DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 102 Martes, 29 de maio de 2007 Páx. 8.914

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE

RESOLUCIÓN do 26 de abril de 2007, da Secretaría Xeral da Consellería de Medio Ambiente e Deselvolvemento Sostible, pola que se fai pública a adxudicación de varios contratos.

Para os efectos previstos no artigo 93 do Real decreto lexislativo 2/2000, do 16 de xuño do texto refundido da Lei de contratos das administracións públicas, esta secretaría xeral acordou publicar as adxudicacións dos contratos que a seguir se relacionan:

1. Obra de adecuación clausura, selaxe do vertedoiro de RSU de Neda (A Coruña). (Expte. 159/2006).

1.1. Boletín ou diario oficial e data de publicación do anuncio de licitación: DOG nº 211, do 2 de novembro de 2006.

1.2. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.

1.2.1. Tramitación: ordinaria.

1.2.2. Procedemento: aberto.

1.2.3. Forma de adxudicación: concurso público.

1.3. Orzamento de licitación: 664.409,95 €, IVE incluído.

1.4. Adxudicación.

1.4.1. Data: 19 de abril de 2007.

1.4.2. Adxudicatario: Oca-Obras Caminos y Asfaltos, S.A.

1.4.3. Importe de adxudicación: 471.133,10 €, IVE incluído.

2. Asistencia técnica para a redacción do plan de ordenación de recursos naturais e do medio físico do Lic. E ZEPVN, denominado Complexo Húmido de Corrubedo (A Coruña). (Expte. 189/2006).

2.1. Boletín ou diario oficial e data de publicación do anuncio de licitación: DOG nº 234, do día 5 de decembro de 2006.

2.2. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.

2.2.1. Tramitación: ordinaria.

2.2.2. Procedemento: aberto.

2.2.3. Forma de adxudicación: concurso público.

2.3. Orzamento de licitación: 90.000 €, IVE incluído.

2.4. Adxudicación.

2.4.1. Data: 30 de marzo de 2007.

2.4.2. Empresa adxudicataria: U.T.E. Ineco, S.L.

Universidade de Santiago de Compostela.

2.4.3. Importe de adxudicación: 80.000 €, IVE incluído.

3. Asistencia técnica para o deseño e a elaboración e instalación do material interpretativo necesario para equipar o centro de visitantes da ZEPVN complexo Ons-O Grove e da zona húmida protexida complexo intermareal Umia-O Grove sita no monte da Siradella no concello do Grove (Pontevedra). (Expte. 190/2006 anticipado de gasto).

3.1. Boletín ou diario oficial e data de publicación do anuncio de licitación: DOG nº 237, do 12 de decembro de 2006.

3.2. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.

3.2.1. Tramitación: ordinaria.

3.2.2. Procedemento: aberto.

3.2.3. Forma de adxudicación: concurso público.

3.3. Orzamento de licitación: 150.000 €, IVE incluído.

3.4. Adxudicación.

3.4.1. Data: 25 de abril de 2007.

3.4.2. Empresa adxudicataria: Ecoplanin Xestión e Información Ambiental, S.L.

3.4.3. Importe de adxudicación: 120.000 €, IVE incluído.

4. Obra de implantación de dúas instalacións de contedores subterráneos na rúa Lisboa e na rúa París en Santiago de Compostela. (Expte. 194/2006).

4.1. Boletín ou diario oficial e data de publicación do anuncio de licitación: DOG nº 236, do 11 de decembro de 2006.

4.2. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.

4.2.1. Tramitación: ordinaria.

4.2.2. Procedemento: aberto.

4.2.3. Forma de adxudicación: concurso público.

4.3. Orzamento de licitación: 143.585,94 €, IVE incluído.

4.4. Adxudicación.

4.4.1. Data: 23 de marzo de 2007.

4.4.2. Empresa adxudicataria: Obras y Viales de Galicia, S.L.

4.4.3. Importe de adxudicación: 122.420 € IVE incluído.

5. Servizo para a recolla de pilas de orixe doméstica na Comunidade Autónoma de Galicia. (Expte. 197/2006).

5.1. Boletín a diario oficial e data de publicación do anuncio de licitación: DOG nº 245, do 22 de decembro de 2006.

5.2. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.

5.2.1. Tramitación: ordinaria.

5.2.2. Procedemento: aberto.

5.2.3. Forma de adxudicación: concurso público.

5.3. Orzamento de licitación: 95.405,36 €, IVE incluído.

5.4. Adxudicación.

5.4.1. Data: 10 de abril de 2007.

5.4.2. Empresa adxudicataria: LIMCO, Sociedad Cooperativa Gallega.

5.4.3. Importe de adxudicación: 84.000 €, IVE incluído.

6. Obra de construción dun punto limpo no concello da Pobra do Brollón (Lugo). (Expte. 203/2006). Confinanciado polo Feder.

6.1. Boletín ou diario oficial e data de publicación do anuncio de licitación: DOG nº 7, do 10 de xaneiro de 2007.

6.2. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.

6.2.1. Tramitación: ordinaria.

6.2.2. Procedemento: aberto.

6.2.3. Forma de adxudicación: concurso público.

6.3. Orzamento de licitación: 220.750,86 € IVE incluído.

6.4. Adxudicación.

6.4.1. Data: 25 de abril de 2007

6.4.2. Empresa adxudicataria: Suso Fernández, S.L.

6.4.3. Importe de adxudicación: 194.260,76 €, IVE incluído.

7. Obra de implantación de dúas instalacións de contedores subterráneos para carga traseira no concello de Cariño (A Coruña). (Expte. 204/2006).

7.1. Boletín ou diario oficial e data de publicación do anuncio de licitación: DOG nº 7, do 10 de xaneiro de 2007.

7.2. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.

7.2.1. Tramitación: ordinaria.

7.2.2. Procedemento: aberto.

7.2.3. Forma de adxudicación: concurso público.

7.3. Orzamento de licitación: 143.303,05 €, IVE incluído.

7.4. Adxudicación.

7.4.1. Data: 2 de abril de 2007.

7.4.2. Empresa adxudicataria: AIN, Empresa de Servicios para la Construcción, S.L.

7.4.3. Importe de adxudicación: 115.432,55 €, IVE incluído.

8. Obra de implantación de tres instalacións de contedores subterráneos no concello de Cervo (Lugo) nas rúas Camiño do Muíño, rúa Aduana e rúa Beiramar. (Expte. 205/2006).

8.1. Boletín ou diario oficial e data de publicación do anuncio de licitación: DOG nº 7, do 10 de xaneiro de 2007.

8.2. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.

8.2.1. Tramitación: ordinaria.

8.2.2. Procedemento: aberto.

8.2.3. Forma de adxudicación: concurso público.

8.3. Orzamento de licitación: 129.660,13 €, IVE incluído.

8.4. Adxudicación.

8.4.1. Data: 25 de abril de 2007.

8.4.2. Empresa adxudicataria: UTE: Servitec Medioambiente, S.L. e Equipos Ecológicos del Noroeste, S.L.

8.4.3. Importe de adxudicación: 117.990,72 €, IVE incluído.

9. A.T. para a elaboración de plans de recuperación e de conservación de diversas especies de fauna incluídas no catálogo galego de especies ameazadas: lote 1 (Plan de conservación de Galemys pyrenaicus, Geoffroy. (Expte. 208/2006).

9.1. Boletín ou diario oficial e data de publicación do anuncio de licitación: DOG nº 13, do 18 de xaneiro de 2007.

9.2. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.

9.2.1. Tramitación: ordinaria.

9.2.2. Procedemento: aberto.

9.2.3. Forma de adxudicación: concurso público.

9.3. Orzamento de licitación do lote 1: 72.000 €, IVE incluído.

9.4. Adxudicación.

9.4.1. Data: 22 de marzo de 2007.

9.4.2. Empresa adxudicataria: Estudios Medio Ambientales y Territorial, S.L.

9.4.3. Importe de adxudicación: 66.120 €, IVE incluído.

10. A.T. para a elaboración de plans de recuperación e de conservación de diversas especies de fauna incluídas no catálogo galego de especies ameazadas: lote 2 Pplan integral de recuperación e conservación das aves nidificantes en cantís costeiros). (Expte. 209/2006).

10.1. Boletín ou diario oficial e data de publicación do anuncio de licitación: DOG nº 13, do 18 de xaneiro de 2007.

10.2. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.

10.2.1. Tramitación: ordinaria.

10.2.2. Procedemento: aberto.

10.2.3. Forma de adxudicación: concurso público.

10.3. Orzamento de licitación: 20.000 €, IVE incluído.

10.4. Adxudicación.

10.4.1. Data: 22 de marzo de 2007.

10.4.2. Empresa adxudicataria: Rafael Juan Romero Suances.

10.4.3. Importe de adxudicación: 19.000 €, IVE incluído.

11. A.T. para a elaboración de plans de recuperación e de conservación de diversas especies de fauna incluídas no catálogo galego de especies ameazadas: lote 3 (Plan de recuperación de Emberiza Schoeniclus Subsp. lusitanica Steinbacher. (Expte. 210/2006).

11.1. Boletín ou diario oficial e data de publicación do anuncio de licitación: DOG nº 713, do 18 de xaneiro de 2007.

11.2. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.

11.2.1. Tramitación: ordinaria.

11.2.2. Procedemento: aberto.

11.2.3. Forma de adxudicación: concurso público.

11.3. Orzamento de licitación: 12.000 €, IVE incluído.

11.4. Adxudicación.

11.4.1. Data: 22 de marzo de 2007

11.4.2. Empresa adxudicataria: Arcea, Xestión de Recursos Naturais, S.L.

11.4.3. Importe de adxudicación: 11.637 €, IVE incluído.

12. A.T. para a elaboración de plans de recuperación e de conservación de diversas especies de fauna incluídas no catálogo galego de especies ameazadas (lote 4) (Plan de recuperación de Aquila chrysaetos L.). (Expte. 211/2006).

12.1. Boletín ou diario oficial e data de publicación do anuncio de licitación: DOG Nº 13, do 18 de xaneiro de 2007.

12.2. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.

12.2.1. Tramitación: ordinaria.

12.2.2. Procedemento: aberto.

12.2.3. Forma de adxudicación: concurso público.

12.3. Orzamento de licitación: 30.000 €, IVE incluído.

12.4. Adxudicación.

12.4.1. Data: 22 de marzo de 2007.

12.4.2. Empresa adxudicataria: Ecoplanin.

12.4.3. Importe de adxudicación: 27.000 €, IVE incluído.

13. A.T. para a elaboración de plans de recuperación e de conservación de diversas especies de fauna incluídas no catálogo galego de especies ameazadas (Plan integral de recuperación e conservación das aves de cultivos extensivos. Lote 5. (Expte. 212/2006).

13.1. Boletín ou diario oficial e data de publicación do anuncio de licitación: DOG nº 13, do 18 de xaneiro de 2007.

13.2. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.

13.2.1. Tramitación: ordinaria.

13.2.2. Procedemento: aberto.

13.2.3. Forma de adxudicación: concurso público.

13.3. Orzamento de licitación: 30.000 €, IVE incluído

13.4. Adxudicación.

13.4.1. Data: 22 de marzo de 2007.

13.4.2. Empresa adxudicataria: Arcea, Xestión de Recursos Naturais, S.L.

13.4.3. Importe de adxudicación: 27.840 €, IVE incluído.

14. A.T. para a elaboración de plans de recuperación e de conservación de diversas especies de fauna incluídas no catálogo galego de especies ameazadas (lote 6) Plan integral de conservación de:

Chioglossa lusitanica, Hyla arborea, Pelobates cultripes, Rana iberica e Rana temporaria L. subsp. parvipalmata.

Chalcides bedriagai, Lacerta viviparae e poboacións de baixa altitude da provincia da Coruña e de montaña de Ourense de Iberolacerta monticola. (Expte. 213/2006).

14.1. Boletín ou diario oficial e data de publicación do anuncio de licitación: DOG nº 13, do 18 de xaneiro de 2007.

14.2. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.

14.2.1. Tramitación: ordinaria.

14.2.2. Procedemento: aberto.

14.2.3. Forma de adxudicación: concurso público.

14.3. Orzamento de licitación: 40.000 €, IVE incluído.

14.4.Adxudicación.

14.4.1. Data: 22 de marzo de 2007.

14.4.2. Empresa adxudicataria: deserto.

15. A.T. para a elaboración de plans de recuperación e de conservación de diversas especies de fauna incluídas no catálogo galego de especies ameazadas (lote 7) (Plan de recuperación de Margaritifera margaritifera L.). (Expte. 214/2006).

15.1. Boletín ou diario oficial e data de publicación do anuncio de licitación: DOG nº 13, do 18 de xaneiro de 2007.

15.2. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.

15.2.1. Tramitación: ordinaria.

15.2.2. Procedemento: aberto.

15.2.3. Forma de adxudicación: concurso público

15.3. Orzamento de licitación: 40.000 €, IVE incluído.

15.4.Adxudicación.

15.4.1. Data: 22 de marzo de 2007.

15.4.2. Empresa adxudicataria: UTE: Universidade de Santiago-Rafael Romero. Suances.

15.4.3. Importe de adxudicación: 39.000 €, IVE incluído.

16. A.T. Asistencias técnicas para a elaboración de plans de recuperación e de conservación de diversas especies da flora incluídas no catálogo de especies ameazadas: lote 1: (Plan integral de recuperación e conservación de fentos ameazados de bosques de valgada). (Expte. 215/2006).

16.1. Boletín ou diario oficial e data de publicación do anuncio de licitación: DOG nº 19, do 26 de xaneiro de 2007.

16.2. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.

16.2.1. Tramitación: ordinaria.

16.2.2. Procedemento: aberto.

16.2.3. Forma de adxudicación: concurso público.

16.3. Orzamento de licitación: 20.000 €, IVE incluído.

16.4. Adxudicación.

16.4.1. Data: 13 de abril de 2007.

16.4.2. Empresa adxudicataria: Universidade Rey Juan Carlos.

16.4.3. Importe de adxudicación: 20.000 €, IVE incluído.

17. A.T. Asistencias técnicas para a elaboración de plans de recuperación e de conservación de diversas especies da flora incluídas no catálogo de especies ameazadas: lote 2: (Plan integral de recuperación de Isoetes fluitans Romero, Amigo & Ramil-Rego). (Expte. 216/2006).

17.1. Boletín ou diario oficial e data de publicación do anuncio de licitación: DOG nº 19, do 26 de xaneiro de 2007.

17.2. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.

17.2.1. Tramitación: ordinaria.

17.2.2. Procedemento: aberto.

17.2.3. Forma de adxudicación: concurso público.

17.3. Orzamento de licitación: 21.000 €, IVE incluído.

17.4. Adxudicación.

17.4.1. Data: 19 de abril de 2007.

17.4.2. Empresa adxudicataria: UTE: Ineco-Universidade de Santiago de Compostela.

17.4.3. Importe de adxudicación: 20.000 €, IVE incluído.

18. A.T. Asistencias técnicas para a elaboración de plans de recuperación e de conservación de diversas especies da flora incluídas no catálogo de especies ameazadas: lote 3: (Plan integral de recuperación e conservación da flora ameazada dos areais costeiros). (Expte. 217/2006).

18.1. Boletín ou diario oficial e data de publicación do anuncio de licitación: DOG nº 19, do 26 de xaneiro de 2007.

18.2. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.

18.2.1. Tramitación: ordinaria.

18.2.2. Procedemento: aberto.

18.2.3. Forma de adxudicación: concurso público.

18.3. Orzamento de licitación: 15.000 € IVE incluído.

18.4. Adxudicación.

18.4.1. Data: 13 de abril de 2007.

18.4.2. Empresa adxudicataria: Orsating, S.L.

18.4.3. Importe de adxudicación: 13.200 €, IVE incluído.

19. A.T. Asistencias técnicas para a elaboración de plans de recuperación e de conservación de diversas especies da flora incluídas no catálogo de especies ameazadas: lote 4: (Plan integral de recuperación e conservación das especies endémicas ameazadas das áreas de serpentinas de Melide). (Expte. 218/2006).

19.1. Boletín ou diario oficial e data de publicación do anuncio de licitación: DOG nº 19, do 26 de xaneiro de 2007.

19.2. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.

19.2.1. Tramitación: ordinaria.

19.2.2. Procedemento: aberto.

19.2.3. Forma de adxudicación: concurso público.

19.3. Orzamento de licitación: 20.000 €, IVE incluído.

19.4. Adxudicación.

19.4.1. Data: 13 de abril de 2007.

19.4.2. Empresa adxudicataria: Universidade de Santiago de Compostela.

19.4.3. Importe de adxudicación: 20.000 €, IVE incluído.

20. A.T. Asistencias técnicas para a elaboración de plans de recuperación e de conservación de diversas especies da flora incluídas no catálogo de especies ameazadas: lote 5: (Plan integral de recuperación e conservación das especies vexetais en perigo de extinción da zona de Bergantiños). (Expte. 219/2006).

20.1. Boletín ou diario oficial e data de publicación do anuncio de licitación: DOG nº 19, do 26 de xaneiro de 2007.

20.2. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.

20.2.1. Tramitación: ordinaria.

20.2.2. Procedemento: aberto.

20.2.3. Forma de adxudicación: concurso público.

20.3. Orzamento de licitación: 15.000 €, IVE incluído.

20.4. Adxudicación.

20.4.1. Data: 13 de abril de 2007.

20.4.2. Empresa adxudicataria: Fundación Empresarial-Universidad Gallega (FEUGA).

20.4.3. Importe de adxudicación: 15.000 €, IVE incluído.

21. A.G. Obra de adecuación, selaxe e clausura do vertedoiro de RSU de Mañón (A Coruña) anticipado de gasto.

21.1. Boletín ou diario oficial e data de publicación do anuncio de licitación: DOG nº 7, do 10 de xaneiro de 2007.

21.2. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.

21.2.1. Tramitación: ordinaria.

21.2.2. Procedemento: aberto.

21.2.3. Forma de adxudicación: concurso público.

21.3. Orzamento de licitación: 165.886,45 €, IVE incluído.

21.4. Adxudicación.

21.4.1. Data: 19 de abril de 2007.

21.4.2. Empresa adxudicataria: Forestación Galicia, S.A.

21.4.3. Importe de adxudicación: 122.755,97 €, IVE incluído.

22. A.G. Obra de construción dun punto limpo no concello de Bande. Cofinanciado polo Feder.

22.1. Boletín ou diario oficial e data de publicación do anuncio de licitación: DOG nº 14, do 19 de xaneiro de 2007.

22.2. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.

22.2.1. Tramitación: ordinaria.

22.2.2. Procedemento: aberto.

22.2.3. Forma de adxudicación: concurso público.

22.3. Orzamento de licitación: 218.788,18 €, IVE incluído.

22.4.Adxudicación.

22.4.1. Data: 25 de abril de 2007.

22.4.2. Empresa adxudicataria: Suso Fernández, S.L.

22.4.3. Importe de adxudicación: 177.218,43 €, IVE incluído.

23. Obra de implantación de dúas instalacións de contedores subterráneos na rúa Poboado de Iberduero de Petín (Ourense). (Expediente 148/2006).

23.1. Boletín ou diario oficial e data de publicación do anuncio de licitación: DOG nº 194, do 6 de outubro de 2006.

23.2. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.

23.2.1. Tramitación: ordinaria.

23.2.2. Procedemento: aberto.

23.2.3. Forma de adxudicación: concurso público.

23.3. Orzamento de licitación: 107.595,05 €, IVE incluído

23.4. Adxudicación.

23.4.1. Data: 31 de decembro de 2006

23.4.2. Empresa adxudicataria: Eulen, S.A.

23.4.3. Importe de adxudicación: 90.400 €, IVE incluído.

24. Contratación dunha subministración de equipamento para o Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia. Lote 1 (equipamento de cromatografía tipo micro). (Expte. 164/2006), cofinanciado polo Feder.

24.1. Boletín ou diario oficial e data de publicación do anuncio de licitación: DOG nº 219, do 14 de novembro de 2006.

24.2. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación

24.2.1. Tramitación: ordinaria.

24.2.2. Procedemento: aberto.

24.2.3. Forma de adxudicación: concurso público.

24.3. Orzamento de licitación: 43.990 €, IVE incluído.

24.4. Adxudicación.

24.4.1. Data: 2 de abril de 2007.

24.4.2. Empresa adxudicataria: Ingeniería Analítica, S.L.

24.4.3. Importe de adxudicación: 38.250 €, IVE incluído.

25. Contratación dunha subministración de equipamento para o Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia. Lote 2 (equipamento de dixestión e destilación para análise KJELDHAL). (Expte. 165/2006), cofinanciado polo Feder.

25.1. Boletín ou diario oficial e data de publicación do anuncio de licitación: DOG nº 219, do 14 de novembro de 2006.

25.2. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.

25.2.1. Tramitación: ordinaria.

25.2.2. Procedemento: aberto.

25.2.3. Forma de adxudicación: concurso público.

25.3. Orzamento de licitación: 26.500 €, IVE incluído.

25.4.Adxudicación.

25.4.1. Data: 2 de abril de 2007.

25.4.2. Empresa adxudicataria: Izasa Distribuciones Técnicas, S.A.

25.4.3. Importe de adxudicación: 25.500 €, IVE incluído.

26. Contratación dunha subministración de equipamento para o Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia. Lote 3 (equipamento cromatográfico iónico). (Expte. 166/2006), cofinanciado polo Feder.

26.1. Boletín ou diario oficial e data de publicación do anuncio de licitación: DOG nº 219, do 14 de novembro de 2006.

26.2. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.

26.2.1. Tramitación: ordinaria.

26.2.2. Procedemento: aberto.

26.2.3. Forma de adxudicación: concurso público.

26.3. Orzamento de licitación: 30.117 €, IVE incluído.

26.4. Adxudicación.

26.4.1. Data: 2 de abril de 2007.

26.4.2. Empresa adxudicataria: Vertex Tecnics, S.L.

26.4.3. Importe de adxudicación: 30.110 €, IVE incluído.

27. Contratación dunha subministración de equipamento para o Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia. Lote 4 (equipamento de nebulización ultrasónica para ICP). (Expte. 167/2006), cofinanciado polo Feder.

27.1. Boletín ou diario oficial e data de publicación do anuncio de licitación: DOG nº 219, do 14 de novembro de 2006.

27.2. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.

27.2.1. Tramitación: ordinaria.

27.2.2. Procedemento: aberto.

27.2.3. Forma de adxudicación: concurso público.

27.3. Orzamento de licitación: 21.310 €, IVE incluído.

27.4. Adxudicación.

27.4.1. Data: 2 de abril de 2007.

27.4.2. Empresa adxudicataria: Varián Ibérica, S.L.

27.4.3. Importe de adxudicación: 20.850 €, IVE incluído.

28. Contratación dunha subministración de equipamento para o Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia. Lote 5 (equipamento de produción de auga ultrapura tipo 1). (Expte. 168/2006), cofinanciado polo Feder.

28.1. Boletín ou diario oficial e data de publicación do anuncio de licitación: DOG nº 219, do 14 de novembro de 2006.

28.2. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.

28.2.1. Tramitación: ordinaria.

28.2.2. Procedemento: aberto.

28.2.3. Forma de adxudicación: concurso público.

28.3. Orzamento de licitación: 12.674 €, IVE incluído.

28.4. Adxudicación.

28.4.1. Data: 2 de abril de 2007.

28.4.2. Empresa adxudicataria: Drogallega, S.L.

28.4.3. Importe de adxudicación: 12.600 €, IVE incluído.

29. Contratación dunha subministración de sistemas de control da calidade do aire. Lote 1 (sistema de medición e toma de mostra en emisións). (Expte. 169/2006), cofinanciado polo Feder.

29.1. Boletín ou diario oficial e data de publicación do anuncio de licitación: DOG nº 237, do 12 de decembro de 2006.

29.2. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.

29.2.1. Tramitación: ordinaria.

29.2.2. Procedemento: aberto.

29.2.3. Forma de adxudicación: concurso público.

29.3. Orzamento de licitación: 54.000 €, IVE incluído.

29.4. Adxudicación.

29.4.1. Data: 2 de abril de 2007.

29.4.2. Empresa adxudicataria: Spirax Sarco, S.A.

29.4.3. Importe de adxudicación: 52.213 €, IVE incluído.

30. Contratación dunha subministración de sistemas de control da calidade do aire. Lote 2 (sistema de medición de partículas PM10 por radiación beta). (Expte. 170/2006), cofinanciado polo Feder.

30.1. Boletín ou diario oficial e data de publicación do anuncio de licitación: DOG nº 237, do 12 de decembro de 2006.

30.2. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.

30.2.1. Tramitación: ordinaria.

30.2.2. Procedemento: aberto.

30.2.3. Forma de adxudicación: concurso público.

30.3. Orzamento de licitación: 107.736 €, IVE incluído.

30.4. Adxudicación.

30.4.1. Data: 2 de abril de 2007.

30.4.2. Empresa adxudicataria: Izasa Distribuciones Técnicas, S.A.

30.4.3. Importe de adxudicación: 107.700 €, IVE incluído.

Santiago de Compostela, 26 de abril de 2007.

Jorge Antonio Santiso Blanco

Secretario xeral da Consellería de Medio Ambiente