DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 80 Luns, 27 de abril de 2009 Páx. 8.005

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE INNOVACIÓN E INDUSTRIA

CORRECCIÓN de erros.-Resolución do 2 de abril de 2009, da Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas, pola que se aproban os procedementos para a verificación periódica e posterior á reparación ou modificación de distintos instrumentos sometidos a control metrolóxico.

Ver referencia pdf "08000D001P005.PDF"

ANEXO I

Advertida a omisión dos anexos na devandita resolución publicada no Diario Oficial de Galicia número 72, do 16 de abril de 2009, cómpre publicalos a seguir:

Ver referencia pdf "08000D001P005.PDF"