DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 228 Luns, 27 de novembro de 2006 Páx. 17.406

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE VIVENDA E SOLO

CORRECCIÓN de erros.-Orde do 13 de novembro de 2006 pola que se crea o directorio de axentes colaboradores en materia de rehabilitación.

Advertida a omisión do anexo II da devandita orde, publicada no Diario Oficial de Galicia nº 227, do venres 24 de novembro de 2006, procédese á súa publicación.

CONSELLERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS

E TRANSPORTES