DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 116 Luns, 18 de xuño de 2007 Páx. 10.367

II. AUTORIDADES E PERSOAL

NOMEAMENTOS:

CONSELLERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES

ORDE do 11 de xuño de 2007 pola que se dispón o nomeamento do presidente da Autoridade Portuaria de Vilagarcía de Arousa e a súa ría.

O artigo 41.1º da Lei 27/1992, do 24 de novembro, de portos do Estado e da mariña mercante, establece que o presidente da Autoridade Portuaria será designado e separado polo órgano competente da comunidade autónoma.

Para dar cumprimento ao disposto no devandito precepto, o Consello da Xunta de Galicia acordou o 15 de setembro de 2005, facultar a conselleira de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes para a designación e separación dos presidentes das autoridades portuarias dos portos de interese xeral do Estado en Galicia.

En consecuencia,

DISPOÑO:

O nomeamento de Joaquín Javier Gago López, como presidente da Autoridade Portuaria de Vilagarcía de Arousa e a súa ría.

Santiago de Compostela, 11 de xuño de 2007.

María José Caride Estévez

Conselleira de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes