DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 27 Mércores, 09 de febreiro de 2011 Páx. 2.171

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA

RESOLUCIÓN do 20 de xaneiro de 2011, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se dá publicidade aos convenios de colaboración subscritos no terceiro cuadrimestre de 2010.

Para os efectos previstos no artigo 11º da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega, acórdase darlles publicidade aos convenios de colaboración subscritos pola Secretaría Xeral da Igualdade e polo extinto organismo autónomo Servizo Galego de Pormoción da Igualdade do Home e da Muller (Lei 7/2010, do 15 de outubro), no terceiro cuadrimestre de 2010, os cales se relacionan no anexo a esta resolución.

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2011

Marta González Vázquez

Secretaria xeral da Igualdade

Ver referencia pdf "02700D004P007.PDF"