DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 243 Martes, 18 de decembro de 2007 Páx. 19.821

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE PESCA E ASUNTOS MARÍTIMOS

CORRECCIÓN de erros.-Orde do 27 de novembro de 2007 pola que se regula o uso e xestión da reserva mariña de interese pesqueiro Os Miñarzos.

Advertido un erro na Orde do 27 de novembro de 2007, publicada no DOG nº 236, do 7 de decembro, pola que se regula o uso e xestión da reserva mariña de interese pesqueiro Os Miñarzos, cómpre engadir o anexo I no que se recolle o modelo de solicitude ao que se fai referencia na epígrafe a) do artigo 3.1º da antedita orde.

Ver referencia pdf "24300D011P021.PDF"