DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 241 Martes, 14 de decembro de 2004 Páx. 17.218

IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS

CONSELLERÍA DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDE do 2 de decembro de 2004 pola que se eleva a definitiva a proposta de aspirantes que superaron o proceso selectivo para o ingreso na categoría 33 do grupo IV (condutor moto-bomba de defensa contra incendios forestais) do persoal laboral fixo da Xunta de Galicia.

De conformidade co disposto na base IX da convocatoria para o acceso á categoría 33 do grupo IV (condutor moto-bomba defensa contra incendios forestais), levada a efecto pola Orde do 26 de decembro de 2003 (DOG nº 2, do 3 de xaneiro), remitida polo tribunal por proposta de aspirantes que superaron o proceso selectivo, e unha vez resoltos os recursos administrativos que afectan a referida proposta, esta consellería

DISPÓN:

Primeiro.-Elevar a definitiva a proposta dos aspirantes que superaron o proceso selectivo da categoría 33 do grupo IV (condutor moto-bomba defensa contra incendios forestais), que se publica como anexo desta orde.

Segundo.-Os aspirantes que constan no dito anexo deberán remitir, no prazo de 20 días contados a partir do seguinte ao da publicación desta orde no DOG, á Dirección Xeral da Función Pública, os documentos a que se refire a base IX.1 da orde de convocatoria.

Terceiro.-Contra esta orde, que pon fin á vía administrativa, os aspirantes poden interpoñer, con carácter postestativo, recurso de reposición perante o conselleiro da Presidencia, Relacións Institucionais e Administración Pública no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación desta orde, ou directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da súa publicación, perante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Santiago de Compostela, conforme os artigos 8, 14 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 2 de decembro de 2004.

Jaime Pita Varela

Conselleiro da Presidencia, Relacións

Institucionais e Administración Pública

ANEXO

Condutor motobomba. Grupo IV. Categoría 33

A CORUÑA:

NIF APELIDOS E NOME QUENDA

DISCAPACIT.

1º EXERC. GALEGOCONCURSORECOÑECEM.

MÉDICO

TOTAL

PUNTOS

132805444SPAZOS VAZQUEZ, JESUSNON20,00EXENTO/A7APTO/A27
276333720DBECERRA PULLEIRO, ANTONIONON20,00EXENTO/A7APTO/A27
332294351MPAZ LOPEZ, ANDRESNON20,00EXENTO/A6,96APTO/A26,96
432623157ACANEIRO VILELA, GUMERSINDONON20,00EXENTO/A6,94APTO/A26,94
576329075XMOSQUERA MANTEIGA, BENITO A.NON20,00EXENTO/A6,92APTO/A26,92
632385819LIÑARES ROSENDE, RICARDONON20,00EXENTO/A6,9APTO/A26,9
776323652SSUAREZ MIRANDA, JOSENON19,23EXENTO/A7APTO/A26,23
833251139QVILLANUEVA SEXTO, RAMONNON19,23EXENTO/A6,98APTO/A26,21
932432605YARCOS TRILLO, JOSE ANTONIONON19,23EXENTO/A6,94APTO/A26,17
1078784162PNIETO BARCIA, JOSENON19,23EXENTO/A6,92APTO/A26,15
1176352872FERRO CALVO, MANUELNON19,23EXENTO/A6,9APTO/A26,13
1276341123YVAZQUEZ VAZQUEZ, MANUELNON18,46EXENTO/A7APTO/A25,46
1376399054TDURAN FERNANDEZ, AGUSTINNON18,46EXENTO/A7APTO/A25,46
1476516226XQUEIRUGA VILA, XOAN MANOELNON18,46EXENTO/A6,86APTO/A25,32
1532441954VFERNANDEZ NEIRA, ALFONSO19,23EXENTO/A5,84APTO/A25,07
1676314116RCALAZA ESPADA, FRANCISCONON17,69EXENTO/A6,66APTO/A24,35
1752434574GABIN MOREIRA, JOSE ANTONIONON20,00EXENTO/A4,22APTO/A24,22
1833163326VLOPEZ CASAL, JOSENON16,92EXENTO/A7APTO/A23,92
1976351363BMARTINEZ LOURO, ANTONIONON19,23EXENTO/A3,9APTO/A23,13
2076475751SLOPEZ SANCHEZ, JOSE MARIANON16,15EXENTO/A6,96APTO/A23,11
2133254965RPACHECO MERA, BENITONON20,00EXENTO/A3,04APTO/A23,04
2278785703PMOSQUERA GAREA, JOSE MANUELNON19,23EXENTO/A3,68APTO/A22,91
2378787088JCODESAL SANCHEZ, ANTONIO JOSENON20,00EXENTO/A2,7APTO/A22,7
2476345638JLAGARES SANCHEZ, MANUELNON17,69EXENTO/A4,38APTO/A22,07
2533207106MRUBIO QUINTELA, ADOLFONON20,00EXENTO/A1,84APTO/A21,84
2676398723ZTOJEIRO SANMARTIN, JOSE LUISNON16,92EXENTO/A4,86APTO/A21,78
2732810559RGOMEZ SUAREZ, JOSE LUISNON20,00EXENTO/A1,6APTO/A21,6
2876343766GQUINTANS BARRIENTOS, MANUELNON18,46EXENTO/A3,14APTO/A21,6
2976703316HVENCES GONZALEZ, ANTONIONON19,23EXENTO/A2,26APTO/A21,49
3032429701TBELLO MARTINEZ, ELADIONON18,46EXENTO/A2,94APTO/A21,4
3132653040DVARELA ABELEDO, JUAN CARLOSNON19,23EXENTO/A2,06APTO/A21,29
3233179359LCASTRO SANCHEZ, LUISNON18,46EXENTO/A2,72APTO/A21,18
3332753943BCASTIÑEIRA FARIÑA, MANUELNON19,23EXENTO/A1,9APTO/A21,13
3432756634BAMOR PAZ, JOSE LUISNON20,00EXENTO/A1,1APTO/A21,1

LUGO:

NIF APELIDOS E NOME QUENDA

DISCAPACIT.

1º EXERC. GALEGOCONCURSORECOÑECEM.

MÉDICO

TOTAL

PUNTOS

176566959MSIMON DORADO, AMADEONON20,00EXENTO/A7APTO/A27
276612176GTOIRAN SANCHEZ, JOSENON20,00EXENTO/A7APTO/A27
333319877FGOMEZ MUÑIZ, MARCOSNON20,00EXENTO/A7APTO/A27
434246375LCARBALLEDO BALDONEDO, MAGINNON20,00EXENTO/A6,98APTO/A26,98
576556101AGARCIA TRASANCOS, ELIAS JESUSNON20,00EXENTO/A6,96APTO/A26,96
633858647FERNANDEZ BARRAL, SERAFINNON20,00EXENTO/A6,94APTO/A26,94
733320060YVILLAR LORIDO, JOSE MARIANON19,23EXENTO/A7APTO/A26,23
876614308CGOMEZ PAZ, JOSE MANUELNON19,23EXENTO/A7APTO/A26,23
976614157FDIAZ ABELLA, MANUELNON19,23EXENTO/A6,96APTO/A26,19
1076533734SPRADO RODRIGUEZ, HORACIONON19,23EXENTO/A6,96APTO/A26,19
1134256876DVAZQUEZ SANCHEZ, JOSE MANUELNON19,23EXENTO/A6,86APTO/A26,09
1233852364KPASARIN ALONSO, LUISNON20,00EXENTO/A5,68APTO/A25,68
1376549996QLOSADA BOUZA, JOSENON17,69EXENTO/A7APTO/A24,69
1433848497HANSUAR DAFONTE, CARLOSNON17,69EXENTO/A7APTO/A24,69
1576603629JALVAREZ ALVAREZ, JUAN ANTONIONON17,69EXENTO/A6,86APTO/A24,55
1633845846NCHANTRES EIRAS, MANUELNON17,69EXENTO/A6,82APTO/A24,51
1734257690HVAZQUEZ CIERNA, MANUELNON20,00EXENTO/A4,5APTO/A24,5
1876616168VLOPEZ MONTERO, JAIMENON20,00EXENTO/A4,42APTO/A24,42

NIF APELIDOS E NOME QUENDA

DISCAPACIT.

1º EXERC. GALEGOCONCURSORECOÑECEM.

MÉDICO

TOTAL

PUNTOS

1976599788JFOLGUEIRAS RODRIGUEZ, EULOGIONON19,23EXENTO/A4,42APTO/A23,65
2076560340XFERNANDEZ ARMADA, JOSENON18,46EXENTO/A5,16APTO/A23,62
2133830705MPARDO DIAZ, ALVARO MANUELNON19,23EXENTO/A3,98APTO/A23,21
2233806931JLEIRAS FERNANDEZ, JOSE ANTONIONON16,15EXENTO/A6,96APTO/A23,11
2333838810ZRODRIGUEZ VERDES, ELISEONON16,15EXENTO/A6,88APTO/A23,03
2434260409TESPIN ARIAS, TOMASNON17,69EXENTO/A5,24APTO/A22,93
2533855577ZOTERO LOPEZ, JOSE ANGELNON19,23EXENTO/A3,68APTO/A22,91
2632386460ECHAO OROSA, ANDRESNON19,23EXENTO/A3,54APTO/A22,77
2733303506NCASTELAO VALDES, JOSE MANUELNON19,23EXENTO/A3,51APTO/A22,74
2833851552ZFERNANDEZ BERMUDEZ, MANUELNON20,00EXENTO/A2,72APTO/A22,72
2933857149ERODRIGUEZ BESTEIRO, JOSENON19,23EXENTO/A3,36APTO/A22,59
3033817105KLOPEZ LOPEZ, ANGELNON16,15EXENTO/A6,3APTO/A22,45
3133310513GLAMA GONZALEZ, JOSE LUISNON20,00EXENTO/A2,36APTO/A22,36
3234261119CPARDO CANOSA, MANUELNON20,00EXENTO/A2,04APTO/A22,04
3333328850XCORDERO LOPEZ, AGUSTINNON20,00EXENTO/A2,02APTO/A22,02
3476552483LDIAZ CEREIJO, JOSE LUISNON20,00EXENTO/A1,78APTO/A21,78
3533333054MFERNANDEZ ALVAREZ, JOSE MANUELNON20,00EXENTO/A1,78APTO/A21,78
3633320213KRODRIGUEZ GONZALEZ, MAGINNON17,69EXENTO/A4,08APTO/A21,77
3733816539FFERNANDEZ BARREIRO, JOSE LUISNON19,23EXENTO/A2,48APTO/A21,71
3876618841EGONZALEZ VAZQUEZ, PEDRONON20,00EXENTO/A1,66APTO/A21,66
3976551039RALVAREZ ALVAREZ, VICTOR OCTAVIONON14,61EXENTO/A7APTO/A21,61
4034247890QGONZALEZ NUÑEZ, JULIONON19,23EXENTO/A2,32APTO/A21,55
4133310102FALVAREZ MENDEZ, LUISNON19,23EXENTO/A2,18APTO/A21,41
4234234428DCARRAL ARIAS, JOSE LUISNON16,92EXENTO/A4,46APTO/A21,38
4333848997NFERNANDEZ FERNANDEZ, MOISESNON19,23EXENTO/A2,14APTO/A21,37
4433325697PPALLARES LOPEZ, JAVIERNON20,00EXENTO/A1,32APTO/A21,32
4533993442VRIVERA VAZQUEZ, MANUELNON19,23EXENTO/A2,06APTO/A21,29
4677592801RVAL CANOURA, JOSE MIGUELNON20,00EXENTO/A1,26APTO/A21,26

OURENSE:

NIF APELIDOS E NOME QUENDA

DISCAPACIT.

1º EXERC. GALEGOCONCURSORECOÑECEM.

MÉDICO

TOTAL

PUNTOS

176703976BMIGUEZ CORTES, MANUELNON20,00EXENTO/A7APTO/A27
234720431EGARCIA CONDE, LISARDONON20,00EXENTO/A7APTO/A27
376712532BDOMINGUEZ PEREZ, JOSE ANTONIONON20,00EXENTO/A7APTO/A27
410051691RGUITIAN LOPEZ, AGUSTINNON20,00EXENTO/A7APTO/A27
576711548QMIGUEZ CORTES, JOSE ANTONIONON20,00EXENTO/A6,96APTO/A26,96
634594384SSOTELO CASTRO, HILARIONON19,23EXENTO/A6,94APTO/A26,17
776689047DMARTINEZ RODRIGUEZ, JOSE MANUELNON19,23EXENTO/A6,94APTO/A26,17
834957368JPLACIN FERNANDEZ, JUAN JOSENON19,23EXENTO/A6,5APTO/A25,73
934946772CBALTAR SOUTO, FRANCISCONON18,46EXENTO/A7APTO/A25,46
1034930989SRODRIGUEZ RABANAL, MARTIN ANGELNON18,46EXENTO/A7APTO/A25,46
1134587207ZVELOSO COSTA, CAROLINONON18,46EXENTO/A6,96APTO/A25,42
1234726144PBLANCO BLANCO, AGUSTINNON17,69EXENTO/A7APTO/A24,69
1334712626ZDOMINGUEZ RODRIGUEZ, PAULINONON17,69EXENTO/A6,92APTO/A24,61
1476711286FGONZALEZ MARQUEZ, MARCIALNON20,00EXENTO/A4,52APTO/A24,52
1576764170ZVILLABRIL GOMEZ, ANTONIONON18,46EXENTO/A5,9APTO/A24,36
1634600729NVICENTE GARCIA, JOSE MANUELNON16,92EXENTO/A7APTO/A23,92
1776706708YNOVOA GOMEZ, DARIONON16,92EXENTO/A7APTO/A23,92
1838379449QCARBALLO ROLAN, JULIONON16,92EXENTO/A6,94APTO/A23,86
1976746211HCASTRO GUTIERREZ, LEOPOLDONON16,92EXENTO/A6,94APTO/A23,86
2034582273VELOSO SILVA, DOMINGONON20,00EXENTO/A3,55APTO/A23,55
2134544710KFORMOSO FARIÑAS, ANTONIONON16,15EXENTO/A7APTO/A23,15
2234952015LPARENTE GONZALEZ, FERNANDONON20,00EXENTO/A2,8APTO/A22,8
2334946770HFERNANDEZ REY, FRANCISCONON17,69EXENTO/A4,94APTO/A22,63
2444429143CPEREZ RODRIGUEZ, FRANCISCO VICENTENON20,00EXENTO/A2,61APTO/A22,61
2534987006GRODRIGUEZ SUAREZ, IVANNON19,23EXENTO/A3,28APTO/A22,51
2676704587RCASAS PEREZ, ANGELNON20,00EXENTO/A2,49APTO/A22,49
2734960879MSEOANE PEREZ, MANUELNON15,38EXENTO/A6,96APTO/A22,34
2834952469JGARCIA RODRIGUEZ, VICENTENON19,23EXENTO/A2,86APTO/A22,09
2936491109EPEREZ VEGA, FRANCISCONON19,23EXENTO/A2,85APTO/A22,08
3034729035RLORENZO PEREZ, CAMILONON19,23EXENTO/A2,83APTO/A22,06
3134954137GOMEZ EIRO, EVARISTONON20,00EXENTO/A2,04APTO/A22,04
3234724903DCAMPERO LAMA, PIONON20,00EXENTO/A1,89APTO/A21,89
3334730043CRODRIGUEZ ALVAREZ, MARIANONON19,23EXENTO/A2,61APTO/A21,84
3434945648TLOSADA FERNANDEZ, RICARDONON19,23EXENTO/A2,6APTO/A21,83
3534908356ZLORENZO RODRIGUEZ, CESAREO MANUELNON19,23EXENTO/A2,59APTO/A21,82
3634986135FGARCIA POUSA, FRANCISCONON20,00EXENTO/A1,66APTO/A21,66
3776700924HALVAREZ RODRIGUEZ, JOSENON14,61EXENTO/A6,94APTO/A21,55
3815337245VANDRES CORTES, DOMINGONON19,23EXENTO/A2,25APTO/A21,48
3934728833YGIL GARCIA, JOSENON20,00EXENTO/A1,4APTO/A21,4
4034914980ZLORENZO VILARCHAO, JOSE MANUELNON20,00EXENTO/A1,34APTO/A21,34
4107846517KARROYO RAMOS, CRISTINONON19,23EXENTO/A1,93APTO/A21,16
4200696074PEREZ SAN ROMAN, MANUELNON18,46EXENTO/A2,56APTO/A21,02
4334973768ZRODRIGUEZ LOIS, JOSE ANTONIONON19,23EXENTO/A1,78APTO/A21,01
4476718679VARIAS MARTINEZ, ANTONIONON19,23EXENTO/A1,74APTO/A20,97
4534967426CPEREZ ESTEVEZ, ANTONIONON19,23EXENTO/A1,74APTO/A20,97
4634905720TPEREZ NUÑEZ, AMADEONON19,23EXENTO/A1,72APTO/A20,95
4734721966QFREITAS FIRVIDA, JOSENON20,00EXENTO/A0,92APTO/A20,92
4834724167DALVAREZ SILVA, ANTONIONON18,46EXENTO/A2,45APTO/A20,91
4976716964GGONZALEZ GONZALEZ, SERAFINNON20,00EXENTO/A0,9APTO/A20,9
5076716719NYAÑEZ RODRIGUEZ, MAGIN ANGELNON19,23EXENTO/A1,66APTO/A20,89
5134986000XVAZQUEZ NOVOA, FRANCISCO JAVIERNON20,00EXENTO/A0,86APTO/A20,86
5276710184DGONZALEZ GONZALEZ, CARLOSNON18,46EXENTO/A2,4APTO/A20,86
5334969262QALONSO FERNANDEZ, JOSE ANTONIONON13,84EXENTO/A7APTO/A20,84
5434729192CSEOANE TALLON, ALFONSONON18,46EXENTO/A2,34APTO/A20,8
5534720824RDIZ DIZ, DOMINGONON18,46EXENTO/A2,18APTO/A20,64
5634728784AFOUBELO ALONSO, JOSE MANUELNON17,69APTO/A2,92APTO/A20,61
5776709753SCORZO COUSO, AMABLE14,61EXENTO/A0,2APTO/A14,81

PONTEVEDRA:

NIF APELIDOS E NOME QUENDA

DISCAPACIT.

1º EXERC. GALEGOCONCURSORECOÑECEM.

MÉDICO

TOTAL

PUNTOS

136037026MACUÑA SOUTULLO, SANTIAGONON20,00EXENTO/A7APTO/A27
235259495NOUTEDA VILLANUEVA, SAMUELNON20,00EXENTO/A7APTO/A27
336076099RBERNANDEZ DAVILA, MIGUELNON20,00EXENTO/A7APTO/A27
435542133AFERNANDEZ VAQUEIRO, ADOLFONON20,00EXENTO/A6,98APTO/A26,98
535319801NMAQUIERIA FERNANDEZ, MIGUEL ANGELNON20,00EXENTO/A6,96APTO/A26,96
635303421PSILVA PEREIRA, JOSENON20,00EXENTO/A6,7APTO/A26,7
752500553VFONTENLA PAZO, DANIELNON20,00EXENTO/A6,35APTO/A26,35
876800262LSOLLA MARQUEZ, JOSENON19,23EXENTO/A7APTO/A26,23
936098896MDOMINGUEZ CASTRO, JUAN MANUELNON19,23EXENTO/A7APTO/A26,23
1035259472NFRAIZ RODRIGUEZ, BENITONON19,23EXENTO/A7APTO/A26,23
1176783631VTABOADA PITEIRO, BENITONON19,23EXENTO/A6,92APTO/A26,15
1235302787HLOIRA BARROS, JOSE BERNARDONON20,00EXENTO/A5,63APTO/A25,63
1334887175QGRADIN GONZALEZ, OSCARNON18,46EXENTO/A7APTO/A25,46
1434868448BALVES SUAREZ, JOAQUINNON18,46EXENTO/A6,98APTO/A25,44
1535252683PBLANCO ABOAL, JESUSNON20,00EXENTO/A4,81APTO/A24,81
1635236497ZFILGUEIRAS FILGUEIRAS, SECUNDINONON17,69EXENTO/A6,98APTO/A24,67

NIF APELIDOS E NOME QUENDA

DISCAPACIT.

1º EXERC. GALEGOCONCURSORECOÑECEM.

MÉDICO

TOTAL

PUNTOS

1735995465MMO CRESPO, MANUELNON17,69EXENTO/A6,86APTO/A24,55
1835289443ZARCA VIDAL, MANUELNON19,23EXENTO/A5,27APTO/A24,5
1936044456YCOSTAS ABRIL, JOSENON18,46EXENTO/A5,64APTO/A24,1
2036072692KCOSTAS ABRIL, JESUSNON20,00EXENTO/A3,55APTO/A23,55
2144075906VMARTINEZ TOURON, SERAFINNON20,00EXENTO/A3,52APTO/A23,52
2235280641KGONZALEZ JUNCAL, MANUELNON17,69EXENTO/A5,69APTO/A23,38
2376843110HTORRE IGLESIAS, JOSE DE LANON20,00EXENTO/A3,36APTO/A23,36
2476858916TLOPEZ GARCIA, JOSE EDUARDONON20,00EXENTO/A3,2APTO/A23,2
2535530462QVILANOVA CARREIRO, GUILLERMONON16,15EXENTO/A6,96APTO/A23,11
2635428864DBAHAMONDE RUIBAL, RAMIRONON20,00EXENTO/A3APTO/A23
2735302594DRIAL MOREIRA, VICTOR M.NON19,23EXENTO/A3APTO/A22,23
2876807072KRODRIGUEZ CIVEIRA, JOSENON18,46EXENTO/A3,68APTO/A22,14
2935552331NALVAREZ ALVAREZ, ARTURO ALVARONON19,23EXENTO/A2,87APTO/A22,1
3035447286PCASTRO FONTENLA, JOSE LUIS20,00EXENTO/A0,2APTO/A20,2