Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 101 Xoves, 26 de maio de 2011 Páx. 11742

III. Outras disposicións

Consellería de Traballo e Benestar

RESOLUCIÓN do 29 de abril de 2011, da Dirección Xeral de Formación e Colocación, pola que se procede á publicación das subvencións concedidas en virtude da Orde do 9 de xullo de 2010 pola que se aproba a convocatoria de subvencións para o financiamento de plans de formación intersectoriais e sectoriais dirixidos prioritariamente a persoas traballadoras ocupadas mediante a subscrición de convenios de ámbito autonómico, en aplicación da Orde TAS/718/2008, do 7 de marzo, pola que se desenvolve o Real decreto 395/2007, do 23 de marzo, polo que se regula o subsistema de formación profesional para o emprego, en materia de formación de oferta e se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións públicas destinadas ao seu financiamento.

De conformidade co disposto no artigo 15 do Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e crédito orzamentario a que se imputen, o beneficiario, a cantidade concedida e a finalidade ou as finalidades da subvención.

Finalidade do axuda: as subvencións concedidas ao abeiro desta convocatoria teñen como finalidade financiar os plans de formación dirixidos prioritariamente a persoas traballadoras ocupadas, que ofrezan unha formación axustada ás necesidades do mercado de traballo que atenda aos requirimentos de produtividade e competitividade das empresas e as aspiracións de promoción profesional e desenvolvemento persoal dos traballadores e traballadoras.

Norma reguladora: Orde do 9 de xullo de 2010 pola que se aproba a convocatoria de subvencións para o financiamento de plans de formación intersectoriais e sectoriais dirixidos prioritariamente a persoas traballadoras ocupadas mediante a subscrición de convenios de ámbito autonómico, en aplicación do Orde TAS/718/2008, do 7 de marzo, pola que se desenvolve o Real decreto 395/2007, do 23 de marzo, polo que se regula o subsistema de formación profesional para o emprego, en materia de formación de oferta e se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións públicas destinadas ao seu financiamento (Diario Oficial de Galicia n.º 134, do 15 de xullo de 2010).

Aplicacións e créditos orzamentarios: 12.05.323B.481.0 (29.000.000 de €).

Santiago de Compostela, 29 de abril de 2011.

Ana María Díaz López
Directora xeral de Formación e Colocación

Anexo

Intersectorial.

Entidade

Total

UGT Galicia

2.785.280,50 €

Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia

2.566.885,25 €

Confederación de Empresarios de A Coruña

2.499.740,00 €

Confederación Intersindical Galega

2.496.327,50 €

Confederación de Empresarios de Pontevedra

2.277.702,00 €

Confederación de Empresarios de Lugo

1.735.043,75 €

Confederación de Empresarial de Ourense

1.710.334,00 €

Unión Sindical Obrera – USO Galicia

173.171,25 €

CSI–CSIF Galicia

155.418,75 €

Unión Sindical de Traballadores de Galicia

45.618,36 €

Autónomos.

Entidade

Total

Unión de Profesionales e Traballadores Autónomos de Galicia

163.076,25 €

Federación de Autónomos de Galicia

144.326,25 €

Asociación de Traballadores por Conta Propia (ATA Galicia)

119.225,00 €

Confederación de Autónomos y Profesionales de España (CAYPE)

108.650,00 €

AMFAR Galicia

72.276,00 €

APE Galicia

52.447,61 €

Organización de Profesionales y Autónomos CAP Galicia

50.661,00 €

Federación de Profesionais e Autónomos de Galicia

45.154,74 €

Rede Galega de Empresas

27.357,00 €

Asociación Mazaricana de Empresarios e Profesionais Autónomos

18.980,00 €

Asociación Mulleres Autónomas de Galicia-Amaga

9.045,00 €

Federación Intersectorial de Autónomos de Galicia (CEAT Galicia)

5.625,00 €

Cooperativas.

Entidade

Total

Unión de Cooperativas “Asociación Galega de Cooperativas Agrarias” Agaca

335.266,50 €

Unión Galega de Cooperativas de Traballo Asociado (Ugacota)

119.205,00 €

Unión de Cooperativas de Ensino de Traballo Asociado de Galicia UCETAG

46.860,00 €

Agrupación Empresarial de Sociedades Laborais de Galicia

26.561,25 €

Sectorial.

Entidade

Total

Confederación Intersindical Galega

1.759.656,25 €

Fundación Laboral da Construción de Galicia

941.311,00 €

Fundación Galega do Metal para a Formación, Cualificación e Emprego

758.830,00 €

Federación Gallega de Comercio

574.020,00 €

Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia

537.813,75 €

Federación de Servizos Públicos UGT Galicia

324.578,80 €

Federación Nacional de Transportes, Comunicaciones y Mar de UGT Galicia

294.637,50 €

Federación de Comercio, Hostelería e Turismo de CC.OO. de Galicia FECOHT-CC.OO.

279.275,00 €

Federación de Servizos UGT Galicia

274.710,65 €

Federación Agroalimentaria de UGT Galicia (FTA Galicia UGT)

246.192,00 €

Confederación de Empresarios de Hostelería de Galicia (CEHOSGA)

219.140,00 €

Asociación Textil de Galicia Atexga

190.004,00 €

Federación Galega de Talleres Fegat

154.608,00 €

Federación de Industrias Afines de UGT Galicia

154.165,00 €

Federación Agroalimentaria de CC.OO.

147.500,00 €

Federación Galega de Transportes de Mercadorias (Fega Tramer)

147.465,00 €

Asociación Provincial de Empresarios de Limpeza de Edificios e Locais de Pontevedra

139.941,69 €

Asociación Multisectorial de Novas Tecnoloxías do Información e a Comunicación INEO

132.514,95 €

Fiteqa de CC.OO. de Galicia

125.000,00 €

Federación de Actividades Diversas de CC.OO.

118.360,00 €

Federación de Asociacións Empresariais de Carpintería e Ebanistería de Galicia

117.307,25 €

Asociación de Empresarios de Artes Gráficas de Galicia

115.128,79 €

Federación de Educación e Xestión

112.997,50 €

Unións Agrarias Upa

109.993,60 €

Asociación Profesional de Xóvenes Agricultores

109.980,00 €

Sindicato Labrego Galego

109.200,00 €

Asociación Profesional de Empresas Medioambientales - Aprema

107.448,00 €

Asociación Galega de Empresas e Expertos de Seguridade de Galicia

101.504,00 €

Confederación Empresarial Española de Vidrio y Cerámica

101.452,50 €

Fegafon

93.318,08 €

Asociación de Empresarios de Limpeza de Edificios e Locais do Coruña

84.472,50 €

Federación de Traballadores de Ensino UGT Galicia (FETE UGT Galicia)

77.447,50€

Aproser

76.190,20 €

Fetico Galicia

70.642,50 €

Asociación de Industrias de Punto y Confección (Lugo, Ourense e Pontevedra)

70.301,55 €

Federación Autonómica de Centros de Ensino Privado de Galicia Cece Galicia

65.014,80 €

Asociación Galega de Residencias da Terceira Idade (Agarte)

64.586,28 €

Anfaco Cecopesca

62.606,25 €

Federación de Asociacións de Empresarios de Perruquería e Estética de Galicia

60.140,00 €

Federación de Empresarios Farmacéuticos de Galicia

56.430,00 €

Federación Galega do Metal, Construcións e Afíns de UGT Galicia (Mca-UGT Galicia)

55.215,00 €

Asociación de Empresas de Limpeza Pública - Aselip

55.015,00 €

Asociación Empresarios de Materiais de Construción (Asemaco)

53.996,50 €

Federación Empresarial de Aserraderos y Rematantes de Maderas de Galicia

53.996,30 €

Asociación de Grandes Empresas de Traballo Temporal (Agett)

53.732,50 €

Unión Sindical Obreira USO Galicia

51.871,25 €

Asociación Española de Mayoristas, Transformadores, Importadores y Exportadores de Productos Frescos de Pesca y Acuicultura - Conxemar

49.454,75 €

Federación Gallega de Autoescuelas

47.930,00 €

Asociación Gallega de Empresas de Tecnoloxías da Información e Comunicación Agestic

47.756,25 €

Asociación de Empresas de Traballo Temporal (Agett)

45.731,25 €

Asociación Provincial de Empresarios de Limpeza de Edificios e Locais de Ourense

45.459,20 €

Federación de Sindicatos Independientes de la Enseñanza de Galicia

44.900,00 €

Asociación Gallega de Empresas de Ingeniería Consultoría y Servicios Tecnológicos

42.291,18 €

Federación Provincial de Empresarios de Transporte por Carretera y Servicios Auxiliares de Pontevedra

41.051,25 €

Asociación de Empresarios de Electricidad y Telecomunicaciones de Pontevedra (Instraletra)

37.813,88 €

Asociación de Empresarios Almacenistas y Mayoristas de Alimentación de la Provincia
de Pontevedra

36.531,20 €

Federación da Construción, Madeira e Afíns de CC.OO. de Galicia

36.460,00 €

Asociación Empresarial para la Discapacidade Aedis

34.815,00 €

Asociación Cluster del Granito

34.735,00 €

Asociación Galega da Propiedade Balnearia

34.271,25 €

Federación Española de Organizacións Pesqueiras

33.820,00 €

Federación de Industria de CC.OO. de Galicia

33.450,00 €

Federación de Traballadores do Comercio, Hostelería, Turismo e Xogo de UGT Galicia (FTCHTJ-UGT)

32.703,75 €

Apetamcor

32.064,00 €

Federación Galega do Comercio e Industria da Carne e os seus Derivados

31.313,16 €

Asociación de Empresas de Limpeza de Edificios e Locais do Provincia de Lugo

30.472,20 €

Federación Galega de Empresarios de Ambulancias

30.460,00 €

Asociación Española de Fabricantes de Hormigón – Anefhop

29.440,00 €

Asociación de Empresas Inmobiliarias (Asemi)

27.723,55 €

Cecap Galicia Federación Galega de Empresas de Formación

27.428,90 €

ACE

26.995,00 €

Asociación Gallega de Pizarristas

26.409,00 €

Asociación de Criadores de Gando Vacún Selecto de Raza Rubia Galega

26.092,40 €

Asociación Provincial de Industriales Electricistas y de Telecumunicaciones de A Coruña (Asnec)

25.610,00 €

Federación Empresarial de Transportes de Mercancías por Estrada de Galicia

24.728,37 €

Federación Galega de Servizos de Transportes en Autobús (Fegabus)

23.084,00 €

Asociación Provincial de Fotógrafos Profesionais de Pontevedra

22.038,46 €

Asociación Galega de Empresas de Servizos Sociais (Agss)

21.329,40 €

Federación Frisona Galega - Refriga

21.147,50 €

Asociación Lavanderías e Tinturerías da Coruña

20.894,72 €

Federación Gallega de Asociaciones Fabricantes de Pan - Fegapan

19.909,20 €

Federación Gallega de Asociaciones de Transportes de Viajeros en Autocar (Transgacar)

19.155,00 €

Asociación Empresarial Galega de Centros Especiais de Emprego sen Ánimo de Lucro - Cegasañ

18.996,95 €

Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feiqque)

17.415,00 €

Fegatravi

16.465,00 €

Federación Galega de Porcino

15.655,00 €

Asociación Nacional de Industriais da Ferralla (Anifere)

15.350,00 €

Asociación Galega de Escolas Infantís (Agade)

15.210,00 €

AFCO

14.395,00 €

Asociación de Empresas Galegas Dedicadas á Internet e ás Novas Tecnoloxías (Eganet)

14.141,25 €

Federación Empresarial Española de Seguridad Fes

13.689,00 €

Federación Galega de Servizos Funerarios

13.440,00 €

Federación de Asociaciones Empresariales del Comercio del Mueble en Galicia

13.215,00 €

Arpo Asociación Comerciantes Recambios Automoción Pontevedra

13.099,45 €

Asprem

12.473,00 €

Federación de Asociacións de Productores Audiovisuais Españois

12.082,50 €

Federación de Razas Autóctonas de Galicia (Boaga)

11.999,40 €

Acoespo

11.544,00 €

Federación Galega de Joyeros, Relojeros y Plateros

11.271,78 €

Asociación Galega de Esteticistas Rexión Noroeste

10.158,87 €

Asociación Galega de Residencias e Centros de Anciáns de Iniciativa Social

9.727,20 €

Asociación Galega de Servizos de Prevención

9.720,00 €

Agrupación Empresarial Rexional Galega de Alugueres de Guindastres de Servizo Público

8.793,60 €

Centro Empresarial de Construción da Barbanza

8.550,00 €

Federación Provincial de Empresarios de Transportes de Viaxeiros por Estrada de Pontevedra

8.455,00 €

Asociación Empresarios Transportes Colectivos Urbanos de Viaxeiros de Galicia

7.565,00 €

Asociación Empresarial de Alquiles de Vehículos con y sin Conductor de Galicia - Galeval

7.562,00 €

Asociación Galega de Editores

7.412,50 €

Ftsp-USO

7.310,00 €

Agasol

7.290,00 €

Asociación de Empresas de Servizos Forestais de Galicia

7.185,00 €

Asociación de Laboratorios Acreditados de Galicia

7.048,58 €

Asociación Española de Floristas Interflora -Aefi

6.784,00 €

Asociación Nacional de Empresas Forestais

6.379,80 €

Asociación Española de Recuperadores de Papel y Cartón (Repacar)

6.277,50 €

Asociación de Centros de Hospitalización Privada do Provincia de Lugo

5.581,13 €

Asociación de Técnicos Ortopédicos de Galicia

5.135,00 €

Asociación de Instaladores Electricistas e de Telecomunicacións da Provincia de Lugo

5.033,60 €

Asociación de Fabricantes e Derivados do Cemento de Galicia

4.907,00 €

Asociación de Mayoristas Exportadores de Pescado e Marisco de A Coruña

4.174,80 €

Asociación Galega da Carne

4.060,00 €

Federación de Libreiros de Galicia

3.649,80 €

Asociación Provincial de Empresarios Fabricantes de Pan da Coruña

3.648,00 €

Orpagu

3.100,00 €

Asociación de Comercializadores de Pescado de Vigo

2.920,00 €

Siindicato de Xornalistas de Galicia

2.887,00 €

Organización Productores Pesca Fresca del Puerto y Ría de Marín (Apromar)

2.703,20 €

Asociación Provincial de Empresarios Fabricantes de Gaseosas y Bebidas Analcohólicas
de Pontevedra

2.607,97 €

Asociación Galega de Distribuidores de Gasoleo (Agadisgas)

2.598,75 €