DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 19 Luns, 28 de xaneiro de 2008 Páx. 1.577

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE TRABALLO

CORRECCIÓN de erros.-Decreto 251/2007, do 13 de decembro, polo que se regula o recoñecemento da condición de entidade colaboradora do Servizo Público de Emprego de Galicia en captación de ofertas e a creación do rexistro administrativo.

Advertidos erros no devandito decreto, publicado no DOG nº 5, do martes 8 de xaneiro de 2008, cómpre facer a oportuna corrección:

1. Na páxina 363, na columna dereita, no artigo 7, débese suprimir a letra c).

2. Xúntase o anexo I ao cal se refire o artigo 4.1º.

Ver referencia pdf "01900D005P017.PDF"