DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 65 Venres, 01 de abril de 2011 Páx. 5.820

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

CORRECCIÓN de erros.-Orde do 16 de marzo de 2011 pola que se establecen os requisitos mínimos exixibles ás entidades de formación recoñecidas para impartir cursos teórico-prácticos no ámbito da seguridade industrial na Comunidade Autónoma de Galicia.

Advertido un erro na citada orde, publicada no Diario Oficial de Galicia nº 61, do 28 de marzo de 2011, procede xuntar a antedita orde os anexos que se publican a seguir.

Ver referencia pdf "06500D002P060.PDF"