DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 15 Martes, 22 de xaneiro de 2008 Páx. 1.337

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE VIVENDA E SOLO

CORRECCIÓN de erros.-Orde do 26 de decembro de 2007 pola que se regula a xestión da renda básica de emancipación dos mozos na Comunidade Autónoma de Galicia.

Advertido un erro no modelo de solicitude que se publicou como anexo da mencionada orde no Diario Oficial de Galicia nº 3, do 4 de xaneiro de 2008, procede publicar novamente o modelo de solicitude.

Ver referencia pdf "01500D001P005.PDF"

b) NOMEAMENTOS CONSELLERÍA DE CULTURA

E DEPORTE