DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 88 Xoves, 07 de maio de 2009 Páx. 8.442

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE INNOVACIÓN E INDUSTRIA

CORRECCIÓN de erros.-Orde do 23 de xaneiro de 2009 pola que se establece o procedemento para a captación e procesamento dos datos de produción enerxética das instalacións acollidas ao réxime especial de produción de enerxía eléctrica na Comunidade Autónoma de Galicia.

Advertidos erros nos anexos da devandita orde, publicada no Diario Oficial de Galicia número 37, do 23 de febreiro de 2009, páxinas 3.702 e 3.703, procédese de novo á súa publicación.

Ver referencia pdf "08800D001P006.PDF"