DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 64 Xoves, 31 de marzo de 2011 Páx. 5.691

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DO MAR

CORRECCIÓN de erros.-Orde do 14 de marzo de 2011 pola que se modifica a Orde do 8 de setembro de 2006, pola que se declaran e clasifican as zonas de produción de moluscos bivalvos e outros invertebrados mariños nas augas de competencia da Comunidade Autónoma de Galicia.

Advertido erro na Orde do 14 de marzo de 2011 pola que se modifica a Orde do 8 de setembro de 2006, pola que se declaran e clasifican as zonas de produción de moluscos bivalvos e outros invertebrados mariños nas augas de competencia da Comunidade Autónoma de Galicia, publicada no Diario Oficial de Galicia número 60, do 25 de marzo de 2011, faise a oportuna corrección:

-Publicar o anexo II, a que se fai referencia no punto tres do artigo único.

Ver referencia pdf "06400D008P091.PDF"