DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 139 Venres, 17 de xullo de 2009 Páx. 12.310

II. AUTORIDADES E PERSOAL

CESAMENTOS:

CONSELLERÍA DO MAR

ORDE do 10 de xullo de 2009 pola que se dispón o cesamento do presidente da Autoridade Portuaria de Vilagarcía de Arousa e a súa ría.

O artigo 41.1º da Lei 27/1992, do 24 de novembro, de portos do Estado e da mariña mercante, texto reformado pola Lei 62/1997, do 26 de decembro, establece que o presidente da autoridade portuaria será designado e separado polo órgano competente da comunidade autónoma.

Para dar cumprimento ao disposto no devandito precepto, o Consello da Xunta de Galicia acordou, o 15 de setembro de 2005, facultar o titular da consellería competente en materia de portos para a designación e separación dos presidentes das autoridades portuarias dos portos de interese xeral do Estado en Galicia.

En consecuencia,

DISPOÑO:

O cesamento de Joaquín Javier Gago López como presidente da Autoridade Portuaria de Vilagarcía de Arousa e a súa ría, agradecéndolle os servizos prestados.

Santiago de Compostela, 10 de xullo de 2009.

Rosa M. Quintana Carballo

Conselleira do Mar

b) NOMEAMENTOS CONSELLERÍA DO MAR