DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 241 Martes, 14 de decembro de 2004 Páx. 17.223

IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS

CONSELLERÍA DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDE do 2 de decembro de 2004 pola que se eleva a definitiva a proposta de aspirantes que superaron o proceso selectivo para o ingreso na categoría 14 do grupo V (peón de defensa contra incendios forestais) do persoal laboral fixo da Xunta de Galicia.

De conformidade co disposto na base IX da convocatoria para o acceso á categoría 14 do grupo V (peón defensa contra incendios forestais), levada a efecto pola Orde do 26 de decembro de 2003 (DOG nº 2, do 3 de xaneiro), remitida polo tribunal por proposta de aspirantes que superaron o proceso selectivo, e unha vez resoltos os recursos administrativos que afectan a referida proposta, esta consellería

DISPÓN:

Primeiro.-Elevar a definitiva a proposta dos aspirantes que superaron o proceso selectivo da categoría 14 do grupo V (peón defensa contra incendios forestais), que se publica como anexo desta orde.

Segundo.-Os aspirantes que constan no dito anexo deberán remitir, no prazo de 20 días contados a partir do seguinte ao da publicación desta orde no DOG, á Dirección Xeral da Función Pública, os documentos a que se refire a base IX.1 da orde de convocatoria.

Terceiro.-Contra esta orde, que pon fin á vía administrativa, poden interpoñer os aspirantes, con carácter postestativo, recurso de reposición perante o conselleiro da Presidencia, Relacións Institucionais e Administración Pública, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación desta orde, ou directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da súa publicación, perante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Santiago de Compostela, conforme os artigos 8, 14 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 2 de decembro de 2004.

Jaime Pita Varela

Conselleiro da Presidencia, Relacións

Institucionais e Administración Pública

ANEXO

Peón defensa contra incendios forestais. Grupo V. Categoría 14

A Coruña

NIFAPELIDOS E NOMEQUENDA

DISCAPACIT.

1º EXER.GALEGOCONCURSORECOÑECEM.

MÉDICO

TOTAL

PUNTOS

132753943BCASTIÑEIRA FARIÑA, MANUELNON20,00EXENTO/A6,9APTO/A26,9
278792921GRAMOS PENAS, CARLOSNON20,00EXENTO/A6,88APTO/A26,88
333260786AESTEVEZ AGRAFOJO, XEROMONON20,00EXENTO/A6,88APTO/A26,88
444805016GGOMEZ CASANOVA, ANDRESNON20,00EXENTO/A6,86APTO/A26,86
576493965JVAZQUEZ TABOADA, JESUS LUISNON20,00EXENTO/A6,86APTO/A26,86
676491252ZCARNEIRO QUINTANS, ANTONIONON20,00EXENTO/A6,86APTO/A26,86
733143765YIGLESIAS VAZQUEZ, CONSTANTINONON20,00EXENTO/A6,86APTO/A26,86
833239915QNOUCHE LAREU, RICARDONON20,00EXENTO/A6,86APTO/A26,86
932638981ATESTA LAGO, JOSE ANTONIONON20,00EXENTO/A6,86APTO/A26,86
1076362065HLAGO LADO, ROBERTO OSCARNON20,00EXENTO/A6,84APTO/A26,84
1133233697PPARDAL LIÑARES, JOSE NONITONON20,00EXENTO/A6,84APTO/A26,84
1276286244MSANMARTIN FERNANDEZ, MANUELNON20,00EXENTO/A6,84APTO/A26,84
1332800952PARES TIZON, JOSE ANGELNON20,00EXENTO/A6,84APTO/A26,84
1476354546CLEMA PENA, JOSENON20,00EXENTO/A6,84APTO/A26,84
1576334883EQUINTANS MOREIRA, DOMINGO GREGORIONON20,00EXENTO/A6,84APTO/A26,84
1676322104PCALO MUIÑO, FRANCISCONON20,00EXENTO/A6,84APTO/A26,84
1735386279CCHOUZA RODRIGUEZ, MANUELNON20,00APTO/A6,84APTO/A26,84
1832627698JCANOSA SANJURJO, CARLOS LUISNON20,00EXENTO/A6,84APTO/A26,84
1932386591SREINO DIAZ, ANTONIONON20,00EXENTO/A6,84APTO/A26,84
2076519512FBUJAN RAMOS, JOSE LUISNON20,00EXENTO/A6,84APTO/A26,84
2176395692LLAMAS SANMARTIN, FIDELNON20,00EXENTO/A6,84APTO/A26,84
2234898421SGOIMIL SEÑARIS, MANUELNON20,00EXENTO/A6,84APTO/A26,84
2378784699QFRAGIO VIDAL, JESUSNON20,00EXENTO/A6,84APTO/A26,84
2476404960HFERNANDEZ DURAN, DAVIDNON20,00EXENTO/A6,84APTO/A26,84
2532624745GREGO BERDEAL, OLEGARIONON20,00EXENTO/A6,84APTO/A26,84
2633251760QGARCIA FREIRE, JOSENON20,00EXENTO/A6,84APTO/A26,84
2732810559RGOMEZ SUAREZ, JOSE LUISNON20,00EXENTO/A6,84APTO/A26,84
2832652987LOPEZ CANEIRO, JOSE HERIBERTONON20,00EXENTO/A6,84APTO/A26,84
2978780026NPORTO BARCA, JOSE RAMONNON20,00EXENTO/A6,84APTO/A26,84
3033260160KVIEITES QUINTANS, HERMINIO JULIANNON20,00EXENTO/A6,84APTO/A26,84
3133293194GANTELO ESPERANTE, JUAN MANUELNON20,00EXENTO/A6,84APTO/A26,84
3276497591MJURJO TRILLO, ANDRES A.NON20,00EXENTO/A6,84APTO/A26,84
3378781773BLAGO BUSTELO, FRANCISCONON20,00EXENTO/A6,84APTO/A26,84
3476966404DOUTEIRAL ROMERO, LUIS ALBERTONON20,00EXENTO/A6,84APTO/A26,84
3532758949AGARCIA POSE, JOSENON20,00EXENTO/A6,84APTO/A26,84
3676398721NPICO TOJEIRO, JOSENON20,00EXENTO/A6,82APTO/A26,82
3779311471LPICO BLANCO, JOSENON20,00EXENTO/A6,82APTO/A26,82
3832801956TPORTOS LATA, JOSE LINONON20,00EXENTO/A6,82APTO/A26,82
3976405846FPICO LAMAS, JULIONON20,00EXENTO/A6,82APTO/A26,82
4076362663HMALLO VARELA, JUAN JOSENON20,00EXENTO/A6,82APTO/A26,82
4132758082XPARAFITA PARAFITA, JOSE ANTONIONON20,00EXENTO/A6,82APTO/A26,82
4276777826PROMERO RIBEIRO, ANTONIONON20,00EXENTO/A6,82APTO/A26,82
4333223952SPARIS ANTELO, JAIMENON20,00EXENTO/A6,74APTO/A26,74
4432765852YRODRIGUEZ REY, LUIS RAMIRONON20,00EXENTO/A6APTO/A26
4576777396SOUTEIRAL MINIÑO, ANGELNON19,00EXENTO/A6,88APTO/A25,88
4676299074RCONDE ABUELO, JUANNON19,00EXENTO/A6,84APTO/A25,84
4733193756HPOSE PAZO, JOSE MANUELNON19,00EXENTO/A6,84APTO/A25,84
4876325667YGARABOA FACORRO, RICARDONON19,00EXENTO/A6,84APTO/A25,84
4976329225ECOSTA BARREIRO, EDUARDONON19,00EXENTO/A6,84APTO/A25,84
5032382605PBARBEITO BARBEITO, MANUELNON19,00EXENTO/A6,84APTO/A25,84
5176401906TPAZ ARES, JOSE LUISNON19,00EXENTO/A6,84APTO/A25,84
5276403683YPENA FOJO, ALFONSONON19,00EXENTO/A6,84APTO/A25,84
5332431355KGAREA AMBITE, JOSE MANUELNON19,00EXENTO/A6,84APTO/A25,84
5476487438HGONZALEZ SENDON, CLAUDIONON19,00EXENTO/A6,84APTO/A25,84
5533199139LGUZMAN BATALLA, AMADORNON19,00EXENTO/A6,84APTO/A25,84
5633202457BUSTELO SUEIRO, MAXIMIMNONON20,00EXENTO/A5,22APTO/A25,22
5733262736KLOPEZ TUBIO, RAMONNON20,00EXENTO/A5,14APTO/A25,14
5876329347YGOMEZ MAROÑO, MANUELNON20,00EXENTO/A5,06APTO/A25,06
5976487939JGARCIA CARNEIRO, JESUS ANTONIONON20,00EXENTO/A5,02APTO/A25,02
6076779725KSOMOZA FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIERNON20,00EXENTO/A4,94APTO/A24,94
6176296376VMARTINEZ DEIBE, ANTONIONON18,00EXENTO/A6,84APTO/A24,84
6232769443DSANCHEZ VIEITES, ALEJANDRONON18,00EXENTO/A6,84APTO/A24,84
6332383296DMEIJIDE FERREIRO, ANTONIONON18,00EXENTO/A6,84APTO/A24,84
6433748081CPORTO CASTRO, MARCIALNON18,00EXENTO/A6,84APTO/A24,84
6532360584KCANEDO CANEDO, JOSENON18,00EXENTO/A6,82APTO/A24,82
6676342879ZBOTANA REGUEIRA, JOSE CARLOSNON18,00EXENTO/A6,82APTO/A24,82
6732643209EFEAL LOPEZ, CELSONON20,00EXENTO/A4,7APTO/A24,7
6832601429XAMADO SUAREZ, JUAN JOSENON19,00EXENTO/A5,64APTO/A24,64
6976411099QGONZALEZ MAROÑO, FRANCISCO ANGELNON20,00EXENTO/A4,62APTO/A24,62
7044819860JRAMAS CEBEY, JUAN CARLOSNON20,00EXENTO/A4,58APTO/A24,58
7176365127KBLANCO GONZALEZ, JOSE SALVADORNON20,00EXENTO/A4,52APTO/A24,52
7276322114HCASTIÑEIRAS SANCHEZ, MANUEL ANTONIONON20,00EXENTO/A4,52APTO/A24,52
7378795887AVAZQUEZ VEIGA, ALFONSONON20,00EXENTO/A4,4APTO/A24,4
7478796187GFERREIRO VILLAR, JOSENON20,00EXENTO/A4,38APTO/A24,38
7532400704YSANTOS TRILLO, JOSENON20,00EXENTO/A4,34APTO/A24,34
7676368148YSAR ROMERO, MANUELNON20,00EXENTO/A4,08APTO/A24,08
7776363957RREY REY, MANUELNON17,00EXENTO/A6,86APTO/A23,86
7832311682VPEREZ VALIÑA, MANUELNON17,00EXENTO/A6,82APTO/A23,82
7976362036NABUELO SENRA, MANUEL EVARISTONON20,00EXENTO/A3,74APTO/A23,74
8032841015MROCHA ARRUE, JOSE CARLOSNON20,00EXENTO/A3,72APTO/A23,72
8133259194KLAGO SEGADE, FRANCISCONON20,00EXENTO/A3,68APTO/A23,68
8232664549HALVELO MERA, ALBERTONON20,00EXENTO/A3,62APTO/A23,62
8332652479TROCA DIAZ, JOSE ANGELNON20,00EXENTO/A3,44APTO/A23,44
8432796011NMARTINEZ VAZQUEZ, JUAN JOSENON20,00EXENTO/A3,42APTO/A23,42
8579321852GSUAREZ GARABATO, JOSE LUISNON20,00EXENTO/A3,36APTO/A23,36
8676356628DPONTE PUÑAL, JESUS MANUELNON20,00EXENTO/A3,14APTO/A23,14
8733281242NESTEVEZ AGRAFOXO, ALVARONON20,00EXENTO/A3,06APTO/A23,06
8832811309SPONTE LOPEZ, JESUS PABLONON20,00EXENTO/A2,94APTO/A22,94
8932778539CTRILLO QUINTANS, JOSENON20,00EXENTO/A2,86APTO/A22,86

NIFAPELIDOS E NOMEQUENDA

DISCAPACIT.

1º EXER.GALEGOCONCURSORECOÑECEM.

MÉDICO

TOTAL

PUNTOS

9032584128MBECEIRO COVA, LUCIANONON16,00EXENTO/A6,84APTO/A22,84
9132581754TRODRIGUEZ VEIGA, MANUELNON16,00EXENTO/A6,84APTO/A22,84
9232823839XGARCIA GOMEZ, JOSE MANUELNON20,00EXENTO/A2,82APTO/A22,82
9376369279XAMOR VEIRAS, FRANCISCO JOSENON19,00EXENTO/A3,82APTO/A22,82
9434888555QROMERO SEOANE, MARCOS JOSENON19,00EXENTO/A3,82APTO/A22,82
9532802157VCABADO LOPEZ, EMILIONON19,00EXENTO/A3,74APTO/A22,74
9633237925GMARTINEZ RIVADAS, ANDRESNON20,00EXENTO/A2,72APTO/A22,72
9744822096HMATA BLANCO, ALVARONON20,00EXENTO/A2,6APTO/A22,6
9876408865JMARTINEZ SANDE, JUAN CARLOSNON20,00EXENTO/A2,6APTO/A22,6
9932672087NARNOSO CALVO, ANDRES VICENTENON20,00EXENTO/A2,54APTO/A22,54
10032786124SVAZQUEZ-GUNDIN MEDINA, JOSENON19,00EXENTO/A3,52APTO/A22,52
10178781258FERNANDEZ BARCIA, JOSENON20,00EXENTO/A2,5APTO/A22,5
10232657669SACEA FREIRE, FERNANDO LUISNON20,00EXENTO/A2,46APTO/A22,46
10376403571DMAROÑO PENA, JOSE LUISNON17,00EXENTO/A5,42APTO/A22,42
10476355331TLEMA RODRIGUEZ, MIGUEL ANGELNON20,00EXENTO/A2,4APTO/A22,4
10576342985MGONZALEZ RAMA, ENRIQUENON20,00EXENTO/A2,26APTO/A22,26
10676703316HVENCES GONZALEZ, ANTONIONON20,00EXENTO/A2,26APTO/A22,26
10776418696TBOUZA PAINCEIRA, JOSE ANTONIONON20,00EXENTO/A2,22APTO/A22,22
10878795073VRAMOS RUA, JORGE LUISNON20,00EXENTO/A2,2APTO/A22,2
10932424008BPORTA BARBEITO, JOSE ROGELIONON20,00EXENTO/A2,12APTO/A22,12
11078784162PNIETO BARCIA, JOSENON20,00EXENTO/A2,12APTO/A22,12
11132805444SPAZOS VAZQUEZ, JESUSNON20,00EXENTO/A2,12APTO/A22,12
11276483228VMEJUTO MELLA, DELIONON17,00EXENTO/A5,12APTO/A22,12
11333278950CGARCIA GASAMANS, JESUS MANUELNON20,00EXENTO/A2,08APTO/A22,08
11476778024EREY REDONDO, ALFREDONON20,00EXENTO/A2,06APTO/A22,06
11576346074NCOSTA LISTE, ANDRESNON20,00EXENTO/A2,04APTO/A22,04
11676325066ASANCHEZ LORENZO, ANTONIONON18,00EXENTO/A4,02APTO/A22,02
11776362313JMOREIRA VARELA, JOSE ANTONIONON20,00EXENTO/A2APTO/A22
11876355920ZMARTIAÑEZ RODRIGUEZ, ALVARONON20,00EXENTO/A1,98APTO/A21,98
11979325561XSONEIRA FERNANDEZ, JESUS MANUELNON20,00EXENTO/A1,96APTO/A21,96
12033237743YVILACHAN BARGO, RAMIRONON20,00EXENTO/A1,94APTO/A21,94
12176776534GHERMIDA PESTONIT, MARCOSNON19,00EXENTO/A2,92APTO/A21,92
12276777480FVILA OUJO, FRANCISCO JOSENON20,00EXENTO/A1,88APTO/A21,88
12376303096KAMADO PEREZ, JOSENON20,00EXENTO/A1,88APTO/A21,88
12476476005QVAAMONDE GARCIA, MANUELNON15,00EXENTO/A6,86APTO/A21,86
12576403612GGONZALEZ FERNANDEZ, LUISNON17,00APTO/A4,84APTO/A21,84
12632768141HBARROS INSUA, MANUELNON15,00EXENTO/A6,84APTO/A21,84
12744814804VGARCIA GOLAN, FERNANDONON20,00EXENTO/A1,82APTO/A21,82
12844834870GTOUFIKI ABDELLAH, ABDELHAKNON20,00EXENTO/A1,82APTO/A21,82
12932756634BAMOR PAZ, JOSE LUISNON20,00EXENTO/A1,8APTO/A21,8
13076512823BGARCIA ANSEDE, DOMINGO ANTONIONON20,00EXENTO/A1,76APTO/A21,76
13132432605YARCOS TRILLO, JOSE ANTONIONON20,00EXENTO/A1,72APTO/A21,72
13244817065RMARTINEZ CALVELO, DOMINGONON19,00EXENTO/A2,62APTO/A21,62
13333163416SCOBAS CARBALLO, JOSENON20,00EXENTO/A1,56APTO/A21,56
13433286732MLORENZO OVIEDO, JESUS RAMONNON19,00EXENTO/A2,52APTO/A21,52
13532832007JLOPEZ VAZQUEZ, IVAN MANUELNON19,00EXENTO/A2,52APTO/A21,52
13632425364XIGLESIAS MARTINEZ, MANUELNON18,00EXENTO/A3,52APTO/A21,52
13732374857BINSUA MUÑIZ, PEDRONON20,00EXENTO/A1,46APTO/A21,46
13876513341TVAZQUEZ CARRIL, MANUEL JOSENON19,00EXENTO/A2,46APTO/A21,46
13932689400YPICO BLANCO, COSMENON20,00APTO/A1,42APTO/A21,42
14052452582RCORTES REBOLLIDO, CLARANON20,00EXENTO/A1,38APTO/A21,38
14179311988FDOMINGUEZ BRENLLA, MARTINNON20,00EXENTO/A1,32APTO/A21,32
14232677480TLUGARO SECO, UXIOSI20,00EXENTO/A0,24APTO/A20,24
14378795103RTUÑAS POUSA, IGNACIOSI19,00EXENTO/A0,2APTO/A19,2
14432441271RGONZALEZ PAZ, PEDROSI19,00APTO/A0,2APTO/A19,2
14532767089RRODRIGUEZ ROEL, XESUSSI19,00EXENTO/A0,2APTO/A19,2

Lugo:

NIFAPELIDOS E NOMEQUENDA

DISCAPACIT.

1º EXER.GALEGOCONCURSORECOÑECEM.

MÉDICO

TOTAL

PUNTOS

176574604ZCOUSO FERNANDEZ, PEDRO ANTONIONON20,00EXENTO/A7APTO/A27
233302828RFERNANDEZ ROSON, MANUELNON20,00EXENTO/A6,98APTO/A26,98
376567859PLOPEZ LOPEZ, JOSE MANUELNON20,00EXENTO/A6,96APTO/A26,96
476574298FLOPEZ PEREZ, JOSE MANUELNON20,00EXENTO/A6,96APTO/A26,96
533837683ZFERNANDEZ GOMEZ, MANUELNON20,00EXENTO/A6,94APTO/A26,94
651878526MANCHADO LOPEZ, ANTONIONON20,00EXENTO/A6,94APTO/A26,94
733839721MGONZALEZ GONZALEZ, MANUELNON20,00EXENTO/A6,92APTO/A26,92
834250952LVALDES VALDES, TOMASNON20,00EXENTO/A6,92APTO/A26,92
934262515JGARCIA QUINTANA, JOSE MAGINNON20,00EXENTO/A6,92APTO/A26,92
1076621789ADIAZ VIEIROS, JOSE MANUELNON20,00EXENTO/A6,92APTO/A26,92
1133319192NVAZQUEZ VILELA, JOSE MANUELNON20,00EXENTO/A6,9APTO/A26,9
1276568675LCUBA SANTOME, ROBERTONON20,00EXENTO/A6,9APTO/A26,9
1376566455FCUBA CUBA, PRUDENCIONON20,00EXENTO/A6,9APTO/A26,9
1433335581CAMPO VERGARA, JAVIERNON20,00EXENTO/A6,9APTO/A26,9
1577592182AMARIÑA GONZALEZ, DELFINONON20,00EXENTO/A6,9APTO/A26,9
1633992171BSANCHEZ MARTINEZ, RAMONNON20,00EXENTO/A6,9APTO/A26,9
1776620611KPEREIRA MENDEZ, PEDRONON20,00EXENTO/A6,88APTO/A26,88
1833815994ZFERNANDEZ FRA, MANUELNON20,00EXENTO/A6,88APTO/A26,88
1933331836YALVAREZ LOSADA, JOSE LUISNON20,00EXENTO/A6,88APTO/A26,88
2076570208BGOMEZ REGUEIRA, JOSE FELIXNON20,00EXENTO/A6,88APTO/A26,88
2134263011AGONZALEZ IGLESIAS, JOSE MANUELNON20,00EXENTO/A6,88APTO/A26,88
2233328247MVILAR VILANOVA, JAIMENON20,00EXENTO/A6,88APTO/A26,88
2376576650JFERNANDEZ FERNANDEZ, ANTONIONON20,00EXENTO/A6,88APTO/A26,88
2476622240VGONZALEZ FERNANDEZ, MANUELNON20,00EXENTO/A6,88APTO/A26,88
2576551836QLOPEZ RON, BENIGNONON20,00EXENTO/A6,88APTO/A26,88
2633318106FGONZALEZ FERNANDEZ, JOSE LUISNON20,00EXENTO/A6,86APTO/A26,86
2776572010LFERNANDEZ GARCIA, RAMONNON20,00EXENTO/A6,86APTO/A26,86
2833802974NFERNANDEZ PARDO, JOSE ANTONIONON20,00EXENTO/A6,86APTO/A26,86
2933325780ETRABADO PEREZ, FIDELNON20,00EXENTO/A6,86APTO/A26,86
3033732340BLODOS MENDEZ, EDUARDONON20,00EXENTO/A6,86APTO/A26,86
3134248468LRODRIGUEZ LOPEZ, JOSENON20,00EXENTO/A6,86APTO/A26,86
3276559995XROJAS FERNANDEZ, JOSE ANTONIONON20,00EXENTO/A6,86APTO/A26,86
3376615175JLOPEZ PEREZ, LAUDINONON20,00EXENTO/A6,86APTO/A26,86
3433322187VCARREIRA PEREZ, LUISNON20,00EXENTO/A6,84APTO/A26,84
3534227118JNUÑEZ CASTRO, RAULNON20,00EXENTO/A6,84APTO/A26,84
3633331351GRODRIGUEZ VARELA, JOSE MANUELNON20,00EXENTO/A6,84APTO/A26,84
3776612370ZARZA GONZALEZ, ALFONSONON20,00EXENTO/A6,84APTO/A26,84
3833327361QVILARIN GONZALEZ, JESUSNON20,00EXENTO/A6,84APTO/A26,84
3934957714ZVILAS LOPEZ, CARLOS MANUELNON20,00EXENTO/A6,82APTO/A26,82
4076557141PROLLE ALONSO, PEDRONON20,00EXENTO/A6,82APTO/A26,82

NIFAPELIDOS E NOMEQUENDA

DISCAPACIT.

1º EXER.GALEGOCONCURSORECOÑECEM.

MÉDICO

TOTAL

PUNTOS

4134244390NVILA CARBALLEDO, ANTONIONON20,00EXENTO/A6,82APTO/A26,82
4276620308VVILARIÑO LOPEZ, JOSE MANUELNON20,00EXENTO/A6,82APTO/A26,82
4334250846MCONDE LOPEZ, TACIONON20,00EXENTO/A6,82APTO/A26,82
4433847515MIRAGAYA DIAZ, ANTONIONON20,00EXENTO/A6,8APTO/A26,8
4576616853NVEIGA AIRA, JOSE MANUELNON20,00EXENTO/A6,72APTO/A26,72
4676574235JNUÑEZ FERNANDEZ, JUAN CARLOSNON20,00EXENTO/A6,72APTO/A26,72
4733824908GSOBRADO PRADO, MARCELINONON20,00EXENTO/A6,58APTO/A26,58
4876576629SYAÑEZ FERNANDEZ, JOSE LUISNON20,00EXENTO/A6,48APTO/A26,48
4933995374VRODRIGUEZ GUERREIRO, ANANON20,00EXENTO/A6,46APTO/A26,46
5033843351RNUÑEZ SANJURJO, MANUELNON20,00EXENTO/A6,42APTO/A26,42
5133994932NALONSO GOMEZ, TOMASNON20,00EXENTO/A6,42APTO/A26,42
5276576744SFERNANDEZ BURGUE, JOSENON20,00EXENTO/A6,22APTO/A26,22
5376576247REDROSA MUINELO, DEMETRIONON20,00EXENTO/A6,12APTO/A26,12
5434213407XCARBALLO LOPEZ, ANTONIONON20,00EXENTO/A6,04APTO/A26,04
5533808142MFERNANDEZ GRAÑA, DONNINONON19,00EXENTO/A6,96APTO/A25,96
5633311877BLINARES MOSTEIRIN, JORGENON19,00EXENTO/A6,96APTO/A25,96
5776570733FNIÑO GONZALEZ, JAIMENON19,00EXENTO/A6,96APTO/A25,96
5876551140XVALLE ESPIN, AVELINONON19,00EXENTO/A6,92APTO/A25,92
5976548887BGARCIA CELA, JOSE MANUELNON19,00EXENTO/A6,92APTO/A25,92
6033995369NVIDAL RODRIGUEZ, JUAN JOSENON20,00EXENTO/A5,9APTO/A25,9
6134248977ECORTIÑAS FERNANDEZ, JAIMENON19,00EXENTO/A6,9APTO/A25,9
6276619321LLEDO GONZALEZ, JOSE RAMONNON19,00EXENTO/A6,88APTO/A25,88
6333810711KFERNANDEZ VIEITO, MANUELNON19,00EXENTO/A6,88APTO/A25,88
6433767773RIRIMIA RODRIGUEZ, EMILIONON19,00EXENTO/A6,88APTO/A25,88
6533315221CRABADE SUAREZ, JOSENON19,00EXENTO/A6,88APTO/A25,88
6676619130NARGÜELLO LOPEZ, DIONISIONON19,00EXENTO/A6,86APTO/A25,86
6776573287PRIVAS FERNANDEZ, J, ANTONIONON19,00EXENTO/A6,84APTO/A25,84
6876562877VCERVANTES DIAZ, LUISNON19,00EXENTO/A6,84APTO/A25,84
6933824958PLOPEZ VELEZ, JOSE LUISNON19,00EXENTO/A6,84APTO/A25,84
7076569131SPEREZ GOMEZ, DANIELNON19,00EXENTO/A6,84APTO/A25,84
7133320790TPRIETO SAA, JUAN CARLOSNON19,00EXENTO/A6,84APTO/A25,84
7276617820JDIEGUEZ FERNANDEZ, JUAN ALBERTONON19,00EXENTO/A6,82APTO/A25,82
7376559542VSEIJAS OROL, VICTOR JOSENON19,00EXENTO/A6,82APTO/A25,82
7476535696EVAZQUEZ TRASTOY, AMADORNON19,00EXENTO/A6,8APTO/A25,8
7533995769KVAZQUEZ RODRIGUEZ, SANTIAGONON20,00EXENTO/A5,78APTO/A25,78
7633328644BGONZALEZ GARCIA, ALEJANDRO C,NON20,00EXENTO/A5,5APTO/A25,5
7776575397CARREIRAS CABADO, JOSENON20,00EXENTO/A5,46APTO/A25,46
7876560678AFERNANDEZ DIGON, MANUELNON19,00EXENTO/A6,36APTO/A25,36
7933336094DBARRIO CALDERON, MANUELNON20,00EXENTO/A5,24APTO/A25,24
8033807713JARIAS GONZALEZ, FERNANDO MANUELNON20,00EXENTO/A5,2APTO/A25,2
8176579093HCABANAS RAMOS, ELOINON20,00EXENTO/A5,1APTO/A25,1
8276564910AMASIDE CALDEIRO, JUAN CARLOSNON18,00EXENTO/A6,88APTO/A24,88
8376551088GSANTIN FERNANDEZ, JOSE LUISNON18,00EXENTO/A6,88APTO/A24,88
8476525693RTENREIRO GAUTE, MANUELNON18,00EXENTO/A6,88APTO/A24,88
8576620610CVAZQUEZ CASEIRO, JOSE LUISNON18,00EXENTO/A6,86APTO/A24,86
8676525956BCURRAS LODEIRO, VICENTENON18,00EXENTO/A6,84APTO/A24,84
8733308848HMENDEZ MOREIRAS, JOSENON18,00EXENTO/A6,84APTO/A24,84
8834608737QFOLGOSO PEREZ, URBANONON18,00EXENTO/A6,84APTO/A24,84
8933823814ZRODRIGUEZ FERREIRO, JESUSNON18,00EXENTO/A6,82APTO/A24,82
9076577008AGONZALEZ GONZALEZ, MIGUELNON18,00EXENTO/A6,82APTO/A24,82
9133852593CVISPALIA PERNAS, MANUEL ANTONIONON18,00EXENTO/A6,76APTO/A24,76
9233321475HFERNANDEZ PUENTE, JESUSNON20,00EXENTO/A4,64APTO/A24,64
9377592801RVAL CANOURA, JOSE MIGUELNON20,00EXENTO/A4,56APTO/A24,56
9476560758ZVILOR GONZALEZ, JOSENON19,00EXENTO/A5,56APTO/A24,56
9576572120ZRODRIGUEZ VILELA, JOSE FRANCISCONON19,00EXENTO/A5,52APTO/A24,52
9634259521DALMUIÑA MONTECELOS, CARLOSNON19,00EXENTO/A5,2APTO/A24,2
9734254249GRODRIGUEZ SALGUEIRO, JOSE CESAREONON20,00EXENTO/A4,1APTO/A24,1
9833312471FTEIJEIRO TEIJEIRO, EMILIO S.NON19,00EXENTO/A4,9APTO/A23,9
9933319212DRAMOS FERNANDEZ, MANUELNON20,00EXENTO/A3,86APTO/A23,86
10033800296VAZQUEZ DIAZ, JOSENON17,00EXENTO/A6,82APTO/A23,82
10134233504MMARTINEZ LOPEZ, MANUELNON18,00EXENTO/A5,7APTO/A23,7
10276608240RLEIZAN OLMO, CARLOSNON20,00EXENTO/A3,54APTO/A23,54
10333323036SCARBALLES FERREIRO, XOSE XESUSNON20,00EXENTO/A3,36APTO/A23,36
10476572351SCARBALLEDO FERNANDEZ, DIEGONON20,00EXENTO/A3,34APTO/A23,34
10576622282JGONZALEZ EXPOSITO, ORLANDONON17,00EXENTO/A6,22APTO/A23,22
10676597484DPEREZ GONZALEZ, LUISNON18,00EXENTO/A5,16APTO/A23,16
10776575896HFERNANDEZ FERNANDEZ, ALBERTONON20,00EXENTO/A3,06APTO/A23,06
10833332743QRAPOSO GALLEGO, DIONISIONON19,00EXENTO/A4,02APTO/A23,02
10976599119BBELLO GONZALEZ, MANUELNON19,00EXENTO/A4APTO/A23
11076574779MBARRIO DIAZ, JOSE LUISNON20,00EXENTO/A2,96APTO/A22,96
11133328234SFERNANDEZ GOMEZ, MANUELNON20,00EXENTO/A2,94APTO/A22,94
11234228760ERODRIGUEZ TORRES, ANTONIONON20,00EXENTO/A2,92APTO/A22,92
11376567712ELOPEZ LOPEZ, JOSE JAVIERNON20,00EXENTO/A2,78APTO/A22,78
11476614449TFERNANDEZ CALVO, SEGUNDONON20,00EXENTO/A2,72APTO/A22,72
11576567043CRODRIGUEZ PEREZ, MANUELNON20,00EXENTO/A2,72APTO/A22,72
11676597808BANDRES GARCIA, JESUS DENON16,00EXENTO/A6,72APTO/A22,72
11733334930HFERNANDEZ LOPEZ, AQUILINONON20,00EXENTO/A2,68APTO/A22,68
11876622309VCASTRO FERNANDEZ, JOSE ANTONIONON20,00EXENTO/A2,62APTO/A22,62
11933332598DFERNANDEZ NOGUEIRA, JESUSNON20,00EXENTO/A2,6APTO/A22,6
12033325437RFERNANDEZ CUIÑAS, ANTONIONON20,00EXENTO/A2,54APTO/A22,54
12176575611DPRIETO RAMUDO, ANDRESNON20,00EXENTO/A2,5APTO/A22,5
12276622168ZLOPEZ ARIAS, EDUARDONON20,00EXENTO/A2,42APTO/A22,42
12334252543TMARTINEZ DIAZ, RAMONNON20,00EXENTO/A2,42APTO/A22,42
12434262906JQUINTANA LOPEZ, IVANNON20,00EXENTO/A2,36APTO/A22,36
12576570693JLOPEZ PEREZ, JOSE ANTONIONON20,00EXENTO/A2,32APTO/A22,32
12633338970XCASANOVA GRANDIO, LUISNON20,00EXENTO/A2,28APTO/A22,28
12733308045CMENDEZ GOMEZ, RAMIRONON17,00EXENTO/A5,28APTO/A22,28
12876609228TCASAS PAEZ, JAIMENON20,00EXENTO/A2,24APTO/A22,24
12976622421ZGARCIA LOPEZ, JUAN CARLOSNON20,00EXENTO/A2,22APTO/A22,22
13034264485MSAMPAYO NOVOA, DAVIDNON20,00EXENTO/A2,18APTO/A22,18
13133317764XMARIÑO ALFONSO, PABLONON20,00EXENTO/A2,18APTO/A22,18
13233310102FALVAREZ MENDEZ, LUISNON20,00EXENTO/A2,18APTO/A22,18
13376568578ZCARRACEDO FRAGA, SANTIAGONON20,00EXENTO/A2,16APTO/A22,16
13434249629FRATON GONZALEZ, JESUSNON20,00EXENTO/A2,14APTO/A22,14
13576554899CCOSTA SOTO, EMILIONON20,00EXENTO/A2,1APTO/A22,1
13676620326NNOVOA MOURELO, CARLOS DAVIDNON20,00EXENTO/A2,04APTO/A22,04
13734263116QTRAVESO PIÑEIRO, GIL RAMONNON20,00EXENTO/A1,98APTO/A21,98
13834247407QARIAS NUÑEZ, SANTIAGONON15,00EXENTO/A6,96APTO/A21,96
13934259443TGONZALEZ MACIA, AVELINONON20,00EXENTO/A1,92APTO/A21,92
14076572827PMONTENEGRO LAGÜELA, LUISNON20,00EXENTO/A1,92APTO/A21,92
14133826271XTRABADO NUÑEZ, ELEUTERIONON20,00EXENTO/A1,92APTO/A21,92
14277596455KOTERO RAMOS, MANUEL ANTONIONON20,00EXENTO/A1,9APTO/A21,9

NIFAPELIDOS E NOMEQUENDA

DISCAPACIT.

1º EXER.GALEGOCONCURSORECOÑECEM.

MÉDICO

TOTAL

PUNTOS

14376566360GGARCIA PEDREIRA, JUAN JOSENON20,00EXENTO/A1,88APTO/A21,88
14434251835MLOPEZ RODRIGUEZ, ANTONIONON20,00EXENTO/A1,84APTO/A21,84
14576541675KGOMEZ DOVAL, DELIONON20,00EXENTO/A1,84APTO/A21,84
14633305146LFONTAL BELON, JOSE MANUELNON20,00EXENTO/A1,84APTO/A21,84
14736004852PAMOR AMOR, EMILIONON15,00EXENTO/A6,82APTO/A21,82
14876564284KSOENGAS GARCIA, ALFONSONON15,00EXENTO/A6,82APTO/A21,82
14976573198BFERNANDEZ ALVAREZ, JORGENON20,00EXENTO/A1,8APTO/A21,8
15033854121FDIAZ FERNANDEZ, OVIDIONON20,00EXENTO/A1,8APTO/A21,8
15176570956TMARCOS PEREDA, MARIA DE LOS ANGELESNON20,00EXENTO/A1,8APTO/A21,8
15233542935BRAMOS FERNANDEZ, JAVIERNON19,00EXENTO/A2,8APTO/A21,8
15334265491ERAMOS BESTEIRO, ADOLFONON20,00EXENTO/A1,78APTO/A21,78
15433828555VGOMEZ VILOR, JOSENON20,00EXENTO/A1,78APTO/A21,78
15576616212SCONDE RODRIGUEZ, JESUSSI19,00EXENTO/A2,74APTO/A21,74
15676551099SGALLARDO RODRIGUEZ, LUISNON20,00EXENTO/A1,72APTO/A21,72
15733342006XTORRENTE SOLANA, MIGUELNON20,00EXENTO/A1,68APTO/A21,68
15834268395MPEÑA FERREIROS, OSCARNON20,00EXENTO/A1,68APTO/A21,68
15934256676QRODRIGUEZ SALGUEIRO, JOAQUINNON18,00EXENTO/A3,68APTO/A21,68
16076573834ADIAZ FERNANDEZ, MANUELNON20,00EXENTO/A1,66APTO/A21,66
16134248728ASANMIGUEL RODRIGUEZ, AMALIANON20,00EXENTO/A1,64APTO/A21,64
16276570695SFERNANDEZ LOPEZ, ENRIQUENON20,00EXENTO/A1,62APTO/A21,62
16376623936BLOPEZ FERNANDEZ, XOSE MANOELNON20,00EXENTO/A1,62APTO/A21,62
16433344898GFERREIRO OTERO, JOSE MANUELNON20,00EXENTO/A1,6APTO/A21,6
16533996157HFERNANDEZ DIAZ, ALBERTONON20,00EXENTO/A1,6APTO/A21,6
16633861485BRIVAS RIO, JOSENON19,00EXENTO/A2,58APTO/A21,58
16776567626MDIAZ ALVAREZ, MARIANON20,00EXENTO/A1,52APTO/A21,52
16833996104BRUBIÑOS MARTINEZ, JULIANNON20,00EXENTO/A1,52APTO/A21,52
16976695707EGONZALEZ ENRIQUEZ, MODESTONON19,00EXENTO/A2,52APTO/A21,52
17036072386ZCAMINO RODRIGUEZ, OSCARNON20,00EXENTO/A1,5APTO/A21,5
17133317791ZCILLERO RODRIGUEZ, JOSE A,NON20,00EXENTO/A1,48APTO/A21,48
17233291443RLOPEZ DIAZ, CARLOSNON20,00EXENTO/A1,44APTO/A21,44
17334261089JGONZALEZ SANTIAGO, JOSE LUISNON20,00EXENTO/A1,44APTO/A21,44
17434262977SVERGARA RAMOS, FRANCISCONON20,00EXENTO/A1,42APTO/A21,42
17576612196RVILA LOSADA, ANTONIONON19,00EXENTO/A2,4APTO/A21,4
17633836071NPEREZ FREIRE, JESUS MARIANON20,00EXENTO/A1,36APTO/A21,36
17776555426HLOPEZ DIAZ, GELASIONON15,00EXENTO/A6,34APTO/A21,34
17876575204QFOLE BARRIO, ALBERTO JOSENON20,00EXENTO/A1,32APTO/A21,32
17933319329BLORENZO MARTINEZ, CANDIDONON19,00EXENTO/A2,32APTO/A21,32
18033850981HFERNANDEZ ARES, FIDELNON19,00EXENTO/A2,3APTO/A21,3
18134254833JARIAS FERNANDEZ, MANUELNON20,00EXENTO/A1,24APTO/A21,24
18276575298HGUNTIN VAZQUEZ, JULIONON20,00EXENTO/A1,22APTO/A21,22
18333854285XCASTRO ROUCO, JOSE ANTONIONON20,00EXENTO/A1,22APTO/A21,22
18405425353KGARCIA PEREZ, ANDRESNON20,00EXENTO/A1,2APTO/A21,2
18533827091REGUEIRO RAPOSO, ALFONSONON20,00EXENTO/A1,18APTO/A21,18
18676573494PESPIN SANCHEZ, AMADEONON20,00EXENTO/A1,12APTO/A21,12
18776619316ZFERNANDEZ FERNANDEZ, LUISNON19,00EXENTO/A2,12APTO/A21,12
18876576174CVAZQUEZ MONTES, XOSE MIGUELNON20,00EXENTO/A1,1APTO/A21,1
18976621678FVICENTE FERNANDEZ, JESUSNON20,00EXENTO/A1,1APTO/A21,1
19077595133XIRAVEDRA MASEDA, SEGUNDONON20,00EXENTO/A1,08APTO/A21,08
19133335224JRODRIGUEZ BARCIA, ANGELNON20,00EXENTO/A1,06APTO/A21,06
19233821650NNUÑEZ NUÑEZ, MANUELNON20,00EXENTO/A1,06APTO/A21,06
19333330152RCARREIRA CENDAN, MIGUEL ANGELNON20,00EXENTO/A1,06APTO/A21,06
19433315614ESEIVANE GONZALEZ, JOSE ANGELNON19,00EXENTO/A2,06APTO/A21,06
19576618957TGARCIA FERNANDEZ, JESUSNON20,00EXENTO/A1,02APTO/A21,02
19634264278MLOUREIRO VEGA, MANUELNON20,00EXENTO/A1,02APTO/A21,02
19733308126DOSORIO LOPEZ, JESUSNON19,00EXENTO/A2,02APTO/A21,02
19876577537AALVAREZ RODRIGUEZ, JOSENON20,00EXENTO/A1APTO/A21
19911730754HPASCUAL FIDALGO, GUILLERMONON20,00EXENTO/A0,98APTO/A20,98
20076567792XDIAZ QUEIPO, JOSENON20,00EXENTO/A0,98APTO/A20,98
20134262873AVAZQUEZ LOPEZ, MIGUELNON20,00EXENTO/A0,98APTO/A20,98
20233313837QOURO RAMOS, DAVIDSI17,00EXENTO/A0,3APTO/A17,3
20316035891SMENDEZ VAL, RAMIROSI17,00APTO/A0,2APTO/A17,2

Ourense:

NIFAPELIDOS E NOMEQUENDA

DISCAPACIT.

1º EXER.GALEGOCONCURSORECOÑECEM.

MÉDICO

TOTAL

PUNTOS

134998537NGARCIA SALGADO, JOSE LUISNON20,00EXENTO/A7APTO/A27
234942050JDALAMA NOVOA, MANUELNON20,00EXENTO/A7APTO/A27
344467016NALVES GONÇALVES, MANUEL LUISNON20,00EXENTO/A6,96APTO/A26,96
476718246KORDOÑEZ IBARRA, SANTIAGONON20,00EXENTO/A6,94APTO/A26,94
534918767YGOMEZ FERNANDEZ, MARIA GLORIANON20,00EXENTO/A6,92APTO/A26,92
634522702RBLANCO OUTEIRIÑO, JOSE LUISNON20,00EXENTO/A6,92APTO/A26,92
776696988SFEIJOO FEIJOO, ENRIQUENON20,00EXENTO/A6,92APTO/A26,92
834966343HMIGUEZ MIGUEZ, ANGELNON20,00EXENTO/A6,92APTO/A26,92
934967426CPEREZ ESTEVEZ, ANTONIONON20,00EXENTO/A6,92APTO/A26,92
1034951179BSANTALICES MIGUEZ, JOSE LUISNON20,00EXENTO/A6,9APTO/A26,9
1134974161QRODRIGUEZ FERNANDEZ, LUISNON20,00EXENTO/A6,9APTO/A26,9
1234958265JLOZANO LOPEZ, JULIONON20,00EXENTO/A6,9APTO/A26,9
1334965570GOUTUMURO CID, DELMIRONON20,00EXENTO/A6,9APTO/A26,9
1476713757VMARTINEZ BARJA, JAVIERNON20,00EXENTO/A6,9APTO/A26,9
1576714756GMARTINEZ PEREZ, LUISNON20,00EXENTO/A6,9APTO/A26,9
1634938801FDACOSTA DOMINGUEZ, XESUSNON20,00EXENTO/A6,88APTO/A26,88
1734992970BPEREZ ALVAREZ, MANUELNON20,00EXENTO/A6,86APTO/A26,86
1876759999YGUERRA RODRIGUEZ, SERAFINNON20,00EXENTO/A6,86APTO/A26,86
1976758412YVARELA VAZQUEZ, MANUELNON20,00EXENTO/A6,86APTO/A26,86
2034722239JGONZALEZ PICON, CARLOSNON20,00EXENTO/A6,84APTO/A26,84
2134928465KFREITAS VALENCIA, NAZARIONON20,00EXENTO/A6,84APTO/A26,84
2276759179ZPEREZ GONZALEZ, MANUELNON20,00EXENTO/A6,84APTO/A26,84
2376708972QGONZALEZ GONZALEZ, EMILIONON20,00EXENTO/A6,84APTO/A26,84
2476714359KROMERO GUEDES, ANTONIO LINONON20,00EXENTO/A6,82APTO/A26,82
2534962352YGONZALEZ MARTINEZ, JUAN MANUELNON20,00EXENTO/A6,82APTO/A26,82
2676720230GPRIETO PEREZ, JUANNON20,00EXENTO/A6,82APTO/A26,82
2744454023ZPARDO DIAZ, JUAN ANTONIONON20,00EXENTO/A6,82APTO/A26,82
2876701367RGARCIA LEON, SILVERIONON20,00EXENTO/A6,82APTO/A26,82
2934930967QRODRIGUEZ PEREZ, TOMASNON20,00EXENTO/A6,82APTO/A26,82
3076702670QGARCIA VAZQUEZ, JOSENON20,00EXENTO/A6,78APTO/A26,78
3176747647MCODESO SEIJO, JOSE ANTONIONON20,00EXENTO/A6,56APTO/A26,56
3234723323QSALGADO PRIETO, JOSE ANTONIONON20,00EXENTO/A6,54APTO/A26,54
3334719548JGARZA RODRIGUEZ, CARLOSNON20,00EXENTO/A6,44APTO/A26,44
3476710119JNOVOA CARIDE, JUAN CARLOSNON20,00EXENTO/A6,44APTO/A26,44
3510077349ZPEREZ VEDO, JOSE MARIONON20,00EXENTO/A6,44APTO/A26,44
3676699076XNIETO BOUZO, JOSENON20,00EXENTO/A6,38APTO/A26,38
3734973743NDAFONTE TRIGO, FRANCISCONON20,00EXENTO/A6,38APTO/A26,38
3834546695MRIVAS PATO, MANUELNON20,00EXENTO/A6,24APTO/A26,24
3934976665JGONZALEZ VAZQUEZ, ROSA MARIANON20,00EXENTO/A6,22APTO/A26,22

NIFAPELIDOS E NOMEQUENDA

DISCAPACIT.

1º EXER.GALEGOCONCURSORECOÑECEM.

MÉDICO

TOTAL

PUNTOS

4076718433RDORADO NOYA, JESUSNON20,00EXENTO/A6,2APTO/A26,2
4134978916XVARANDELA MENENDEZ, EMILIONON20,00EXENTO/A6,08APTO/A26,08
4234998881BPAZ GONZALEZ, JORGENON19,00EXENTO/A7APTO/A26
4334996509PFERNANDEZ ALVAREZ, JULIONON20,00EXENTO/A5,98APTO/A25,98
4434718336CVAZ CASADO, JOSENON20,00EXENTO/A5,9APTO/A25,9
4535267274VMIRON LAMAS, JOSENON19,00EXENTO/A6,9APTO/A25,9
4676747409CGARCIA SOTELO, JUAN CARLOSNON20,00EXENTO/A5,88APTO/A25,88
4776705793BVICENTE COLLAZOS, JUANNON19,00EXENTO/A6,86APTO/A25,86
4834539193RDOMINGUEZ FERNANDEZ, GERARDONON19,00EXENTO/A6,86APTO/A25,86
4976762936EGIL ANDRADE, REMIGIONON19,00EXENTO/A6,86APTO/A25,86
5034973195QGONZALEZ PEREZ, MANUELNON19,00EXENTO/A6,86APTO/A25,86
5134954535DGARCIA PRADA, MIGUELNON19,00EXENTO/A6,84APTO/A25,84
5235974446POGANDO FERNANDEZ, JOSENON19,00EXENTO/A6,84APTO/A25,84
5376700838RRODRIGUEZ MATEO, FRANCISCONON19,00EXENTO/A6,84APTO/A25,84
5434720555PGARZA BARREIRA, ANTONIONON19,00EXENTO/A6,84APTO/A25,84
5534947621HROMERO VARGAS, MANUELNON19,00EXENTO/A6,82APTO/A25,82
5676700761QRODRIGUEZ PORTAS, JOSENON19,00EXENTO/A6,82APTO/A25,82
5776770981VSILVA GONZALEZ, MANUELNON19,00EXENTO/A6,82APTO/A25,82
5834622693BPEREZ RODRIGUEZ, JOSENON19,00EXENTO/A6,82APTO/A25,82
5915387178VGARRIDO BOUZO, JOSENON20,00EXENTO/A5,72APTO/A25,72
6034726661LRIVERO COLLAZOS, AGUSTINNON20,00EXENTO/A5,72APTO/A25,72
6134702731DLOSADA GOMEZ, SERGIONON19,00EXENTO/A6,72APTO/A25,72
6276720656QRIVELA CASTRO, ODILONON20,00EXENTO/A5,7APTO/A25,7
6334948511BBOUZO CARNERO, BENITONON19,00EXENTO/A6,7APTO/A25,7
6434710496TGARZA FERNANDEZ, ANTONIONON20,00EXENTO/A5,62APTO/A25,62
6576716293TPIORNEDO PIORNEDO, SANTOSNON19,00EXENTO/A6,6APTO/A25,6
6634987297LCID CID, JOSE LUISNON20,00EXENTO/A5,56APTO/A25,56
6776706586EMARTINEZ PEREZ, BIENVENIDONON19,00EXENTO/A6,56APTO/A25,56
6876773393ZRODRIGUEZ RODRIGUEZ, MANUELNON19,00EXENTO/A6,56APTO/A25,56
6934580427LCALVO ALVAREZ, JUANNON20,00EXENTO/A5,52APTO/A25,52
7034992029JRODRIGUEZ IGLESIAS, JUAN FELIPENON19,00EXENTO/A6,52APTO/A25,52
7176719841YGOMEZ DEL PUERTO, FRANCISCONON20,00EXENTO/A5,42APTO/A25,42
7234577206HPEREZ GONZALEZ, SERAFINNON20,00EXENTO/A5,42APTO/A25,42
7344457264NPINTO DE AZEVEDO, ORLANDONON20,00EXENTO/A5,22APTO/A25,22
7434932178PDACOBA GONZALEZ, ALFONSONON19,00EXENTO/A6,22APTO/A25,22
7576770070AFERNANDEZ RODRIGUEZ, SANTIAGONON20,00EXENTO/A5,14APTO/A25,14
7634718276YVIVAS LOPEZ, HIGINIONON19,00EXENTO/A6,12APTO/A25,12
7734542032BRODRIGUEZ RODRIGUEZ, FRANCISCONON19,00EXENTO/A6,12APTO/A25,12
7876710430GONZALEZ CONDE, JOSE MANUELNON19,00EXENTO/A6,06APTO/A25,06
7934900909LBATAN RODRIGUEZ, JOSE MANUELNON18,00EXENTO/A6,92APTO/A24,92
8034723396CCASADO GOMEZ, JOSENON18,00EXENTO/A6,92APTO/A24,92
8134571480LRODRIGUEZ TABOADA, ENRIQUENON18,00EXENTO/A6,9APTO/A24,9
8234933209GARIAS GARCIA, SERAFINNON20,00EXENTO/A4,84APTO/A24,84
8334719222DSOTELO JUSTO, JOSE MANUELNON18,00EXENTO/A6,82APTO/A24,82
8476690826VRODRIGUEZ RODRIGUEZ, JULIONON18,00EXENTO/A6,82APTO/A24,82
8534555890TVIEITEZ RODRIGUEZ, EMILIONON18,00EXENTO/A6,82APTO/A24,82
8615362649YFROUFE IGLESIAS, JESUSNON18,00EXENTO/A6,82APTO/A24,82
8776717862MROCHA GAMA, FERNANDO DANON20,00EXENTO/A4,76APTO/A24,76
8876719234CHERNANDEZ FERNANDEZ, CARLOSNON19,00EXENTO/A5,62APTO/A24,62
8934724909SMARTINEZ POUSA, ANTONIONON18,00EXENTO/A6,56APTO/A24,56
9034902048PFERREIRO LOPEZ, RAMONNON20,00EXENTO/A4,42APTO/A24,42
9134900590EGONZALEZ FERNANDEZ, CESARNON17,00EXENTO/A7APTO/A24
9234916035BGOMEZ ALVAREZ, MARIA DE LOS ANGELESNON18,00EXENTO/A5,98APTO/A23,98
9376715392LESTEVEZ MOLINOS, MAXIMINONON19,00EXENTO/A4,92APTO/A23,92
9476702758NRODRIGUEZ PALMEIRO, JOSE MANUELNON17,00EXENTO/A6,88APTO/A23,88
9534591316YRODRIGUEZ VAZQUEZ, GUMERSINDONON17,00EXENTO/A6,88APTO/A23,88
9634706447ECASTRO RODRIGUEZ, ROXELIONON17,00EXENTO/A6,84APTO/A23,84
9776774833MSAQUETE FERNANDEZ, JUANNON17,00EXENTO/A6,84APTO/A23,84
9834546432HALVAREZ ALVAREZ, AMABLENON17,00EXENTO/A6,82APTO/A23,82
9934968561MNAVARRO FEIJOO, MANUELNON17,00APTO/A6,62APTO/A23,62
10076710299DCANEDA FERNANDEZ, RAMONNON19,00EXENTO/A4,52APTO/A23,52
10176709791FFERNANDEZ FELIZ, JOSEFANON20,00EXENTO/A3,48APTO/A23,48
10214550675RSANTOS FERNANDEZ, GRACIANO DOSNON20,00EXENTO/A3,42APTO/A23,42
10334987320LJUSTO BARREIRA, ALFONSONON20,00EXENTO/A3,42APTO/A23,42
10476700043BTRIGOS MOURIÑO, JOSE BENITONON20,00EXENTO/A3,36APTO/A23,36
10534987380XSANCHEZ YAÑEZ, XOSE ANXONON20,00EXENTO/A3,34APTO/A23,34
10634942213SBORRAJO SEARA, JOSE CASTORNON20,00EXENTO/A3,3APTO/A23,3
10776713688VCRESPO CRESPO, FRANCISCONON20,00EXENTO/A3,18APTO/A23,18
10876710798VAZ PEREZ, JORGENON20,00EXENTO/A3,18APTO/A23,18
10934953478XBERNARDO BRITO, JORGENON20,00EXENTO/A3,17APTO/A23,17
11034710738NBARREIRO VAZ, JOSENON20,00EXENTO/A3,16APTO/A23,16
11134982178YVAZQUEZ BLANCO, DANIELNON20,00EXENTO/A3,1APTO/A23,1
11276719360PRINCON LOPEZ, ENRIQUENON20,00EXENTO/A3,02APTO/A23,02
11334987481LDIEZ RODRIGUEZ, JOSE LUISNON20,00EXENTO/A3,02APTO/A23,02
11434707390EMENDEZ FERNANDEZ, ENRIQUENON20,00EXENTO/A2,96APTO/A22,96
11534966604AJUSTO LOPEZ, FELIPENON20,00EXENTO/A2,94APTO/A22,94
11676699087KVENCES GONZALEZ, MANUELNON20,00EXENTO/A2,94APTO/A22,94
11744453136RNOVOA FERNANDEZ, JOSE RAMONNON20,00EXENTO/A2,9APTO/A22,9
11834967755GFERNANDEZ GONZALEZ, MIGUEL ANXONON20,00EXENTO/A2,86APTO/A22,86
11934959565CAÑIZO GARRIDO, FRANCISCONON16,00EXENTO/A6,86APTO/A22,86
12034605602DPEREZ CHANA, ELOYNON16,00EXENTO/A6,86APTO/A22,86
12176704444LRODRIGUEZ MATEO, LEONCIONON20,00EXENTO/A2,82APTO/A22,82
12244452579LPEREZ FERNANDEZ, JUAN ADOLFONON20,00EXENTO/A2,82APTO/A22,82
12376688554EVILLAR RUA, JOSENON16,00EXENTO/A6,82APTO/A22,82
12434924417KGONZALEZ DOMINGUEZ, EMILIONON20,00EXENTO/A2,81APTO/A22,81
12544448015DRODRIGUEZ LOPEZ, RAFAELNON20,00EXENTO/A2,74APTO/A22,74
12634970014DRODRIGUEZ FERNANDEZ, ANTONIONON20,00EXENTO/A2,74APTO/A22,74
12734953695CTABOADA LOPEZ, JOSE MANUELNON20,00EXENTO/A2,7APTO/A22,7
12844449044ALOPEZ CASEIRO, JAVIERNON20,00EXENTO/A2,64APTO/A22,64
12976720899YGARCIA BLANCO, JAVIERNON20,00EXENTO/A2,62APTO/A22,62
13034994220LMARTINEZ CAMPOS, JOSE MIGUELNON20,00EXENTO/A2,62APTO/A22,62
13176717197FFORTES LEON, JUANNON20,00EXENTO/A2,6APTO/A22,6
13234978792RPAZOS DALIMA, SANTIAGONON20,00APTO/A2,58APTO/A22,58
13334984765VDOSANTOS NOGUEIRA, AMABLENON20,00EXENTO/A2,58APTO/A22,58
13434979998BREQUEJO PEREIRA, JOSE MANUELNON20,00EXENTO/A2,56APTO/A22,56
13534606032RODRIGUEZ SUAREZ, TEOFILONON20,00EXENTO/A2,56APTO/A22,56
13676710753AGUERRA CORTES, JOSE RAMONNON20,00EXENTO/A2,56APTO/A22,56
13734918977DRODRIGUEZ ALVAREZ, MANUELNON20,00EXENTO/A2,54APTO/A22,54
13876725083GDOMINGUEZ ALVAREZ, GERARDONON19,00EXENTO/A3,54APTO/A22,54
13934911998EDOMINGUEZ RODRIGUEZ, PIONON20,00EXENTO/A2,52APTO/A22,52
14034715730JALONSO BARREIRA, LUISNON20,00EXENTO/A2,46APTO/A22,46
14176725480XRIVERA RODRIGUEZ, JOSE MANUELNON20,00EXENTO/A2,42APTO/A22,42
14234954137GOMEZ EIRO, EVARISTONON20,00EXENTO/A2,42APTO/A22,42
14376714543KBARREIRA SALGADO, MANUELNON16,00EXENTO/A6,42APTO/A22,42
14401556317ECARNEIRO DE ALMEIDA, CARLA MARIANON20,00EXENTO/A2,41APTO/A22,41
14576710456MALVARADO MARTINEZ, JULIONON20,00EXENTO/A2,4APTO/A22,4

NIFAPELIDOS E NOMEQUENDA

DISCAPACIT.

1º EXER.GALEGOCONCURSORECOÑECEM.

MÉDICO

TOTAL

PUNTOS

14676711331YDIEGUEZ RODRIGUEZ, FRANCISCONON20,00EXENTO/A2,4APTO/A22,4
14776717201BVEGA CIBEIRA, MARIA SOLEDADNON20,00EXENTO/A2,38APTO/A22,38
14834989888BSANTOS OTERO, ANTONIONON19,00EXENTO/A3,38APTO/A22,38
14976709840XMARTINEZ MENDEZ, MANUELNON20,00EXENTO/A2,34APTO/A22,34
15034715604ALVAREZ RODRIGUEZ, SERAFINNON20,00EXENTO/A2,3APTO/A22,3
15176365612TLISTE DEL RIO, MARIA DEL ROSARIONON20,00EXENTO/A2,26APTO/A22,26
15234984353LCASTRO REQUEJO, MANUELNON20,00EXENTO/A2,24APTO/A22,24
15376723201PPARADA LOPEZ, FRANCISCO JAVIERNON20,00EXENTO/A2,24APTO/A22,24
15434963794EBALTAR SOUTO, ELIASNON20,00EXENTO/A2,24APTO/A22,24
15534624342GCID GONZALEZ, MANUELNON19,00EXENTO/A3,19APTO/A22,19
15676720805GPEREZ VEDO, JESUSNON20,00APTO/A2,18APTO/A22,18
15734722903XLOPEZ VEIGA, SERGIONON20,00EXENTO/A2,16APTO/A22,16
1585204534RODRIGUEZ FERNANDEZ, LUIS ANTONIONON20,00EXENTO/A2,14APTO/A22,14
15976713893SCRESPO CRESPO, ABELARDONON20,00EXENTO/A2,12APTO/A22,12
16076718832DANJOS GONÇALVES DOMINGUES, CELESTINONON20,00EXENTO/A2,12APTO/A22,12
16176721731XLOPEZ ALVAREZ, AARONNON20,00EXENTO/A2,1APTO/A22,1
16276773787VALONSO GARCIA, JOSENON20,00EXENTO/A2,1APTO/A22,1
16334911774MSOUTO BLANCO, ANSELMONON20,00EXENTO/A2,06APTO/A22,06
16476723789KARIAS FOLLA, ANGEL JOSENON20,00EXENTO/A2,04APTO/A22,04
16534970191GONZALEZ RODRIGUEZ, ALBERTONON20,00EXENTO/A2,02APTO/A22,02
16676711740RGONZALEZ QUINTAIROS, JUAN CARLOSNON20,00EXENTO/A2,02APTO/A22,02
16734712034CCHAO RODRIGUEZ, PEDRONON20,00EXENTO/A1,98APTO/A21,98
16876713324KVELOSO PEREZ, NICANOR JAVIERNON20,00EXENTO/A1,96APTO/A21,96
16934729910VICENTE VICENTE, BASILIONON20,00EXENTO/A1,96APTO/A21,96
17035296569XFERNANDEZ LAMOSO, Mª DOLORESNON20,00EXENTO/A1,9APTO/A21,9
17132803239HRAMOS BATAN, ROBERTONON20,00EXENTO/A1,88APTO/A21,88
17234986194CGONZALEZ PEREZ, EDUARDONON20,00EXENTO/A1,88APTO/A21,88
17333281137ECAROLLO MEIS, JOSE ANTONIONON19,00EXENTO/A2,88APTO/A21,88
17476726064LGARCIA RODRIGUEZ, BENIGNONON20,00EXENTO/A1,87APTO/A21,87
17534920221BHERRERA PUGA, Mª DEL CARMENNON20,00EXENTO/A1,86APTO/A21,86
17676712532BDOMINGUEZ PEREZ, JOSE ANTONIONON20,00EXENTO/A1,86APTO/A21,86
17776716933LBALOIRA RODRIGUEZ, MANUELNON20,00EXENTO/A1,84APTO/A21,84
17876718518VPEREZ PALOMANES, JOSE IGNACIONON20,00EXENTO/A1,84APTO/A21,84
17936038463QSANMAMED CASTRO, JOSE LUISNON18,00EXENTO/A3,84APTO/A21,84
18076708397QCOTA FERNANDEZ, LUIS JOSENON20,00EXENTO/A1,82APTO/A21,82
18134978560ELOPEZ FEIJOO, JUAN CARLOSNON20,00EXENTO/A1,8APTO/A21,8
18234592387LCASADO GOMEZ, LUISNON20,00EXENTO/A1,8APTO/A21,8
18376710775PINZA VIDUEIRA, JORGENON20,00EXENTO/A1,8APTO/A21,8
18434966599KESTEVEZ FERNANDEZ, LUISNON20,00EXENTO/A1,76APTO/A21,76
18576695313LALVAREZ ALVAREZ, ALBERTONON19,00EXENTO/A2,76APTO/A21,76
18634942348NCASADO RODRIGUEZ, SERGIONON20,00EXENTO/A1,74APTO/A21,74
18734582992PPEREZ JACOME, TITONON15,00EXENTO/A6,74APTO/A21,74
18834624034HALVAREZ ALVAREZ, JOSENON18,00EXENTO/A3,73APTO/A21,73
18934989546ZGONZALEZ VALADO, JUAN BENIGNONON20,00EXENTO/A1,72APTO/A21,72
19034979715GGULIN MARTINEZ, ANTONIONON20,00EXENTO/A1,72APTO/A21,72
19134598838FQUIROGA BARRIO, MANUELNON20,00EXENTO/A1,72APTO/A21,72
19276707741GALVAREZ GONZALEZ, JOSE ANTONIONON20,00EXENTO/A1,7APTO/A21,7
19376687407GONZALEZ GONZALEZ, ELOYNON18,00EXENTO/A3,7APTO/A21,7
19444461078PPEREZ LORENZO, PABLONON20,00EXENTO/A1,68APTO/A21,68
19534728288JALONSO RODRIGUEZ, DOMINGONON19,00EXENTO/A2,62APTO/A21,62
19676718177KSOTELO LAMELAS, JOSE MANUELNON20,00EXENTO/A1,6APTO/A21,6
19734715319QPAZOS AGUIAR, JOAQUINNON20,00EXENTO/A1,6APTO/A21,6
19834925205GLOSADA FERNANDEZ, JOSE ANTONIONON20,00EXENTO/A1,58APTO/A21,58
19910081140XPUENTE MURIAS, ABELNON20,00EXENTO/A1,54APTO/A21,54
20076766998JDOMINGUEZ RUIZ, ANTONIONON20,00EXENTO/A1,54APTO/A21,54
20176677895NGIL GIL, SECUNDINONON19,00EXENTO/A2,52APTO/A21,52
20276690981BPEREZ GARCIA, LUISNON18,00EXENTO/A3,52APTO/A21,52
20334951906FEIJOO FERRO, JOSE LUISNON20,00EXENTO/A1,5APTO/A21,5
20476719602CALVAREZ CASTRO, JORGENON20,00EXENTO/A1,43APTO/A21,43
20534262956VHERNANDEZ FERNANDEZ, SEBASTIANNON20,00EXENTO/A1,42APTO/A21,42
20644456137NFERNANDEZ GOMEZ, JOSE LUISNON19,00EXENTO/A2,42APTO/A21,42
20744463077YVAZQUEZ HERNANDEZ, MARIA JOSENON20,00EXENTO/A1,4APTO/A21,4
20834948627NGOMEZ RODRIGUEZ, DOMINGONON20,00EXENTO/A1,32APTO/A21,32
20976725746TGARCIA NUÑEZ, PABLONON20,00EXENTO/A1,3APTO/A21,3
21034717683BLOPEZ BARREIRO, JESUSNON19,00EXENTO/A2,28APTO/A21,28
21134999927EALVAREZ GONZALEZ, ANDRESNON20,00EXENTO/A1,26APTO/A21,26
21234978447RSANCHEZ RODRIGUEZ, ANTONNON20,00EXENTO/A1,26APTO/A21,26
21334998467BCAMPOS GONZALEZ, DAVIDNON20,00EXENTO/A1,22APTO/A21,22
21434980878VCASAS JULIN, MANUEL VICENTENON20,00EXENTO/A1,2APTO/A21,2
21545620565LGARCIA RODRIGUEZ, JOSE MARIANON20,00EXENTO/A1,16APTO/A21,16
21676772440GRODRIGUEZ JIMENEZ, MANUELNON19,00EXENTO/A2,16APTO/A21,16
21776720772VMACIA DIEGUEZ, ENRIQUENON20,00EXENTO/A1,14APTO/A21,14
21876716628JSUAREZ MELIA, ISRAELNON18,00APTO/A3,14APTO/A21,14
21944464534ZRODRIGUEZ ALVAREZ, JAVIERNON20,00EXENTO/A1,12APTO/A21,12
22044470496LFERNANDEZ GONZALEZ, JESUSNON18,00EXENTO/A3,08APTO/A21,08
22176747917ELOPEZ FERNANDEZ, JORGENON20,00EXENTO/A1,07APTO/A21,07
22244476122XARIAS LOPEZ, XOAN CARLOSNON20,00EXENTO/A1,06APTO/A21,06
22344474909QSUAREZ NOVOA, DANIELSI19,00EXENTO/A0,2APTO/A19,2
22434943068LFERNANDEZ DOVISO, ESTEBANSI17,00EXENTO/A0,3APTO/A17,3
22544454063PRAMOS GARCIA, ANTONIOSI17,00EXENTO/A0,26APTO/A17,26
22634932465LPEREIRA AREAS, TOMASSI15,00EXENTO/A0,44APTO/A15,44

Pontevedra:

NIFAPELIDOS E NOMEQUENDA

DISCAPACIT.

1º EXER.GALEGOCONCURSORECOÑECEM.

MÉDICO

TOTAL

PUNTOS

176819170KRUA VAZQUEZ, MIGUELNON20,00EXENTO/A7APTO/A27
236021942DDOMINGUEZ RODRIGUEZ, ANGELNON20,00EXENTO/A6,94APTO/A26,94
376992553FLOMBA DOMINGUEZ, ANTONIONON20,00EXENTO/A6,94APTO/A26,94
435291789ZPORTELA CARBALLO, ESTHERNON20,00EXENTO/A6,92APTO/A26,92
576812353NBLANCO IGLESIAS, GONZALONON20,00EXENTO/A6,92APTO/A26,92
636010598GCOELLO MARTINEZ, ROSARIONON20,00EXENTO/A6,92APTO/A26,92
776720968YGONZALEZ GARCIA, JUAN JOSENON20,00EXENTO/A6,92APTO/A26,92
877000797VCASTRO VAZQUEZ, CARLOSNON20,00EXENTO/A6,9APTO/A26,9
935289780YREIMUNDEZ DE LA IGLESIA, JAIMENON20,00EXENTO/A6,9APTO/A26,9
1034886771AACEVEDO GONZALEZ, GILNON20,00EXENTO/A6,9APTO/A26,9
1134887353XGONZALEZ ALVAREZ, JOSE MANUELNON20,00EXENTO/A6,9APTO/A26,9
1235432986ZPICHEL PREGO, MARIA DOLORESNON20,00EXENTO/A6,88APTO/A26,88
1376892162BVILAS GARCIA, AMADORANON20,00EXENTO/A6,86APTO/A26,86
1476887238DESTEVEZ GESTEIRA, MARIANON20,00EXENTO/A6,86APTO/A26,86
1576805358DIGLESIAS RODRIGUEZ, JOSE ANTONIONON20,00EXENTO/A6,86APTO/A26,86
1614573658FCRESPO BUJAN, JUANNON20,00EXENTO/A6,86APTO/A26,86
1752493021YAMOEDO OTERO, SALVADORNON20,00EXENTO/A6,86APTO/A26,86
1835282646CAMPOS CORRAL, ANGELNON20,00APTO/A6,82APTO/A26,82
1934871720VARAUJO LEDO, FIDELNON20,00EXENTO/A6,82APTO/A26,82
2076860807MBASTEIRO SILVA, GUILLERMONON20,00EXENTO/A6,74APTO/A26,74
2135456581BTOUCEDA SUEIRO, XOSENON20,00EXENTO/A6,72APTO/A26,72
2235242898KVAZQUEZ FERNANDEZ, JOSENON20,00EXENTO/A6,56APTO/A26,56

NIFAPELIDOS E NOMEQUENDA

DISCAPACIT.

1º EXER.GALEGOCONCURSORECOÑECEM.

MÉDICO

TOTAL

PUNTOS

2333300501CABADES LOPEZ, XOSE RAMONNON20,00EXENTO/A6,44APTO/A26,44
2476913236VVIDAL SOUTO, JOSE LUISNON20,00EXENTO/A6,32APTO/A26,32
2536002932CCOUÑAGO BOUZON, MARIA LUISANON20,00EXENTO/A6,3APTO/A26,3
2636162779VMARTINEZ VENTIN, GUSTAVONON20,00EXENTO/A6,3APTO/A26,3
2777007264KGRAÑA BOULLOSA, FRANCISCO JAVIERNON20,00EXENTO/A6,06APTO/A26,06
2876913364FFERREIRA ALVAREZ, PAULINONON20,00EXENTO/A6,02APTO/A26,02
2935443694GCASTRO BLANCO, MANUELANON20,00EXENTO/A5,96APTO/A25,96
3035564853EOCHOA MIRANDA, ANTONIONON19,00EXENTO/A6,9APTO/A25,9
3176895497BMONTERO GARGAMALA, JUAN CARLOSNON19,00EXENTO/A6,88APTO/A25,88
3235554863ZPUERTAS RODRIGUEZ, JOSENON19,00EXENTO/A6,88APTO/A25,88
3376891009PMARTINEZ CASTRO, RAMONNON19,00EXENTO/A6,88APTO/A25,88
3435320371FPEREZ BARREIRO, MANUELNON19,00EXENTO/A6,88APTO/A25,88
3576860474VVAZQUEZ AGRAFOJO, XOSE MARIANON19,00EXENTO/A6,86APTO/A25,86
3652590618ZHERNANDEZ BORRAGEROS, SEBASTIANNON20,00EXENTO/A5,84APTO/A25,84
3776987420AMARQUEZ GONZALEZ, MIGUELNON19,00EXENTO/A6,82APTO/A25,82
3876800492LCASTRO VEIGA, ELADINONON19,00EXENTO/A6,82APTO/A25,82
3976912699DESTEVEZ FERNANDEZ, MANUELNON19,00EXENTO/A6,82APTO/A25,82
4035991871EPUGA PEREIRA, JOAQUINNON19,00EXENTO/A6,82APTO/A25,82
4135288947RPORTELA SABASANES, MANUELNON19,00EXENTO/A6,82APTO/A25,82
4234869724EMERINO GONZALEZ, JOSE LUISNON19,00APTO/A6,82APTO/A25,82
4376912071OGANDO ALVAREZ, JUAN CARLOSNON19,00EXENTO/A6,72APTO/A25,72
4476823824YSANCHEZ GARCIA, JOSENON19,00EXENTO/A6,68APTO/A25,68
4535543681XDOMINGUEZ CASTRO, ARGENTINANON19,00EXENTO/A6,66APTO/A25,66
4676861744EPENELA TEIRA, IGNACIO JOSENON20,00EXENTO/A5,6APTO/A25,6
4735245633LGARCIA FONTENLA, FERNANDONON19,00EXENTO/A6,44APTO/A25,44
4876986126CFREIRE COUÑAGO, JOSE ANTONIONON20,00EXENTO/A5,4APTO/A25,4
4944079753TPEREZ COSTAS, PABLONON20,00EXENTO/A5,38APTO/A25,38
5044819654ZFIGUEIRAS NODAR, ROBERTO ANTONIONON20,00EXENTO/A5,28APTO/A25,28
5134885033JGONZALEZ DOMINGUEZ, GABRIELNON20,00EXENTO/A5,2APTO/A25,2
5276821408MSUEIRO CASCALLAR, MIGUELNON19,00EXENTO/A6,2APTO/A25,2
5335557955RALVAREZ FERNANDEZ, SERVANDONON19,00EXENTO/A5,96APTO/A24,96
5452480487FFROIZ LOUZAO, PERFECTONON18,00EXENTO/A6,88APTO/A24,88
5576987903ADOMINGUEZ FREAZA, ARMANDONON18,00EXENTO/A6,86APTO/A24,86
5635298419CFRANCISCO ROSALES, MANUELNON20,00EXENTO/A4,74APTO/A24,74
5776813493FERRO AGRA, Mª JESUSNON19,00EXENTO/A5,74APTO/A24,74
5844085339CMORENO DOMINGUEZ, LINONON20,00EXENTO/A4,72APTO/A24,72
5935548754TTEJIDO PUENTES, JOSENON20,00EXENTO/A4,58APTO/A24,58
6036060062HVALCARCEL BERTO, ROSA MªNON20,00EXENTO/A4,52APTO/A24,52
6135426940VLOSADA ABALO, JOSE LUISNON20,00EXENTO/A4,22APTO/A24,22
6236003410SRODRIGUEZ PARDO, DOLORESNON20,00EXENTO/A4,05APTO/A24,05
6335316259NCAROU MOREIRA, JUAN MANUELNON18,00EXENTO/A6,04APTO/A24,04
6436017676KMORAÑA VIEITEZ, RAMON ANGEL VICENTENON20,00EXENTO/A4,02APTO/A24,02
6535432815GFERREIRO ABOY, MARIA DEL CARMENNON19,00EXENTO/A4,9APTO/A23,9
6635979789SCOUTO ALVAREZ, EMILIANON17,00EXENTO/A6,9APTO/A23,9
6735919020NGALLEGO MIGUEZ, PETRONILANON17,00EXENTO/A6,9APTO/A23,9
6876930242ADA COSTA DO COUTO, JOAQUINNON17,00EXENTO/A6,88APTO/A23,88
6935207695PIGLESIAS FRECHA, ANICETO GERMANNON17,00EXENTO/A6,82APTO/A23,82
7052471485KGARRIDO GONZALEZ, MARIA JOSENON17,00EXENTO/A6,82APTO/A23,82
7176902480GOMEZ GONZALEZ, SUSANA MARIANON20,00EXENTO/A3,78APTO/A23,78
7276987720GGARBIN ALVAREZ, MARIANONON19,00EXENTO/A4,78APTO/A23,78
7376981152ZIGLESIAS FREIRE, DOLORESNON17,00EXENTO/A6,7APTO/A23,7
7476996286ZFERREIRA ALFAYA, JOSE MANUELNON20,00EXENTO/A3,62APTO/A23,62
7536077628NGARCIA GONZALEZ, CRISTOBALNON20,00EXENTO/A3,56APTO/A23,56
7635319305ERIAL VILLANUEVA, ARTURONON18,00EXENTO/A5,56APTO/A23,56
7776914773JDOMINGUEZ DE ANDRADE, FABIANONON20,00EXENTO/A3,44APTO/A23,44
7876912341LLORENZO LORENZO, MARIA LUISANON19,00EXENTO/A4,44APTO/A23,44
7953181215VRODRIGUEZ RODRIGUEZ, SERAFINNON19,00EXENTO/A4,3APTO/A23,3
8035323012ACASTIÑEIRAS MIGUEZ, BEGOÑANON20,00EXENTO/A3,28APTO/A23,28
8136010208MBOUZADA ESTEVEZ, CARMENNON18,00EXENTO/A5,26APTO/A23,26
8277004734KFERREIRA ALFAYA, ARTURONON20,00EXENTO/A3,22APTO/A23,22
8376870486RFILLOY REQUEIJO, JOSE RAFAELNON20,00EXENTO/A3,04APTO/A23,04
8444080505QMOSTEIRO GONZALEZ, BENITONON20,00EXENTO/A3,03APTO/A23,03
8536076474PSUEIRO PORTELA, RAFAELNON19,00EXENTO/A4,02APTO/A23,02
8676818044ESERRAPIO SOAREZ, AMANCIONON20,00EXENTO/A3APTO/A23
8752471603RBARA CERVIÑO, JOSE ALFONSONON20,00EXENTO/A2,94APTO/A22,94
8876914772NDOMINGUEZ DE ANDRADE, MARCO NON20,00EXENTO/A2,94APTO/A22,94
8936034223PDOMINGUEZ FREAZA, MANUELNON17,00EXENTO/A5,92APTO/A22,92
9035566926GONZALEZ ROMAN, OSCARNON18,00EXENTO/A4,9APTO/A22,9
9135453969KGARCIA CASTRO, PABLO BERNARDONON20,00EXENTO/A2,72APTO/A22,72
9235318039KALFONSIN PEREZ, ENRIQUENON20,00EXENTO/A2,72APTO/A22,72
9335454622FMARTINEZ CACABELOS, MARIONON20,00EXENTO/A2,63APTO/A22,63
9476412523ZFUENTES VIAÑO, MARIA JOSENON20,00EXENTO/A2,62APTO/A22,62
9576925807FGONZALEZ VILLAVERDE, ISAACNON20,00EXENTO/A2,62APTO/A22,62
9634886220GALVAREZ CRESPO, PABLO LUISNON16,00EXENTO/A6,6APTO/A22,6
9736108094ALOUREIRO LOPEZ, MANUELNON20,00EXENTO/A2,52APTO/A22,52
9876904071YGIL GIRALDEZ, RODRIGONON19,00EXENTO/A3,52APTO/A22,52
9944078884MGONDAR JANEIRO, JOSE MANUELNON20,00EXENTO/A2,48APTO/A22,48
10035321419CMARTINEZ BUGALLO, MODESTONON20,00EXENTO/A2,38APTO/A22,38
10144077676QACUÑA REGUEIRA, ROGELIONON20,00EXENTO/A2,38APTO/A22,38
10235571431EMOURIÑO ALFAYA, JOSE ANTONIONON20,00EXENTO/A2,33APTO/A22,33
10376893696GSUAREZ GARCIA, GERARDO JOSENON20,00EXENTO/A2,32APTO/A22,32
10436093843NALONSO SANCHEZ, JOSE MANUELNON20,00EXENTO/A2,32APTO/A22,32
10544079501RCASTIÑEIRA GUIMAREY, JOSE MANUELNON20,00EXENTO/A2,32APTO/A22,32
10635252683PBLANCO ABOAL, JESUSNON20,00EXENTO/A2,22APTO/A22,22
10776911031CRODRIGUEZ MARTINEZ, RAMONNON20,00APTO/A2,2APTO/A22,2
10836087577CONDE SAA, PEDRO PABLONON20,00EXENTO/A2,2APTO/A22,2
10952472738DFIGUEIRAS SABORIDO, SEVERINONON20,00EXENTO/A2,18APTO/A22,18
11052482889VLISTE LAZARA, DAMIANNON20,00EXENTO/A2,14APTO/A22,14
11144077103HLINO GALLEGO, ANTONIO R,NON20,00EXENTO/A2,12APTO/A22,12
11252496809EVEIGA TRABAZO, DANIELNON20,00EXENTO/A2,12APTO/A22,12
11376894466SREFOJOS CUEVAS, ISAACNON19,00EXENTO/A3,12APTO/A22,12
11476825287CCAMPOS SANZ, JORGENON20,00EXENTO/A2,11APTO/A22,11
11576997648LFERNANDEZ SOLIÑO, JOSE LUISNON20,00EXENTO/A2,09APTO/A22,09
11635469807NSALGUEIRO BREA, JOSE MANUELNON20,00EXENTO/A2,06APTO/A22,06
11752492567NCOMESAÑA MARTINEZ, AMPARONON20,00EXENTO/A2,02APTO/A22,02
11836098896MDOMINGUEZ CASTRO, JUAN MANUELNON20,00EXENTO/A2,02APTO/A22,02
11944075876XDOVAL HERRANZ, PABLO V,NON20,00EXENTO/A1,92APTO/A21,92
12052496818PPASTORIZA COMESAÑA, AURELIANON20,00EXENTO/A1,92APTO/A21,92
12135560939HFERNANDEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIONON20,00EXENTO/A1,84APTO/A21,84
12276858916TLOPEZ GARCIA, JOSE EDUARDONON20,00EXENTO/A1,82APTO/A21,82
12335210899SSANDA VARELA, MANUELNON15,00EXENTO/A6,82APTO/A21,82
12476861528JCALVELO CAMINO, JOSE MANUELNON20,00EXENTO/A1,74APTO/A21,74
12576820077PJORGE CORREA, ROBERTONON20,00EXENTO/A1,72APTO/A21,72
12651366298FGONZALEZ ALONSO, ANGELESNON20,00EXENTO/A1,72APTO/A21,72
12734868448BALVES SUAREZ, JOAQUINNON20,00EXENTO/A1,72APTO/A21,72
12876869776GCARREIRA PAZ, SANTIAGOSI18,00EXENTO/A1,52APTO/A19,52