DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 174 Venres, 04 de setembro de 2009 Páx. 14.368

IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

RESOLUCIÓN do 27 de agosto de 2009, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se publica a adxudicación definitiva de destinos provisionais para o curso 2009-2010.

En aplicación do disposto na base vixésimo segunda da Orde do 15 de xuño de 2009 (Diario Oficial de Galicia do 22 de xuño) pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisorio para o curso 2009-2010, aos mestres que non teñen destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, esta Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos,

RESOLVE:

Primeiro.-Facer pública no anexo a esta resolución a adxudicación definitiva dos destinos provisionais obtidos para o curso 2009-2010 aos mestres que non teñen destino definitivo.

Segundo.-A toma de posesión dos referidos destinos será a do 1 de setembro de 2009.

Terceiro.-Os nomeamentos serán remitidos no mes de setembro aos interesados ao centro de destino obtido neste proceso.

Santiago de Compostela, 27 de agosto de 2009.

José Manuel Pinal Rodríguez

Director xeral de Centros e Recursos Humanos

Ver referencia pdf "17400D010P012.PDF"

ANEXO

Adxudicación primaria

Ver referencia pdf "17400D010P012.PDF"

Ver referencia pdf "17400D011P093.PDF"