DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 177 Mércores, 12 de setembro de 2007 Páx. 15.065

IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

RESOLUCIÓN do 31 de agosto de 2007, da Secretaría Xeral da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, pola que se publica a adxudicación definitiva de destinos provisorios para o curso 2007-2008.

En aplicación do disposto na base vixésimo segunda do 19 de xuño de 2007 (DOG do 25 de xuño), pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisorio para o curso 2007-2008, aos mestres que non teñen destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, esta Secretaría Xeral,

RESOLVE:

Primeiro.-Facer pública no anexo a esta resolución a adjudicación definitiva dos destinos provisionais obtidos para o curso 2007-2008 aos mestres que non teñen destino definitivo.

Segundo.-A toma de posesión dos referidos destinos será a do 1 de setembro de 2007.

Terceiro.-Os nomeamentos serán remitidos no mes de setembro os interesados ao centro de destino obtido neste proceso.

Santiago de Compostela, 31 de agosto de 2007.

Benito Fernández Rodríguez

Secretario xeral da Consellería de Educación

e Ordenación Universitaria

Ver referencia pdf "17700D011P033.PDF"