DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 144 Luns, 28 de xullo de 2008 Páx. 14.465

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA

RESOLUCIÓN do 7 de xullo de 2008, da Dirección Xeral de Comunicación Audiovisual, pola que se ordena a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2008, en que se outorga a prórroga da concesión definitiva do servizo público de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia, de carácter comercial, para a localidade de Ribadeo, da provincia de Lugo, na frecuencia 93.6 Mhz, a favor da sociedade Radio Popular S.A., Cadena de Ondas Populares Españolas.

Adoptado acordo polo Consello da Xunta de Galicia na súa sesión do día 12 de xuño de 2008, relativo á prórroga da concesión do servizo público de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia, de carácter comercial, para a localidade de Ribadeo, da provincia de Lugo, na frecuencia 93.6 Mhz, a favor da sociedade Radio Popular S.A., Cadena de Ondas Populares Españolas, resulta necesario darlle publicidade, unha vez cumpridos os requisitos que se determinan no Decreto 156/1989, do 27 de xullo, modificado parcialmente polo Decreto 35/1992, do 6 de febreiro, que regula o procedemento de concesións de emisoras de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia. En consecuencia,

RESOLVO:

Facer público o acordo do Consello da Xunta de Galicia, adoptado na súa reunión do 12 de xuño de 2008, polo que se outorga a prórroga da concesión do servizo público de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia, de carácter comercial, para a localidade de Ribadeo, da provincia de Lugo, na frecuencia 93.6 Mhz, a favor da sociedade Radio Popular S.A., Cadena de Ondas Populares Españolas.

O Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do día doce de xuño de dous mil oito, adoptou, entre outros, o seguinte acordo:

Outorgar a prórroga da concesión do servizo público de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia, de carácter comercial, para a localidade de Ribadeo, da provincia de Lugo, na frecuencia 93.6 Mhz, a favor da sociedade Radio Popular S.A., Cadena de Ondas Populares Españolas, coas características técnicas establecidas na concesión de orixe, con efectos desde o 24-3-2008 e establecendo como data de vencemento da prórroga o 24-3-2018.

Santiago de Compostela, 7 de xullo de 2008.

Manuel José Fernández Iglesias

Director xeral de Comunicación Audiovisual