DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 98 Martes, 24 de maio de 2005 Páx. 8.820

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN do 23 de maio de 2005 pola que se fan públicas as candidaturas proclamadas polas xuntas electorais provinciais da Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra, para as eleccións ao Parlamento de Galicia do 19 de xuño de 2005.

En cumprimento do disposto no artigo 21. 4º da Lei de Galicia 8/1985, do 13 de agosto, de eleccións ao Parlamento de Galicia, en concordancia co artigo 47.5º da Lei orgánica 5/1985, do 19 de xuño, de réxime electoral xeral, logo de comunicación das xuntas electorais provinciais da Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra, fanse públicas as candidaturas proclamadas nas devanditas circunscricións para as eleccións ao Parlamento de Galicia, que se celebrarán o día 19 de xuño de 2005.

Santiago de Compostela, 23 de maio de 2005.

Jaime Pita Varela

Conselleiro da Presidencia, Relacións Institucionais

e Administración Pública

PUBLICACIÓN DE CANDIDATURAS

PROCLAMADAS

PROVINCIA DA CORUÑA

A Xunta Electoral Provincial da Coruña, en reunión do día da data, acordou proclamar as candidaturas concorrentes ás eleccións ao Parlamento de Galicia convocadas por Decreto 77/2005, do 25 de abril, presentadas no ámbito territorial desta Xunta, acordando a súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co disposto no artigo 47.5º da Lei orgánica 5/1985, do 19 de xuño, de réxime electoral xeral, en relación co artigo 21.4º da Lei 8/1985, do 13 de agosto, modificada pola Lei 15/1992, do 30 de decembro, e Lei 12/2004, do 7 de decembro, de eleccións ao Parlamento de Galicia.

1. PARTIDO POPULAR (P.P.).

Candidatos:

1. Manuel Fraga Iribarne

2. Carlos Negreira Souto

3. Ángel Bernardo Tahoces

4. María Marta Cerdido Pintos

5. José Antonio Orza Fernández

6. Jaime Alberto Pita Varela

7. Manuel Santos Ruiz Rivas

8. Alberto Sueiro Pastoriza

9. José Manuel Castelao Bragaña

10. Diego Calvo Pouso

11. Beatriz Mato Otero

12. José Antonio Santiso Miramontes

13. María José Ares Casal

14. Ovidio Rodeiro Tato

15. María Vieites Louro

16. Benito García Sánchez

17. Isidro Caamaño Trillo

18. Gonzalo Mora do Campo

19. Alejandra María Álvarez de Mon Rego

20. Eva María Vilariño González

21. María Asunción Santiago Paz

22. María Cristina Pérez Fernández

23. José Guzmán Antelo

24. Gumersindo Pedro Galego Feal

Suplentes:

1. Silvia María Vázquez Cardelle

2. Javier Acosta Vigo

3. Rocío Vázquez Martínez

2. ESQUERDA UNIDA-IZQUIERDA UNIDA (EU-IU).

Candidatos:

1. Yolanda Díaz Pérez

2. José Manuel Sánchez Mesejo

3. Eva Gloria Barbero Patiño

4. Julia María Cao González

5. José Javier Ron Fernández

6. Manuel Sánchez Martínez

7. Samuel Patiño Casal

8. Ramiro Santalices Martínez

9. Rosa Ana Llago Bouza

10. María José Prieto Diz

11. José Ángel Díaz Pérez

12. Victor Agullón López

13. José Luis Cadorniga Álvarez Yáñez

14. José María Tubío Piñeiro

15. Paula Meizoso Alonso

16. Alba Sánchez Novo

17. Francisco Javier Galán Pérez

18. Enrique Veira Pino

19. Gonzalo Romero González

20. Luz María Ponte Mosquera

21. Isabel Lodeiro Vales

22. Ignacio Allegue Lagóstena

23. Joaquín María García Sinde

24. María Jesús Paredes Blanco

Suplentes:

1. Serafín Mourelle Bugallo

2. Germán Amor Varela

3. BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (B.N.G.).

Candidatos:

1. Anxo Manuel Quintana González

2. Ánxela Bugallo Rodríguez

3. Carlos Ignacio Aymerich Cano

4. Ana Belén Pontón Mondelo

5. Carlos Fernando Blanco Parga

6. Ana Luisa Bouza Santiago

7. Pablo González Mariñas

8. Rosana Pérez Fernández

9. Xoán Carlos Bascuas Jardón

10. Milagros Lantes Seara

11. Manuel Antelo Pazos

12. Ana María Vérez Gómez

13. Antonio Blanco Guerra

14. María Mercedes Díaz Mayán

15. Manuel González López

16. María Dominga Brión Sanmiguel

17. Abel López Soto

18. Noela Otero Radío

19. José Emilio Vicente Caneda

20. María Helena Pardo Rodríguez

21. Jesús Gómez Antelo

22. Silvia María Seijas Naya

23. Xesús Manuel Veiga Buxán

24. Domingos Rafael Merino Mejuto

Suplentes:

1. Alberte Ansede Estraviz

2. Xoán Manoel Sande Muñiz

3. Francisco Javier Porto Saavedra

4. Antonio Ángel Chenlo Angueira

5. Socorro García Conde

4. PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA-PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSdeG-PSOE).

Candidatos:

1. José Luis Méndez Romeu

2. Beatriz Sestayo Doce

3. Luis María Tojo Ramallo

4. María del Mar Barcón Sánchez

5. Francisco Julio Cerviño González

6. María Soledad Soneira Tajes

7. José Manuel Lage Tuñas

8. Xoaquín María Fernández Leiceaga

9. María Jesús Vázquez Vázquez

10. María Rivas López

11. Sonia Castaño Eiras

12. Augusto Rey Moreno

13. María Jesús Castro Neo

14. Valentín González Formoso

15. Sara Viqueira Turnes

16. Margarita Lamela Louzán

17. Enrique Antonio Vázquez Naveira

18. María Palomi Rodríguez Castiñeira

19. José Carlos García Vilameá

20. María Jesús Iglesias Sánchez

21. Antonio Sánchez Espantoso

22. María José Neira Souto

23. Evaristo Oroña Marcote

24. Isaac Díaz Pardo

Suplentes:

1. Eva María Rivero Álvarez

2. Francisco Javier González Trillo

3. María Isabel Castro González

4. José Iván Puentes Rivera

5. Antonio Francisco Simón Álvarez Pérez

5. PARTIDO HUMANISTA (PH).

Candidatos:

1. Oscar Fernando García González

2. Rubén Sánchez Imizcoz

3. Miguel Ángel Bello Souto

4. María Mar Sande Lestón

5. Severiano Martínez Dueñas

6. José Álvarez Crucio

7. María Eugenia Vieito Varela

8. Guillermo López Vizcaya

9. María Ángeles Folgar Naya

10. Inés Carballo Varela

11. Paloma Longueira Teijeiro

12. Paula María Figueroa Núñez

13. María del Mar Pérez Osorio

14. María Luisa Valeiro Martul

15. Luis Manuel Suárez Dequidt

16. María Pilar Santiso Freire

17. María Mar Seoane Gronzo

18. Natalia Villar Lourido

19. Eva María Blanco López

20. Carlos Mira Blanco

21. Ermitas Orol Méndez

22. Rogelio Fernández Maceiras

23. María Isabel Diz Fombellida

24. José Manuel Piñeiro Recarey

Suplentes:

1. Jesús Ángel Veiga Dopico

2. Lucía Villar Lourido

3. Elba Ferreño Vilas

6. NÓS-UNIDADE POPULAR (NÓS-UP).

Candidatos:

1. Íria Medraño González

2. Ernesto López Díaz

3. Gemma María Blanco Martínez

4. Mauricio Castro López

5. Eva Rey Otero

6. Rodolfo Fernández Vázquez

7. María Yasmina García Castro

8. Jaime Mosquera More

9. María Beatriz Pérez Vieitez

10. Paulo Rico Painceiras

11. María Fiodora López Patiño

12. Jesús Miguel García Fernández

13. Ana Berta López Permuy

14. Xoan Xosé Pérez Lorenzo

15. Rebeca Olveira Vilela

16. Antón Santos Pérez

17. María Álvarez Rey

18. Ramiro Vidal Alvariño

19. Marta Carrillo Gregorio

20. Mariana Ansía Calviño

21. José Manuel Díaz Cadaveira

22. Ángel Manuel Ponce Rodríguez

23. Helena Embade Pita

24. Juan Francisco Paz López

Suplentes:

1. Lucía Cividanes Cabo

2. Marcos Lodeiro Pose

3. Diego Bernal Rico

7. PARTIDO DE LOS AUTÓNOMOS Y PROFESIONALES (AU.TO.NO.MO.).

Candidatos:

1. Rogelio Brage Novo

2. Jorge Juan Álvarez Castrillón

3. Alfredo Calvo Varela

4. Magín Vila Villares

5. José Francisco Fernández Fernández

6. María Sonia Eitor Bandín

7. Alberto Fontenla Butragueño

8. María Pilar Rodríguez Vargas

9. José Luis Grandal Perille

10. Susana Cenalmor González

11. Fernando Gómez Casas

12. María Elena Calvo Taboada

13. Juan José Búa Martínez

14. Dolores Calvo Taboada

15. Francisco José Orgueira Fernández

16. Lucía Gómez Calvo

17. Mercedes Calvo Taboada

18. Montserrat Calvo Velo

19. José Antonio Sánchez Mosteiro

20. Amparo Martínez Prados

21. María Luisa Díaz Rivas

22. María del Carmen Dopico López

23. María Cristina Santiago Maroño

24. María Ramona Eitor Castromán

8. IDENTIDADE GALEGA (IDEGA).

Candidatos:

1. Eduardo Ambite Caridad

2. Xosé Bieito Seivane Tapia

3. José Luis Pérez Rodríguez

4. Sergio García Álvarez

5. Pablo Jesús López Díaz

6. Juan Luis Manteiga Jiménez

7. Beatriz Molinelli Rivadulla

8. Gonzalo Varela Díaz

9. Guillermo Rodrigo López Cernadas

10. Antonio Cebrián Domínguez

11. Beatriz Guadalupe Redondo Teijeiro

12. Germán González Franco

13. Juan Pablo González Mañana

14. José Luis Abelleira Barreiro

15. Jesús María Huerta Antelo

16. José Luis Insua Caamaño

17. Alma Carolina Rodríguez Díaz

18. Carlos Busto Vázquez

19. José María Abella Corral

20. Jaime Dorado Bello

21. María Amelia Gómez Paz

22. Alejandro Campos Escudero

23. Antonio Ambite Seijido

24. José Otero Vale

Suplentes:

1. Demetrio Otero Gómez

2. Francisco Antonio Redondo Teijeiro

9. FRENTE POPULAR GALEGA (F.P.G.).

Candidatos:

1. Francisco Leonardo Aneiros Dopico

2. Catuxa López Pato

3. Xan Andrés Carballo Rodríguez

4. Eleuterio Formoso Lamela

5. Gladys Virxinia Afonso Lobato

6. Manuel López Besteiro

7. Mario Eugenio Díaz Bustamante

8. María Dina Brenlla Outeiro

9. Francisco Antonio Sampedro Ojeda

10. Francisco Eugenio Sebio Peña

11. José Manuel Romero Davila

12. María Mónica Camaño Fandiño

13. Luis Carlos Varela Souto

14. Xosé Antonio López Dobao

15. José Antonio Placer García

16. Mónica Montero Borrazás

17. César Pablo Lago Bouza

18. Carlos Alberto Álvarez Pena

19. Manuel Pérez González

20. María Encarnación Suárez González

21. Francisco Javier Niño Ricoy

22. Manuel Fernández González

23. Ángel Antonio Amado Rico

24. María del Carmen Castro Valiño

Suplentes:

1. Teodoro Santamaría Antón

2. Vicente López Santos

10. FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S. (FE de las JONS).

Candidatos:

1. Carlos Lázaro Taracido

2. Ramón Álvarez Buhilla de Oyarbide

3. Rosa González Riveiro

4. Jorge Quintas Silvar

5. Manuel Castro Fernández

6. José Luis Ageitos Otero

7. Carmen Trillo Lorenzo

8. Sandra Tavares González

9. Juan Manuel Pérez Fernández

10. María José Sánchez Muiños

11. Francisco de Javier García del Río

12. Antonio Bouzas Martínez

13. Juan Ramón Guede Sánchez

14. Pablo Almazán García

15. Amador Fernández Araujo

16. Pedro Jorge Costa Álvarez

17. Enrique Viqueira Rodríguez

18. Juan Leboso Borrego

19. Arturo Díaz Álvarez

20. Gaspar Santiago Padín Markiewicz

21. Marina Fernández López

22. Ignacio Jesús Santiago Rosales

23. Alfredo Urrabieta Calvo

24. Adolfino Fuentes Boullosa

Suplentes:

1. Rafael Fuster Brea

2. Juan Emilio Padrón Pintos

11. DEMOCRACIA NACIONAL (D.N.).

Candidatos:

1. Felipe José Meijide Martínez

2. Carlos Fernández Garabato

3. Pablo Barros Alonso

4. María de los Reyes García Grande

5. Diana Fernández Mahía

6. Antonio Álvarez Gil

7. Vanesa María Rodríguez Pérez

8. Oscar Manuel Carballal González

9. Joaquín Troyon Ferreiro

10. Sofía Romero Menacho

11. José Ángel Burgueño Villatoro

12. Úrsula Díaz Barro

13. Francisco Ramil Castrillón

14. María Dolores García Novo

15. Honorato Vicente López Garrote

16. Jesús Hernández Jimeno

17. Gabriel Muiño Piñeiro

18. Antonio Vázquez Barroso

19. Diego Area Vidal

20. Olimpia Suárez Fontela

21. Ignacio María Santamaría Martínez

22. Babila Garabato Bascoy

23. Félix Francisco Miguens Martiñán

24. Ramón Ramil Castrillón

12. CENTRO DEMOCRÁTICO Y SOCIAL (C.D.S.).

Candidatos:

1. Fabián Villalabeitia Copena

2. Ramiro Taboada Vázquez

3. Jesús Luis Pérez Peón

4. Ana María Suanzes Prieto-Puga

5. José Manuel Esturao González

6. Sabino Villanueva Gómez

7. José Vázquez Sotelo

8. Olga Carril Mosquera

9. Juan José López Suárez

10. Jesús Manuel Caamaño González

11. Cristina Iglesias Noya

12. María Luz Corral Suárez

13. José Benito Cabrera Martínez

14. Manuel Castro Duarte

15. Victoria Ángeles Vázquez Castro

16. Adolfo María Paz Camps

17. María Celia González Fernández

18. José María Senande Castiñeira

19. María Mercedes Antonia Suanzes Prieto Puga

20. María Andrés Menor

21. José Enrique Bóveda Pérez

22. Eva María Porta González

23. María del Carmen Vázquez Ventureira

24. José Manuel Parada Corral

Suplentes:

1. Fernando Couselo Núñez

2. Félix Losada Rodríguez

A Coruña, 23 de mayo de 2005. Ángel Judel Prieto. Presidente.

PROVINCIA DE LUGO

A Xunta Electoral Provincial de Lugo, na súa reunión do día da data, acordou proclamar as candidaturas concorrentes ás eleccións ao Parlamento de Galicia, convocadas polo Decreto 77/2005, do 25 de abril, presentadas no ámbito territorial desta Xunta, acordando a súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co disposto no artigo 21.4º da Lei de eleccións ao Parlamento de Galicia e no artigo 47.5º da Lei orgánica de réxime electoral xeral, sendo as candidaturas proclamadas as que de seguido se relacionan:

1. PARTIDO POPULAR (PP).

1. José Manuel Barreiro Fernández

2. Manuela López Besteiro

3. Agustín Baamonde Díaz

4. María Susana López Abella

5. Dámaso López Rodríguez

6. José Manuel Balseiro Orol

7. Jaime Castiñeira Broz

8. Carmen Janet Salgado Núñez

9. María Isabel García Pacín

10. Ramón Carballo Páez

11. Guillermo Leal Arias

12. Ana María Díaz Novoa

13. Sofía López Linares

14. Manuel Sangil Iglesias

15. María Lourdes Yáñez García

Suplentes:

1. María del Carmen López Mosquera

2. Alberto Jaime Lugilde Gude

3. Josefina Sánchez Jato

2. BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (BNG).

1. Fernando Xabier Blanco Álvarez

2. María Xosé Vega Buján

3. Manuel Parga Núñez

4. María Cristina Ferreiro López

5. Xosé Chorén Vázquez

6. Raquel Abraira Sobrado

7. Xan Carlos González Basanta

8. María Luz Álvarez Lastra

9. Xulio Rodríguez Bermúdez

10. María do Carme Pernas Bermúdez

11. Xosé Antón Ledo Pan

12. María Xosé Bardasco Pérez

13. Xosé Paleo Rodríguez

14. Xosé Manuel López Trelles

15. Alberte Xullo Rodríguez Feixóo

Suplentes:

1. Ildefonso Xosé Piñeiro Díaz

2. Xosé Antonio Goás Basanta

3. María Montserrat Lombardía Fernández

4. Manuel Fernández Quiroga

5. Secundino Fernández Fernández

3. PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA-PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSdeG-PSOE).

1. Ricardo Jacinto Varela Sánchez

2. María de la Concepción Burgo López

3. Ismael Rego González

4. Margarita Pérez Herráiz

5. José Tomé Roca

6. Miguel Ángel Fernández López

7. Lara Méndez López

8. María Dolores Rodríguez Amoroso

9. Carlos López López

10. Margarita de Vicente Mato

11. María Amo Díaz

12. Eduardo Vidal Baamonde

13. Liduvina Lázara Campoamor Sánchez

14. Maximina Canseco Prieto

15. José Antonio Fernández Andrade

Suplentes:

1. José Miguel Vázquez Calvo

2. José Luis Rodríguez López

3. Roberto Díaz Luaces

4. Ignacio Jesús Garaigorta Eguren

5. José Manuel González Pardo

4. ESQUERDA UNIDA-IZQUIERDA UNIDA (EU-IU).

1. Carlos Anxo Portomeñe Pérez

2. Ángel Antonio Sánchez Fernández

3. María Isabel Sánchez Corral

4. Paula Prado Fandiño

5. Santos Costa Barroso

6. María Soliña Barreiro González

7. Carlos Novo Pérez-Sindín

8. Alba Cela Ferreiro

9. Ángel Seijas Diéguez

10. Salustiano Martos del Pino

11. Julio Agrelo Trigo

12. Amaro Rodríguez Carretero

13. Gonzalo López González

14. Beatriz Parga Massa

15. David Álvarez Carballido

Suplentes:

1. María Zita Méndez Fernández

2. Carlos Alberto Castro Vázquez

3. Manuel Rodríguez Fernández

5. PARTIDO HUMANISTA (PH).

1. Manuel José García Palmeiro

2. Javier Barbero Álvarez

3. Juan Manuel Domínguez Márquez

4. Manuel Constantino Ayala Méndez

5. Teresa Márquez López

6. Paulo Javier Caprara Gozza

7. María Belén Táboas Pometti

8. Francisco José Táboas Revigliono

9. Inés Lucía Lozano Mateo

10. Santiago Juan Domínguez Márquez

11. Natalia Luz Striccoli Gozza

12. Santiago Domínguez Rodríguez

13. Esther Parente Martínez

14. María Teresa Domínguez Márquez

15. María Ángela Gozza Coll

Suplentes:

1. Tamara Martínez Santos

6. FRENTE POPULAR GALEGA (FPG).

1. José Manuel Seijas Ares

2. Ignacio Javier García Gómez

3. Darío Xohan Cabana Yáñez

4. José Antonio López Bouzo

5. Manuel Rodríguez Argerey

6. María do Carme Seijas Ares

7. Ramón Ángel Lareu Riveiro

8. María del Mar Fernández Pérez

9. María Isolina Farto Janeiro

10. Porfirio Embade Pita

11. Aida Mercedes Rodríguez Docampo

12. José Andrés Piñeiro Lamela

13. Jesús Castro Buerger

14. José Celso Álvarez Barreiro

15. Xosé Anxo Mera Táboas

Suplentes:

1. Xurxo Xoán González Conde

7. FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS (FE de las JONS).

1. José María Velasco Calvo

2. Raúl Rodríguez Álvarez

3. Matías García Cordal

4. Antonio López Iglesias

5. José María Mediero Rega

6. Martín Carricarte Paz

7. Francisco José Pena Rey

8. Ricardo José Vázquez Tapia

9. Manuel Ángel Paz Fuentes

10. Hugo Constantino Rodríguez García

11. Aquilino López Bellón

12. Jesús Antonio Fornos Ríos

13. María Isabel Corredoira Núñez

14. Antonio Somoza Pérez

15. Rafael Rúa Santiago

8. NÓS-UNIDADE POPULAR (NÓS-UP).

1. Miguel Ángel González García

2. María Elena Tallo Arribas

3. José Manuel Sanmartín Bouza

4. María Osorio López

5. Xan Bagaría Fra

6. Minerva Olveira Vilela

7. Ángel Quiroga Fernández

8. Iria María Leis Figueroa

9. Borja Nieves Hernansáiz

10. María Micaela Sánchez García

11. Andrés Seoane Antelo

12. María Gómez Díaz

13. Carlos García Seoane

14. Salvia Lois Lugilde

15. Afonso Méndez Souto

9. PARTIDO DE LOS AUTÓNOMOS Y PROFESIONALES (AU.TO.NO.MO).

1. Olegario Manuel Álvarez Castrillón

2. Javier Vidal Leiro

3. María del Valle González Verdejo

4. Cristina Calvo Espasandín

5. Patricia Castro Eitor

6. Iván Alvariño Balseiro

7. Francisco Vidal Pena

8. Esperanza Pena Bouza

9. Juana María Leiro Cagiao

10. Xulio Montero García

11. María Dolores Castrillón Ferrín

12. Jorge Juan Álvarez Prieto

13. David López Lence

14. Isaac Jogues González Tenreiro

15. Elisa Tojo Pedreira

10. CENTRO DEMOCRÁTICO Y SOCIAL (CDS).

1. Ignacio Expósito Rego

2. María Pilar Quiles Sotillo

3. Mario Soto Pardo

4. Marcelino Solino Míguez

5. José Luis Estévez Carabelos

6. Alfonso Lorenzo Garrido

7. Manuel Villaverde Gulías

8. Modesto Alonso Salgueiro

9. Francisco Javier Feteira Carabelos

10. Manuel Ángel Chamadoira Muiños

11. Elvira Sanmartín Amorín

12. María Paz Campo Basanta

13. Ahmed Hassan-Ahmed Quirneh

14. María Angélica Rego García

15. Manuel Antonio Piñeiro Albo

Suplentes:

1. Juan Carlos Romero Castañeda

Lugo, 23 de maio de 2005. María Josefa Ruiz Tovar. Presidenta.

PROVINCIA DE OURENSE

Margarita Peña Bonet, Secretaria da Xunta Electoral Provincial de Ourense,

CERTIFICO:

Que a Xunta Electoral Provincial de Ourense, en reunión do día da data, acordou proclamar as candidaturas concurrentes ás eleccións ao Parlamento de Galicia presentadas nesta circunscrición electoral, ordenando a súa publicación no Diario Oficial de Galicia consonte o disposto no artigo 21.4º da Lei orgánica 8/1985, do 13 de agosto, de eleccións ao Parlamento de Galicia.

1. PARTIDO POPULAR (PP).

1. Mª Amparo González Méndez

2. José Manuel Baltar Blanco

3. Miguel Ángel Santalices Vieira

4. Roberto Castro García

5. Antonio Rodríguez Miranda

6. Mª Luisa Valladares Rodríguez

7. Aurelio Domingo Miras Portugal

8. Maximino Rodríguez Fernández

9. Jorge Pumar Tesouro

10. José Santiago Camba Bouzas

11. Noelia Pérez López

12. Mª Inmaculada Fernández Fernández

13. Francisco Javier Folla Macía

14. Antonio López Martínez

Suplentes:

1. Mª del Carmen Nieto Rivero

2. Miguel Ángel Pérez de Juan Romero

3. Raquel Casares Mosquera

2. BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (BNG).

1. Iago Tabarés Pérez Piñeiro

2. Mª Tereixa Paz Franco

3. Antucho Espinosa Suanzes

4. Mª Teresa Devesa Graña

5. Xosé Luis Doval Conde

6. Aurea Francisco Lorenzo

7. Xosé Carballido Presas

8. Noa Fernández Gómez

9. Alfonso Mascuñana Bordas

10. Luisa do Carme Escudero Centrón

11. Xosé Bieito Seara Formoso

12. Marta Arribas González

13. Concha González Otero

14. Alfredo Suárez Canal

Suplentes:

1. Roberto Quiroga López

2. Xosé Sánchez Moreiras

3. Xesús Lantes Vitureira

4. Antón Gómez Rodríguez

5. Ramón Santiago Bouzas González

3. ESQUERDA UNIDA-IZQUIERDA UNIDA (EU-IU).

1. Gerardo Sanjuán Diez

2. Carmen Iglesias Sueiro

3. Manuel Ojea Prada

4. Graciela Rojo Alberte

5. Agustín Aparicio Peláez

6. María Dolores Alonso Reverter

7. Carlos Soto Martínez

8. Raúl Espada Bandera

9. Marta Elena Cuesta Abad

10. Rodrigo González López

11. Mónica Pérez Gaite

12. José Millán Fernández Borque

13. María del Carmen Payán Rodríguez

14. Manuel José Peña-Rey Bouzas

Suplentes:

1. Arístides Álvarez Arce

2. Manuela García Ruiz

3. Francisco Javier Molina González

4. José Carlos López Losada

4. PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA-PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSdeG-PSOE).

1. Manuel Vázquez Fernández

2. Laura Carmen Seara Sobrado

3. Pablo Xavier López Vidal

4. María Carmen Acuña Do Campo

5. Aurea Elena Soto Vázquez

6. Eladio Osorio Montenegro

7. María Devesa Carbajales

8. María Jesús Bóo Montes

9. Javier Rey Rey

10. Manuela Iglesias Collarte

11. Alicia Rodríguez Domínguez

12. Juan Manuel Quintas Lorenzo

13. Francisca Martín Rodríguez

14. Manuel Luis Rodríguez González

Suplentes:

1. Juan José Iglesias Cañón

2. Miguel Ángel Martínez García

3. Francisca García Gómez

4. Álvaro Vila Araujo

5. Luis Ramos Álvarez

5. NÓS-UNIDADE POPULAR (NÓS-UP).

1. María Bagaría Fra

2. Manuel González Gómez

3. Ana María Fernández Vega

4. Pablo Martearena Pérez

5. Alba Ansia Calviño

6. Iago Villar Nieves

7. Lorena Alonso Pino

8. Santiago Pérez González

9. María Carme Santiso Blanco

10. Miguel García Nogales

11. Olalla Piñeiro Pena

12. Antón López Valeiras Sampedro

13. Patricia Suárez Sayans

14. Alexandre Fernández Ramos

6. FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS (FE de las JONS).

1. Miguel Grande Menéndez

2. Salvador González Zamorano

3. Juan Pablo Vázquez Álvarez

4. Jesús Fernández Bargados

5. José Ángel Blanco Magdalena

6. Benigno Doval Crespo

7. Pedro Antonio Pedrido Gómez

8. Alejandro Ramos Ferrer

9. Anita Digna Lorenzo Oitaven

10. José Estévez Justo

11. José Vicente Fernández Gómez

12. Gloria María Zamorano Alcalá del Olmo

13. Caridad Grande Arcos

14. Aurora Chamoso Gilsan

7. FRENTE POPULAR GALEGA (FPG).

1. María Jesús Pato Díaz

2. José Joaquín Silva González

3. Oriana Méndez Fuentes

4. Claudio Luis Pato Díaz

5. Xiana López Penedo

6. Manuel Domínguez Cuquejo

7. María José Justo Ferreiro

8. Begoña Martínez Banet

9. Manuel Ruibal García

10. Ricardo Antonio Lorenzo García

11. Brais Fidalgo Martínez

12. Gloria Chapela González

13. Antón Fernández Fernández

14. Lino González Lemos

Suplentes:

1. María Candela Álvarez Graña

2. Manuel Amable Rodríguez Soliño

3. José Bermúdez Docampo

8. PARTIDO HUMANISTA (PH).

1. Mª Mercedes Fortes Costas

2. Rodolfo Guarido Lara

3. Sonia Rosa Rey Durán

4. Celso Carnero de Dios

5. María Lourdes Abalde Estévez

6. José Díez Coello

7. Karina Remedios Lago Vaqueiro

8. José Ramírez Fonterosa

9. María Asunción Olalla Rodríguez

10. José Luís Álvarez Alonso

11. Claudia Álvarez Vidal

12. Miguel Ángel Rodríguez Araujo

13. Mª Luisa González Cayado

14. Alejandra María Abalde Estévez

Suplentes:

1. Ángel Fernando Sousa Vázquez

2. Ricardo Carreras Silva

3. Agustina Juan Rodríguez

4. José Ángel Vázquez Gorrita

9. PARTIDO DE LOS AUTÓNOMOS Y PROFESIONALES (AU.TO.NO.MO.).

1. María Teresa Brage Ruzo

2. Segunda Angelita Garrote López

3. Modesto Bouza Peón

4. Francisco Vidal Candedo

5. José Manuel Calvo Taboada

6. María Pilar López Veira

7. María del Pilar Monteagudo Martínez

8. Albino García Veiga

9. Araceli Belén López Sanjurjo

10. José Elías Calvo Santalla

11. Regina Paz Guerreiro

12. Gervasio Aduriz Devesa

13. Alejandro Tenreiro Gavela

14. Jesús López Vargas

Suplentes:

1. María Teresa López Fernández

2. Isabel Pérez Torrente

10. CENTRO DEMOCRÁTICO Y SOCIAL (CDS).

1. Miguel Torrón Saavedra

2. Natividad Cachaldora Gago

3. Marcos Manuel Rodríguez Rodríguez

4. José Campos Rey

5. Daniel Tiradas Carcelen

6. Mª del Carmen Rodríguez Rodríguez

7. Olegario Martínez Copena

8. Rosa María González Nieves

9. Francisco Manuel Martínez Estévez

10. Marina Álvarez González

11. Luis Coello Solleiro

12. María Dolores Piñón Rodríguez

13. Cesar Martínez González

14. María Jesús Amenedo García

Suplente:

1. Francisco José Martínez González

11. DEMOCRACIA OURENSANA (D.O.).

1. Rafael Martínez Cachafeiró

2. Manuel Álvarez Fernández

3. Julia Jacome Pérez

4. María del Mar Fernández Dibuja

5. Susana Gómez Valencia

6. Raquel Rodríguez Fernández

7. Luis María Nieto González

8. María del Carmen Martínez Cachafeiró

9. Gumersindo Álvarez González

10. José Manuel Fernández González

11. Javier Prada Conde

12. Vanesa Fernández Ordoñez

13. Emilio Cid Dorribo

14. Gonzalo Pérez Jacome

Suplentes:

1. Juan Carlos Fernández Fasero

2. Fernando Martínez-Risco Ulloa

E para que conste, expido, asino e selo o presente, en Ourense o 23 de maio de 2005.

PROVINCIA DE PONTEVEDRA

María Jesús Prieto Toranzo, secretaria da Xunta Electoral Provincial de Pontevedra,

CERTIFICO:

Que a Xunta Electoral Provincial de Pontevedra, en reunión do día da data, acordou proclamar as candidaturas concorrentes ás eleccións ao Parlamento de Galicia, presentadas nesta circunscrición electoral, ordenando a súa publicación no Diario Oficial de Galicia consonte co disposto no artigo 21.4º da Lei orgánica 8/1985, do 13 agosto, de eleccións ao Parlamento de Galicia.

1. PARTIDO POPULAR (PP).

1. Alberto Núñez Feijoo

2. Pilar Milagros Rojo Noguera

3. Enrique César López Veiga

4. Jesús Carlos Palmou Lorenzo

5. José Cuiña Crespo

6. Marta Rodríguez Arias

7. Ignacio Javier López Chaves Castro

8. José Fervenza Costas

9. César Augusto Pérez Ares

10. Alejandro Gómez Alonso

11. Rosa Oubiña Solla

12. Beatriz Rodríguez Gómez

13. Jesús Antonio Goldar Güimil

14. María del Carmen Gil Álvarez

15. Blanca Rodríguez Fernández

16. Ángel Latas Parada

17. María Carmen Amoedo Dasilva

18. Natalia Zunzunegui Garrido

19. María Isabel Fernández Buezas

20. Manuel Barros Rivadulla

21. Humberto José Rey González

22. Marcos Torres Gómez

Suplentes:

1. María Irene Ligero Iglesias

2. Gregorio Amadeo Andión López

3. Laura Alonso Gómez

2. PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA-PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSDEG-PSOE).

1. Emilio Pérez Touriño

2. Abel Fermín Losada Álvarez

3. María Dolores Villarino Santiago

4. Modesto Pose Mesura

5. María Carmen Gallego Calvar

6. Guillermo Antonio Meijón Couselo

7. María del Carmen Cajide Hervés

8. José Manuel Gallego Lomba

9. Pedro Borrajo Rivas

10. María Soledad Sánchez Trujillano

11. Rubén Bernardez Gómez

12. María Rita Milagros Doval Franqueira

13. Manuel Javier Núñez Salgado

14. María Dulcinea Aguín Pombo

15. José María Enrique Sánchez González

16. María del Rocío Illán Millán

17. Jesús Vila Pérez

18. Enma López Araújo

19. Francisco Araújo Castro

20. Concepción Martínez Jorge

21. María Luz Santiago Suárez

22. Manuel Otero Espiño

Suplentes:

1. José Armando Cristobal Fernández Vázquez

2. Rita Pérez Vázquez

3. Aida Beatriz Díaz Vega

4. María Sandra Dios Suárez

5. Nicolás Iván Vaqueiro Gradín

3. BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (BNG).

1. María do Carme Adán Villamarín

2. Bieito Lobeira Domínguez

3. María Carmen da Silva Méndez

4. Xosé Ramón Paz Antón

5. María Modesta Riobó Dios

6. Amadeo Gonzalo Constenla Bergueiro

7. Ana María Miranda Paz

8. Roberto Afonso Fernández Lores

9. Cecilia Pérez Orge

10. Roberto Mera Covas

11. María do Carme Martínez Rodiño

12. Uxío Benítez Fernández

13. María Ánxela Sobral González

14. Francisco Lores Mascato

15. Iria Aboy Ferradás

16. Francisco Xabier Verea Argibay

17. María Carme Fidalgo Colmeiro

18. Xosé Lois Martínez Blanco

19. María Monserrat Prado Cores

20. Santiago Xosé Domínguez Olveira

21. Ana María Gandón Menduíña

22. Bautista Goyel Álvarez Domínguez

Suplentes:

1. Alberte Alonso Pereira

2. Andrés Gesteiro Blanco

3. Vitoria Iglesias Molares

4. Xosé Magariños Maceiras

5. Daniel Tienda Castro

4. NÓS-UNIDADE POPULAR (NÓS-UP).

1. Manuel Soto Martínez

2. Laura Añón Gómez

3. Leopoldo Rey Durán

4. Marina Vázquez Agra

5. Francisco Domínguez Pazo

6. Margarita Blasco Fernández

7. Óscar Gómez Crespo

8. Sheila Fernández Míguez

9. Eduardo Vigo Domínguez

10. Xiana Saenz Sánchez-Puga

11. Juan Carlos López Díaz

12. Saray Fernández Marqués

13. Abrahán Alonso Pino

14. Teresa González Pérez

15. Anxo Torres Cortizo

16. Rut Cortizo Franco

17. Francisco Javier Sánchez Pazos

18. Antia Mariño Rivadulla

19. Pablo Tobio Espiño

20. María Pilar Veiga Rodríguez

21. Luis Enrique Vilariño García

22. Carmen María Campo Martínez

Suplente:

1. Esperanza Rocamonde Iglesias

5. FRENTE POPULAR GALEGA (FPG).

1. José Luis Méndez Ferrín

2. Mariano Abalo Costa

3. Silveria Álvarez Barreiro

4. Manuel Igrexas Rodríguez

5. Alberto Gonzálvez Herrero

6. Encarnación Martínez Collazo

7. Manuel Ángel Camaño Fandiño

8. Xosé Lois Romero Falque

9. Arturo Estévez Rodríguez

10. Xosé Manuel García Crego

11. Sofía Fernández Chapela

12. Ramón Fernández Martínez

13. Arximiro Blanco Costas

14. Amalia Margarita Santiago Esperón

15. Ricardo Castro Buerger

16. Martín García Cordeiro

17. Xosé Sánchez Sánchez

18. Ramona Fuentes Arias

19. José Manuel Vázquez Rey

20. Gemma Novelle Marcos

21. Aitor Rivas Rodríguez

22. Julio José Fernández Alonso

Suplentes:

1. Santiago Castro Buerger

2. Silvia Álvarez Iglesias

3. Josefa Santos Soliño

4. José Antonio Portas Otero

6. PARTIDO DE LOS AUTÓNOMOS Y PROFESIONALES (AU.TO.NO.MO).

1. María Begoña Fontenla Butragueño

2. Alberto Vila Tojo

3. María del Carmen López Alvariño

4. José Jaime Martínez Graña

5. Margarita Mercedes Serrano Corral

6. Elena Cenalmor González

7. Juan José García Veiga

8. Juan Manuel Lage Cameán

9. Francisco Javier Castro Saavedra

10. Marta Begoña Montserrat Garmendia López

11. Francisco Tenreiro Viqueira

12. Juana Aurora Gabela Penedo

13. María José Martínez Calvo

14. José Emilio López Casal

15. Francisco Javier Beceiro Sedes

16. Luis Lafuente Oreona

17. Francisco López García

18. Eudosio López Cabadas

19. Carlos Alberto López Aneiros

20. Manuela Rodríguez Pérez

21. Paula Painceiras Carneiro

22. Cristina Argüeso Pereira

7. ESQUERDA UNIDA IZQUIERDA UNIDA (EU-IU).

1. Juan Manuel Fajardo Recouso

2. Magdalena Barahona Martín

3. Manuel Pérez Pardo

4. Carmen Becerra Suárez

5. Adriano Luis Culebras Pérez

6. María Nuria Andión Rodríguez

7. Rubén Pérez Correa

8. María Leonor Soilán Calvo

9. Julio Alonso Rodríguez

10. María Luisa Fernández Rodríguez

11. Manuel Puertas Sotelino

12. Amelia Soutullo Figueiro

13. Juan José Guirado Fernández

14. Ana María Ameal Guerra

15. Mariano Ibáñez López

16. Lucía Carballo García

17. Roi Rodríguez Cagiao

18. María Antonia Arriero Villacorta

19. Manuel González Garrido

20. Velia Mabel Vázquez Agís

21. José Antonio González Morais

22. María Jesús Estévez Ruano

Suplentes:

1. Xosé Henrique González Lago

2. Concha Nogueira Miguel

3. Santiago Meis Casalderrey

8. FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.ON.S. (FE DE LAS JONS).

1. Pedro Portela Ovalle

2. Higinio Lorenzo Rodríguez

3. Dolores Pombal Méndez

4. Juan Carlos Ballesteros López

5. Joaquín Antonio Lorenzo Amoedo

6. María del Carmen Araújo Pérez

7. María Raquel Bargados Quintá

8. Ana María Otero Agra

9. María Ascensión Moreda Hernández-Vegas

10. Antonio Araújo Pérez

11. Manuel Caneda Mascato

12. José Feliciano Sánchez Rodríguez

13. José Manuel Cabanelas Álvarez

14. José Ramón Cacabelos Padín

15. Bea Malvido Fernández

16. Manuel Pazos Correa

17. Sergio Pascual Ballester

18. José Carlos Estévez Rodríguez

19. Severino Rodríguez Lores

20. Ramona Alonso Romero

21. Rolando Quintana Ferreiro

22. Antonio Conde Rodríguez

9. PARTIDO SOCIAL ESPAÑOL POPULAR (S.E.P.).

1. José Bugallo Amigo

2. José Beiro Castro

3. Anxo Moledo Touriño

4. Luciano Guerra Lorenzo

5. Olivio Míguez Martínez

6. María Esther Pazos Buezas

7. Nuria Paloma Pozo Monferrer

8. Francisco Santiago Rodríguez

9. Roberto García Cordeiro

10. Juan José Jácome Mazas

11. María Teresa Filgueira Rivadulla

12. Marco Antonio Rodríguez Filgueira

13. Fernando Afonso Carpintero

14. Ascensión Basteiro Alonso

15. Nereo Amil Pozo

16. Alexis Lago Molares

17. Miguel Ángel Vieira Álvarez

18. Alejandro Domínguez García

19. Manuel Fernández Barral

20. Manuel Baltasar Couto

21. Miriam Puente Area

22. José Luis Naval Veiga

10. CENTRO DEMOCRÁTICO Y SOCIAL (CDS).

1. Pastor Torres Carro

2. Alberto Villaverde Méndez

3. Julián Guridi Domínguez

4. Benjamín Márquez Fernández

5. Cristina Tobío Vázquez

6. Antonio Rivas Carballo

7. Aurora Fandiño Piñeiro

8. José Antonio Díaz Fernández

9. Marina Córdoba Márquez

10. Francisco Javier González García-Bravo

11. María Elena Josefina Álvarez Iglesias

12. Juan González González

13. María Elena Alonso Porto

14. Enrique Gallús Alonso

15. María Victoria Laínez León

16. Jesús García Chan

17. Fernando Villaverde Sedano

18. Begoña Leins Chacón

19. Manuela Rodiño Buceta

20. José Antonio Barreiro Iglesias

21. María Hermitas Carabelos Acuña

22. Fernando Alfonso Suárez Martín

Suplentes:

1. Concepción Bargiela González

2. Francisco Antonio Muñoz Martínez

11. PARTIDO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO (SDD).

1. Gonzalo Luis Fontenla Vázquez

2. María Teresa Salas Fernández

3. Susana Urresti Iglesias

4. Carlos Pazo Lorenzo

5. Carlos Rúa Santos

6. Juan Carlos Pumar Vázquez

7. José Manuel González Ayuso

8. Juan Carlos Simón Pérez

9. María Rosa González Pérez

10. Consuelo Dionilda Lago Doldán

11. Ana Isabel Camisón Álvarez

12. Rosa María Domínguez Vilaboa

13. Guillermo Antonio Barreiro Vázquez

14. Iria González Ducrós

15. Ana María Campos Diego

16. Mónica Gil González

17. Iria Domínguez Maciel

18. Luciano Abalde Sanromán

19. Aurea María Neira García

20. Manuel Bueno Heredia

21. José Luis Pérez Costas

22. Rita Guillermina Fernández Domínguez

Suplentes:

1. Cristián Camisón Álvarez

2. María Asunción Barreiro Vázquez

3. Marta Iglesias Mojón

4. Jesús Miguel Figueiras Pérez

12. IZQUIERDA REPUBLICANA-ESQUERDA REPUBLICANA GALEGA (IR-ERG).

1. José Manuel Graña Garrido

2. Alejandro Santos Guerrero

3. Jesús Pablo González Comesaña

4. Elena Pernas Ciudad

5. José Miguel Pérez Blecua

6. María Begoña Plana Lourido

7. Adrián Reza Losada

8. Irene Graña Plana

9. José Carlos Fernández Iglesias

10. María Isabel Franco Gómez

11. Francisco Javier Galdón Fernández

12. Jenaro Luis González Rodríguez

13. Jesús Manuel Casais Millán

14. Hipólito Rivas González

15. Cristobal González Yáñez

16. Adrián González Franco

17. Celso Juan Rodríguez Fariñas

18. Juan Francisco Vázquez Balsa

19. José Javier Pombo Brandón

20. Diego Santos Arias Arnáiz

21. Denis Fernández López

22. Antonio José Sánchez Barreiro

Suplentes:

1. María Susana Vázquez Salgado

2. Martín Juiz López

3. José Manuel María Brañas Sebastián

4. Juan Manuel Mouriz Bello

E para que conste, e a súa publicación no Diario Oficial de Galicia, extendo o presente que asino en Pontevedra o 23 de maio de 2005. A secretaria da Xunta Electoral.