DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 224 Luns, 16 de novembro de 2009 Páx. 17.736

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

SERVIZO GALEGO DE SAÚDE

RESOLUCIÓN do 15 de outubro de 2009, da Dirección de Recursos Económicos, pola que se fai pública a adxudicación do contrato que se cita.

A Dirección de Recursos Económicos, en cumprimento do disposto na Lei de contratos do sector público, resolve publicar a adxudicación da seguinte contratación:

-Obxecto: redacción do proxecto básico e de execución para a construción dun centro de saúde en Milladoiro-Ames (A Coruña) (AB-SER3-08-025).

-Data de adxudicación: 14-10-2009.

-Adxudicatario: Manuel Vázquez Muíño.

-Orzamento de adxudicación (sen IVE): 50.000 €.

-Orzamento de adxudicación (con IVE): 58.000 €.

-Prazo de execución: 2 meses.

Santiago de Compostela, 15 de outubro de 2009.

Pablo Torres Arrojo

Director de Recursos Económicos