DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 105 Venres, 04 de xuño de 2010 Páx. 10.116

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

CORRECCIÓN de erros.-Resolución do 30 de abril de 2010, da Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas, pola que se publica a relación de solicitudes de outorgamento de autorización administrativa de instalación de parques eólicos para promotores titulares de plans eólicos empresariais.

Advertido erro na dita resolución, publicada no Diario Oficial de Galicia nº 97, do 25 de maio de 2010, é necesario facer a seguinte corrección:

Na páxina 9.263, dentro do anexo I, os parques pertencentes a E.F.E.E. denominados Pena Forcada-Catasol II e Picato Cotorroso quedan como seguen:

Ver referencia pdf "10500D007P023.PDF"