DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 66 Luns, 06 de abril de 2009 Páx. 6.860

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CONSELLERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES

ANUNCIO do 10 de marzo de 2009, da Secretaría Xeral da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes, polo que se fai pública a adxudicación do contrato de concesión de obra pública para a construción e explotación do eixe de comunicacións A-52-fronteira portuguesa. Vía de alta capacidade A-52 Celanova. Clave OU/01/101.01.

Mediante Resolución do 27 de febreiro de 2009, a conselleira de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes resolveu adxudicar o seguinte contrato:

Concesión de obra pública para a construción e explotación do eixe de comunicacións A52-fronteira portuguesa. Vía de alta capacidade A-52 Celanova. Clave OU/01/101.01.

Adxudicatario: Agrupación, S.A. de Obras y Servicios, Copasa-Extraco, Construccións e Proxectos, S.A.

O que se fai público para os efectos do previsto no artigo 93 da Lei de contratos das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 10 de marzo de 2009.

P.D. (Orde 6-3-2003, DOG nº 50, do 12 de marzo)

Luis Vázquez Rodríguez

Secretario xeral da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes