DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 241 Martes, 14 de decembro de 2004 Páx. 17.231

IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS

CONSELLERÍA DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDE do 2 de decembro de 2004 pola que se eleva a definitiva a proposta de aspirantes que superaron o proceso selectivo para o ingreso na categoría 14a do grupo V (peón-condutor de defensa contra incendios forestais) do persoal laboral fixo da Xunta de Galicia.

De conformidade co disposto na base IX da convocatoria para o acceso á categoría 14a do grupo V (peón-condutor de defensa contra incendios forestais), levada a efecto pola Orde do 26 de decembro de 2003 (DOG nº 2, do 3 de xaneiro), remitida polo tribunal por proposta de aspirantes que superaron o proceso selectivo, e unha vez resoltos os recursos administrativos que afectan a referida proposta, esta consellería

DISPÓN:

Primeiro.-Elevar a definitiva a proposta dos aspirantes que superaron o proceso selectivo da categoría 14a do grupo V (peón-condutor de defensa contra incendios forestais), que se publica como anexo desta orde.

Segundo.-Os aspirantes que constan no dito anexo deberán remitir, no prazo de 20 días contados a partir do seguinte ao da publicación desta orde no DOG, á Dirección Xeral da Función Pública, os documentos a que se refire a base IX.1 da orde de convocatoria.

Terceiro.-Contra esta orde, que pon fin á vía administrativa, os aspirantes poden interpoñer, con carácter postestativo, recurso de reposición perante o conselleiro da Presidencia, Relacións Institucionais e Administración Pública no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación desta orde, ou directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da súa publicación, perante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Santiago de Compostela, conforme os artigos 8, 14 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 2 de decembro de 2004.

Jaime Pita Varela

Conselleiro da Presidencia, Relacións

Institucionais e Administración Pública

ANEXO

Peón condutor. Grupo V. Categoría 14a

A CORUÑA:

NIF APELIDOS E NOME QUENDA

DISCAPACIT.

1º EXERC. GALEGOCONCURSORECOÑECEM.

MÉDICO

TOTAL

PUNTOS

132652479TROCA DIAZ, JOSE ANGELNON20,00EXENTO/A6,86APTO/A26,86
276346074NCOSTA LISTE, ANDRESNON20,00EXENTO/A6,86APTO/A26,86
376362036NABUELO SENRA, MANUEL EVARISTONON20,00EXENTO/A6,84APTO/A26,84
476407795RPENA ANCA, PEDRONON20,00EXENTO/A6,82APTO/A26,82
532649105FCEBREIRO PAZ, FAUSTINONON20,00EXENTO/A6,42APTO/A26,42
676412241PLAMELAS FRAGUELA, FRANCISCO JOSENON19,00EXENTO/A6,88APTO/A25,88
732424008BPORTA BARBEITO, JOSE ROGELIONON19,00EXENTO/A6,84APTO/A25,84
876490589HROMERO ALONSO, JOSENON19,00EXENTO/A6,84APTO/A25,84
933277432CGONZALEZ VEIGA, JOSENON20,00EXENTO/A5,26APTO/A25,26
1033251412JTABOADA GAREA, JOSE LUISNON19,00EXENTO/A5,92APTO/A24,92
1132802157VCABADO LOPEZ, EMILIONON18,00EXENTO/A6,88APTO/A24,88
1276322114HCASTIÑEIRAS SANCHEZ, MANUEL ANTONIONON18,00EXENTO/A6,84APTO/A24,84
1376513341TVAZQUEZ CARRIL, MANUEL JOSENON19,00EXENTO/A5,76APTO/A24,76
1476355331TLEMA RODRIGUEZ, MIGUEL ANGELNON19,00EXENTO/A5,7APTO/A24,7
1534981911SALVAREZ GONZALEZ, ALFONSONON19,00EXENTO/A5,52APTO/A24,52
1678781258FERNANDEZ BARCIA, JOSENON18,00EXENTO/A6,18APTO/A24,18
1776519775VFREIRE VAZQUEZ, JOSE MANUELNON20,00EXENTO/A4,02APTO/A24,02
1876283445NPENSADO MOURELLE, ANGELNON17,00EXENTO/A6,84APTO/A23,84
1976362313JMOREIRA VARELA, JOSE ANTONIONON20,00EXENTO/A3,3APTO/A23,3
2044834870GTOUFIKI ABDELLAH, ABDELHAKNON20,00EXENTO/A3,18APTO/A23,18
2132431011EABELENDA BELLO, JESUSNON20,00EXENTO/A3,1APTO/A23,1
2233285280FERNANDEZ NAVARRO, JOSE MANUELNON20,00EXENTO/A2,96APTO/A22,96
2332655115ZCALVO BELLO, MARCIAL JOSENON20,00EXENTO/A2,9APTO/A22,9
2435314279XANDION LOPEZ, LINONON20,00EXENTO/A2,9APTO/A22,9
2576350322MALVAREZ POSE, JOSE MANUELNON20,00EXENTO/A2,86APTO/A22,86
2632655253ZFERNANDEZ MARTINEZ, MARIA DE LA ONON20,00EXENTO/A2,84APTO/A22,84
2776512823BGARCIA ANSEDE, DOMINGO ANTONIONON20,00EXENTO/A2,8APTO/A22,8
2840285606PAZOS PULIAN, ERNESTO M.NON19,00EXENTO/A3,74APTO/A22,74
2932374857BINSUA MUÑIZ, PEDRONON19,00EXENTO/A3,64APTO/A22,64
3032667525GTOJEIRO LUACES, MIGUELNON20,00EXENTO/A2,4APTO/A22,4
3125452337PLOPEZ GARCIA, LUIS MIGUELNON19,00EXENTO/A3,36APTO/A22,36
3276703316HVENCES GONZALEZ, ANTONIONON20,00EXENTO/A2,26APTO/A22,26
3376779637FUNGUEIRIÑO SUAREZ, MIGUEL ANGELNON20,00EXENTO/A2,14APTO/A22,14
3478784162PNIETO BARCIA, JOSENON20,00EXENTO/A2,12APTO/A22,12
3533282976KANTELO FERNANDEZ, JOSENON20,00EXENTO/A2,1APTO/A22,1
3676362065HLAGO LADO, ROBERTO OSCARNON20,00EXENTO/A2,06APTO/A22,06
3732340044CGENDE COUZO, JOSE MARIANON19,00EXENTO/A3APTO/A22
3832811309SPONTE LOPEZ, JESUS PABLONON19,00EXENTO/A2,98APTO/A21,98
3944805016GGOMEZ CASANOVA, ANDRESNON20,00EXENTO/A1,96APTO/A21,96
4033251139QVILLANUEVA SEXTO, RAMONNON20,00EXENTO/A1,96APTO/A21,96
4176347940SFIGUEIRA RECOUSO, SANTIAGONON19,00EXENTO/A2,94APTO/A21,94
4233159505ZTOANDE VAZQUEZ, JOSE MARIANON19,00EXENTO/A2,92APTO/A21,92
4332828581ZNAVEIRO RODRIGUEZ, CRISTINANON20,00EXENTO/A1,7APTO/A21,7
4479321182RCALAZA COIRA, ANTONIONON20,00EXENTO/A1,7APTO/A21,7
4532753943BCASTIÑEIRA FARIÑA, MANUELNON20,00EXENTO/A1,7APTO/A21,7
4678784699QFRAGIO VIDAL, JESUSNON20,00EXENTO/A1,7APTO/A21,7
4732672087NARNOSO CALVO, ANDRES VICENTENON20,00EXENTO/A1,58APTO/A21,58
4832756634BAMOR PAZ, JOSE LUISNON18,00EXENTO/A3,58APTO/A21,58
4933260160KVIEITES QUINTANS, HERMINIO JULIANNON20,00EXENTO/A1,56APTO/A21,56
5076487438HGONZALEZ SENDON, CLAUDIONON20,00EXENTO/A1,56APTO/A21,56
5176777826PROMERO RIBEIRO, ANTONIONON20,00EXENTO/A1,54APTO/A21,54
5233298367MALLO BLANCO, VICTOR MANUELNON20,00EXENTO/A1,24APTO/A21,24
5344805578ZGARCIA MOSQUERA, JULIO JOSENON20,00EXENTO/A1,18APTO/A21,18
5479311988FDOMINGUEZ BRENLLA, MARTINNON20,00EXENTO/A1,16APTO/A21,16
5532657669SACEA FREIRE, FERNANDO LUISNON20,00EXENTO/A1,16APTO/A21,16
5632671531PBOGO SAAVEDRA, EVA MARIANON20,00EXENTO/A1,14APTO/A21,14
5733277566QFERNANDEZ DOSIL, SERGIONON20,00EXENTO/A1,1APTO/A21,1
5876303096KAMADO PEREZ, JOSESI17,00EXENTO/A2,48APTO/A19,48
5978795103RTUÑAS POUSA, IGNACIOSI18,00EXENTO/A0,2APTO/A18,2

LUGO:

NIF APELIDOS E NOME QUENDA

DISCAPACIT.

1º EXERC. GALEGOCONCURSORECOÑECEM.

MÉDICO

TOTAL

PUNTOS

176567043CRODRIGUEZ PEREZ, MANUELNON20,00EXENTO/A6,98APTO/A26,98
233319329BLORENZO MARTINEZ, CANDIDONON20,00EXENTO/A6,88APTO/A26,88
333317764XMARIÑO ALFONSO, PABLONON20,00EXENTO/A6,84APTO/A26,84
434263134BRODRIGUEZ VILA, ANTONIONON20,00EXENTO/A6,74APTO/A26,74
533310102FALVAREZ MENDEZ, LUISNON19,00EXENTO/A7APTO/A26
676577312PFERNANDEZ GONZALEZ, ALEJANDRONON20,00EXENTO/A4,98APTO/A24,98
734233285QRODRIGUEZ LOPEZ, JOSENON18,00EXENTO/A6,98APTO/A24,98
833319212DRAMOS FERNANDEZ, MANUELNON19,00EXENTO/A5,96APTO/A24,96
934262977SVERGARA RAMOS, FRANCISCONON20,00EXENTO/A4,94APTO/A24,94
1076615903MGONZALEZ MOURELO, JOSE ABELNON18,00EXENTO/A6,9APTO/A24,9
1134266726SRODRIGUEZ LOPEZ, JOSE AMADORNON20,00EXENTO/A4,86APTO/A24,86
1233821650NNUÑEZ NUÑEZ, MANUELNON20,00EXENTO/A4,52APTO/A24,52
1333993384MLOPEZ FERNANDEZ, RAMONNON20,00EXENTO/A4,48APTO/A24,48
1433318014FCORBEIRA NOVO, MANUELNON20,00EXENTO/A4,46APTO/A24,46
1505425353KGARCIA PEREZ, ANDRESNON20,00EXENTO/A4,4APTO/A24,4
1633330152RCARREIRA CENDAN, MIGUEL ANGELNON20,00EXENTO/A4,28APTO/A24,28
1733333054MFERNANDEZ ALVAREZ, JOSE MANUELNON20,00EXENTO/A4,18APTO/A24,18
1833840806DGARCIA GARCIA, VICTORNON19,00EXENTO/A4,98APTO/A23,98
1933995769KVAZQUEZ RODRIGUEZ, SANTIAGONON19,00EXENTO/A4,92APTO/A23,92
2033334572MCARNERO VIDAL, JESUSNON19,00EXENTO/A4,84APTO/A23,84
2134261089JGONZALEZ SANTIAGO, JOSE LUISNON20,00EXENTO/A3,3APTO/A23,3
2233859879SRODRIGUEZ CARRAL, XOSENON20,00EXENTO/A3,26APTO/A23,26
2333844463DOTERO LOZANO, JESUS SANTIAGONON20,00EXENTO/A3,04APTO/A23,04
2434253313BDELPONT PUGA, JESUSNON20,00EXENTO/A2,84APTO/A22,84
2533302828RFERNANDEZ ROSON, MANUELNON20,00EXENTO/A2,18APTO/A22,18
2633806931JLEIRAS FERNANDEZ, JOSE ANTONIONON20,00EXENTO/A2,16APTO/A22,16
2776574604ZCOUSO FERNANDEZ, PEDRO ANTONIONON20,00EXENTO/A2,02APTO/A22,02
2876568675LCUBA SANTOME, ROBERTONON20,00EXENTO/A2APTO/A22
2934246375LCARBALLEDO BALDONEDO, MAGINNON20,00EXENTO/A1,94APTO/A21,94
3034263011AGONZALEZ IGLESIAS, JOSE MANUELNON20,00EXENTO/A1,86APTO/A21,86
3176566455FCUBA CUBA, PRUDENCIONON20,00EXENTO/A1,84APTO/A21,84
3276621789ADIAZ VIEIROS, JOSE MANUELNON20,00EXENTO/A1,72APTO/A21,72
3376550341QGONZALEZ DIGON, EDUARDONON19,00EXENTO/A2,63APTO/A21,63
3432766157NBUSTO PETEIRO, RAMONNON20,00EXENTO/A1,56APTO/A21,56
3533846589LFERREIRA CASTIÑEIRA, CARLOSNON20,00EXENTO/A1,52APTO/A21,52
3676616853NVEIGA AIRA, JOSE MANUELNON20,00EXENTO/A1,5APTO/A21,5
3776616397QLOPEZ CASTRO, ELADIONON19,00EXENTO/A2,34APTO/A21,34
3876572120ZRODRIGUEZ VILELA, JOSE FRANCISCONON20,00EXENTO/A1,3APTO/A21,3
3933308045CMENDEZ GOMEZ, RAMIRONON20,00EXENTO/A1,28APTO/A21,28
4076579093HCABANAS RAMOS, ELOINON20,00EXENTO/A1,24APTO/A21,24

OURENSE:

NIF APELIDOS E NOME QUENDA

DISCAPACIT.

1º EXERC. GALEGOCONCURSORECOÑECEM.

MÉDICO

TOTAL

PUNTOS

134987320LJUSTO BARREIRA, ALFONSONON20,00EXENTO/A7APTO/A27
234954137GOMEZ EIRO, EVARISTONON20,00EXENTO/A6,98APTO/A26,98
376709791FFERNANDEZ FELIZ, JOSEFANON20,00EXENTO/A6,94APTO/A26,94
476700043BTRIGOS MOURIÑO, JOSE BENITONON20,00EXENTO/A6,92APTO/A26,92
576699087KVENCES GONZALEZ, MANUELNON20,00EXENTO/A6,92APTO/A26,92
634953695CTABOADA LOPEZ, JOSE MANUELNON20,00EXENTO/A6,9APTO/A26,9
776710798VAZ PEREZ, JORGENON20,00EXENTO/A6,86APTO/A26,86
834925205GLOSADA FERNANDEZ, JOSE ANTONIONON20,00EXENTO/A6,66APTO/A26,66
976716719NYAÑEZ RODRIGUEZ, MAGIN ANGELNON20,00EXENTO/A6,52APTO/A26,52
1076688952YNOVOA GONZALEZ, ANTONIONON19,00EXENTO/A6,96APTO/A25,96
1134726322GONZALEZ SOBRINO, MANUELNON19,00EXENTO/A6,9APTO/A25,9
1234936970QGONZALEZ PEREZ, JACINTONON19,00EXENTO/A6,9APTO/A25,9
1334918977DRODRIGUEZ ALVAREZ, MANUELNON19,00EXENTO/A6,82APTO/A25,82
1434577730JCASTELLO LIMIA, JUAN EMILIONON19,00EXENTO/A6,62APTO/A25,62
1576686966KRODRIGUEZ RODRIGUEZ, MANUELNON20,00EXENTO/A5,24APTO/A25,24
1676712404KFERNANDEZ AFONSO, MANUELNON20,00EXENTO/A5,24APTO/A25,24
1776709840XMARTINEZ MENDEZ, MANUELNON18,00EXENTO/A7APTO/A25
1876747450SDE LA TORRE ALVAREZ, NESTORNON18,00EXENTO/A6,9APTO/A24,9
1934722402SJUSTO JUSTO, EUSEBIONON18,00EXENTO/A6,8APTO/A24,8
2034626696NALVAREZ RIOS, FRANCISCO JAVIERNON18,00EXENTO/A6,74APTO/A24,74
2176711331YDIEGUEZ RODRIGUEZ, FRANCISCONON18,00EXENTO/A6,46APTO/A24,46
2234715319QPAZOS AGUIAR, JOAQUINNON17,00EXENTO/A6,48APTO/A23,48
2334978321JARMESTO VAZQUEZ, MIGUELNON20,00EXENTO/A2,44APTO/A22,44
2476718023MPORTO ARIAS, VICENTENON20,00EXENTO/A2,36APTO/A22,36
2576709869QVAZQUEZ VAZQUEZ, JOSE ENRIQUENON20,00EXENTO/A2,14APTO/A22,14
2634998537NGARCIA SALGADO, JOSE LUISNON20,00EXENTO/A2,02APTO/A22,02
2734942050JDALAMA NOVOA, MANUELNON20,00EXENTO/A1,96APTO/A21,96
2835267274VMIRON LAMAS, JOSENON20,00EXENTO/A1,9APTO/A21,9
2976712532BDOMINGUEZ PEREZ, JOSE ANTONIONON20,00EXENTO/A1,86APTO/A21,86
3034976352EALVAREZ ESTEVEZ, MARGARITANON20,00EXENTO/A1,82APTO/A21,82
3134929207GLOSADA RODRIGUEZ, JOSE MARIANON20,00EXENTO/A1,76APTO/A21,76
3276497591MJURJO TRILLO, ANDRES A.NON20,00EXENTO/A1,56APTO/A21,56
3334945643HGONZALEZ VIZARRO, MANUELNON19,00EXENTO/A2,46APTO/A21,46
3444468889ELAMELAS SAA, MIGUELNON20,00EXENTO/A1,28APTO/A21,28
3534998467BCAMPOS GONZALEZ, DAVIDNON20,00EXENTO/A1,28APTO/A21,28
3634963794EBALTAR SOUTO, ELIASNON19,00EXENTO/A2,24APTO/A21,24
3734946772CBALTAR SOUTO, FRANCISCONON19,00EXENTO/A2,22APTO/A21,22
3844455922GRODRIGUEZ CABANELAS, JOSE BENITONON20,00EXENTO/A1,21APTO/A21,21
3934982178YVAZQUEZ BLANCO, DANIELNON20,00EXENTO/A1,14APTO/A21,14
4034945290XNIETO PAZOS, ELIASNON20,00EXENTO/A1,12APTO/A21,12
4134978447RSANCHEZ RODRIGUEZ, ANTONNON20,00EXENTO/A1,06APTO/A21,06
4244455955ZCAMPOS BERNARDEZ, JORGENON20,00EXENTO/A0,96APTO/A20,96
4344449044ALOPEZ CASEIRO, JAVIERNON20,00EXENTO/A0,9APTO/A20,9
4434990040COSTA ESTEVEZ, DAVIDSI11,00EXENTO/A0APTO/A11

PONTEVEDRA:

NIF APELIDOS E NOME QUENDA

DISCAPACIT.

1º EXERC. GALEGOCONCURSORECOÑECEM.

MÉDICO

TOTAL

PUNTOS

152590618ZHERNANDEZ BORRAGEROS, SEBASTIANNON20,00EXENTO/A5,04APTO/A25,04
235557955RALVAREZ FERNANDEZ, SERVANDONON20,00EXENTO/A5,02APTO/A25,02
336034223PDOMINGUEZ FREAZA, MANUELNON20,00EXENTO/A4,98APTO/A24,98
435432815GFERREIRO ABOY, MARIA DEL CARMENNON20,00EXENTO/A4,72APTO/A24,72
576987720GGARBIN ALVAREZ, MARIANONON20,00EXENTO/A4,72APTO/A24,72
635298419CFRANCISCO ROSALES, MANUELNON20,00EXENTO/A4,68APTO/A24,68
735426940VLOSADA ABALO, JOSE LUISNON20,00EXENTO/A4,64APTO/A24,64
876897706NCRESPO ROMAN, MANUEL ANGELNON20,00EXENTO/A4,1APTO/A24,1
976912341LLORENZO LORENZO, MARIA LUISANON19,00EXENTO/A4,62APTO/A23,62
1036076474PSUEIRO PORTELA, RAFAELNON19,00EXENTO/A4,6APTO/A23,6
1152482889VLISTE LAZARA, DAMIANNON20,00EXENTO/A2,78APTO/A22,78
1235809929XGONZALEZ RODRIGUEZ, MANUELNON18,00EXENTO/A4,7APTO/A22,7
1335542133AFERNANDEZ VAQUEIRO, ADOLFONON20,00EXENTO/A2,16APTO/A22,16

NIF APELIDOS E NOME QUENDA

DISCAPACIT.

1º EXERC. GALEGOCONCURSORECOÑECEM.

MÉDICO

TOTAL

PUNTOS

1476819170KRUA VAZQUEZ, MIGUELNON20,00EXENTO/A2APTO/A22
1535318039KALFONSIN PEREZ, ENRIQUENON20,00EXENTO/A1,93APTO/A21,93
1634922810RGARCIA RODRIGUEZ, JOSE MANUELNON17,00EXENTO/A4,92APTO/A21,92
1777000797VCASTRO VAZQUEZ, CARLOSNON20,00EXENTO/A1,86APTO/A21,86
1836110569VARRANZ IGLESIAS, MARCOSNON20,00EXENTO/A1,84APTO/A21,84
1976895497BMONTERO GARGAMALA, JUAN CARLOSNON20,00EXENTO/A1,76APTO/A21,76
2035319801NMAQUIERIA FERNANDEZ, MIGUEL ANGELNON20,00EXENTO/A1,66APTO/A21,66
2151366298FGONZALEZ ALONSO, ANGELESNON20,00EXENTO/A1,56APTO/A21,56
2276821408MSUEIRO CASCALLAR, MIGUELNON20,00EXENTO/A1,56APTO/A21,56
2335454622FMARTINEZ CACABELOS, MARIONON20,00EXENTO/A1,52APTO/A21,52
2435989763FMARTINEZ LEIRO, MARCIALNON20,00EXENTO/A1,5APTO/A21,5
2576869776GCARREIRA PAZ, SANTIAGOSI15,00EXENTO/A0,3APTO/A15,3