DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 242 Mércores, 15 de decembro de 2004 Páx. 17.271

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

CORRECCIÓN de erros.-Orde do 24 de novembro de 2004 pola que se modifica a clasificación de determinadas fundacións e se ordena a súa adscrición ao departamento da Xunta de Galicia competente para o exercicio das funcións de protectorado.

Advertidos erros na citada orde, publicada no DOG nº 233, do 30 de novembro de 2004, procede efectuar as oportunas correccións:

Na páxina 16.450, no anexo, onde di: «Fundación para o Desenvolvemento da Comarca de Celanova», debe dicir: «Fundación para o Desenvolvemento da Comarca de Terra de Celanova».

Na mesma páxina, columna segunda, onde di: «Fundación para o Desenvolvemento da Comarca de Santiago de Compostela», debe dicir: «Fundación para o Desenvolvemento da Comarca de Santiago».