Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 89 Luns, 9 de maio de 2011 Páx. 8265

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 27 de abril de 2011, da Dirección de Recursos Humanos, pola que se declara rematado o proceso selectivo para o ingreso na categoría de persoal de enfermaría (ATS/DUE) de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde, se nomean os/as aspirantes seleccionados/as como persoal estatutario fixo, se lles adxudica con carácter de destino definitivo a praza correspondente e se concreta o prazo de toma de posesión dos/das participantes nas categorías correspondentes do concurso de traslados.

A base novena da Resolución da Secretaría Xeral do Servizo Galego de Saúde do 18 de febreiro de 2009 (DOG n.º 40, do 26 de febreiro), pola que se convoca concurso-oposición para o ingreso en diversas categorías de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde, dispón que, unha vez adxudicados os destinos, se publicará no Diario Oficial de Galicia a resolución pola que se declare finalizado o proceso selectivo, con nomeamento como persoal estatutario fixo do Servizo Galego de Saúde e asignación de destino a aqueles/as aspirantes seleccionados/as que acrediten o cumprimento dos requisitos exixidos.

Pola súa vez, a base oitava da Resolución do 22 de xullo de 2010 (DOG n.º 143, do 28 de xullo), pola que se convoca concurso de traslados para a provisión de prazas de diversas categorías de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde, regula os efectos derivados do concurso e dispón expresamente que a toma de posesión dos novos destinos adxudicados se efectuará de modo simultáneo á dos aspirantes seleccionados no proceso selectivo.

Realizados na súa totalidade os correspondentes actos de elección de destino dalgunhas categorías e publicada anteriormente no Diario Oficial de Galicia a resolución definitiva do concurso de traslados das mesmas categorías, a Dirección de Recursos Humanos

ACORDA:

Primeiro. Declarar finalizado o concurso-oposición convocado por Resolución da Secretaría Xeral do Servizo Galego de Saúde, do 18 de febreiro de 2009 (DOG n.º 40, do 26 de febreiro), pola que se convoca concurso-oposición para o ingreso en diversas categorías de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde na categoría de persoal de enfermaría (ATS/DUE).

Segundo. Nomear os/as aspirantes seleccionados/as para cada unha das ditas categorías que se inclúen no anexo desta resolución como persoal estatutario fixo do Servizo Galego de Saúde.

Terceiro. Adxudicarlles aos/ás ditos/as aspirantes, con carácter de destino definitivo, a praza correspondente que figura no citado anexo desta resolución.

Cuarto. O cómputo dos prazos dos cesamentos para os participantes con destino definitivo adxudicado no concurso de traslados iniciarase o día 10 de maio de 2011, conforme o disposto na base oitava da Resolución do 22 de xullo de 2010 (DOG n.º 143, do 28 de xullo) pola que se convoca o concurso de traslados. No caso de que a adxudicación da praza supoña o reingreso ao servizo activo, o prazo de toma de posesión será dun mes e iniciarase o día 10 de maio de 2011.

Quinto. Para os/as aspirantes do proceso selectivo nomeados/as nesta resolución o cómputo dos prazos de toma de posesión iniciarase o día 12 de maio de 2011 e disporán do prazo dun mes para se incorporaren á praza adxudicada.

A toma de posesión da praza efectuarase no centro de xestión a que pertenza esta. A falta de incorporación no prazo referido, cando sexa imputable ao/á interesado/a e non responda a causas xustificadas, producirá o decaemento do seu dereito a obter a condición de persoal estatutario fixo como consecuencia do concreto proceso selectivo. No entanto, en casos de forza maior e por instancia do interesado/a, a Dirección de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde poderá prorrogar o prazo de toma de posesión.

Sexto. Respecto ao persoal con medidas de protección por razón de saúde no centro de orixe, os prazos xerais establecidos nos puntos anteriores poderán ser prorrogados cando as condicións da prestación do posto adxudicado poidan ser contrarias ás ditas medidas de protección. Nestes supostos atenderase aos termos da resolución que se dite en función das características de cada caso.  

Sétimo. Esta resolución poderá ser impugnada polos/as interesados/as nos termos previstos na base décima da convocatoria.

Santiago de Compostela, 27 de abril de 2011.

Esperanza Fernández Lago
Directora de Recursos Humanos

ANEXO

Persoal de enfermaría (ATS/DUE)

DNI

Apelidos e nome

Destino adxudicado

76995656M

Aballe Santos, Mª Luz

223601

-

C.H.U. de Vigo

76968217M

Abeijón Arnejo, Mónica

221571

-

C.H.U. de Santiago

32658959V

Abella Arcos, José

221501

-

C.H.U. A Coruña

35309764A

Abilleira Torres, María Flora

223603

-

C.H. de Pontevedra

36050673J

Abreu Pazo, Concepción

223601

-

C.H.U. de Vigo

53160292R

Abrodes Añón, María Isabel

221501

-

C.H.U. A Coruña

36131115R

Abruñedo Guillán, Jorge

223601

-

C.H.U. de Vigo

78797059W

Abuín Rey, María Lourdes

222706

-

H.C. da Costa-Burela

78739413V

Agasi Martínez, Gustavo

221571

-

C.H.U. de Santiago

76966555E

Ageitos Rodríguez, Avelina

221571

-

C.H.U. de Santiago

36144028B

Aguiar Enríquez, Sonia María

223601

-

C.H.U. de Vigo

32826567R

Aguión Costoya, María Cruz

221571

-

C.H.U. de Santiago

36118576C

Agullo Sousa, Elena María

223601

-

C.H.U. de Vigo

33239300E

Alamancos Castro, Isabel

221571

-

C.H.U. de Santiago

76967526G

Alcalde Abuín, Gemma

221515

-

H.C. da Barbanza

32661181P

Aldea Filgueira, María Agustina

221501

-

C.H.U. A Coruña

53172945G

Allegue Barreiro, Flavia María

223201

-

C.H. de Ourense

32772688B

Aller Fernández, Carlos

221501

-

C.H.U. A Coruña

32814229Z

Almeida Seoane, M.Carmen

221501

-

C.H.U. A Coruña

36141748P

Alonso Barciela, María Isabel

223601

-

C.H.U. de Vigo

45681104E

Alonso Clemente, Sonia María

223201

-

C.H. de Ourense

36157938Y

Alonso Fonte, Lucía

223601

-

C.H.U. de Vigo

44458979W

Alonso González, Alfonso

223201

-

C.H. de Ourense

78733289B

Alonso Portela, Javier

223601

-

C.H.U. de Vigo

36050520K

Alonso Posada, Cristina

223601

-

C.H.U. de Vigo

44454329K

Alvar Fernández, Mónica

223201

-

C.H. de Ourense

36114109S

Álvarez Alonso, María del Carmen

223601

-

C.H.U. de Vigo

44455917E

Álvarez Araújo, Susana

223201

-

C.H. de Ourense

36146643G

Álvarez Comesaña, Mª del Carmen

223201

-

C.H. de Ourense

76899401M

Álvarez Conde, María Elena

223601

-

C.H.U. de Vigo

44425051E

Álvarez Cortiñas, Ana

221501

-

C.H.U. A Coruña

35455954M

Álvarez Costa, Eva María

223603

-

C.H. de Pontevedra

34979742P

Álvarez Cudeiro, Rosa María

223201

-

C.H. de Ourense

36143331G

Álvarez Díaz, María Belén

223601

-

C.H.U. de Vigo

76938202M

Álvarez Fernández, Ana Isabel

222706

-

H.C. da Costa-Burela

76712160F

Álvarez Fernández, Lucía

223201

-

C.H. de Ourense

34988635T

Álvarez García, Rosa María

223601

-

C.H.U. de Vigo

33341035M

Álvarez Gómez, Ana María

222706

-

H.C. da Costa-Burela

45431064S

Álvarez López, Sonia

222706

-

H.C. da Costa-Burela

44455522H

Álvarez Macía, Patricia

223204

-

H.C. de Valdeorras

76863044B

Álvarez Martínez, Francisco

223603

-

C.H. de Pontevedra

36173194J

Álvarez Míguez, Paula

223601

-

C.H.U. de Vigo

76893714E

Álvarez Román, Rafael Antonio

223601

-

C.H.U. de Vigo

36130316F

Álvarez Sebastián, Belinda

223601

-

C.H.U. de Vigo

33857764Q

Álvarez Silveiro, María Gloria

222701

-

H.U. Lucus Augusti

76711928M

Álvarez Tamargo, Manuel Ángel

223201

-

C.H. de Ourense

46910805M

Álvarez Tasende, María del Mar

221501

-

C.H.U. A Coruña

33298036Q

Amboage Valiño, Minia

221501

-

C.H.U. A Coruña

36134806N

Amor Lobo, Fátima

223601

-

C.H.U. de Vigo

71927387Q

Andión Rey, Paula

223603

-

C.H. de Pontevedra

33256963K

Andrade Ramos, Rosa María

221571

-

C.H.U. de Santiago

36046837H

Andrés Iglesias, Margarita

223601

-

C.H.U. de Vigo

76407586E

Aneiros Hermida, María José

221505

-

Área Sanitaria de Ferrol

32791882T

Anido Costa, Edita

221501

-

C.H.U. A Coruña

76573093K

Anido Lamas, Mónica

222701

-

H.U. Lucus Augusti

33285414K

Ansemil Otero, María Elena

221571

-

C.H.U. de Santiago

11437934B

Antón Fernández, María Covadonga

223204

-

H.C. de Valdeorras

46896127R

Aradas Rodríguez, Ana María

221501

-

C.H.U. A Coruña

35303951D

Aramburu García, María del Carmen

223201

-

C.H. de Ourense

36154193X

Aran Barros, José Ramón

223601

-

C.H.U. de Vigo

44471352R

Araujo Rodríguez, Ángela

223201

-

C.H. de Ourense

33347282L

Arboiro Cancela, María Jesús

222701

-

H.U. Lucus Augusti

44806675F

Arceo Túñez, Carmen María

221571

-

C.H.U. de Santiago

36100480W

Argiz Viana, María Jesús

223601

-

C.H.U. de Vigo

34262662E

Árias Arnaiz, Diego Santos

222707

-

H.C. de Monforte

34993018J

Árias Carballo, María del Carmen

223201

-

C.H. de Ourense

33855963D

Árias Iglesias, Sonia Marina

222701

-

H.U. Lucus Augusti

32843359A

Árias Rico, Rocío

221501

-

C.H.U. A Coruña

53111033P

Árias Villanueva, Alexandra

221571

-

C.H.U. de Santiago

35322474V

Armada Fentanes, Beatriz

223603

-

C.H. de Pontevedra

33315842C

Armesto López, Lourdes

222707

-

H.C. de Monforte

36098783F

Arocas Fernández, Emma

223601

-

C.H.U. de Vigo

09346762E

Arranz Molinero, María Elena

221501

-

C.H.U. A Coruña

33346579Y

Arrojo Arrojo, José Manuel

222701

-

H.U. Lucus Augusti

33292651J

Balado Silva, Sonia María

221571

-

C.H.U. de Santiago

77594959C

Balea Vázquez, Lucía

222706

-

H.C. da Costa-Burela

34938108G

Balsa Barreiro, Juan José

223201

-

C.H. de Ourense

44823994F

Balsa Souto, Mª del Carmen

221571

-

C.H.U. de Santiago

32792114W

Baña Rial, María del Mar

221501

-

C.H.U. A Coruña

44082673E

Bara Rial, Noelia

223601

-

C.H.U. de Vigo

32796159E

Barbeito Rivera, Ana Mª

221501

-

C.H.U. A Coruña

34916643K

Barge Bello, José Luis

223201

-

C.H. de Ourense

76914716W

Barral Álvarez, Ana María

223601

-

C.H.U. de Vigo

35448080C

Barreira Pereira, José Miguel

223601

-

C.H.U. de Vigo

35555957G

Barreiro Cabaleiro, Servando

223601

-

C.H.U. de Vigo

76778531T

Barreiro Carreño, Ana María

221515

-

H.C. da Barbanza

44088739Q

Barreiro García, Lucía

223603

-

C.H. de Pontevedra

44080274S

Barreiro García, María del Pilar

223603

-

C.H. de Pontevedra

33331467M

Barreiro López, María Belén

222701

-

H.U. Lucus Augusti

34996000M

Barreiros Blanco, Susana Isabel

223201

-

C.H. de Ourense

32629620A

Barros Cortegoso, María Isabel

221505

-

Área Sanitaria de Ferrol

44432066E

Basante Villabol, Estefanía

223204

-

H.C. de Valdeorras

35565842E

Bautista Salgueiriño, María Sandra

223601

-

C.H.U. de Vigo

11424337F

Bazán Herrero, Antonio

222706

-

H.C. da Costa-Burela

44813501W

Beiras Otero, Paula

221571

-

C.H.U. de Santiago

79321821L

Bello Pena, Fernando

221505

-

Área Sanitaria de Ferrol

76903668V

Bento Rodríguez, Carmen María

223601

-

C.H.U. de Vigo

34977893E

Bermejo Ansia, Patricia Concepción

223201

-

C.H. de Ourense

32690571G

Bermúdez Vizcaíno, Eva María

221501

-

C.H.U. A Coruña

32657712N

Bertuce Mirad, María Beatriz

223204

-

H.C. de Valdeorras

78789313F

Blanco Bascoy, Clara

221571

-

C.H.U. de Santiago

44824488H

Blanco Figueiras, Paula

221516

-

H. Virxe da Xunqueira

34255541P

Blanco Franco, María Esther

222701

-

H.U. Lucus Augusti

32431993S

Blanco Soutiño, Eva María

221501

-

C.H.U. A Coruña

78791003H

Blanco Trillo, Rosa María

221571

-

C.H.U. de Santiago

76621082D

Boado Martínez, Margarita

222707

-

H.C. de Monforte

33286700L

Bolaño Pampín, María Teresa

221571

-

C.H.U. de Santiago

36147573Z

Boo Gil, Raquel

223601

-

C.H.U. de Vigo

35314970B

Boullosa Durán, María Isabel

223603

-

C.H. de Pontevedra

76822485R

Boullosa Lale, Silvia

221571

-

C.H.U. de Santiago

35466637Q

Bouzas Martínez, Mª Cristina

223615

-

H. do Salnés

44456265W

Bóveda Iglesias, Beatriz

223201

-

C.H. de Ourense

46905473D

Brandon Sanda, María Iria

221501

-

C.H.U. A Coruña

05259936C

Braña Rey, Ana María

223601

-

C.H.U. de Vigo

32684757D

Breijo Pena, María José

221571

-

C.H.U. de Santiago

33297731X

Budiño Vázquez, María del Pilar

221571

-

C.H.U. de Santiago

33275572T

Buide Illobre, Ana María

221516

-

H. Virxe da Xunqueira

44810162K

Buide Illobre, Salomé

221571

-

C.H.U. de Santiago

46918853A

Bujan Pellejero, Gabriel Ignacio

223204

-

H.C. de Valdeorras

32835268P

Bujía Manteiga, Francisca

221501

-

C.H.U. A Coruña

78793258L

Burque Gerpe, Teresa

221501

-

C.H.U. A Coruña

33812191Y

Busto Pacios, María del Pilar

222701

-

H.U. Lucus Augusti

32668890N

Cabadas Silvar, Verónica

221505

-

Área Sanitaria de Ferrol

34955056R

Cabrera Gómez, Mª Pilar

223201

-

C.H. de Ourense

33285063S

Caeiro Abeijón, María Elda

221571

-

C.H.U. de Santiago

78735866N

Calvar Santos, Eva

223601

-

C.H.U. de Vigo

35306530N

Calvar Seoane, Mª Beatriz

223601

-

C.H.U. de Vigo

34896710Y

Calvelo Ponte, Marcos Miguel

221501

-

C.H.U. A Coruña

35314335C

Calviño Arosa, Luisa María

223603

-

C.H. de Pontevedra

52493936R

Calviño Pereira, Laura

223603

-

C.H. de Pontevedra

32754725B

Calvo Orgeira, Mª José

221501

-

C.H.U. A Coruña

32794170B

Cameán Queiro, Dolores María

221571

-

C.H.U. de Santiago

76996764D

Camesella Álvarez, Eva María

223601

-

C.H.U. de Vigo

76867301J

Camiña Meis, Mercedes

223603

-

C.H. de Pontevedra

35324201L

Campos Chan, Lidia

223201

-

C.H. de Ourense

32814753D

Campos Porteiro, Alejandra Gabriela

221501

-

C.H.U. A Coruña

36143044Q

Campos Rivas, Mª Magdalena

223201

-

C.H. de Ourense

76802180M

Campos Villar, Josefa

223601

-

C.H.U. de Vigo

34889097Y

Candal Boga, María Esther

221501

-

C.H.U. A Coruña

32673526W

Candal Uzal, Lucía

221505

-

Área Sanitaria de Ferrol

33294021A

Caneda Guede, Begoña Isabel

221571

-

C.H.U. de Santiago

36104379Z

Canoa Vázquez, Jesús

223601

-

C.H.U. de Vigo

76366789G

Cao Calvo, Ana Belén

221571

-

C.H.U. de Santiago

44426038C

Carbajo García, Mª Soledad

223204

-

H.C. de Valdeorras

76415250G

Carballeira Carballeira, Ana María

221501

-

C.H.U. A Coruña

33329629F

Carballido Piñeiro, María José

222707

-

H.C. de Monforte

76572268R

Carballo Aira, Eva Mª

222701

-

H.U. Lucus Augusti

44810258W

Carballo Ambruñeiras, Blanca María

221571

-

C.H.U. de Santiago

34266835D

Carballo Cadahia, Cristina

221501

-

C.H.U. A Coruña

35321425A

Carballo Carballa, Roberto

223603

-

C.H. de Pontevedra

76825475R

Carballo Fernández, Adela María

221571

-

C.H.U. de Santiago

44446215A

Carcacia Corbal, María José

223201

-

C.H. de Ourense

44471366S

Caride Novoa, Carmen María

223201

-

C.H. de Ourense

36093316Z

Caride Varela, María Yolanda

223601

-

C.H.U. de Vigo

44830229D

Carou Suárez, Patricia

221571

-

C.H.U. de Santiago

76417145J

Carpente Vázquez, Manuel

222701

-

H.U. Lucus Augusti

44814056M

Carpintero Gamallo, Marta

221571

-

C.H.U. de Santiago

76864514D

Cariacedo Carbajal, Manuel Ángel

221571

-

C.H.U. de Santiago

76966132J

Carreño Piñeiro, Eva María

221515

-

H.C. da Barbanza

45434623D

Carrera Fernández, Ana

222701

-

H.U. Lucus Augusti

36039870C

Carril Comesaña, Inmaculada

223601

-

C.H.U. de Vigo

32835279L

Carro Rodríguez, María José

221501

-

C.H.U. A Coruña

32698724S

Cartelle Loureiro, Susana

221501

-

C.H.U. A Coruña

79314678Y

Cartemil Núñez, María José

221501

-

C.H.U. A Coruña

35303401B

Casal Árias, Loreto de la Concepción

223603

-

C.H. de Pontevedra

76825973Q

Casal Iglesias, Eva María

221571

-

C.H.U. de Santiago

76816996D

Casalderrey Quiñones, Mª Ángeles

223603

-

C.H. de Pontevedra

36106380Z

Casares López, Olga María

223215

-

H. de Verín

31400325N

Castañeda Cuevas, María del Carmen

221505

-

Área Sanitaria de Ferrol

74821717A

Castillo Lluva, Natalia

223601

-

C.H.U. de Vigo

46911120K

Castro Aradas, Lorena

221501

-

C.H.U. A Coruña

52472272A

Castro Bernárdez, Lisardo

221571

-

C.H.U. de Santiago

76721550J

Castro Caamaño, Mirian

223204

-

H.C. de Valdeorras

34262438M

Castro Castro, María Beatriz

222707

-

H.C. de Monforte

32786187D

Castro Cousillas, Yolanda

221501

-

C.H.U. A Coruña

44084199F

Castro Fabeiro, Graciela

223603

-

C.H. de Pontevedra

33327669W

Castro Fernández, Víctor Manuel

222701

-

H.U. Lucus Augusti

44806716W

Castro García, Mª del Carmen

221516

-

H. Virxe da Xunqueira

32669705E

Castro Guerra, Concepción

221505

-

Área Sanitaria de Ferrol

33248619A

Castro Iglesias, Jesús Manuel

221571

-

C.H.U. de Santiago

44449351B

Castro Iglesias, Mª Sonia

223215

-

H. de Verín

34898821R

Castro Loehmann, Rebeca

221501

-

C.H.U. A Coruña

33342536B

Castro Losada, Gema

222701

-

H.U. Lucus Augusti

76571551C

Castro Rego, Carmen

221501

-

C.H.U. A Coruña

32681015Q

Castro Torrado, Raquel

221505

-

Área Sanitaria de Ferrol

33300094G

Caulonga Lorenzo, Eva María

221571

-

C.H.U. de Santiago

33344680Q

Ceide Fonteboa, Sandra

222707

-

H.C. de Monforte

76573308Y

Celeiro Vázquez, María Magdalena

222701

-

H.U. Lucus Augusti

32843662F

Cendan Verez, Montserrat

221501

-

C.H.U. A Coruña

09735572V

Centeno Barahona, Purificación

223601

-

C.H.U. de Vigo

44805125K

Cepeda Illobre, María Ángeles

221571

-

C.H.U. de Santiago

44837863F

Cepeda Quintela, Celia María

221571

-

C.H.U. de Santiago

77596200L

Cerezales Martínez, Nuria

221505

-

Área Sanitaria de Ferrol

32755511S

Cernadas Blanco, Guadalupe

223603

-

C.H. de Pontevedra

77004339V

Chamorro Álvarez, María Teresa

223601

-

C.H.U. de Vigo

77593201X

Chao Fernández, Mª Aurora

223204

-

H.C. de Valdeorras

33995538C

Chao Rivera, Narcisa

222706

-

H.C. da Costa-Burela

32670727D

Cibeira López, Montserrat

221505

-

Área Sanitaria de Ferrol

76413207P

Cibreiro Pico, María Beatriz

221505

-

Área Sanitaria de Ferrol

44468158G

Cicero Mira, Elena

223201

-

C.H. de Ourense

44461143G

Cid Díaz, David

222707

-

H.C. de Monforte

76330037Y

Cilleruelo Muiño, María Dolores

221501

-

C.H.U. A Coruña

32828793L

Cobelo Parcero, Paula

221501

-

C.H.U. A Coruña

34887534F

Codesal Fariña, Manuela

221501

-

C.H.U. A Coruña

44078046H

Codina Moledo, Paula

223201

-

C.H. de Ourense

10084599L

Collado Castaño, María Luisa

223204

-

H.C. de Valdeorras

36016169D

Collazo Rodríguez, Alejandro

223601

-

C.H.U. de Vigo

44448469A

Colmenero Gómez, Mónica

223201

-

C.H. de Ourense

76728062Q

Colmenero Salgado, Cristina

223201

-

C.H. de Ourense

00391793B

Colorado Lavado, Mª. Dolores

223603

-

C.H. de Pontevedra

76810223K

Comesaña Goberna, Mª Dolores

223603

-

C.H. de Pontevedra

44450976A

Conde Barrio, Ana Isabel

223201

-

C.H. de Ourense

36036226X

Conde Docampo, Rosa María

223601

-

C.H.U. de Vigo

44822701W

Conde Salgueiro, Natalia

221571

-

C.H.U. de Santiago

35317867X

Cons Barreiro, Mª Consuelo

223601

-

C.H.U. de Vigo

44082898V

Cons Castiñeiras, Ana Belén

223603

-

C.H. de Pontevedra

44084557C

Corbacho Rodríguez, Ana Belén

223201

-

C.H. de Ourense

76823752A

Cores Arosa, Marta María

223603

-

C.H. de Pontevedra

52458437Z

Cores Pérez, María José

221501

-

C.H.U. A Coruña

33326946S

Corral Díaz, Sonia

222701

-

H.U. Lucus Augusti

35304064F

Corral Solla, Mª del Pilar

223603

-

C.H. de Pontevedra

35566375A

Correa Pérez, Rosa

223601

-

C.H.U. de Vigo

33333416E

Corredoira Castro, María Carmen

222701

-

H.U. Lucus Augusti

76413382E

Cortés Doce, Susana

221505

-

Área Sanitaria de Ferrol

11081112B

Cortiñas López, Sonia María

222707

-

H.C. de Monforte

76900112A

Costa Martínez, María Carmen

223601

-

C.H.U. de Vigo

53113014B

Costa Parcero, Manuel

223601

-

C.H.U. de Vigo

13124548N

Costalazo Herrera, Ana Isabel

223601

-

C.H.U. de Vigo

36100110T

Costas Domínguez, María Carmen

223601

-

C.H.U. de Vigo

32792864Q

Cotelo Varela, Mª del Carmen

221501

-

C.H.U. A Coruña

33854438W

Coto Carrera, Clara

222701

-

H.U. Lucus Augusti

32839760S

Cotrofe Montero, Verçonica

221501

-

C.H.U. A Coruña

32821027G

Cotrofe Valeiro, Blanca

221501

-

C.H.U. A Coruña

33298770Z

Couselo García, Margarita

221571

-

C.H.U. de Santiago

46901947W

Couso García, Zeltia

221501

-

C.H.U. A Coruña

73241197C

Coya Sotelo, Verónica

223601

-

C.H.U. de Vigo

36133939L

Cruces Robineau, Natalia

223601

-

C.H.U. de Vigo

34890747T

Cruz Gigirey, Patricia de

221501

-

C.H.U. A Coruña

36052596G

Cuellas Cuellas, Ana

223601

-

C.H.U. de Vigo

35467185N

Cuevas Paulos, María del Rocío

223603

-

C.H. de Pontevedra

76813722R

Cuiña Caneda, Ángeles

223603

-

C.H. de Pontevedra

32621095B

Cupeiro García, Manuela

221505

-

Área Sanitaria de Ferrol

44453141Y

Cuquejo Cobelas, María Sonia

223201

-

C.H. de Ourense

44811675Q

Cures García, Eva

221516

-

H. Virxe da Xunqueira

53160220K

Curras Esmorís, Almudena María

221501

-

C.H.U. A Coruña

32673862Q

Dacosta López, María

221505

-

Área Sanitaria de Ferrol

36135186R

De Castro Rodríguez, Paula

223601

-

C.H.U. de Vigo

34824855A

De Gea Guillén, Blas Ignacio

221571

-

C.H.U. de Santiago

44430094M

De la Fuente Canedo, José

223204

-

H.C. de Valdeorras

71501825T

De Llano Rivera, Beatriz

223204

-

H.C. de Valdeorras

79312763T

De Uña García, Natalia

221501

-

C.H.U. A Coruña

32824332C

Del Jesús Cea, Elena

221501

-

C.H.U. A Coruña

79325533M

Del Río Martínez, María Rosario

221571

-

C.H.U. de Santiago

52458768T

Del Río Paz, María José

221571

-

C.H.U. de Santiago

53112356C

Del Río Riobó, Alia

223601

-

C.H.U. de Vigo

76623823J

Díaz Álvarez, Rosa

222707

-

H.C. de Monforte

33327111L

Díaz Bouza, Tatiana

221571

-

C.H.U. de Santiago

35453479Z

Díaz Fernández, Mª de lLos Ángeles

223603

-

C.H. de Pontevedra

45433845J

Díaz García, José

222706

-

H.C. da Costa-Burela

76867193C

Díaz García, Susana

223615

-

H. do Salnés

33330965D

Díaz López, Gema

222701

-

H.U. Lucus Augusti

33324006L

Díaz López, María José

222707

-

H.C. de Monforte

76576291E

Díaz Méndez, Sonia

222706

-

H.C. da Costa-Burela

33339974W

Díaz Pardo, Laura

222701

-

H.U. Lucus Augusti

32432513Y

Díaz Porta, Antonio

221501

-

C.H.U. A Coruña

32675342R

Díaz Rey, María Jesús

223204

-

H.C. de Valdeorras

44430741P

Díaz Rubio, Mª Isabel

222701

-

H.U. Lucus Augusti

76622245E

Díaz Sánchez, Marta

222707

-

H.C. de Monforte

36087509A

Diéguez García, María del Carmen

223601

-

C.H.U. de Vigo

76723614F

Diéguez Pérez, María Jesús

223201

-

C.H. de Ourense

78785133J

Díez Lage, Raquel

223603

-

C.H. de Pontevedra

34966680X

Docampo Carballo, María del Mar

223201

-

C.H. de Ourense

53164004X

Docampo Seoane, María Victoria

221501

-

C.H.U. A Coruña

34981762G

Domínguez Aballe, Pilar

223601

-

C.H.U. de Vigo

36124065N

Domínguez Fernández, Oscar Santiago

223201

-

C.H. de Ourense

34957218R

Domínguez García, Mª del Carmen

223201

-

C.H. de Ourense

35313935B

Domínguez Pazos, Yolanda María

223603

-

C.H. de Pontevedra

36136114D

Domínguez Pérez, María Nieves

223601

-

C.H.U. de Vigo

76893689C

Domínguez Rodríguez, Mercedes

223601

-

C.H.U. de Vigo

32748926P

Domínguez Suárez, María Encarnación

221501

-

C.H.U. A Coruña

77004146P

Dopazo Darriba, Aurea

223201

-

C.H. de Ourense

34966532T

Dopazo Salgueiro, Cristina

223201

-

C.H. de Ourense

32636970Q

Dopico Blanco, Manuela Marcelina

221505

-

Área Sanitaria de Ferrol

34267167L

Dos Santos Capelao, Rosa María

223204

-

H.C. de Valdeorras

78793596N

Dosil Caamaño, Susana

223215

-

H. de Verín

33270975A

Dosil Vieites, María Jacqueline

221515

-

H.C. da Barbanza

32837951T

Doval Campelo, Raquel

221501

-

C.H.U. A Coruña

33995493K

Dovale Pernas, María del Carmen

222706

-

H.C. da Costa-Burela

76930718L

Durán Castro, Juan

223201

-

C.H. de Ourense

32688688F

Durán Diéguez, Azucena

221501

-

C.H.U. A Coruña

44089051Y

Durán Fernández, María José

223601

-

C.H.U. de Vigo

76998692M

Durán Vázquez, Sonia

223601

-

C.H.U. de Vigo

76863140S

Eiras Barros, Marta

223615

-

H. do Salnés

32780928V

Elberdin Pazos, Teba

221501

-

C.H.U. A Coruña

32833328T

Enciso Espiñeira, Sonia

221501

-

C.H.U. A Coruña

76410833A

Enríquez Allegue, Jesusa

221505

-

Área Sanitaria de Ferrol

32668775N

Enríquez Rodríguez, María del Mar

221505

-

Área Sanitaria de Ferrol

52496814G

Entenza Dopazo, Mª Concepción

223201

-

C.H. de Ourense

35318988G

Escudero Quiñones, Ana Isabel

223603

-

C.H. de Pontevedra

76906150S

Español Expósito, Sofia

223601

-

C.H.U. de Vigo

76826105X

Espiñeira Álvarez, Rosa

223603

-

C.H. de Pontevedra

44430927X

Esteban Mariñas, Patricia

223204

-

H.C. de Valdeorras

34873540C

Estévez Piñeiro, Luz

223601

-

C.H.U. de Vigo

36094184P

Estévez Rodríguez, Alejandra

223601

-

C.H.U. de Vigo

36143835W

Estévez Villar, Concepcion

223601

-

C.H.U. de Vigo

76511181W

Estraviz Sánchez, María del Carmen

221501

-

C.H.U. A Coruña

76865072S

Falcón Barreiro, Lourdes

223603

-

C.H. de Pontevedra

33241066V

Fandiño Calvo, María Jesús

221501

-

C.H.U. A Coruña

44079703L

Fariña Golpe, Sonia

223601

-

C.H.U. de Vigo

36112716W

Fernández Alba, José Luis

223601

-

C.H.U. de Vigo

36140955C

Fernández Álvarez, Ana María

223601

-

C.H.U. de Vigo

33849581K

Fernández Álvarez, María del Carmen

222701

-

H.U. Lucus Augusti

76817839R

Fernández Arosa, Eva María

223603

-

C.H. de Pontevedra

36142466J

Fernández Barreiro, Beatriz

223601

-

C.H.U. de Vigo

76861985X

Fernández Bernárdez, María Lina

223603

-

C.H. de Pontevedra

36072852C

Fernández Brianes, Marta

223601

-

C.H.U. de Vigo

78794293L

Fernández Caamaño, María del Carmen

221571

-

C.H.U. de Santiago

32821758E

Fernández Cabado, Eva María

221501

-

C.H.U. A Coruña

10089620A

Fernández Cadenas, María del Carmen

223204

-

H.C. de Valdeorras

33348527E

Fernández Casanova, Sonia

222701

-

H.U. Lucus Augusti

33344354N

Fernández Castro, Concepción

223204

-

H.C. de Valdeorras

72725297X

Fernández De Alaiza Goñi, Saioa

221571

-

C.H.U. de Santiago

44428239J

Fernández Estebánez, Silvia

223204

-

H.C. de Valdeorras

44446906G

Fernández Estévez, Patricia

223201

-

C.H. de Ourense

34998550W

Fernández Fernández, María del Pilar

223201

-

C.H. de Ourense

34999823X

Fernández Fernández, Silvana

223201

-

C.H. de Ourense

53170451V

Fernández Fernández, Susana

223601

-

C.H.U. de Vigo

36141978P

Fernández Ferreira, Ana

223601

-

C.H.U. de Vigo

76935556G

Fernández García, María Marta

222701

-

H.U. Lucus Augusti

78793489C

Fernández García, Silvia

223204

-

H.C. de Valdeorras

33268309M

Fernández González, Mª Cruz

221571

-

C.H.U. de Santiago

44461390K

Fernández Guadarrama, Cristina

223201

-

C.H. de Ourense

44900257W

Fernández Jover, María de las Mercedes

221501

-

C.H.U. A Coruña

45434089G

Fernández Llano, Consuelo

222701

-

H.U. Lucus Augusti

76777681R

Fernández López, María Flora

221515

-

H.C. da Barbanza

33323915C

Fernández López, Montserrat

222701

-

H.U. Lucus Augusti

35562548V

Fernández Magán, María Goretti

223601

-

C.H.U. de Vigo

10085373B

Fernández Martínez, Marta Eugenia

223204

-

H.C. de Valdeorras

44819685E

Fernández Mateo, Eva

221571

-

C.H.U. de Santiago

45429949G

Fernández Méndez, María Begoña

222706

-

H.C. da Costa-Burela

33346957Q

Fernández Moreira, Begoña

222701

-

H.U. Lucus Augusti

44447843K

Fernández Pajarín, Ana Belén

223201

-

C.H. de Ourense

34995395K

Fernández Pérez, José Luis

223201

-

C.H. de Ourense

34893098M

Fernández Pérez, María del Carmen

221501

-

C.H.U. A Coruña

44457435E

Fernández Riveiro, Marta

223201

-

C.H. de Ourense

44490340Z

Fernández Rodríguez, Lorena

223215

-

H. de Verín

76621272S

Fernández Rodríguez, María Guendi

222701

-

H.U. Lucus Augusti

32673179T

Fernández Rodríguez, Marta María

221505

-

Área Sanitaria de Ferrol

32678740H

Fernández Silvar, Eva María

221505

-

Área Sanitaria de Ferrol

78737971R

Fernández Torres, Patricia

223601

-

C.H.U. de Vigo

78791576Q

Fernández Tuñas, María del Carmen

221571

-

C.H.U. de Santiago

33324334W

Fernández Valcarce, Alicia

222707

-

H.C. de Monforte

76711934B

Fernández Vázquez, Jorge

223201

-

C.H. de Ourense

52494533T

Fernández Villar, Ana Isabel

223601

-

C.H.U. de Vigo

33337927W

Fernández Villar, Francisco Javier

223204

-

H.C. de Valdeorras

02231443Y

Fernández Vivero, María Antonia

221505

-

Área Sanitaria de Ferrol

33280232Z

Ferreira Liñares, Ana

221571

-

C.H.U. de Santiago

33991549X

Ferreira López, Avelina

222706

-

H.C. da Costa-Burela

33326278Z

Ferreiro Ferrero, Eliseo

222701

-

H.U. Lucus Augusti

33291360X

Ferreiro Iglesias, Cruz

221571

-

C.H.U. de Santiago

34990007S

Ferro Iglesias, María Estrella

223201

-

C.H. de Ourense

34260223K

Ferro Salgado, Consuelo

222707

-

H.C. de Monforte

36119830D

Figueira Álvarez, Montserrat

223601

-

C.H.U. de Vigo

76966523J

Figueira Rodríguez, Rosario

221571

-

C.H.U. de Santiago

76993529V

Figueiro Sanromán, Rita

223201

-

C.H. de Ourense

52497790Z

Filgueira Conde, María José

223603

-

C.H. de Pontevedra

32665706W

Filgueira Marrero, Mª Ángeles

221501

-

C.H.U. A Coruña

76819153G

Fisteus Suengas, Mónica

222707

-

H.C. de Monforte

35312270W

Fiúza Iglesias, Marta

223603

-

C.H. de Pontevedra

33333856W

Flores Ceniceros, Patricia

222701

-

H.U. Lucus Augusti

33314965V

Flores Lozano, Rosa María

221501

-

C.H.U. A Coruña

34873033L

Fociños Iglesias, Mª Concepción

223601

-

C.H.U. de Vigo

76571864B

Fole Santalla, Mª Dolores

223204

-

H.C. de Valdeorras

33294633V

Folgar Merelas, María Montserrat

221571

-

C.H.U. de Santiago

33335967C

Follana Rodríguez, Begoña

222701

-

H.U. Lucus Augusti

78737803V

Fontán Lemos, Sandra

223601

-

C.H.U. de Vigo

32667810J

Fonticoba Fernández, José Enrique

221505

-

Área Sanitaria de Ferrol

32668985S

Formoso Piñeiro, Ana Belén

221505

-

Área Sanitaria de Ferrol

11943434V

Fradejas Barrios, Eulalia

223601

-

C.H.U. de Vigo

76820177Q

Fraga Varela, María Jesús

221571

-

C.H.U. de Santiago

77000580F

Framil Martínez, María Fe

223601

-

C.H.U. de Vigo

10082024C

Franco Jodra, Noemí

223204

-

H.C. de Valdeorras

33336346P

Freijo González, María Rita

222701

-

H.U. Lucus Augusti

32635033B

Freire Doce, María José

221505

-

Área Sanitaria de Ferrol

76417593R

Freire Regueiro, María Jesús

222701

-

H.U. Lucus Augusti

35444352H

Frois Refojo, María Cruz

221571

-

C.H.U. de Santiago

33345824X

Fuente Gayoso, Mª del Mar

222707

-

H.C. de Monforte

34894837L

Fuentes Lema, Mª Raquel

221501

-

C.H.U. A Coruña

11968951G

Gago Fernández, Ana Belén

223215

-

H. de Verín

32793239T

Gago García, María Esther

221501

-

C.H.U. A Coruña

33334261Q

Galego Vázquez, Elena

222701

-

H.U. Lucus Augusti

32833875H

Gallego Santiago, Sonia María

221501

-

C.H.U. A Coruña

77595013M

Gallo Gasalla, María Olimpia

222707

-

H.C. de Monforte

77595014Y

Gallo Gasalla, Natividad

222706

-

H.C. da Costa-Burela

13151146E

Gallo Ortega, María Nuria

223601

-

C.H.U. de Vigo

76867421H

Gañete Rodríguez, María del Mar

223201

-

C.H. de Ourense

78792712W

García Allo, María Raquel

221571

-

C.H.U. de Santiago

36140709G

García Alonso, Natalia

223601

-

C.H.U. de Vigo

44808738T

García Bello, Javier

221501

-

C.H.U. A Coruña

76405126T

García Canosa, María Jesús

221505

-

Área Sanitaria de Ferrol

09374815S

García Cocina, Ana María

223201

-

C.H. de Ourense

33333028W

García Corral, Marcial

221501

-

C.H.U. A Coruña

32830526G

García Costa, Ana Belén

221501

-

C.H.U. A Coruña

76779299D

García Del Río, María José

221515

-

H.C. da Barbanza

33320005C

García Díaz, Daniela

222701

-

H.U. Lucus Augusti

32669380L

García Domínguez, Eva María

221505

-

Área Sanitaria de Ferrol

35324621W

García Fernández, Ana

223603

-

C.H. de Pontevedra

76721254Q

García Fernández, Ana Belén

223201

-

C.H. de Ourense

34996547T

García Fernández, María Yolanda

223201

-

C.H. de Ourense

32772996C

García González, Josefa

221501

-

C.H.U. A Coruña

46907420R

García González, María Belén

221571

-

C.H.U. de Santiago

09437745V

García González, Rocío

222706

-

H.C. da Costa-Burela

09785372E

García Hoyos, María Sagrario

221501

-

C.H.U. A Coruña

35464111C

García López, Eva María

223615

-

H. do Salnés

33330191V

García Montero, María Luisa

223201

-

C.H. de Ourense

44842678S

García Otero, Ana

223215

-

H. de Verín

33996977X

García Pacios, Pilar

222706

-

H.C. da Costa-Burela

52276777P

García Rodríguez, Ana María

223204

-

H.C. de Valdeorras

34266708C

García Rodríguez, Nuria

222707

-

H.C. de Monforte

34988793C

García Varela, Mª Nieves

223201

-

C.H. de Ourense

36143029R

García Vázquez, María Teresa

223601

-

C.H.U. de Vigo

44807724K

García Viqueira, María Paz

221571

-

C.H.U. de Santiago

14624640K

García Zurita, Abelardo

221501

-

C.H.U. A Coruña

33276895N

G Balado, Josefina

221501

-

C.H.U. A Coruña

78737174D

Garrido Fonseca, María

223601

-

C.H.U. de Vigo

76993483V

Garrido Martínez, María Mercedes

223601

-

C.H.U. de Vigo

32804883Y

Gende Prego, Eva

221501

-

C.H.U. A Coruña

33281418G

Gil Carballo, María Nieves

221571

-

C.H.U. de Santiago

35465848D

Gil Chaves, Rosario

223603

-

C.H. de Pontevedra

32635531A

Gil Díaz, Andrés

221501

-

C.H.U. A Coruña

36163010H

Gil González, Sonia

223601

-

C.H.U. de Vigo

78795949L

Girondo Meijome, Martín

223215

-

H. de Verín

33332408A

Gómez Abel, Ana

222701

-

H.U. Lucus Augusti

36130897J

Gómez Alonso, Jesús

223601

-

C.H.U. de Vigo

44450544P

Gómez Cuquejo, Flora

223201

-

C.H. de Ourense

11761933D

Gómez de Mayora y Rojas, Gustavo Rolando

221516

-

H. Virxe da Xunqueira

32764151F

Gómez Fernández, Erundina

221501

-

C.H.U. A Coruña

35319968H

Gómez Garrido, Paula María

223201

-

C.H. de Ourense

76896219C

Gómez González, Eva

223601

-

C.H.U. de Vigo

78738953V

Gómez González, María José

223601

-

C.H.U. de Vigo

33994888Z

Gómez Martínez, Vicente Enrique

222706

-

H.C. da Costa-Burela

32833815G

Gómez Mouriño, Sandra

221501

-

C.H.U. A Coruña

44086547D

Gómez Novoa, Belén

223603

-

C.H. de Pontevedra

36159910T

Gómez Reguera, Ruth

223601

-

C.H.U. de Vigo

76722157E

Gómez Ríos, Cristina

223201

-

C.H. de Ourense

76713923E

Gómez Sotelo, María Sonia

223201

-

C.H. de Ourense

34956119Y

Gómez Taboada, José

223201

-

C.H. de Ourense

32661936G

Gómez Vázquez, José Jesús

221505

-

Área Sanitaria de Ferrol

76897123G

González l, M.Carmen

223601

-

C.H.U. de Vigo

76902842L

González Casal, Verónica

223601

-

C.H.U. de Vigo

32790177C

González De Canales Redondo, Beatriz

221501

-

C.H.U. A Coruña

36122262A

González Estévez, Vanesa

223601

-

C.H.U. de Vigo

34986020F

González Fernández, Ana Belén

223601

-

C.H.U. de Vigo

09412814H

González García, Eva

222706

-

H.C. da Costa-Burela

44078756S

González García, Mercedes

223215

-

H. de Verín

44451384C

González González, María Lorena

223201

-

C.H. de Ourense

44447501R

González González, Mercedes

223201

-

C.H. de Ourense

76996841V

González Granja, Patricia

223601

-

C.H.U. de Vigo

34986058E

González Iglesias, Sonia Milagros

221571

-

C.H.U. de Santiago

53177250P

González Juncal, Alicia

223601

-

C.H.U. de Vigo

52482287J

González López, María Carmen

221571

-

C.H.U. de Santiago

76622924B

González López, María Otilia

222707

-

H.C. de Monforte

44466853X

González Losada, Gisela

223201

-

C.H. de Ourense

76711767M

González Martínez, Ana María

223201

-

C.H. de Ourense

76418348C

González Martínez, Ana María

223201

-

C.H. de Ourense

52459274T

González Martínez, Susana

221501

-

C.H.U. A Coruña

76406879M

González Nores, Adolfo

221516

-

H. Virxe da Xunqueira

34963267R

González Núñez, María Belén

223201

-

C.H. de Ourense

34947692C

González Outumuro, Rosa María

223201

-

C.H. de Ourense

36128238E

González Pérez, María del Portal

223601

-

C.H.U. de Vigo

33333046C

González Pérez, María Sonia

222706

-

H.C. da Costa-Burela

44462649S

González Pérez, Sandra

223204

-

H.C. de Valdeorras

44078542P

González Rial, Patricia

223204

-

H.C. de Valdeorras

36130917X

González Rodríguez, Francisco Javier

223601

-

C.H.U. de Vigo

76828740T

González Rodríguez, María del Pilar

223601

-

C.H.U. de Vigo

44805735X

González Romaris, Montserrat

221571

-

C.H.U. de Santiago

36125157T

González Sánchez, Ana

223601

-

C.H.U. de Vigo

47357261P

González Troiteiro, Saray

223204

-

H.C. de Valdeorras

52933815M

González Tubio, Concepción

223601

-

C.H.U. de Vigo

36062944W

González Vázquez, María Belén

223201

-

C.H. de Ourense

76898968D

González Veloso, Nuria

223601

-

C.H.U. de Vigo

16572035Y

Gonzalo Jiménez, Mónica

221501

-

C.H.U. A Coruña

32672382P

Grandal Fernández, Juan Enrique

221505

-

Área Sanitaria de Ferrol

36130145C

Grande Fernández, Silvia

223601

-

C.H.U. de Vigo

32668815Y

Grande Regueiro, Mª Isabel

221505

-

Área Sanitaria de Ferrol

35561889W

Groba López, Josefa

223601

-

C.H.U. de Vigo

12752351R

Guerra Conde, Ana Isabel

223603

-

C.H. de Pontevedra

34992677V

Guerra Gómez, Mª Trinidad

223201

-

C.H. de Ourense

34976696K

Guilera Casares, Pedro

223201

-

C.H. de Ourense

76932197A

Guimil Barreiro, Sonia

223603

-

C.H. de Pontevedra

32776868M

Guisande Garrido, María Yolanda

221501

-

C.H.U. A Coruña

33275460A

Guitian Orgales, Patricia

223601

-

C.H.U. de Vigo

28475259V

Gutiérrez Eslava, María Ángeles

223201

-

C.H. de Ourense

76812940R

Gutiérrez Ferreira, María Dolores

223603

-

C.H. de Pontevedra

35319239W

Gutiérrez Ferreira, María Isabel

223201

-

C.H. de Ourense

11438084T

Gutiérrez González, Noelia

222706

-

H.C. da Costa-Burela

76993955Y

Hermida Hermida, María Nuria

223601

-

C.H.U. de Vigo

32659886R

Hermida Parada, Begoña

221505

-

Área Sanitaria de Ferrol

33336380L

Hermida Rozas, Ana

222701

-

H.U. Lucus Augusti

33328103E

Hernández González, Ana Isabel

222701

-

H.U. Lucus Augusti

11969776R

Hernández Martín, María José

223603

-

C.H. de Pontevedra

35463997K

Hernández Vilán, Fatima Aurora

223603

-

C.H. de Pontevedra

35314128C

Hevia Pardo, María del Carmen

223603

-

C.H. de Pontevedra

15977928N

Holgado Martín, Eloisa

223201

-

C.H. de Ourense

35447510W

Horro Conde, María Rosa

223603

-

C.H. de Pontevedra

78797689B

Hurtado De Jesús, Ana María

221571

-

C.H.U. de Santiago

44446436V

Iglesias Castro, Nuria

223201

-

C.H. de Ourense

33290759F

Iglesias Hortas, Montserrat

221501

-

C.H.U. A Coruña

44461558M

Iglesias López, Mónica

223201

-

C.H. de Ourense

33292957C

Iglesias Mato, Raquel

221571

-

C.H.U. de Santiago

36139270Z

Iglesias Pérez-Salgado, Ana

223601

-

C.H.U. de Vigo

33997599B

Iglesias Rodríguez, Paula

223204

-

H.C. de Valdeorras

33299618B

Iglesias Silva, Mª Patricia

221516

-

H. Virxe da Xunqueira

44827306F

Iglesias Vigo, Víctor

223215

-

H. de Verín

09377391S

Isoba Rodríguez, Susana

223204

-

H.C. de Valdeorras

44449187P

Jacome Pumar, Juan Manuel

223201

-

C.H. de Ourense

76870048T

Jamardo Castiñeiras, Pilar

223601

-

C.H.U. de Vigo

76717848Z

Jardón Blanco, María Milagros

223601

-

C.H.U. de Vigo

76414114H

Jaspe De la Peña, Lorena

221501

-

C.H.U. A Coruña

76623036P

Jiménez Díaz, Ana María

222701

-

H.U. Lucus Augusti

08933616W

Jiménez Monteiro, Erica

223601

-

C.H.U. de Vigo

76997796Y

Jorge Rodríguez, Seila

223601

-

C.H.U. de Vigo

35445536Y

Jueguen Camiño, María Josefa

223615

-

H. do Salnés

44081411W

Justo Acevedo, María de los Ángeles

223603

-

C.H. de Pontevedra

36120647K

Labandeira Fernández, Blanca

223601

-

C.H.U. de Vigo

44088376K

Lafuente Franco, Beatriz

223603

-

C.H. de Pontevedra

32749560K

Lage Ares, Mª José

221501

-

C.H.U. A Coruña

34894067P

Lage Cabrero, María Begoña

222701

-

H.U. Lucus Augusti

36079528A

Lage Costela, María Cristina

221571

-

C.H.U. de Santiago

33857999K

Lage Mondelo, María Jesús

222701

-

H.U. Lucus Augusti

34898236Z

Lage Pardo, Amparo

221501

-

C.H.U. A Coruña

76914043L

Lage Tato, María Esther

223601

-

C.H.U. de Vigo

76992515S

Lago Bouzón, Pedro

223601

-

C.H.U. de Vigo

44807562C

Lago Quinteiro, José Ramón

221571

-

C.H.U. de Santiago

76405163Z

Lagoa Ferreira, M. Montserrat

221505

-

Área Sanitaria de Ferrol

32823208T

Lagoa Mantiñán, María Jesús

221501

-

C.H.U. A Coruña

36111595P

Lama Lama, Aurora

223601

-

C.H.U. de Vigo

76997221Y

Lama Seara, Enma

223201

-

C.H. de Ourense

77594836N

Lamas Galdo, Rocío

222706

-

H.C. da Costa-Burela

76575447Y

Lamas Pena, María José

221501

-

C.H.U. A Coruña

44461506E

Lamelas Fernández, Manuel Adelino

223201

-

C.H. de Ourense

77595370V

Lamelas Rodríguez, Silvia

222706

-

H.C. da Costa-Burela

07992900D

Lázaro Corredera, Marta Ines

223601

-

C.H.U. de Vigo

76360933J

Lema Díaz, Mª Mercedes

221516

-

H. Virxe da Xunqueira

76345791M

Lema López, Rosario

221501

-

C.H.U. A Coruña

76411938G

Leonardo García, Mª del Carmen

221505

-

Área Sanitaria de Ferrol

32820683M

Lijo Fernández, Mª Angélica

221501

-

C.H.U. A Coruña

79320691Q

Lista Gerpe, Sonia María

221501

-

C.H.U. A Coruña

33292729E

Lista Rodríguez, Mª Cielo

221516

-

H. Virxe da Xunqueira

33275282D

Llopis De la Vega, Juan José

221571

-

C.H.U. de Santiago

33301834L

Lobato López, Isabel

221571

-

C.H.U. de Santiago

44449680H

Lois Fernández, Ana María

223201

-

C.H. de Ourense

44083051D

Lois López, Margarita

223603

-

C.H. de Pontevedra

76724859X

Lois Reinoso, José Manuel

223201

-

C.H. de Ourense

11928811E

Lojo Lojo, María Montserrat

221571

-

C.H.U. de Santiago

53481070K

López Abuín, Eva

221515

-

H.C. da Barbanza

32673277Y

López Amarelo, Andres

221505

-

Área Sanitaria de Ferrol

33840584V

López Árias, Mª del Pilar

222701

-

H.U. Lucus Augusti

32641642L

López Belda, Francisco José

221505

-

Área Sanitaria de Ferrol

32662516D

López Blanco, María Carolina

221505

-

Área Sanitaria de Ferrol

33320472G

López Casal, Marta

222701

-

H.U. Lucus Augusti

35476000H

López Conde, Mª del Carmen

223603

-

C.H. de Pontevedra

76719839G

López Covela, Marifé

223601

-

C.H.U. de Vigo

32805122S

López Cruz, María Aurora

221501

-

C.H.U. A Coruña

32678558C

López Díaz-Robles, Silvia

221505

-

Área Sanitaria de Ferrol

36121577P

López Fernández, Elena

223601

-

C.H.U. de Vigo

33275003Y

López Fernández, María José

221571

-

C.H.U. de Santiago

76722155C

López Fernández, Marta

223601

-

C.H.U. de Vigo

33331132S

López Fernández, Susana María

222701

-

H.U. Lucus Augusti

32409597K

López Folgueira, María Jesús

221571

-

C.H.U. de Santiago

36046474T

López Fona, María José

223601

-

C.H.U. de Vigo

79316658P

López Fontela, Irene

221501

-

C.H.U. A Coruña

76928533L

López García, María Isabel

221571

-

C.H.U. de Santiago

76404277W

López García, María José

221505

-

Área Sanitaria de Ferrol

32670048C

López García, Roberto Marcos

221505

-

Área Sanitaria de Ferrol

53170752L

López Gil, Beatriz

223601

-

C.H.U. de Vigo

76720467B

López González, Sonia

223601

-

C.H.U. de Vigo

76577957D

López Hortas, María José

222701

-

H.U. Lucus Augusti

33347859K

López López, Ana Belén

222701

-

H.U. Lucus Augusti

33252800K

López López, María Sol

221571

-

C.H.U. de Santiago

33343221Y

López Lugilde, Marta

222701

-

H.U. Lucus Augusti

32655242A

López Martínez, Emma María

221505

-

Área Sanitaria de Ferrol

34261414Q

López Martínez, Mónica

222707

-

H.C. de Monforte

32660960V

López Mato, María José

221505

-

Área Sanitaria de Ferrol

33343709B

López Morán, Raquel

222701

-

H.U. Lucus Augusti

76863454F

López Oubiña, Mónica

221571

-

C.H.U. de Santiago

34888161J

López Pazos, María del Mar

221501

-

C.H.U. A Coruña

32672788T

López Rodríguez, José Ramón

223204

-

H.C. de Valdeorras

32683821Q

López Rodríguez, Mª Cristina

221505

-

Área Sanitaria de Ferrol

32771835D

López Rodríguez, María Jesús

221501

-

C.H.U. A Coruña

76415786B

López Rodríguez, Marta

221505

-

Área Sanitaria de Ferrol

35305095A

López Ruibal, María del Carmen

223603

-

C.H. de Pontevedra

32669238S

López Salgado, Ana

221505

-

Área Sanitaria de Ferrol

76574138P

López Salgado, Mª Teresa

221501

-

C.H.U. A Coruña

32630555H

López Sanmartín, Rosa María

221516

-

H. Virxe da Xunqueira

44446163C

López Vázquez, Marcos

221501

-

C.H.U. A Coruña

34899454J

López Veiga, Sandra

221501

-

C.H.U. A Coruña

33340324F

López Vittori, Sonia

222701

-

H.U. Lucus Augusti

09791524X

López-Sastre Núñez, Mª Pilar

221505

-

Área Sanitaria de Ferrol

32659677E

Lorenzo Caridad, José Luis

221505

-

Área Sanitaria de Ferrol

76813952R

Lorenzo Crespo, Mª del Rosario

223601

-

C.H.U. de Vigo

53110672S

Lorenzo Iglesias, Rosana

223603

-

C.H. de Pontevedra

32793646Q

Lorenzo Méndez, María Soledad

221501

-

C.H.U. A Coruña

44078163C

Lores Hermida, Ana

223603

-

C.H. de Pontevedra

44083806M

Lores Tobio, María de la Concepcion

223603

-

C.H. de Pontevedra

76863803B

Losada Buceta, Raquel

221571

-

C.H.U. de Santiago

76717795F

Losada Díaz, María Alejandra

223201

-

C.H. de Ourense

34995262A

Losada Gil, Carlos

223201

-

C.H. de Ourense

34896379C

Loureiro Barrientos, Goretti

221501

-

C.H.U. A Coruña

52431776X

Loureiro García, Ángela María

221501

-

C.H.U. A Coruña

36133080B

Loureiro Hermida, Paula

223601

-

C.H.U. de Vigo

34999062P

Loureiro Iglesias, Eva

223201

-

C.H. de Ourense

33328751A

Lourés Castiñeira, María Concepcion

222701

-

H.U. Lucus Augusti

33233435E

Louro Cerrato, María Lilia

221505

-

Área Sanitaria de Ferrol

32821633N

Lousa García, Emma

221501

-

C.H.U. A Coruña

76571804C

Lozano Cabarcos, María del Carmen

223204

-

H.C. de Valdeorras

32764255L

Lozano Fernández, María del Mar

221501

-

C.H.U. A Coruña

72486765B

Lucero Caleo, Beatriz Cecilia

222706

-

H.C. da Costa-Burela

36115124H

Magariños Garrido, Ana Belén

223601

-

C.H.U. de Vigo

11445301H

Mallada Pérez, Alejandro Manuel

222706

-

H.C. da Costa-Burela

33291897H

Mallou López, María Belén

221571

-

C.H.U. de Santiago

53161048K

Maneiro Navaza, Begoña

221501

-

C.H.U. A Coruña

34637965B

Manresa López, María Carmen

221571

-

C.H.U. de Santiago

76818195N

Maña Álvarez, Ana María

221571

-

C.H.U. de Santiago

76938146H

Marcos Sela, Julia

222706

-

H.C. da Costa-Burela

77595431D

Marín Arnes, María del Rosario

222701

-

H.U. Lucus Augusti

33288146Q

Mariño Iglesias, Mª Fernanda

223215

-

H. de Verín

34963936A

Marra Gil, Nancy

223201

-

C.H. de Ourense

32670023H

Martín Suárez, Catalina

221505

-

Área Sanitaria de Ferrol

76895339Z

Martínez Amorín, María Isabel

223601

-

C.H.U. de Vigo

34873841E

Martínez Andrés, Nieves

223601

-

C.H.U. de Vigo

34893099Y

Martínez Bejar, Marta

221501

-

C.H.U. A Coruña

32764063B

Martínez Bello, María José

221501

-

C.H.U. A Coruña

32788271T

Martínez Castiñeira, María del Carmen

221501

-

C.H.U. A Coruña

34992000F

Martínez Cid, Marina

223201

-

C.H. de Ourense

71501351D

Martínez Cubelos, Lorena

223204

-

H.C. de Valdeorras

33281665K

Martínez Dosil, María de la Concepcion

221571

-

C.H.U. de Santiago

44810357D

Martínez Figueiras, Carlos Francisco

221516

-

H. Virxe da Xunqueira

32667139D

Martínez Garabana, Mª Begoña

221505

-

Área Sanitaria de Ferrol

76415616W

Martínez Iglesias, Alejandro

221505

-

Área Sanitaria de Ferrol

53515924F

Martínez Méndez, Olga

222706

-

H.C. da Costa-Burela

44082355A

Martínez Orge, Sonia

223603

-

C.H. de Pontevedra

32680096V

Martínez Pérez, Luz María

221505

-

Área Sanitaria de Ferrol

34636491D

Martínez Rodríguez, Félix Antonio

222706

-

H.C. da Costa-Burela

44824793R

Martínez Rodríguez, María

221571

-

C.H.U. de Santiago

36114181H

Martínez Suárez, Mónica

223601

-

C.H.U. de Vigo

44086634G

Martínez Torres, Elvira

223603

-

C.H. de Pontevedra

35459523D

Martínez Troncoso, María José

223615

-

H. do Salnés

53110439N

Martínez Vidal, Paula

223603

-

C.H. de Pontevedra

33994305Y

Maseda Sea, Pedro

221571

-

C.H.U. de Santiago

32649222D

Mateos Antolín, Ángela

221505

-

Área Sanitaria de Ferrol

76819637M

Mato García, Fátima

221571

-

C.H.U. de Santiago

44426764X

Mauriz Abella, Nelida

223204

-

H.C. de Valdeorras

33992782R

Meitín Canoura, Mª Teresa

222706

-

H.C. da Costa-Burela

52635954V

Mena Quintas, Josefa

223201

-

C.H. de Ourense

32824086G

Méndez Barrientos, María Alcira

221501

-

C.H.U. A Coruña

34917947Z

Méndez Cambeses, María Pilar

223201

-

C.H. de Ourense

33285981J

Méndez Castelao, Eva María

221571

-

C.H.U. de Santiago

52499606J

Méndez Iglesias, Úrsula

223601

-

C.H.U. de Vigo

36099385B

Méndez Pena, Lina

223601

-

C.H.U. de Vigo

36164700Y

Méndez Pérez, Lucía

223601

-

C.H.U. de Vigo

36161403K

Méndez Salgado, Mónica

223201

-

C.H. de Ourense

36145646L

Méndez Vázquez, Carolina

223601

-

C.H.U. de Vigo

36127490X

Mera Leboso, María Montserrat

223601

-

C.H.U. de Vigo

44805688D

Míguez Couselo, Encarnación

221571

-

C.H.U. de Santiago

76996971D

Míguez De la Iglesia, María Teresa

223601

-

C.H.U. de Vigo

46044069R

Milla Domingo, Raquel

221571

-

C.H.U. de Santiago

32673894W

Miraz Vázquez, Cristina

221505

-

Área Sanitaria de Ferrol

44083265Q

Mirón Pastoriza, Ana María

223603

-

C.H. de Pontevedra

52934581N

Moares Vicente, Mª Dolores

221571

-

C.H.U. de Santiago

78733209T

Moldes Antepazo, Ana

223601

-

C.H.U. de Vigo

33347299J

Moldes Calvo, María Cruz

222701

-

H.U. Lucus Augusti

33331287D

Monasterio Otero, Adolfo Alejandro

221571

-

C.H.U. de Santiago

36143890B

Monroy Pérez, Lidia

223601

-

C.H.U. de Vigo

34995379M

Montecelo Pérez, Susana

223201

-

C.H. de Ourense

79321240J

Montero Carreira, Lucía

221501

-

C.H.U. A Coruña

76412200J

Montero Carreja, Mª de los Ángeles

221501

-

C.H.U. A Coruña

34627941S

Montero Montero, Ana Consuelo

223201

-

C.H. de Ourense

32829869Z

Montoya Reyes, Beatriz

221501

-

C.H.U. A Coruña

76903820P

Morais Rodríguez, Rosa Mª

223601

-

C.H.U. de Vigo

35294520P

Morigosa Galiano, Mª Concepción

223201

-

C.H. de Ourense

36061408F

Morquillas Rodríguez, José Carlos

223601

-

C.H.U. de Vigo

32783381D

Moscoso Naya, Lidia

223204

-

H.C. de Valdeorras

34873204Y

Mosquera Carregal, María de los Ángeles

221571

-

C.H.U. de Santiago

33294214N

Mosquera Macho-Quevedo, Rafael

221571

-

C.H.U. de Santiago

44460983M

Mosquera Pérez, Belén

223201

-

C.H. de Ourense

76621311P

Moure García, Julia

223601

-

C.H.U. de Vigo

33309629V

Mourenza García, José Manuel

222701

-

H.U. Lucus Augusti

34993063N

Mouriño Fernández, José Emilio

223201

-

C.H. de Ourense

76829620Y

Mouriño García, Rosalba

223601

-

C.H.U. de Vigo

36080204N

Muguerza Pala, Mª Begoña

223201

-

C.H. de Ourense

36095116C

Muñiz Fernández, Marta

223601

-

C.H.U. de Vigo

32826612T

Naveira Ferreiro, Juan José

221501

-

C.H.U. A Coruña

32792303F

Naya Costa, Ana María

221501

-

C.H.U. A Coruña

33288026B

Nieto Beiro, María Natalia

221571

-

C.H.U. de Santiago

35570897V

Nieto Bernárdez, César

223215

-

H. de Verín

76369337E

Nieto Caamaño, Ursula

221501

-

C.H.U. A Coruña

36104854Y

Nieto Jacome, Ana

223601

-

C.H.U. de Vigo

32793085F

Nion Seijas, María del Carmen

221501

-

C.H.U. A Coruña

34984078C

Noguerol Freijedo, José Camilo

221571

-

C.H.U. de Santiago

52493914W

Novás Ferradás, Verónica

223603

-

C.H. de Pontevedra

33317106L

Novás López, María Begoña

222706

-

H.C. da Costa-Burela

32691869Z

Novo Ferreiro, Irene

221505

-

Área Sanitaria de Ferrol

78786628J

Novo Gómez, Mª de los Ángeles

223201

-

C.H. de Ourense

36070168G

Noya González, Ana María

223601

-

C.H.U. de Vigo

35466572C

Núñez Álvarez, María Covadonga

223615

-

H. do Salnés

33337086N

Núñez Ares, Alejandra

222701

-

H.U. Lucus Augusti

32823136C

Núñez Montero, María Helena

221501

-

C.H.U. A Coruña

32825621K

Núñez Real, Eva María

221501

-

C.H.U. A Coruña

78790936C

Oca Abelleira, Susana

221571

-

C.H.U. de Santiago

76992141D

Ocampo Martínez, María Eugenia

223601

-

C.H.U. de Vigo

10901388D

Oceja Gómez, María del Pilar

221505

-

Área Sanitaria de Ferrol

44446315B

Ojea Montes, Ana Belén

223201

-

C.H. de Ourense

44446314X

Ojea Montes, Beatriz Marina

223201

-

C.H. de Ourense

35461899Q

Oliveira Barreiro, María José

223603

-

C.H. de Pontevedra

35461481N

Olveira Hortas, M. Rosario

221571

-

C.H.U. de Santiago

36088650V

Ordóñez González, Cristina

223601

-

C.H.U. de Vigo

36093307M

Otero Casal, Cristina

223601

-

C.H.U. de Vigo

76823325J

Otero Castro, Ana Isabel

223603

-

C.H. de Pontevedra

78784010V

Otero Couselo, Ana María

221571

-

C.H.U. de Santiago

52480325Y

Otero Fernández, Jesús Fernando

223601

-

C.H.U. de Vigo

76818183T

Otero Ferreiro, Ramón

223603

-

C.H. de Pontevedra

33993154M

Otero Ramos, Elda

221501

-

C.H.U. A Coruña

32810997W

Otero Ríos, Ana Isabel

221501

-

C.H.U. A Coruña

33337825S

Otero Rodríguez, Ángel

222701

-

H.U. Lucus Augusti

76827847G

Otero Rodríguez, Cesar

223603

-

C.H. de Pontevedra

33333207C

Otero Rodríguez, Marta

222701

-

H.U. Lucus Augusti

32665977C

Otero Román, Loreto

221501

-

C.H.U. A Coruña

35452768Q

Oubiña González, Julia Mª

223615

-

H. do Salnés

77002311J

Padín Pérez, Sonia

223603

-

C.H. de Pontevedra

33298019E

Padrón Chao, Regina

221516

-

H. Virxe da Xunqueira

34891518N

Palacios Figueroa, Virginia

221501

-

C.H.U. A Coruña

36156235M

Pallares Pereira, María Erica

223201

-

C.H. de Ourense

33300671Y

Pampín Agra, María del Carmen

221571

-

C.H.U. de Santiago

76721371H

Parada Cerredelo, Yolanda

223201

-

C.H. de Ourense

44828218E

Parada Gañete, Silvia

223215

-

H. de Verín

33342390A

Pardeiro Fernández, Olga

223603

-

C.H. de Pontevedra

33315239S

Pardiño Blanco, Montserrat

222701

-

H.U. Lucus Augusti

34256996Z

Pardo Fernández, Luis

222701

-

H.U. Lucus Augusti

76350806Y

Paredes Deus, José Manuel

221501

-

C.H.U. A Coruña

78734565E

Paredes Santome, María Matilde

223601

-

C.H.U. de Vigo

76817126R

Pascual Gil, Manuel

221571

-

C.H.U. de Santiago

35304558H

Pastoriza Corbacho, María

223601

-

C.H.U. de Vigo

33332837H

Paz Bermúdez, Ana María

221501

-

C.H.U. A Coruña

33339061D

Paz Saavedra, Pablo

222701

-

H.U. Lucus Augusti

35297592K

Pazos Aldao, Mª Dolores

223601

-

C.H.U. de Vigo

44824904C

Pazos Rey, Marta María

221516

-

H. Virxe da Xunqueira

32682462Z

Pazos Rúa, María Nieves

221505

-

Área Sanitaria de Ferrol

30616255N

Pazos Villasante, Mª Ángeles

222701

-

H.U. Lucus Augusti

32765221L

Pedreira Otero, María José

221501

-

C.H.U. A Coruña

34896891A

Pedreira Pernas, María

221501

-

C.H.U. A Coruña

76965194H

Pedreño Abeijón, María Isabel

221571

-

C.H.U. de Santiago

53164974Z

Pedrouzo Roca, Mª Begoña

221501

-

C.H.U. A Coruña

33840473K

Pena López, José Ángel

222707

-

H.C. de Monforte

76416313D

Pena Martínez, Montserrat

221505

-

Área Sanitaria de Ferrol

36085924M

Pena Rodríguez, Ana

223601

-

C.H.U. de Vigo

76827238Q

Pena Sueiro, Jesús Ramón

221571

-

C.H.U. de Santiago

33255445K

Pensado Moure, Beatriz Constanza

221571

-

C.H.U. de Santiago

32810889D

Pensado Tuset, Ana María

221501

-

C.H.U. A Coruña

46909636D

Peña Amado, Rosario María

221501

-

C.H.U. A Coruña

36106897W

Peralejo Abeleira, Alicia

223601

-

C.H.U. de Vigo

76818846L

Pereira Pena, María Estrella

221571

-

C.H.U. de Santiago

78787175P

Pereiro Belay, María del Carmen

222701

-

H.U. Lucus Augusti

78797601S

Pereiro Sánchez, Raquel

221571

-

C.H.U. de Santiago

33993695V

Pérez Acevedo, María José

222706

-

H.C. da Costa-Burela

71508355K

Pérez Álvarez, Lorena

223204

-

H.C. de Valdeorras

44805954E

Pérez Blanco, Susana

221571

-

C.H.U. de Santiago

79314122W

Pérez Bujía, Antonia

221501

-

C.H.U. A Coruña

44813977H

Pérez Casal, Rosario

221571

-

C.H.U. de Santiago

36083513D

Pérez Comesaña, Mª Concepción

223601

-

C.H.U. de Vigo

32668740T

Pérez Conte, Fabiana Andrea

221505

-

Área Sanitaria de Ferrol

36081277G

Pérez Covelo, Amelia

223601

-

C.H.U. de Vigo

34982204D

Pérez Dinamarca, Andrea del Pilar

223201

-

C.H. de Ourense

34982203P

Pérez Dinamarca, Claudia Alejandra

223201

-

C.H. de Ourense

32644317A

Pérez Fulgueira, María Yolanda

222706

-

H.C. da Costa-Burela

44820200P

Pérez Gey, Blanca

221571

-

C.H.U. de Santiago

36135350G

Pérez González, Susana

223601

-

C.H.U. de Vigo

33323628D

Pérez Iglesias, Ana

222701

-

H.U. Lucus Augusti

36115424L

Pérez Lorenzo, Alejandra

221515

-

H.C. da Barbanza

36040662F

Pérez Millara, Mª Teresa

223201

-

C.H. de Ourense

33339313P

Pérez Peña, Juan

222701

-

H.U. Lucus Augusti

32824695S

Pérez Pérez, Vanessa María

221501

-

C.H.U. A Coruña

32677282D

Pérez Piñón, María Natalia

221501

-

C.H.U. A Coruña

76714717B

Pérez Prieto, María Josefa

223215

-

H. de Verín

32827330M

Pérez Rodríguez, Marina Virginia

221501

-

C.H.U. A Coruña

34874385Z

Pérez Rodríguez, Nieves

223601

-

C.H.U. de Vigo

33337044Q

Pérez Saavedra, Alejandro

222701

-

H.U. Lucus Augusti

11434740Z

Pérez Santos, Balbino

222706

-

H.C. da Costa-Burela

34895035X

Pérez Vázquez, M.Luisa

221501

-

C.H.U. A Coruña

33334027N

Pernas Quiroga, Berta

222701

-

H.U. Lucus Augusti

33337031A

Pernas Torres, Enrique

222707

-

H.C. de Monforte

35255433K

Pesqueira Fraga, Ángeles

221505

-

Área Sanitaria de Ferrol

33298599G

Pintos Casal, Patricia

221571

-

C.H.U. de Santiago

33855109Y

Piñeiro Díaz, María Sol

222701

-

H.U. Lucus Augusti

35471642F

Piñeiro Puente, Lorena

221571

-

C.H.U. de Santiago

33294602D

Piñeiro Rabuñal, Susana María

221571

-

C.H.U. de Santiago

76363186N

Pita Barral, Mª del Carmen

221501

-

C.H.U. A Coruña

32684917P

Pita Galdo, Francisco José

221501

-

C.H.U. A Coruña

32663641F

Pita Miño, Pedro

221505

-

Área Sanitaria de Ferrol

09800424D

Platas Fontecoba, Olga

221501

-

C.H.U. A Coruña

32819423X

Polanco Teijo, Flavia

221501

-

C.H.U. A Coruña

33339561A

Polo Pérez, María Begoña

222701

-

H.U. Lucus Augusti

36109450W

Pombar Rodríguez, María Victoria

223201

-

C.H. de Ourense

32828740N

Porras Gibello, Pilar

221501

-

C.H.U. A Coruña

76619596H

Portela Gómez-Macias, Jesús

223201

-

C.H. de Ourense

35299303F

Portela Sanmartin, María del Carmen

223603

-

C.H. de Pontevedra

71552713N

Posada López, Inés

222701

-

H.U. Lucus Augusti

32787039X

Posse Taibo, Isabel

221501

-

C.H.U. A Coruña

34874432S

Pozo Antonio, Antonia María

223601

-

C.H.U. de Vigo

76725617D

Prada Fernández, Lorena

223204

-

H.C. de Valdeorras

76721995K

Prada Moral, Silvia

223201

-

C.H. de Ourense

76869707G

Prado Vázquez, María José

223603

-

C.H. de Pontevedra

33281559F

Prego Boente, Raquel

221571

-

C.H.U. de Santiago

32781527H

Prieto Blanco, Paula

221501

-

C.H.U. A Coruña

36120501J

Prieto Giráldez, Vanesa

221516

-

H. Virxe da Xunqueira

35305577W

Prieto Souto, María Elisa

223601

-

C.H.U. de Vigo

09807498E

Puente Martínez, María Teresa

223601

-

C.H.U. de Vigo

34946706T

Puga Vázquez, María Judit

223201

-

C.H. de Ourense

33287111Q

Puig Liñares, María Inés

221571

-

C.H.U. de Santiago

36007960B

Queiruga Méndez, Manuel Vicente

223601

-

C.H.U. de Vigo

33342303P

Queizán Fernández, María Dolores

222706

-

H.C. da Costa-Burela

44455608N

Quintana Jambrina, María Isabel

223201

-

C.H. de Ourense

33294579D

Quintela Blanco, Mónica

221571

-

C.H.U. de Santiago

36055321S

Quintela Conde, Mª Carmen

223601

-

C.H.U. de Vigo

78797118S

Quintela Martínez, José

221571

-

C.H.U. de Santiago

34899379F

Quintela Valiño, María Jesús

223215

-

H. de Verín

34996404H

Quiñones García, Benito

223215

-

H. de Verín

09791878L

Rabanal Blanco, María del Carmen

222701

-

H.U. Lucus Augusti

79313770H

Rama Rabuñal, Marta Raquel

221501

-

C.H.U. A Coruña

76967748L

Rebollido Calo, María José

223201

-

C.H. de Ourense

35322332J

Recamán González, María del Pilar

223603

-

C.H. de Pontevedra

52491573F

Recamán Troitiño, Ana

223603

-

C.H. de Pontevedra

46899010D

Recarey Bascoy, Sonia María

221501

-

C.H.U. A Coruña

76776554R

Rechou Aguado, Hipolito

221571

-

C.H.U. de Santiago

47358179Y

Rego Mariño, Virginia

221501

-

C.H.U. A Coruña

79324711B

Regos Muiño, María Salomé

221501

-

C.H.U. A Coruña

33290761D

Regueiro Moreira, Eva María

221571

-

C.H.U. de Santiago

33295537R

Rendo Míguez, María Josefa

221516

-

H. Virxe da Xunqueira

32663281S

Rey Abelleira, Gemma de Jesús

221505

-

Área Sanitaria de Ferrol

33279514D

Rey Domínguez, José Ramón

221571

-

C.H.U. de Santiago

36124677A

Rey Fernández, Mª Elena

223601

-

C.H.U. de Vigo

76776612J

Rey Morán, Ana Belén

223201

-

C.H. de Ourense

44460889A

Rey Vázquez, Tamara

223603

-

C.H. de Pontevedra

77004484R

Rial Fernández, Alicia

223601

-

C.H.U. de Vigo

36119087W

Rial Maciel, Natalia

223601

-

C.H.U. de Vigo

76573920C

Río Enríquez, Mónica

222701

-

H.U. Lucus Augusti

52490768F

Riobó Pereira, Josefa

223601

-

C.H.U. de Vigo

32842999B

Ríos Arcas, Ana Isabel

221501

-

C.H.U. A Coruña

32451943R

Ríos Docampo, Herminda

221571

-

C.H.U. de Santiago

79322105G

Ríos Liste, José Eduardo

221571

-

C.H.U. de Santiago

33326462Z

Rivas Carro, Mario Alberto

222701

-

H.U. Lucus Augusti

36007302C

Rivas González, Hipólito

223601

-

C.H.U. de Vigo

44816002L

Rivas Hermo, Iria

221571

-

C.H.U. de Santiago

44819418P

Rivas López, María José

221571

-

C.H.U. de Santiago

76908012Z

Rivas Quelle, Maite

223601

-

C.H.U. de Vigo

34891214F

Riveiro Rodríguez, Cristina

221501

-

C.H.U. A Coruña

36107672H

Rivero Cotilla, María Isabel

223201

-

C.H. de Ourense

36063322N

Rivero Villaverde, Paula María

223601

-

C.H.U. de Vigo

34977256Y

Rivo Iglesias, Esther

223201

-

C.H. de Ourense

76576366M

Roca Ares, Mónica

222701

-

H.U. Lucus Augusti

33341238R

Roca Fouz, María de la O

222701

-

H.U. Lucus Augusti

36135342L

Roca Queimadelos, Paula

223201

-

C.H. de Ourense

33853515E

Rochela Árias, Guillermina

223204

-

H.C. de Valdeorras

78736744Q

Rodal Chapela, Concepción

223601

-

C.H.U. de Vigo

36138060T

Rodríguez Álvarez, Patricia

223601

-

C.H.U. de Vigo

36086219R

Rodríguez Bastos, María Fátima

223601

-

C.H.U. de Vigo

36151763H

Rodríguez Blanco, María del Pilar

223601

-

C.H.U. de Vigo

78789585A

Rodríguez Blanco, María Jesús

221571

-

C.H.U. de Santiago

76415501W

Rodríguez Caruncho, María Silvia

221501

-

C.H.U. A Coruña

33324921Z

Rodríguez Castiñeira, Ana Belén

222701

-

H.U. Lucus Augusti

44075860V

Rodríguez Corte, María Emma

223603

-

C.H. de Pontevedra

32819138R

Rodríguez Costa, Francisco Javier

221501

-

C.H.U. A Coruña

33294938T

Rodríguez Costoya, Raquel Silvia

221571

-

C.H.U. de Santiago

35289186X

Rodríguez Covelo, María

223603

-

C.H. de Pontevedra

44466870G

Rodríguez Domínguez, Ana Isabel

223601

-

C.H.U. de Vigo

32806477J

Rodríguez Estoquera, Mª Celia

221501

-

C.H.U. A Coruña

32624197P

Rodríguez Fernández, Mª del Carmen

221505

-

Área Sanitaria de Ferrol

10089211P

Rodríguez Fraile, Ana Belén

223204

-

H.C. de Valdeorras

76415679L

Rodríguez Fuentes, Luis Manuel

221571

-

C.H.U. de Santiago

33321142F

Rodríguez Gayoso, Sofia

222706

-

H.C. da Costa-Burela

33341242M

Rodríguez Gil, Marta

222706

-

H.C. da Costa-Burela

44819072F

Rodríguez Gómez, Laura

223601

-

C.H.U. de Vigo

34960693A

Rodríguez López, María Josefa

223201

-

C.H. de Ourense

36159460X

Rodríguez Lorenzo, María José

223601

-

C.H.U. de Vigo

36157177G

Rodríguez Mínguez, Paula

223601

-

C.H.U. de Vigo

35476018J

Rodríguez Otero, Isabel

223603

-

C.H. de Pontevedra

79316987S

Rodríguez Parga, María Isabel

221501

-

C.H.U. A Coruña

36115334K

Rodríguez Paz, Marta

223601

-

C.H.U. de Vigo

36115036E

Rodríguez Pena, Antonio

223601

-

C.H.U. de Vigo

78796158K

Rodríguez Pérez, Ana Isabel

221571

-

C.H.U. de Santiago

35568811R

Rodríguez Pérez, Guadalupe

223601

-

C.H.U. de Vigo

34983316V

Rodríguez Puertas, Laura

223201

-

C.H. de Ourense

36149928T

Rodríguez Reguera, Susana

223601

-

C.H.U. de Vigo

33296319R

Rodríguez Rey, Carlos Jesús

221571

-

C.H.U. de Santiago

34259267P

Rodríguez Roca, María del Carmen

223201

-

C.H. de Ourense

77002014S

Rodríguez Rodríguez, Beatriz

223601

-

C.H.U. de Vigo

34965335E

Rodríguez Rodríguez, Elvira

221515

-

H.C. da Barbanza

34262653J

Rodríguez Rodríguez, María Remedios

222707

-

H.C. de Monforte

36077174H

Rodríguez Rodríguez, Mercedes Beatriz

223601

-

C.H.U. de Vigo

46915282C

Rodríguez Rodríguez, Silvia

221501

-

C.H.U. A Coruña

76870499Z

Rodríguez Somoza, María Jesús

223603

-

C.H. de Pontevedra

34265706F

Rodríguez Trigo, María

222707

-

H.C. de Monforte

46895802K

Rodríguez Valeiro, Mónica

221501

-

C.H.U. A Coruña

34964739R

Rodríguez Vázquez, Ángel

223201

-

C.H. de Ourense

32779968T

Rodríguez Vázquez, Carolina

221501

-

C.H.U. A Coruña

35463851J

Rodríguez Vázquez, Sonia María

223603

-

C.H. de Pontevedra

35290393K

Rodríguez Veiga, Rita María

223603

-

C.H. de Pontevedra

32800424D

Rodríguez Verdemas, Mª Belén

221501

-

C.H.U. A Coruña

77001527B

Rodríguez Vidal, Ana María

223603

-

C.H. de Pontevedra

33292271R

Rodríguez Vidal, Jaime

221571

-

C.H.U. de Santiago

33296087E

Roel Barona, Concepción

221571

-

C.H.U. de Santiago

36105275J

Roel Rodríguez, Nuria

223601

-

C.H.U. de Vigo

33332900N

Roibas Castiñeira, Carmen

221501

-

C.H.U. A Coruña

34997638X

Romasanta Paramo, María Susana

223201

-

C.H. de Ourense

76829950Z

Romay Rivas, María Jesús

223215

-

H. de Verín

32668672R

Romero Fernández, Yovana María

223603

-

C.H. de Pontevedra

35308293G

Rosendo Fernández, José Manuel

223603

-

C.H. de Pontevedra

36033322G

Rotea Villanueva, Mª Pilar

223601

-

C.H.U. de Vigo

32787769G

Rouco Basanta, Carmen

221501

-

C.H.U. A Coruña

32807040R

Rua Mareque, Mª del Carmen

221501

-

C.H.U. A Coruña

35300029C

Ruadas Outón, Mª Pilar

223215

-

H. de Verín

35468027A

Rubianes Méndez, María Inmaculada

223603

-

C.H. de Pontevedra

76514212C

Rubio Vidal, Adelina

221571

-

C.H.U. de Santiago

53111544J

Ruibal Otero, Marta

223603

-

C.H. de Pontevedra

32675894R

Ruíz Dopico, Montserrat

221505

-

Área Sanitaria de Ferrol

33996755H

Ruíz Varela, Melanie

223204

-

H.C. de Valdeorras

32676988Z

Saavedra González, María Olalla

221501

-

C.H.U. A Coruña

32805633C

Saavedra Illobre, María Beatriz

221501

-

C.H.U. A Coruña

35454481G

Saborido Castro, Mª Sol

223603

-

C.H. de Pontevedra

44466697S

Salgado Cotilla, Benita

223201

-

C.H. de Ourense

33319464P

Salgado Fernández, María Ángeles

222701

-

H.U. Lucus Augusti

35321358M

Salgado Lorenzo, María Dolores

223603

-

C.H. de Pontevedra

33329512M

Salvador Fernández, Nuria

222701

-

H.U. Lucus Augusti

32833106P

Sampedro Álvarez, Isabel

221501

-

C.H.U. A Coruña

32799106W

Sánchez Ansede, Alba María

221501

-

C.H.U. A Coruña

36161221T

Sánchez Barroso, Patricia

223601

-

C.H.U. de Vigo

44827349G

Sánchez Castelo, Mónica

221501

-

C.H.U. A Coruña

35308533Z

Sánchez Chao, Araceli

223603

-

C.H. de Pontevedra

79310109Z

Sánchez Couceiro, María Luisa

221501

-

C.H.U. A Coruña

32659461J

Sánchez De Bustamante Torres, Nuria

221505

-

Área Sanitaria de Ferrol

36107241R

Sánchez González, María

223601

-

C.H.U. de Vigo

32791103A

Sánchez Lavandeira, María Beatriz

221501

-

C.H.U. A Coruña

71420959W

Sánchez Rodríguez, Vanessa

223601

-

C.H.U. de Vigo

32828115P

Sánchez Suárez, Patricia

221501

-

C.H.U. A Coruña

32659785S

Sanesteban Iglesias, Ana María

221505

-

Área Sanitaria de Ferrol

46897909N

Sangiao Delgado, Miguel Ángel

221501

-

C.H.U. A Coruña

76778554T

Sanluís Fernández, María de la Paz

221571

-

C.H.U. de Santiago

33838103C

Sanmartín Blanco, Mª Luisa

222701

-

H.U. Lucus Augusti

32683990R

Sanmartín Castrillon, Rocío

221505

-

Área Sanitaria de Ferrol

32821416W

Santiago Goyanes, Sonia

221501

-

C.H.U. A Coruña

32675109K

Santiago López, María Concepción

221505

-

Área Sanitaria de Ferrol

52496477N

Santiago Muradas, María Dolores

223603

-

C.H. de Pontevedra

02877864N

Santín Santín, Susana

222701

-

H.U. Lucus Augusti

78734583V

Santomé Álvarez, Susana

223601

-

C.H.U. de Vigo

78738733G

Santomé Molanes, María Belén

223601

-

C.H.U. de Vigo

32829857W

Sarmiento Rodríguez, Beatriz

221501

-

C.H.U. A Coruña

76862557F

Sayáns Eirín, Mónica

221571

-

C.H.U. de Santiago

32652019T

Seco Allegue, José

221501

-

C.H.U. A Coruña

76415779G

Seco Ramos, Paula

221505

-

Área Sanitaria de Ferrol

77005478Y

Seijo Villar, Mª Mercedes

223601

-

C.H.U. de Vigo

33277314V

Sende Miranda, María del Carmen

221515

-

H.C. da Barbanza

76868907D

Senín Touceda, María Nieves

221571

-

C.H.U. de Santiago

32818050V

Seoane Pardo, Antonio Manuel

221501

-

C.H.U. A Coruña

32834930S

Seoane Yáñez, Marta María

221501

-

C.H.U. A Coruña

44432713W

Sernández Iglesias, Cristina

223204

-

H.C. de Valdeorras

76865755P

Sierra Ferreiro, María

221571

-

C.H.U. de Santiago

78788048F

Silva Diz, Raquel

221571

-

C.H.U. de Santiago

32630775P

Silva Rivera, Ángeles

221505

-

Área Sanitaria de Ferrol

76322338N

Silva Romani, Mª del Mar

221501

-

C.H.U. A Coruña

28641542X

Simón Valero, Daniel

223601

-

C.H.U. de Vigo

76814925P

Sineiro Vidal, Eva

223603

-

C.H. de Pontevedra

44079931V

Sines Lubiáns, Alejandro

223603

-

C.H. de Pontevedra

44083580D

Solla Pazos, María Isabel

223603

-

C.H. de Pontevedra

33333509T

Somoza Sampayo, María Begoña

222701

-

H.U. Lucus Augusti

32680512L

Sordo Castro, Luz María

221501

-

C.H.U. A Coruña

14307502F

Soria Loarte, Marta

221516

-

H. Virxe da Xunqueira

36136610E

Sotelino Rodríguez, Carolina

223601

-

C.H.U. de Vigo

76727708F

Soto Quesada, Concepción

223201

-

C.H. de Ourense

34872568Z

Souto Cruces, Juana

223601

-

C.H.U. de Vigo

32679327F

Souto Felgar, Mª Alejandra

221505

-

Área Sanitaria de Ferrol

44082122T

Souto Peón, Mª Ángeles

223601

-

C.H.U. de Vigo

32444671C

Souto Trillo, Marina Rosalia

221501

-

C.H.U. A Coruña

32831102M

Suárez Aguiar, Sonia

221501

-

C.H.U. A Coruña

44815263Q

Suárez Antelo, María

221571

-

C.H.U. de Santiago

32837674E

Suárez Cancela, Sonia

221516

-

H. Virxe da Xunqueira

76413029Z

Suárez García, Ana Belén

221501

-

C.H.U. A Coruña

44811072B

Suárez López, Isabel

221571

-

C.H.U. de Santiago

32807606S

Suárez Martínez, María Mercedes

221501

-

C.H.U. A Coruña

79310620L

Suárez Negreira, Mª Isabel

221501

-

C.H.U. A Coruña

33264489A

Suárez San Martín, Clara Dolores

223201

-

C.H. de Ourense

35466174J

Suárez Viturro, Ana María

223603

-

C.H. de Pontevedra

76724823C

Sueiro Domínguez, Nuria

223215

-

H. de Verín

35312815H

Sueiro Otero, María Isabel

223601

-

C.H.U. de Vigo

44463261Y

Taboada Gómez, Eva María

223201

-

C.H. de Ourense

32835170W

Taboada Guerra, Beatriz

221501

-

C.H.U. A Coruña

32771167P

Taboada Mesías, Esther Susana

221501

-

C.H.U. A Coruña

36095290X

Taboas Crespo, Mª Teresa

223601

-

C.H.U. de Vigo

52490694W

Tabuyo Romero, Fernando Agustín

223601

-

C.H.U. de Vigo

09344088Q

Tato Velasco, Emma

221516

-

H. Virxe da Xunqueira

52470638W

Tejo Escobales, María Belén

221571

-

C.H.U. de Santiago

78735426D

Tievo Docampo, Yolanda

223201

-

C.H. de Ourense

32635934S

Toimil Hermida, Marta María

221516

-

H. Virxe da Xunqueira

32669745Q

Toimil Lersundi, Maite

221505

-

Área Sanitaria de Ferrol

33334595M

Tomé Fernández, Roberto

222701

-

H.U. Lucus Augusti

46898453G

Torreiro Barros, Rocío

221501

-

C.H.U. A Coruña

36123472V

Torres Caldas, Silvia

223201

-

C.H. de Ourense

34986191V

Torres González, Carmen

223201

-

C.H. de Ourense

34899595Q

Torres Guío, Silvia

221501

-

C.H.U. A Coruña

44825105Z

Torres Penas, Raquel

221516

-

H. Virxe da Xunqueira

44082124W

Torres Santiago, María Elvira

223603

-

C.H. de Pontevedra

35566579T

Toucedo Estévez, Julia Paloma

223601

-

C.H.U. de Vigo

36138877N

Touza González, Ana Isabel

223601

-

C.H.U. de Vigo

44816618Z

Trillo Guerra, Susana

221571

-

C.H.U. de Santiago

44810977P

Túñez Fernández, Javier

221571

-

C.H.U. de Santiago

33333686Q

Turrión De Castro, Mª Jesús

222701

-

H.U. Lucus Augusti

32828101V

Uceira Rey, Sonia

221501

-

C.H.U. A Coruña

32784739X

Uriondo Martínez, Mª Luisa

221501

-

C.H.U. A Coruña

32433540K

Urresti Iglesias, María Sonia

221501

-

C.H.U. A Coruña

44818828Q

Uzal Bouzas, Sandra

221571

-

C.H.U. de Santiago

46906134A

Uzal Sánchez, Noemí

221516

-

H. Virxe da Xunqueira

33300434E

Vaamonde Porto, María del Carmen

221571

-

C.H.U. de Santiago

44460209J

Valcárcel Egea, María de las Mercedes

223201

-

C.H. de Ourense

34263737Q

Valdivieso Álvarez, María Concepción

223601

-

C.H.U. de Vigo

36149196G

Vales Rodríguez, Rocío

223601

-

C.H.U. de Vigo

76995582T

Vales Senra, María del Carmen

223601

-

C.H.U. de Vigo

76712057L

Valiñas Fornos, María Esther

223603

-

C.H. de Pontevedra

78797233S

Valiñas Patiño, María del Carmen

221571

-

C.H.U. de Santiago

34940970Z

Vallejo Rodríguez, María Matilde

221501

-

C.H.U. A Coruña

36117744Q

Valverde Tarrio, Esther

223601

-

C.H.U. de Vigo

76968917S

Vara Agrafojo, Sonia

221571

-

C.H.U. de Santiago

44461791P

Varandela Casasola, Patricia

223201

-

C.H. de Ourense

32769698B

Varela Balsas, María Ascensión

221501

-

C.H.U. A Coruña

33290602B

Varela Castro, Catuxa

223603

-

C.H. de Pontevedra

79319414G

Varela López, Ana María

221505

-

Área Sanitaria de Ferrol

36137125P

Varela Pérez, Beatriz

223601

-

C.H.U. de Vigo

33331098G

Varela Portela, Mónica

222707

-

H.C. de Monforte

36091548V

Varela Sánchez, Carmen Susana

223601

-

C.H.U. de Vigo

32822388P

Vázquez Abeal, Ana

221501

-

C.H.U. A Coruña

34993068V

Vázquez Álvarez, Mónica

223601

-

C.H.U. de Vigo

33290142B

Vázquez Estepa, Marta

221571

-

C.H.U. de Santiago

33340339E

Vázquez Fernández, Alberto

222701

-

H.U. Lucus Augusti

32773859D

Vázquez Fidalgo, Juan José

221501

-

C.H.U. A Coruña

33315810B

Vázquez González, José Antonio

222701

-

H.U. Lucus Augusti

38090730Q

Vázquez González, María Dolores

222707

-

H.C. de Monforte

33343370V

Vázquez Gorgoso, Noelia

222701

-

H.U. Lucus Augusti

34963494K

Vázquez Iglesias, Paula

223201

-

C.H. de Ourense

36112607P

Vázquez Iglesias, Susana

223601

-

C.H.U. de Vigo

33305580Q

Vázquez Jacob, Marta

222701

-

H.U. Lucus Augusti

78891687P

Vázquez Mato, Ainoa

221571

-

C.H.U. de Santiago

33291871S

Vázquez Millán, Natalia

221571

-

C.H.U. de Santiago

76824920K

Vázquez Moreira, Sonia

223603

-

C.H. de Pontevedra

32659420H

Vázquez Pérez, Cristina

221505

-

Área Sanitaria de Ferrol

33271420B

Vázquez Regueiro, Ricardo

221515

-

H.C. da Barbanza

32821105J

Vázquez Silvosa, Tatiana

221501

-

C.H.U. A Coruña

44825143Y

Veiga Alende, Begoña María

223204

-

H.C. de Valdeorras

32775697F

Veiga García, Mª Cristina

221501

-

C.H.U. A Coruña

36129266S

Veiga García, María del Mar

223601

-

C.H.U. de Vigo

76707470D

Veiga Santamarina, Cristina

223201

-

C.H. de Ourense

52930385W

Veiras Lojo, Carmen

221571

-

C.H.U. de Santiago

37372592F

Verges Torres, Nuria

223601

-

C.H.U. de Vigo

36087395G

Vicente Álvarez, Daniel

223601

-

C.H.U. de Vigo

34989619H

Vicos Padrón, César

223201

-

C.H. de Ourense

35323309R

Vidal Adán, María Alicia

223603

-

C.H. de Pontevedra

76997443K

Vidal Da Silva Abeijón, Ana

223601

-

C.H.U. de Vigo

36076409N

Vidal Fernández, Concepción

223601

-

C.H.U. de Vigo

36112107Z

Vidal Macia, Alejandra

223601

-

C.H.U. de Vigo

52492726X

Vidal Portela, María Carmen

223601

-

C.H.U. de Vigo

35464606D

Vidal Vázquez, Ana Silvia

223615

-

H. do Salnés

76778158H

Vidal Viñas, María Dolores

221571

-

C.H.U. de Santiago

33297857K

Vieites Salvado, Santiago

221571

-

C.H.U. de Santiago

77002131V

Viéitez Álvarez, Yolanda

223601

-

C.H.U. de Vigo

44465792F

Vila Blanco, María del Mar

223201

-

C.H. de Ourense

34966172P

Vila Díaz, Miguel Ángel

223201

-

C.H. de Ourense

36115575D

Vila Núñez, Emma Teresa

223601

-

C.H.U. de Vigo

33340289H

Vila Rey, Jesús

222701

-

H.U. Lucus Augusti

32672880T

Vila Varela, Mª Jesús

221501

-

C.H.U. A Coruña

76994039K

Vilaboa Salgueiro, María Dolores

223601

-

C.H.U. de Vigo

76406299T

Vilar Barreiro, Mª Eulalia

221505

-

Área Sanitaria de Ferrol

44814974A

Vilar García, Silvia

221571

-

C.H.U. de Santiago

33286935R

Vilas Martínez, Nuria

221571

-

C.H.U. de Santiago

32808149Y

Vilas Riadigos, Rosa María

221501

-

C.H.U. A Coruña

44823729H

Vilela Sangiao, Oscar

221501

-

C.H.U. A Coruña

34891052Y

Villar Eiras, Montserrat

223201

-

C.H. de Ourense

44465034P

Villar Loureiro, Ana

223215

-

H. de Verín

35312606Q

Villar Mouriño, Montserrat

223603

-

C.H. de Pontevedra

32832179R

Villar Patiño, Fátima

221501

-

C.H.U. A Coruña

36135208T

Villar Sueiro, Patricia María

223601

-

C.H.U. de Vigo

33338056Q

Villar Vila, Sonia Aránzazu

222706

-

H.C. da Costa-Burela

33336375Z

Villares Martínez, Yolanda

222701

-

H.U. Lucus Augusti

32658505T

Villarino Golpe, Mónica

221505

-

Área Sanitaria de Ferrol

44433413N

Villarroel Campaño, Susana

222707

-

H.C. de Monforte

36149811K

Villaverde Iglesias, Aida María

223601

-

C.H.U. de Vigo

32819739G

Villaverde Sánchez, Águeda Paula

221501

-

C.H.U. A Coruña

32779080D

Villegas García, Mª Jesús

223603

-

C.H. de Pontevedra

32678921S

Viña Anca, Begoña

221505

-

Área Sanitaria de Ferrol

33332135Y

Vivero Rois, Montserrat

222701

-

H.U. Lucus Augusti

44471697R

Yáñez Gómez, Pablo

223201

-

C.H. de Ourense

32676386X

Yáñez González, Elena

223603

-

C.H. de Pontevedra

32684499G

Yáñez Villar, Beatriz

221571

-

C.H.U. de Santiago