DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 242 Mércores, 15 de decembro de 2004 Páx. 17.300

V. ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA

XULGADO DE PRIMEIRA INSTANCIA E INSTRUCIÓN NÚMERO DOUS DE RIBEIRA

EDICTO (441/2003).

En virtude do disposto polo xuíz do Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número dous de Ribeira, en providencia con data do 27 de setembro de 2004, ditada na peza primeira do xuízo universal de quebra de Frigoríficos Rías de Galicia, S.L., autos número 441/2003, polo presente edicto faise público que na Xunta Xeral de Acredores que tivo lugar o día 30 de xuño de 2004, ás 10.00 horas, se propuxo e foi aprobada a sindicatura para o dito xuízo, composta por Ricardo Manuel Gómez Loureda, para síndico primeiro, Dolores Traba López, para síndico segundo e María del Pilar Ramos Sánchez, para síndico terceiro, os que aceptaron o cargo e prometeron desempeñalo ben e fielmente; co fin de que as persoas que determina o artigo 1220 da Lei de axuizamento civil poidan impugnar a dita elección, dentro do termo que este precepto sinala.

Ribeira o 30 de setembro de 2004.

A secretaria

Rubricado