DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 108 Luns, 07 de xuño de 2004 Páx. 8.090

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

PRESIDENCIA

DECRETO 113/2004, do 3 de xuño, polo que se concede a Medalla Castelao.

En atención aos méritos que neles concorren, por proposta do conselleiro da Presidencia, Relacións

Institucionais e Administración Pública e logo de acordo do Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do día tres de xuño de dous mil catro, concédeselles a Medalla Castelao a:

Arquivo da Emigración Galega.

Mª Dolores Daparte Souto.

Blanca García Montenegro.

Xosé González Martínez.

Manuel Lucas Álvarez.

Rosalía Mera Goyenechea.

Milladoiro S.C.

Rosa Puente Foglia.

Jaime Quesada Porto (Xaime Quessada).

Juan M. Vieites Baptista de Sousa.

Santiago de Compostela, tres de xuño de dous mil catro.

Manuel Fraga Iribarne

Presidente

Jaime Pita Varela

Conselleiro da Presidencia, Relacións Institucionais

e Administración Pública