DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 241 Martes, 14 de decembro de 2004 Páx. 17.220

IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS

CONSELLERÍA DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDE do 2 de decembro de 2004 pola que se eleva a definitiva a proposta de aspirantes que superaron o proceso selectivo para o ingreso na categoría 10b do grupo V (vixilante fixo de defensa contra incendios forestais) do persoal laboral fixo da Xunta de Galicia.

De conformidade co disposto na base IX da convocatoria para o acceso á categoría 10b do grupo V (vixilante fixo de defensa contra incendios forestais), levada a efecto pola Orde do 26 de decembro de 2003 (DOG nº 2, do 3 de xaneiro), remitida polo tribunal por proposta de aspirantes que superaron o proceso selectivo, e unha vez resoltos os recursos administrativos que afectan a referida proposta, esta consellería

DISPÓN:

Primeiro.-Elevar a definitiva a proposta dos aspirantes que superaron o proceso selectivo da categoría 10b do grupo V (vixilante fixo de defensa contra incendios forestais), que se publica como anexo desta orde.

Segundo.-Os aspirantes que constan no dito anexo deberán remitir, no prazo de 20 días contados a partir do seguinte ao da publicación desta orde no DOG, á Dirección Xeral da Función Pública, os documentos a que se refire a base IX.1 da orde de convocatoria.

Terceiro.-Contra esta orde, que pon fin á vía administrativa, os aspirantes poden interpoñer, con carácter postestativo, recurso de reposición perante o conselleiro da Presidencia, Relacións Institucionais e Administración Pública no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación desta orde, ou directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da súa publicación, perante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Santiago de Compostela, conforme os artigos 8, 14 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 2 de decembro de 2004.

Jaime Pita Varela

Conselleiro da Presidencia, Relacións

Institucionais e Administración Pública

ANEXO

Vixilante fixo. Grupo V. Categoría 10b

A CORUÑA:

NIF APELIDOS E NOME QUENDA

DISCAPACIT.

1º EXERC. GALEGOCONCURSORECOÑECEM.

MÉDICO

TOTAL

PUNTOS

132653040DVARELA ABELEDO, JUAN CARLOSNON20,00EXENTO/A6,94APTO/A26,94
250166640YARIAS ABAD, MIGUEL ANGELNON20,00EXENTO/A6,88APTO/A26,88
333294686RESPADAS DIEZ, ANGEL LUISNON20,00EXENTO/A6,84APTO/A26,84
433237743YVILACHAN BARGO, RAMIRONON20,00EXENTO/A6,84APTO/A26,84
532809763XOTERO LEMA, GUMERSINDONON20,00EXENTO/A6,84APTO/A26,84
632451823LRODRIGUEZ QUINTELA, FRANCISCO JAVIERNON20,00EXENTO/A6,82APTO/A26,82
732623254PRODRIGUEZ PENA, JUAN MIGUELNON20,00EXENTO/A6,82APTO/A26,82
833227332ZSANCHEZ ASOREY, JESUSNON20,00EXENTO/A6,82APTO/A26,82
976410324TPAZOS DIAZ, JOSE LUISNON19,00EXENTO/A6,86APTO/A25,86
1079322487HSUAREZ LAGO, JOSE MANUELNON19,00EXENTO/A6,84APTO/A25,84
1176412167ACOBELO SANJURJO, JOSE CARLOSNON19,00EXENTO/A6,82APTO/A25,82
1276519317LCASAL CORRAL, JOSE LUISNON17,00EXENTO/A6,82APTO/A23,82
1333277550TFERNANDEZ DOSIL, MARCO ANTONIONON20,00EXENTO/A3,42APTO/A23,42
1478789016DARES MARTINEZ, MARIA ESTHERNON20,00EXENTO/A3,32APTO/A23,32
1576369350NAGULLEIRO RODRIGUEZ, FIDELNON20,00EXENTO/A3,06APTO/A23,06
1676968670KTRILLO PIÑEIRO, DOMINGONON20,00EXENTO/A3APTO/A23
1776506357PMOSTEIRO COSTOYA, DOLORESNON20,00EXENTO/A2,7APTO/A22,7
1833285527LCASTRO ABELLEIRA, JUAN DOMINGONON20,00EXENTO/A2,62APTO/A22,62
1976703316HVENCES GONZALEZ, ANTONIONON20,00EXENTO/A2,26APTO/A22,26
2076416907MFERNANDEZ FRANCO, HUGONON20,00EXENTO/A2,08APTO/A22,08
2132815997BRAMOS GENDE, MONICANON20,00EXENTO/A1,82APTO/A21,82
2276414243DVILASUSO BELLAS, MARTANON20,00EXENTO/A1,64APTO/A21,64

LUGO:

NIF APELIDOS E NOME QUENDA

DISCAPACIT.

1º EXERC. GALEGOCONCURSORECOÑECEM.

MÉDICO

TOTAL

PUNTOS

176570956TMARCOS PEREDA, MARIA DE LOS ANGELESNON20,00EXENTO/A6,88APTO/A26,88
207824471DRODRIGUEZ LOSADA, ANGELNON20,00EXENTO/A6,86APTO/A26,86
333854121FDIAZ FERNANDEZ, OVIDIONON20,00EXENTO/A6,84APTO/A26,84
433311465JRON DIAZ, OTILIO GABINONON20,00EXENTO/A6,84APTO/A26,84
576618500ALOPEZ VAZQUEZ, TEOLINDONON20,00EXENTO/A6,82APTO/A26,82
633324361YGAVIN RAMALLAL, MARIA JESUSNON20,00EXENTO/A6,82APTO/A26,82

NIF APELIDOS E NOME QUENDA

DISCAPACIT.

1º EXERC. GALEGOCONCURSORECOÑECEM.

MÉDICO

TOTAL

PUNTOS

733993379TBOQUETE BOQUETE, MARIANON20,00EXENTO/A6,82APTO/A26,82
833318619ZPEREZ ARIAS, OLIVANON20,00EXENTO/A6,36APTO/A26,36
934261195GHERMIDA DIEGUEZ, CARLOSNON20,00EXENTO/A5,94APTO/A25,94
1033995283HJOVEN REGO, ALMUDENANON20,00EXENTO/A5,18APTO/A25,18
1176560639XFERNANDEZ DIGON, JOSENON20,00EXENTO/A3,92APTO/A23,92
1234241291HRATON GONZALEZ, MARIA ELVIRANON19,00EXENTO/A4,76APTO/A23,76
1334247372GALVAREZ DIAZ, JOSENON20,00EXENTO/A3,26APTO/A23,26
1434263082MPULIDO LOPEZ, REYESNON20,00EXENTO/A3,02APTO/A23,02
1533827451VPEREZ LEIRO, FERNANDONON20,00EXENTO/A2,82APTO/A22,82
1634260946PVILA GARCIA, ROBERTONON17,00EXENTO/A5,76APTO/A22,76
1776566976ERAMOS DEIROS, ADITANON20,00EXENTO/A2,32APTO/A22,32
1876568675LCUBA SANTOME, ROBERTONON20,00EXENTO/A2APTO/A22
1933335637NPEREZ SAAVEDRA, MONTSERRATNON20,00EXENTO/A1,94APTO/A21,94
2033322187VCARREIRA PEREZ, LUISNON20,00EXENTO/A1,92APTO/A21,92
2143398536CLOSADA LOPEZ, ALFREDONON20,00EXENTO/A1,84APTO/A21,84
2276620175ELOPEZ RIO, JOSE LUISNON19,00EXENTO/A2,74APTO/A21,74
2333307784NNEIRA REDONDAS, Mª EUGENIANON20,00EXENTO/A1,64APTO/A21,64
2476551836QLOPEZ RON, BENIGNONON20,00EXENTO/A1,64APTO/A21,64
2576623437HVILA GARCIA, FERNANDONON19,00EXENTO/A2,62APTO/A21,62
2676574235JNUÑEZ FERNANDEZ, JUAN CARLOSNON20,00EXENTO/A1,58APTO/A21,58
2734264608JFERNANDEZ RODRIGUEZ, LUZ MIRIAMNON20,00EXENTO/A1,5APTO/A21,5
2876539284EFERNANDEZ PEÑA, DIONISIO20,00EXENTO/A1,16APTO/A21,16

OURENSE:

NIF APELIDOS E NOME QUENDA

DISCAPACIT.

1º EXERC. GALEGOCONCURSORECOÑECEM.

MÉDICO

TOTAL

PUNTOS

134978560ELOPEZ FEIJOO, JUAN CARLOSNON20,00EXENTO/A7APTO/A27
234599150CPEREZ GONZALEZ, FRANCISCONON20,00EXENTO/A6,96APTO/A26,96
376711549VMIGUEZ CORTES, ROSANON20,00EXENTO/A6,88APTO/A26,88
434950893RGONZALEZ RODRIGUEZ, OLGANON20,00EXENTO/A6,82APTO/A26,82
534930966SRODRIGUEZ PEREZ, EMILIO DAMIANNON20,00EXENTO/A6,64APTO/A26,64
634534958KYAÑEZ FERNANDEZ, NESTORNON20,00APTO/A6,42APTO/A26,42
734607769ZMOLINOS SOTELO, JUANNON20,00EXENTO/A5,92APTO/A25,92
876710853BVIDUEIRA JARES, FRANCISCO CEFERINONON19,00EXENTO/A6,88APTO/A25,88
934696015DSALGADO CASTRO, ELOYNON19,00EXENTO/A6,82APTO/A25,82
1076746991QFERREIRA ALVAREZ, Mª ANGELESNON19,00EXENTO/A6,82APTO/A25,82
1134560881TFERNANDEZ LAMELAS, RAMONANON19,00EXENTO/A6,8APTO/A25,8
1234716508DPRIETO PEREZ, LINONON18,00EXENTO/A6,54APTO/A24,54
1376704517TQUIROGA LOPEZ, ROBERTONON19,00EXENTO/A5,46APTO/A24,46
1434982560CBASALO GOMEZ, DELFINNON19,00EXENTO/A5,42APTO/A24,42
1534994229MGOMEZ FERNANDEZ, PEDRONON20,00EXENTO/A4,14APTO/A24,14
1634986000XVAZQUEZ NOVOA, FRANCISCO JAVIERNON20,00EXENTO/A3,54APTO/A23,54
1776692963SFERNANDEZ LOSADA, DOMINGANON20,00EXENTO/A2,92APTO/A22,92
1876696704FDIAZ GRAÑAS, CARMENNON20,00EXENTO/A2,58APTO/A22,58
1976703333NCONDE JANEIRO, JUAN CARLOSNON20,00EXENTO/A2,54APTO/A22,54
2076706322BNEIRA LOUREIRO, OSCARNON20,00EXENTO/A2,52APTO/A22,52
2134979131HGOMEZ ROBLES, OSCARNON19,00EXENTO/A3,32APTO/A22,32
2276747127ZLOBARIÑAS FERREIRA, MARIA JOSENON19,00EXENTO/A3,26APTO/A22,26
2334946772CBALTAR SOUTO, FRANCISCONON20,00EXENTO/A2,22APTO/A22,22
2434995188KFERNANDEZ PEREIRA, MARTANON20,00EXENTO/A2,06APTO/A22,06
2536154409LBOS BERNARDEZ, JOSEFANON19,00EXENTO/A3APTO/A22
2634723493TABOADA FERNANDEZ, JOSE NILONON19,00EXENTO/A2,94APTO/A21,94
2776717627TLORENZO PENA, SERGIO18,00EXENTO/A2,82APTO/A20,82

PONTEVEDRA:

NIF APELIDOS E NOME QUENDA

DISCAPACIT.

1º EXERC. GALEGOCONCURSORECOÑECEM.

MÉDICO

TOTAL

PUNTOS

136017241TGONZALEZ BARREIRO, DOMINGONON20,00EXENTO/A6,98APTO/A26,98
235444522GTROITIÑO CARBIA, FRANCISCO JAVIERNON20,00EXENTO/A6,94APTO/A26,94
335250424AVILLANUEVA CANDA, ENCARNACIONNON20,00EXENTO/A6,94APTO/A26,94
476813267YCERVIÑO PAZ, MIGUELNON20,00EXENTO/A6,92APTO/A26,92
552491991BTROITIÑO IGLESIAS, PABLONON20,00EXENTO/A6,9APTO/A26,9
636059363DSEIJO IBUSQUIZA, MARIO LUISNON20,00EXENTO/A6,3APTO/A26,3
734870892VFERNANDEZ ALONSO, MANUELNON19,00EXENTO/A6,9APTO/A25,9
835247320GFRAGUAS FRAGUAS, CELSONON20,00EXENTO/A5,8APTO/A25,8
935463334BLANCO NAVIA, ELIASNON20,00EXENTO/A3,78APTO/A23,78
1034874146MLOSADA VAQUEIRO, ASUNCIONNON20,00EXENTO/A3,72APTO/A23,72
1135556495JGONZALEZ GIRALDEZ, CAMILONON20,00EXENTO/A3,58APTO/A23,58
1235560722PHERNANDEZ SANTOS, ROBERTONON20,00EXENTO/A3,14APTO/A23,14
1332634172RNODAR PENA, FERNANDONON20,00EXENTO/A3,06APTO/A23,06
1476870411HPORTA ALFONSIN, Mª AMPARONON20,00EXENTO/A3,02APTO/A23,02
1576992217QCOTOVAD CASTRO, CARLOSNON20,00EXENTO/A2,9APTO/A22,9
1676806939AJUNCAL MARTINEZ, CARMENNON20,00EXENTO/A2,66APTO/A22,66
1776809637XPEITEADO CASAS, JOSE LUISNON18,00EXENTO/A4,58APTO/A22,58
1844086521YFRAGUAS VIDAL, JOSENON20,00EXENTO/A2,32APTO/A22,32
1944078629AFERNANDEZ MUJICO, Mª DEL MARNON20,00EXENTO/A2,24APTO/A22,24
2052490165GIL PEREZ, ALBERTONON18,00EXENTO/A4,01APTO/A22,01
2135321761VFUENTES GAGO, MIGUEL ANGELNON20,00EXENTO/A1,8APTO/A21,8
2276911166VRODRIGUEZ LOPEZ, Mª DEL CARMENNON20,00EXENTO/A1,78APTO/A21,78
2377002502CGONZALEZ GONZALEZ, JOSE MARIO20,00EXENTO/A1,04APTO/A21,04