DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 242 Mércores, 15 de decembro de 2004 Páx. 17.274

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE CULTURA, COMUNICACIÓN SOCIAL E TURISMO

CORRECCIÓN de erros.-Orde do 26 de novembro de 2004 de subvencións para empresas privadas que realicen actividades de promoción e difusión dos camiños de Santiago no ano 2005.

Advertido erro na Orde do 26 de novembro de 2004, publicada no Diario Oficial de Galicia nº 237, do martes 7 de decembro de 2004, pola que se convocan subvencións para empresas privadas que realicen actividades de promoción e difusión dos camiños de Santiago no ano 2005, cómpre facer as seguintes correccións:

Na páxina 16.741, artigo 4º letra e), onde di: «... artigo 7 e) desta orde...», debe dicir: «... artigo 14 e) desta orde...».

Na páxina 16.743, artigo 12º, punto primeiro, onde di: «... o artigo 9º desta orde...», debe dicir: «... o artigo 7º desta orde...».