216CLOPEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO24

34263479BLOPEZ VAZQUEZ, ANTONIO42

33344927XLOZANO ALONSO, XOSE MANUEL24

76618595YMAGDALENO GONZALEZ, JOSE ELIAS BERNARDINO24

34967740NMAGIDE NOVOA, BRUNO24

35788408VMARTINEZ DOMINGUEZ, JOSE13, 42

44811393XMARTINEZ FRAGA, XABIER12, 24

76351363BMARTINEZ LOURO, ANTONIO24

34262901PMARTINEZ RODRIGUEZ, JOSE CARLOS12

34893686HMARTINS SOUTO, RAUL12, 24

32434479VMATOS IGLESIAS, EMILIO JAVIER24

35471847MMEJUTO BREA, MANUEL12, 24, 42

33342247KMENDEZ REY, IVAN24

52480714GMERA RIELO, JOSE MARIA12, 24

78734851DMIRANDA GERMADE, JOSE LUIS12, 42

33822370LMONTERO LOPEZ, JOSE24

76778581GMOSQUERA BARGO, MARCOS20

36163040WMOSQUERA RODRIGUEZ, JERONIMO24

52472384TMOSTEIRO MOIMENTA, JESUS MANUEL24

76580192JMOURE BLANCO, ABELINO12

76576054SMUÑIZ VIZOSO, FERNANDO24

36087490FNOVELLE FERNANDEZ, ALVARO24

34937466YNOVOA VALCARCEL, ALBERTO12

32411473BNUÑEZ COZAR, LUIS10, 22

44083829MOGANDO VIEITEZ, DAVID13

34260211DOLMO GARCIA, FERNANDO12, 24

33287058DOTERO OTERO, JOSE MANUEL24

52490338ZOTERO PIÑEIRO, RAFAEL16

33349060APALLARES ABELLA, JOSE LUIS12, 24

44811997QPARCERO FERNANDEZ, JUAN CARLOS12, 24

NIFAPELIDOS E NOMECAUSAS DE EXCLUSION

34985576TPARDO VAZQUEZ, JUAN ANTONIO42

33338760FPASARIN GARCIA, ALEJANDRO LUIS12, 24

33280253NPAZ CASTIÑEIRAS, ROBERTO12

34998554YPENEDO VIDAL, SERGIO12, 24

34934121LPEREIRA IGLESIAS, CARLOS12, 24

32448987NPEREZ FERNANDEZ, ALBERTO24

33318476PEREZ FONTAL, JOSE MANUEL24

35438703GPEREZ GALIÑANES, APOLINAR13

34962213MPEREZ PEÑA, BENITO24

32753935APIÑEIRO BATALLA, FELIX12, 42

34263048VPOMBO TORRES, JOSE LUIS24

52493717NPORTABALES LOPEZ, ROBERTO12, 24, 42

36176123KPORTOMEÑE DIAZ, FRANCISCO13

44448161VPROL FERNANDEZ, OSCAR24

35318272RQUINTANS GIL, MARCOS12, 24

44820796YREBOREDO BECERRA, JOSE MANUEL12, 24

76866249LRICO RIVEIRA, ALBERTO24

76407721LRIOLA HERMIDA, JOSE24

34957954RRIVAS RODRIGUEZ, ANTONIO53

34988535SRODRIGUEZ CARBAJALES, JULIO CESAR12, 24

76709091CRODRIGUEZ LOPEZ, MANUEL12

44466434MRODRIGUEZ RODRIGUEZ, ELADIO12, 24

33335098WRODRIGUEZ RODRIGUEZ, JOSE MANUEL12, 24

33347907TRODRIGUEZ ROUCO, MARCOS12, 24

33807423ESAAVEDRA MILAO, FRANCISCO GUMERSINDO13

76930585RSALOMON GARRIDO, MIGUEL ANGEL12

44450921VSANCHEZ DEVIGO, ANTONIO12

44805652LSANCHEZ GRELA, JOSE ANTONIO12, 24

33296243VSANCHEZ NIETO, JUAN MANUEL24

46917136BSANCHEZ PONTE, DAVID21

79310768YSANCHEZ SANCHEZ, JESUS MANUEL24

32832900DSANTAMARIA GOYANES, JUAN MANUEL12, 24

33807942NSANTE LOPEZ, JUAN ANTONIO12, 24

32667310LSARDIÑA BASOA, VICTOR MANUEL12, 24

32810878KSEOANE SANCHEZ, JUAN LUIS42

32678483ZSOTO RODRIGUEZ, ANDRES ALBERTO12

47351127SSOUTO FERREIRO, JAVIER24

44815045MSOUTO FREIRIA, ALBERTO12, 24

44484757CSOUTULLO ALVAREZ, MARCOS12, 24

76895107NSUAREZ COUÑAGO, JOSE MANUEL21

76969165XTEIJEIRO BLANCO, RUBEN21

33320671LTRINDADE PINHEIR, JOSE LUIS21

76616915MVALDES LOPEZ, EMILIO42

52471446MVARELA FEROS, MANUEL13

76706734DVARELA GONZALEZ, JESUS MIGUEL24

76813673KVAZQUEZ QUINTEIRO, RAMON24

76576106KVAZQUEZ TOURAL, SANTIAGO20

44448663JVERGARA GOMEZ, FRANCISCO JAVIER12

39704358XVERICAT MIRET, EDUARD12, 24

33833886NVILA PERMUY, ALEJO13

33328489VVILABOA BURGO, JOSE FRANCISCO24

76867806NVILABOA IGLESIAS, JOSE MANUEL13

32818085YVILLAR VILLAR, VICTOR MANUEL24

Grupo IV. Categoría 025 (cargador, tremoeiro).

NIFAPELIDOS E NOMECAUSAS DE EXCLUSION

33228337FCANEDO LAMELA, EDUARDO ALONSO13

Grupo IV. Categoría 028 (auxiliar produción-dirección).

NIFAPELIDOS E NOMECAUSAS DE EXCLUSION

09024809TFIUZA RODRIGUEZ, IVAN24

44461276EGONZALEZ RODRIGUEZ, ANA BELEN42

36022052GLAGO ABALDE, JOSE CARLOS12, 13, 24

32757381ELEGIDE QUINTELA, ENRIQUE42

33343988ZLODEIRO FRAGA, JOSE ANGEL15

71521899HLOMBARDERO RODRIGUEZ, SONIA24

NIFAPELIDOS E NOMECAUSAS DE EXCLUSION

33348690RPEREZ AFONSO, JOSE MANUEL24

33274976WPOSSE ARENAS, CONCEPCION13

33336039TRODRIGUEZ ARES, BELEN13, 24

36120914NRODRIGUEZ MARTINEZ, RUBEN24

33285857GSANTAMARIA CASTRO, ALBERTO12

33261189SSANTOS PEREZ, FRANCISCO JAVIER20, 53

Grupo IV. Categoría 039 (auxiliar de autopsias).

NIFAPELIDOS E NOMECAUSAS DE EXCLUSION

18593756GALVAREZ MARTINEZ, ANA ISABEL24

33261387YARIAS APARICIO, MARIA DEL CARMEN12, 13, 24

76726137TARIAS DA SILVA, JUAN CARL0S20, 53

32672275QBARROS ALFAYA, MONTSERRAT12

76517349YBATALLA ONS, AGUSTIN24

47350551ZBENEDETTO PASPATTY, MANUELA ISABEL53

44076829CCASTRO GARCIA, ANA BELEN12, 24

33843172YFERREIRO RUBINOS, MANUELA24

33256435EGAREA RAMOS, FERNANDO42

34991732SGOMEZ FERNANDEZ, JESUS20

10087687WGONZALEZ HERBON, JOSE MARIA53

44461275KGONZALEZ RODRIGUEZ, NATALIA13

36022052GLAGO ABALDE, JOSE CARLOS12, 13, 24

76722457TLOZANO FERNANDEZ, VERONICA24

76512846BMARTINEZ MOSTEIRO, Mª ANGELES24

32684573DMENAYA VARGAS, REBECA12

33852721XNEIRA VAL, DELFINA21

33262855WOTERO CAROLLO, ROSA MARIA24

33297000SPALLARES LOPEZ, OSCAR12, 24

44084407PREY CARABELOS, SUSANA12, 24

44080840YRODRIGUEZ CANEDA, Mª JESUS12, 24

36132977TRODRIGUEZ DOVAL, YOLANDA12

32803197ERODRIGUEZ FERNANDEZ, NURIA INMACULADA12, 24

53110741SSOUTO PIÑEIRO, MARIA JOSE24

35474247JVAZQUEZ FERRO, JOAQUIN15

34628230MVISO GARDON, MOISES53

Causas de exclusión:

10: instancia fóra de prazo.

11: non posúe a nacionalidade exixida.

12: non declara que posúe a titulación exixida.

13: solicitude sen asinar.

14: non reúne o requisito da titulación.

15: documentación sen cotexar.

16: falta certificado de compatibilidade das funcións.

17: non ten o tempo exixido na convocatoria.

18: non é persoal laboral fixo.

19: non presenta modelo oficial de solicitude.

20: taxas non aboadas.

21: importe taxas ingresadas inferior ao estipulado.

22: taxas aboadas fóra de prazo.

24: non cumpre os requisitos da convocatoria.

30: menos de dous anos grupo inmediatamente inferior.

31: opta á quenda de discapacitados sen o 33% de discapacidade.

32: non opta por ningún idioma comunitario, non opta por ningunha materia (grupo A).

33: instancia sen asinar.

34: instancia non orixinal.

40: presentarse ao grupo por promoción interna e acceso libre á vez.

41: menos de dous anos de antigüidade no corpo de orixe.

42: non indica a forma de acceso (p. interna/a. libre).

49: certif. minusval. Non presentado/mal cotexo.

50: instancia incorrecta (emendas, riscaduras...).

51: instancia incorrecta (falta sinatura).

52: non ter ou non acreditar a nacionalidade española.

53: falta o DNI ou DNI incorrecto.

54: non ter cumpridos os 18 anos.

55: non cumprir ou non acreditar requisito de titulación.

56: non pertencer ao corpo, escala correspondente, non presentar o anexo III.

57: certificado de discapacidade non presentado ou mal cotexado.