DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 242 Mércores, 15 de decembro de 2004 Páx. 17.295

IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS

CONSELLERÍA DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

CORRECCIÓN de erros.-Resolución do 1 de outubro de 2004 pola que se aproban e se fan públicas as relacións definitivas de admitidos e excluídos ao proceso selectivo para o ingreso no corpo subalterno da Xunta de Galicia (grupo E).

Por Resolución do 1 de outubro de 2004, publicada no Diario Oficial de Galicia nº 194, do 5 de outubro, apróbanse e fanse públicas as relacións definitivas de admitidos e excluídos ao proceso selectivo para o ingreso no corpo subalterno da Xunta de Galicia (grupo E).

Na relación definitiva de excluídos, deberán eliminarse, e pasarán a integrarse na relación definitiva de admitidos, os seguintes aspirantes:

Apelidos e nomeDNICota de discapacitados

Ferreiro Penas, María Jesús47358819-JNon

Gómez Míguez, Juan Carlos35322295-ENon

Lago González, María Elisa78791888-YNon

Rodrigues, Palmira X-2390547-LNon